ДСТУ ISO 10631:2007 Трубопроводная арматура. Затворы дисковые металлические общего назначения. Общие технические требования (ISO 10631:1994, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19064 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 10631:2007 Трубопроводная арматура. Затворы дисковые металлические общего назначения. Общие технические требования (ISO 10631:1994, IDT)
Дата начала действия01.07.2009
Дата принятия10.10.2007
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 10.10.2007 № 253 "Об утверждении национальных стандартов Украины"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа10631:2007
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Трубопроводная арматура» (ТК 108)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Трубопроводная арматура» (ТК 108)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Трубопровідна арматура
ЗАТВОРИ ДИСКОВІ МЕТАЛЕВІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Загальні технічні вимоги

(ISO 10631:1994, IDT)
ДСТУ ISO 10631:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2012

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трубопровідна арматура» (ТК108), Асоціація промислового арматуробудування України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Андрощук (науковий керівник), Ю. Воронін, М. Прийменко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 жовтня 2007 р. № 253 з 2009-07-01

3 Національний стандарт відповідає IS0 10631:1994 Metallic butterfly valves for general purposes (Затвори дискові металеві загальної призначеності)

Ступінь відповідності—ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Параметри тиск/температура

5 Конструкція

5.1 Приклади конструктивних рішень

5.2 Кінцеві приєднання

5.3 Герметичність ущільнень вала

5.4 Приведення в дію

5.5 Зусилля або обертові моменти, які прикладають до арматури з ручним приводом

5.6 Розміри та допуски кінців корпусу

6 Матеріали

6.1 Корпус

6.2 Диск

6.3 Вал

6.4 Сідло

7 Придатність для експлуатування

7.1 Допустима швидкість витоку

7.2 Швидкість потоку

8 Випробовування та контролювання

9 Марковання

10 Готування до відвантажування

11 Приклад таблички з даними

Додаток А Приклад таблички з даними

Додаток В Бібліографія

Додаток НА Порівняльна таблиця національних та міжнародних термінів

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 10631:1994 Metallic butterfly valves for general purposes (Зат­вори дискові металеві загальної призначеності) та містить незначні редакційні зміни, наведені нижче.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт — ТК 108 «Трубопровідна арматура».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено на: Трубопровідна арматура. Затвори дискові металеві загальної при­значеності. Загальні технічні вимоги;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмова до ISO 10631:1994»;

— позначення стандарту ISO 10631:1994 змінено на ДСТУ ISO 10631:2007 (ISO 10631:1994, IDT);

— слова «цей міжнародний стандарт» змінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами на­ціональної стандартизації України;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— замінено термін «номінальний розмір» на «номінальний діаметр», згідно з чинним ДСТУ 2485-94 Компоненти трубопроводів. Діаметр номінальний. Визначення;

— замінено термін «розмір (face-to-face dimension, end-to-end dimension)» на термін «будівельна довжина», що відповідає чинному ДСТУ 2611-94 Арматура трубопровідна загальнопромислового при­значення. Терміни та визначення;

— долучено національний довідковий додаток, в якому зображено порівняльну таблицю національ­них та міжнародних термінів.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБОПРОВІДНА АРМАТУРА
ЗАТВОРИ ДИСКОВІ МЕТАЛЕВІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРИЗНАЧЕНОСТІ
Загальні технічні вимоги

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Общие технические требования

METALLIC BUTTERFLY VALVES FOR GENERAL PURPOSES
Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до металевих дискових затворів:

— із центральним й ексцентричним розташуванням диска;

— із центральним й ексцентричним розташуванням вала;

— із сідлами з металу, полімерних, еластомерних і композитних матеріалів;

— із футерованим чи нефутерованим корпусом;

— із зовнішнім покриттям або без нього,

які використовують у складі фланцевих або приварюваних устик трубопровідних систем для перекри­вання, дроселювання або контролювання потоку.

Він поширюється на арматуру таких номінальних діаметрів DN:

40; 50; 65; 80; 10; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 900; 100; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000

із такими значеннями номінального тиску PN:

2,5; 6; 10; 16; 20; 25; 40; 50.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче наведені стандарти, положення яких через наявність посилань на них в тексті цього стан­дарту є положеннями і цього стандарту. На час публікації згадані документи були чинними. Всі стан­дарти підлягають перегляду, а учасники угод, в основі яких лежить цей стандарт, повинні використо­вувати найпізніші видання стандартів, вказаних нижче. Члени ІЕС і ISO ведуть реєстр міжнародних стандартів, чинних на цей момент.

