СОУ-Н ЕЕ 05.606:2016 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного оборудования ГЭС. Гидроагрегаты (ремонт, реконструкция, модернизация). Кременчугская ГЭС

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19052 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н ЕЕ 05.606:2016 Нормы времени на ремонт основного и вспомогательного оборудования ГЭС. Гидроагрегаты (ремонт, реконструкция, модернизация). Кременчугская ГЭС
Дата начала действия30.03.2016
Дата принятия23.03.2016
СтатусДействующий
На заменуСОУ-Н ЕЕ 05.606:2008
Утверждающий документПриказ от 23.03.2016 № 196
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа05.606:2016
РазработчикГП «Львовское конструкторское бюро»
Принявший органГП «Львовское конструкторское бюро»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НОРМИ ЧАСУ
НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ ГЕС. ГІДРОАГРЕГАТИ
(РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦІЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ)
КРЕМЕНЧУЦЬКА ГЕС

СОУ-Н ЕЕ 05.606:2016

Київ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Державне  підприємство «Львівське конструкторське бюро»

 РОЗРОБНИКИ:

Сегін Б.Є., Цар Г.С. (керівник розробки),  Бойко Н.М., Копач О.В.

 ЗА УЧАСТЮ:

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

2 УЗГОДЖЕНО:

Заступник Міністра 

Департамент електроенергетичного комплексу
Департамент стратегічного планування та європейської інтеграції
Департамент правового забезпечення
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції 

Публічне  акціонерне товариство «Укргідроенерго»

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ  Міністерства енергетики  та вугільної промисловості України від 23 березня 2016 року за № 196

4 НА ЗАМІНУ

СОУ-Н ЕЕ 05.606:2008
Ресурсні елементні кошторисні норми  «Норми  часу на ремонт основного і допоміжного обладнання ГЕС.  Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Кременчуцька ГЕС».  Наказ Міністерства палива та енергетики України  від 11 вересня 2008 року за № 461

5 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ:       2021 р. 

Зміст

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Нормативна частина

01 Турбіна

02 Гідрогенератор

03 Камера робочого колеса

04 Обробка деталей обладнання

05 Гідромеханічне обладнання

06 Окремі роботи

07 Кантування обладнання

08 Технічне діагностування кранів

09 Різні роботи

10 Додаткові роботи

Додаток А Бібліографія

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 
від 23 березня 2016 р. № 196

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НОРМИ ЧАСУ
НА РЕМОНТ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ ГЕС. ГІДРОАГРЕГАТИ
(РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦІЯ, МОДЕРНІЗАЦІЯ)

КРЕМЕНЧУЦЬКА ГЕС

Чинний від 2016-03-30

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт “Норми часу на ремонт основного і допоміжного обладнання ГЕС. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація)” (далі – ремонт) установлює основні витрати часу ремонтного персоналу, спеціальних машин та механізмів під час виконання робіт з ремонту основного і допоміжного обладнання Кременчуцької ГЕС, що належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

1.2 Цей стандарт застосовують для:

-  ноpмування пpаці робітників, зайнятих ремонтом обладнання ГЕС;

-  обліку тpудових витpат;

-  pозpахунку трудомісткості робіт;

-  планування чисельності pемонтно-експлуатаційного пеpсоналу;

-складання кошторисно-фінансової документації на ремонт обладнання ГЕС відповідно до СОУ-Н МЕВ 40.1-00130044-103/102.

1.3 Цей стандарт поширюється на виконання ремонтних робіт господарським способом, підрядним способом спеціалізованими організаціями незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності. 

1.4 Застосування цього стандарту обумовлюється договором між замовником і підрядником. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 003:2010 Національний Класифікатор України «Класифікатор професій»;

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів;

НПАОП 40.1-1.01 Правила безпечної експлуатації електроустановок;

СОУ-Н ЕЕ 05.606:2008 Норми часу на ремонт основного і допоміжного обладнання гес. Гідроагрегати (ремонт, реконструкція, модернізація). Кременчуцька ГЕС;

СОУ-Н МЕВ 40.1 00130044-103/102:2014 Правила визначення вартості реконструкції, капітального і поточного ремонту основного та допоміжного обладнання гідроелектростанцій. Методичні рекомендації.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

Випробування – експериментальне визначення якісних і (або) кількісних характеристик властивостей об’єкта  випробувань як результат дії на його функцію при моделюванні об’єкта.

Допоміжне обладнання – обладнання, яке входить до системи забезпечення роботи основного обладнання.

Модернізація діючого обладнання – зміна конструкції діючого обладнання, яка забезпечує покращання його показників призначення, підвищення надійності, зниження енергетичних, матеріальних витрат і трудових ресурсів при експлуатації, технічному обслуговуванні та ремонті, а також з метою можливості застосування при експлуатації дешевших (недефіцитних) видів палива, сировини, матеріалів.

Основне обладнання – обладнання, яке виконує основну технологічну функцію.

Пошкодження – порушення справного стану пристрою у процесі експлуатації при збереженні працездатного стану.

Реконструкція – комплекс заходів для покращення функціонування обладнання або для використання його за новим призначенням шляхом значних змін, котрі торкаються принципової сутності конструкції, компоновки і технологічної схеми. 

Ремонт – комплекс операцій для відновлення справного стану або працездатності об’єкта та відновлення ресурсів об’єктів чи їх складових частин. 

Технічне обслуговування – комплекс операцій або операція для підтримки справного стану чи працездаптності об’єкта при використанні його за призначенням під час простою, зберігання і транспортування.

4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому стандарті наведені наступні познаки та скорочення:

ГЕС – гідроелектростанція люд.-год.  – людино-година

МНУ – маслонапірна установка

ПВР – проект виконання робіт.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

2. ДК 003:2005  Національний Класифікатор України “Класифікатор професій”.

3. СОУ-Н МПЕ 001:2006  Правила розроблення нормативних документів.

4. СОУ-Н МПЕ 002:2006  Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

5. СОУ-Н МПЕ 003:2006  Правила затвердження, реєстрації та підготовки до видання нормативних документів.

6. Російсько-український технічний словник. – Київ: Державне видавництво технічної літератури УРСР, 1964.

7. Сучасний російсько-український українсько-російський словник: 30 000 слів + граматика / Укладач М.А.Тищенко. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2003.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com