СОУ Д.2.2-37264571-002:2016 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Устройство свивной трубы из профиля ПВХ в канализационных и других подземных сооружениях

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19070 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ Д.2.2-37264571-002:2016 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Устройство свивной трубы из профиля ПВХ в канализационных и других подземных сооружениях
Дата принятия30.09.2016
Дата отмены действия 01.03.2018
СтатусНедействующий
Новый документСОУ Д 2.2-37264571-003:2018
Утверждающий документПриказ от 30.09.2016 № 49
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документаД.2.2-37264571-002:2016
РазработчикСлавия-АКБ
Принявший органСлавия-АКБ


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.07.2018 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи
УЛАШТУВАННЯ ЗВИВНОЇ ТРУБИ З ПРОФІЛЮ ПВХ В КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ПІДЗЕМНИХ СПОРУДАХ

СОУ Д.2.2-37264571-002:2016

Київ
ТОВ «Славія-АКБ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Славія-АКБ»

РОЗРОБНИКИ: Є. Міненко; Є. Рибка

2 ПОГОДЖЕНО: Технічним комітетом стандартизації ТК 311, лист 

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ТОВ «Славія-АКБ» від 30.09.2016 р. № 49

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Технічна частина 

3.1 Загальні положення

3.2 Правила обчислення об’ємів робіт

Група 1 Улаштування звивної труби з профілю ПВХ ребристого в каналізаційних та інших підземних спорудах

Група 2 Улаштування поперечного стику профілю ПВХ ребристого

ДОДАТОК А (довідковий) БІБЛІОГРАФІЯ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи
УЛАШТУВАННЯ ЗВИВНОЇ ТРУБИ З ПРОФІЛЮ ПВХ В КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ПІДЗЕМНИХ СПОРУДАХ

Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы
УСТРОЙСТВО СВИВНОЙ ТРУБЫ ИЗ ПРОФИЛЯ ПВХ В КАНАЛИЗАЦИОННЫХ И ДРУГИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЯХ

Resource element budget norms for building works
INSTALLATION OF DRAINAGE PIPES WITH RIBBED PVC PROFILE SEWAGE AND OTHER UNDERGROUND STRUCTURES

Чинний від __________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, норми витрат будівельних матеріалів), для визначення потреби у ресурсах при виконанні робіт з улаштування звивної труби з профілю ПВХ в каналізаційних та інших підземних спорудах.

1.2 Цей стандарт призначений для визначення складу і кількості ресурсів при виконанні будівельних робіт з улаштування звивної труби з профілю ПВХ в каналізаційних та інших підземних спорудах Товариством з обмеженою відповідальністю «Славія-АКБ» та іншими учасниками інвестиційного процесу при умові, що технологія та організація робіт, витрати трудових та матеріально-технічних ресурсів не відрізняється від прийнятих у цьому стандарті, та за умови отримання згоди на застосування стандарту від організації, що його прийняла.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

ДСТУ Б Д.2.2-23: 2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Каналізація - зовнішні мережі (Збірник 23) (ДБН Д.2.2-23-99, MOD)

ДСТУ Д.2.7-1:2012. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів.

3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Загальні положення

3.1.1 Цей стандарт розроблено відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-6.

3.1.2 Цей стандарт розроблено в структурі ДСТУ Б Д.2.2-23.  

3.1.3 Нормами стандарту враховано витрати ресурсів на розвантаження матеріалів на об’єкті та переміщення до місця виконання робіт.

3.1.4 Нормами не враховано ресурси на виконання робіт з обстеження споруд, очищення поверхні споруд, та ін’єктування міжтрубного простору після  улаштування звивної труби. Витрати ресурсів на роботи, що згадані вище, слід визначати додатково.

3.1.5 Нормами 1-6 групи 1 враховані ресурси на збирання і розбирання пристрою відповідного діаметру для улаштування звивної труби з профілю ПВХ ребристого та на обрізання перших і останніх витків труби. В розділі «матеріали» витрати профілю та клею вказані «за проектом». В залежності від зовнішнього діаметра звивної труби витрати матеріалів слід визначати за таблицями 1 і 2.

БІБЛІОГРАФІЯ

 

 

1 ДСТУ 1.0:2003  Національна стандартизація. Основні положення.

2 ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з  національної стандартизації.

3 ДСТУ 1.5:2003  Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

4 ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи.

5  ДК 004-2008 Український класифікатор нормативних документів.

6 ДБН А.1.1-73:2003  Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві.

7 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП), Вип. 64 (зі змінами та доповненнями) К., 2000-2006 р.).

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com