ISO 185:1988 Grey cast iron — Classification

ISO 1083:1987 Spheroidal graphite cast iron — Classification

ISO 2604-1:1975 Steel products for pressure purposes — Quality requirements — Part 1: Forgings ISO 3755:1991 Cast carbon steels for general engineering purposes

ISO 4911:-[1] Steel casting for pressure purposes

ISO 5208:1993 Industrial valves — Pressure testing of valves

ISO 5209:1977 General purpose industrial valves — Marking

ISO 5210:1991 Industrial valves — Multi-turn valve actuator attachments

ISO 5211:-[2] Industrial valves — Part-turn valve actuator attachments

ISO 5752:1982 Metal valves for use in flanged pipe systems — Face-to-face and centre-to-face dimensions

ISO 5922:1981 Malleable cast iron

ISO 6708:-[3] Pipe components — Definition of nominal size (DN)

ISO 7005-1:1992 Metallic flanges — Part 1: Steel flanges ISO 7005-2:1988 Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges ISO 7005-3:1988 Metallic flanges — Part 3: Cooper alloy and composite flanges ISO 7268:1983 Pipe components — Definition of nominal pressure

ISO 9328-1:1991 Steel plates and strips for pressure purposes—Technical delivery conditions — Part 1: General requirements

ISO 9328-2:1991 Steel plates and strips for pressure purposes — Technical delivery conditions — Part 2: Unalloeyd and low-alloyed steels with speciefied room temperature and elevated temperature properties ISO 9328-3:1991 Steel plates and strips for pressure purposes—Technical delivery conditions — Part 3: Nickel-alloyed steels with speciefied low temperature properties

ISO 9328-4:1991 Steel plates and strips for pressure purposes—Technical delivery conditions — Part 4: Weldable fine grain steels with high proof stress supplied in the normalized or quenched and tempered condition

ISO 9328-5:1991 Steel plates and strips for pressure purposes—Technical delivery conditions — Part 5: Austenitic steels.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 185:1988 Сірий ливарний чавун. Класифікація

ISO 1083:1987 Чавун із кулястим графітом. Класифікація

ISO 2604-1:1975 Сталеві вироби для експлуатування під тиском. Вимоги до якості. Частина 1. Ковані вироби

ISO 3755:1991 Литі вироби загальнотехнічного призначення з вуглецевої сталі ISO 4991: Сталеві литі вироби для експлуатації під тиском ISO 5208:1993 Промислова арматура. Випробовування арматури тиском ISO 5209:1977-Промислова арматура загального призначення. Маркування ISO 5210:1991 Промислова арматура. Установка повнообертового приводу арматури ISO 5211: Промислова арматура. Установка неповнообертового приводу арматури ISO 5752:1982 Металева арматура для використовування у фланцевих з’єднаннях трубопро­водів. Будівельні довжини і висоти ISO 5922:1981 Ковкий чавун

ISO 6708: Компоненти трубопровідних мереж. Визначання номінального діаметра (DN)

ISO 7005-1:1992 Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці ISO 7005-2:1992 Металеві фланці. Частина 2. Чавунні фланці ISO 7005-3:1992 Металеві фланці. Частина 3. Фланці з мідних сплавів і композитів ISO 7268:1983 Компоненти трубопровідних мереж. Визначення номінального тиску ‘ ISO 9328-1:1991 Сталеві пластини та смуги для устатковання, яке експлуатують під тиском. Технічні умови постачання. Частина 1. Загальні вимоги

ISO 9328-2:1991 Сталеві пластини та смуги для устатковання, яке експлуатують під тиском. ТехнічнГумови постачання. Частина 2. Нелеговані та низьколеговані сталі із заданими властивос­тями за кімнатної і підвищеної температури


ISO 9328-3:1991 Сталеві пластини та смуги для устатковання, яке експлуатують під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Нікелеві сталі із заданими властивостями, придатними за низької температури

ISO 9328-4:1991 Сталеві пластини та смуги для устатковання, яке експлуатують під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Зварювані дрібнозернисті сталі з високою стійкістю до на­вантажень, які постачають у нормалізованому або загартованому та відпущеному стані

ISO 9328-5:1991 Сталеві пластини та смуги для устатковання, яке експлуатують під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Аустенітні сталі.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У тексті цього стандарту застосовано терміни з відповідними їм визначеннями згідно з ISO 6708 (DN) і ISO 7268 (PN), а також такі визначення:

3.1 будівельна довжина (face-to-face dimensions)

Відстань між кінцями корпусу встановленої арматури (згідно з ISO 5752)

3.2 перепад тиску, Ар (differential pressure, Ар)

Різниця між величиною тиску, виміряного перед закритим диском і після нього. Виражають у Пас­калях

3.3 швидкість потоку, v (flow velocity, v)

Відношення значення об’єму потоку (за визначених умов тиску і температури) до поперечного перерізу, який розраховують на підставі діаметра отвору, вираженого у міліметрах, і значення, рівного DN. Виражають у метрах на секунду.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com