ДСТУ 4034-2001 Энергосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Коллекторы солнечные плоские. Методы испытаний

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4034-2001 Энергосбережение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Коллекторы солнечные плоские. Методы испытаний
Дата начала действия01.01.2002
Дата принятия27.06.2001
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 27.06.2001 № 317
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4034-2001
РазработчикПроблемный институт нетрадиционных энерготехнологий и инжиниринга (ПИНЭИ)
Принявший органПроблемный институт нетрадиционных энерготехнологий и инжиниринга (ПИНЭИ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Енергозбереження
НЕТРАДИЦІЙНІ ТА ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ КОЛЕКТОРИ СОНЯЧНІ ПЛОСКІ
Методи випробування

ДСТУ 4034-2001

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2001

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Міждержавним технічним комітетом зі стандартизації № 111, Проблемним інститутом нетрадиційних енерготехнологій та інженерингу Академії будівництва України, AT «Енергетичний інститут ім. Кржижановського» РАТ «ЄЕС Росії», Інститутом високих температур Російської Академії наук

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 р. № 317

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: М. Рабінович, канд. техн. наук; А. Ферт, канд. техн. наук; Б. Тарніжевський, д-р техн. наук; С. Фрід; В. Хаванський, канд. техн. наук; І. Стоянова

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Позначення

5 Номенклатура, мета й порядок перевірок

6 Оцінювані показники та розрахункові співвідношення

7 Методи випробування

7.1 Випробування на граничне нагрівання

7.2 Випробування на зовнішній тепловий удар

7.3 Випробування на внутрішній тепловий удар

7.4 Випробування на внутрішній тиск (опресування)

7.5 Випробування на вологонепроникність

7.6 Динамічне теплове випробування

7.7 Випробування для визначення теплової ефективності

7.8 Гідравлічне випробування

7.9 Випробування на заморожування

Додаток А Вимоги до енергетичних характеристик імітатора сонячного випромінювання

Додаток Б Схеми підключення сонячного колектора до випробувальних стендів

Додаток В Типова форма протоколу випробування

Додаток Г Визначення сталої часу сонячного колектора

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
НЕТРАДИЦІЙНІ ТА ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ КОЛЕКТОРИ СОНЯЧНІ ПЛОСКІ
Методи випробування

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КОЛЛЕКТОРЫ СОЛНЕЧНЫЕ ПЛОСКИЕ
Методы испытаний

ENERGY SAVING
NONTRADICIONAL AND RENEWABLE ENERGY SOURCES FLAT-PLATE SOLAR COLLECTORS
Methods of testing

Чинний від 2002-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на не сполучені з акумуляторами тепла плоскі сонячні колектори (далі - СК) з металевою поглинальною панеллю, світлопрозорою верхньою теплоізоляцією чи без неї та рідинним теплоносієм, які використовують у системах з природньою чи примусовою циркуляцією теплоносія для гарячого водопостачання, тепло- чи холодопостачання комунально-побутових, промислових і сільськогосподарських об’єктів.

Цей стандарт установлює номенклатуру та порядок перевірок, яким піддають СК під час приймальних, типових і сертифікаційних випробувань у натурних або лабораторних умовах за допомогою імітатора сонячного випромінення (далі - ІСВ). Вимоги до енергетичних характеристик ІСВ наведено в додатку А.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3193-95 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості некогерентним випроміненням

ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения

ГОСТ 28310-89 Коллекторы солнечные. Общие технические условия

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті, крім наведених у ГОСТ 28310, використовують такі терміни та визначення:

— стала часу СК - проміжок часу, протягом якого температура теплоносія на виході з СК після стрибкоподібної зміни густини сонячного випромінення, що падає на СК, чи температури теплоносія на вході досягне 0,632 від різниці її стаціонарних значень до та після дії.

— коефіцієнт гідравлічного опору СК - параметр, що визначає втрати напору в частках від гідродинамічного тиску, віднесені до швидкості теплоносія в підвідному патрубку СК.

— приведена теплоємність СК - кількість теплоти, необхідна для нагрівання заповненого теплоносієм СК на один градус, віднесена до 1м2 його габаритної площі.

— імітатор сонячного випромінення (ІСВ) - джерело випромінення, спектр якого подібний до сонячного.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com