СОУ-Н ЕЕ 20.622:2008 Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций. Сдача в ремонт и приемка из ремонта оборудования. Правила

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19052 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н ЕЕ 20.622:2008 Система технического обслуживания и ремонта оборудования электростанций. Сдача в ремонт и приемка из ремонта оборудования. Правила
Дата начала действия14.12.2008
Дата принятия16.09.2008
СтатусДействующий
На заменуОСТ 34-38-567-87
Утверждающий документПриказ от 16.09.2008 № 469
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа20.622:2008
РазработчикГП «Львовское конструкторское бюро»
Принявший органГП «Львовское конструкторское бюро»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ГКД 34.20.507-2003 Техническая эксплуатация электрических станций и сетей. Правила (в редакции приказа от 21.06.2019 № 271)

ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ
 ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ.
ЗДАВАННЯ В РЕМОНТ ТА ПРИЙМАННЯ
З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ

ПРАВИЛА

СОУ-Н ЕЕ.20.622:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Державним підприємством “Львівське конструкторське бюро"

2 РОЗРОБНИКИ О.Лошак, Т. Харандюк

3 ВНЕСЕНО Начальником відділу розвитку, координації роботи електростанцій, теплових мереж та екологічних питань Мімпаливенерго України, Ю. Орлов

4 УЗГОДЖЕНО

Першим заступником Міністра палива та енергетики України, О. Бугайов

Заступником Міністра палива та енергетики України, В. Лучніков

Директором Департаменту з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, С. Меженний Директором Департаменту стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Мінпаливенерго України, В. Сокирам

Департаментом юридичного забезпечення, С. Насвіщук Об'єднанням енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики", В. Пержинський

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства палива та енергетики України № 469 від 16.09.08, Ю. Продан

6 НА ЗАМІНУ ОСТ 34-38-567-87 "Система технического обслуживания и ремонта электростанций. Порядок сдачи в капитальный ремонт и выдачи из капитального ремонта изделий, ремонтируемых на производственных базах ремонтных предприятий"

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЯННЯ 2013 рік

Зміст

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 .Загальні положення

6 Здавання в ремонт

7 Приймання обладнання з ремонту

8 Вимоги до забезпечення безпеки праці і охорони довкілля

9 Гарантії виконавця

Додаток А. Акт готовності (підготовки) електростанції і ремонтних підприємств до капітального (середнього) ремонту установки

Додаток Б. Замовлення-заявіса

Додаток В. Рішення виконавця за замовлениям-заявкою замовника

Додаток Г. Акт на здавання в ремонт

Додаток Д. Акт дефектації

Додаток Е. Акт приймання-здавання

Додаток Є. Особливі вимоги до основного енергетичного обладнання при прийманні-здаванні з ремонту

Аркуш реєстрації змін

Затверджений
наказ Міністерства палива
та енергетики України
№ 469 від 16 вересня 2008 р.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ.
ЗДАВАННЯ В РЕМОНТ ТА ПРИЙМАННЯ З РЕМОНТУ ОБЛАДНАННЯ

Правила

Чинний з 14 грудня 2008 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Вимоги цього нормативного документа “Система технічного обслуговування і ремонту обладнання електростанцій. Здавання в ремонт та приймання з ремонту обладнання. Правила” (далі - Правила) поширюються на обладнання електростанцій, електричних та теплових мереж (ЕС).

1.2 Ці Правила обов'язкові для підприємств, установ, організацій (далі - підприємств), що належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики, а також для всіх інших підприємств, які виконують роботи (послуги) по ремонту обладнання.

1.3 Правила встановлюють порядок здавання в ремонт та приймання з ремонту обладнання теплових електростанцій і його складових частин, що ремонтуються на місцях їх встановлення або на ремонтних підприємствах Міністерства палива та енергетики України та інших підприємствах-незалежно від галузевого підпорядкування і форм власності.

1.4 Вимоги цих Правил поширюються також на проведення середнього ремонту обладнання.

1.5 Правила розроблені відповідно до основних принципів системи управління якістю ДСТУ ІБО 9001 та визначають єдиний порядок здавання в капітальний ремонт (далі - ремонт) та приймання з ремонту обладнання, а також загальні вимоги до обладнання, що здається в ремонт і видається з ремонту, в тому числі вимоги безпеки праці та охорони навколишнього середовища.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Правилах є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2389-94. Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення.

ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення.

ДСТУ 3021-95. Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення.

ДСТУ ISO 9000-2001. Система управління якістю. Основні положення і словник.

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы (ЕСКД. Експлуатаційні документи).

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД. Ремонтные документы (ЕСКД. Ремонтні документи).

ГОСТ 3.1502-85 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технический контроль (ЕСТД. Форми і правила оформлення документів на технічний контроль).

ГОСТ 3.1507-84 ЕСТД. Правила-оформления документов на испытания (Правила оформлення документів на випробування).

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимога безпеки).

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги).

ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения (Система технічного обслуговування та ремонту техніки. Терміни та визначення).

ГОСТ 22352-77. Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях. Общие доложеиия (Гарантії виробника. Встановлення та обчислення гарантійних термінів в стандартах і технічних умовах. Загальні положення).

ГОСТ 24278-85. Турбины паровые стационарные для тепловых электростанций. Общие технические требования. Транспортирование и хранение. Гарантии изготовителя (Турбіни парові стаціонарні для теплових електростанцій. Загальні технічні вимоги. Транспортування та зберігання. Гарантії виготовлювача).

ГОСТ 30773-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла. Основные положения. (Ресурсозбереження. Поводження з відходами. Етапи технологічного циклу. Основні положення).

СОУ-МПЕ .....“Система технічного обслуговування і ремонту обладнання електростанцій. Номенклатура і комплектність нормативно-технічних конструкторських ремонтних документів”.

НПАОП 0.00-1.08-94. Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів.

НПАОП 0.00-1.11-98. Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари, і гарячої води.

НПАОП 0.00-5.12-01. Інструкція з організації безпечного ведення. вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах.

НАОП 1.1.10-6.16-87. Рекомендації щодо застосування засобів індивідуального захисту для робітників і службовців і організації догляду за ними.

НПАОП 40.1-1.01-2000. Правила безпечної експлуатації електроустановок.

НПАОП 40.1-1.02-01. Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж.

НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

НАПБ В.01.034-2005/111. Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах і в організаціях енергетичної галузі України.

ГКД 34.20.507-2003. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж.

ГКД 34.20.661-2003. Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж.

РД 34.30.310. Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защиты паровых турбин (Методичні вказівки з перевірки та випробування автоматичних систем регулювання парових турбін).

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007. Норми випробування електрообладнання.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com