ДБН А.3.1-9:2015 Защитные сооружения гражданской защиты. Эксплуатационная пригодность законченных строительством объектов

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19070 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДБН А.3.1-9:2015 Защитные сооружения гражданской защиты. Эксплуатационная пригодность законченных строительством объектов
Дата начала действия01.02.2017
Дата принятия30.12.2015
СтатусДействующий
На заменуДБН А.3.1-9-2000
Утверждающий документПриказ от 30.12.2015 № 338 Об утверждении ДБН А.3.1-9:2015 Защитные сооружения гражданской обороны. Эксплуатационная пригодность законченных строительством объектов
Вид документаДБН (Государственные Строительные Нормы)
Шифр документаА.3.1-9:2015
РазработчикУкраинский научно-исследовательский институт гражданской защиты УкрНИИГЗ
Принявший органУкраинский научно-исследовательский институт гражданской защиты УкрНИИГЗ


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Каталог строительных норм и нормативных документов национального уровня в области строительства и промышленности строительных материалов Украины (по состоянию на 1 января 2018 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Захисні споруди цивільного захисту
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ПРИДАТНІСТЬ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ

ДБН А.3.1-9:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (УкрНДІЦЗ)

РОЗРОБНИКИ: В.Могильниченко (науковий керівник); Ю.Чайковський, канд. техн. наук; Л.Юрченко; В.Ігуменцев; Р.Швець; А.Захарченко; В.Мусійчук

2 ВНЕСЕНО: Департамент організації заходів цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій

3 ПОГОДЖЕНО: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 24.05.2013 року № 03-4201/261)

Державна санітарно-епідеміологічна служба України (лист від 03.10.2012 року № 05.01.13-5158/22)

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (лист від 24.03.2014 року № 2275/0/4.2-13/6/14)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2015 р. № 338

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України"

5. НА ЗАМІНУ ДБН А.3.1-9-2000

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Експлуатаційна придатність будівельних конструкцій

6 Експлуатаційна придатність інженерних систем

7 Експлуатаційна придатність захищених дизельних електростанцій

Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Захисні споруди цивільного захисту
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ПРИДАТНІСТЬ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ

Защитные сооружения гражданской защиты
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРИГОДНОСТЬ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ

Protective structures civil protection
SERVICEABILITY COMPLETED CONSTRUCTIONS

Чинні від 2017-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Дані Норми встановлюють вимоги і умови визначення експлуатаційної придатності закінчених будів­ництвом захисних споруд цивільного захисту сховищ, протирадіаційних укриттів.

1.2 Норми поширюються на окремо розташовані або вбудовані в будівлі захисні споруди цивільного захисту (далі - захисні споруди).

1.3 Норми не поширюються на швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту та на процедуру прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі документи, нормативні акти та нормативні документи:

ДБН В 2.2-5-97 Захисні споруди цивільної оборони

ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина 1. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціювання

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять.

3.1 захисна споруда цивільного захисту

Інженерна споруда, призначена для захисту населення від впливу небезпечних факторів, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів [1]

3.2 сховище

Герметична споруда для захисту людей, в якій протягом певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) дій та терористичних актів [1]

3.3 протирадіаційне укриття

Негерметична споруда для захисту людей, в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості [1]

3.4 установка регенерування повітря

Установка, що забезпечує відновлення і підтримку унормованих параметрів газового складу (вмісту кисню та двоокису вуглецю) внутрішнього повітряного середовища захисної споруди [2]

3.5 передфільтр

Засіб, призначений для попереднього очищення повітря від грубодисперсних частинок пилу, у тому числі радіоактивних [2]

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Кодекс цивільного захисту України

2. СОУ МНС 75.2-00013528-004:2010 "Безпека у надзвичайних ситуаціях. Засоби очищення повітря захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони). Класифікація й загальні технічні вимоги".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів".

4. Наказ МНС і Мінрегіонбуду від 21 грудня 2009 р №868/613, зареєстрований в Мін’юсті України від 27 лютого 2010 р №194/17489 "Про затвердження Правил обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)".

5. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності".

6. Закон України "Про будівельні норми".

7. ДБН В. 1.2-4-2006 "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)".

8. ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва".

9. ДБН В.1.2-14-2009 СНББ "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ".

10. Наказ МНС України від 09.10.2006, зареєстрований в Мін’юсті від 2.11.2006 № 1180/13054 "Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони в мирний час".

11. Наказ МНС і Мінрегіонбуду від 21 грудня 2009 р. №868/613, зареєстрований в Мін’юсті України від 27 лютого 2010 р. №194/17489 "Про затвердження Правил обстеження технічного стану захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)".

12. ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 "Настанова з будівництва монтажу та контролю якості теплових мереж"

Ключові слова: прийняття в експлуатацію, захисні споруди, цивільний захист, будівельні конструкції, інженерні системи, дизельні електростанції.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com