ДСТУ 7509:2014 Газообразное топливо. Биогаз. Методы отбора проб

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19076 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7509:2014 Газообразное топливо. Биогаз. Методы отбора проб
Дата начала действия01.01.2015
Дата принятия16.09.2014
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 16.09.2014 № 1111 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, межгосударственного стандарта как национального стандарта Украины, утверждении национальных стандартов Украины, изменений в нормативные документы Украины, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7509:2014
РазработчикНациональный университет биоресурсов и природопользования (НУБиП)
Принявший органНациональный университет биоресурсов и природопользования (НУБиП)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Газоподібне паливо
БІОГАЗ
Методи відбирання проб

ДСТУ 7509:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗРОБНИКИ: О. Григорович; Г. Голуб, д-р техн. наук; С. Драгнєв, канд. техн. наук; В. Дубровін, д-р техн. наук (науковий керівник); О, Дубровіна; Г. Забарний, д-р техн. наук; Б. Кочірко; С. Кудря, д-р техн. наук; П. Кучерук; В. Лісничий, канд. техн. наук; Ю. Матвеев, канд. фіз.-мат. наук; М. Мельничук, д-р біол. наук; В. Поліщук, канд. техн. наук; В. Таргоня, д-р с.-г. наук; В. Тимощук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 16 вересня 2014 р. № 1111

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Устатковання та матеріали

6 Відбирання проб

7 Умови відбирання проб

8 Вимоги щодо безпеки

9 Пакування та маркування

10 Транспортування

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗОПОДІБНЕ ПАЛИВО
БІОГАЗ
Методи відбирання проб

ГАЗООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО
БИОГАЗ
Методы отбора проб

GAS FUEL
BIOGAS
Sampling methods

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на біогази з сільськогосподарських, харчових, комунальних відходів та сміттєзвалищ і встановлює методи відбирання проб зі стаціонарних місткостей та газопроводів у герметичний контейнер продуванням його біогазом.

Стандарт не поширюється на методи відбирання проб для безперервного контролювання складу біогазу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4516:2006 Енергоощадність. Поновлювані джерела енергії. Установки біогазові. Загальні технічні вимоги

ДСТУ ISO 10715:2009 Природний газ. Настанови щодо відбирання проб

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікування і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. За­гальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікування і методи випробувань)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 18954-73 Прибор и пипетки стеклянные для отбора и хранения проб газа. Технические условия (Прилад та піпетки скляні для відбирання та зберігання проб газу. Технічні умови)

ГОСТ 19034-82 Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия (Трубки з полі- вінілхлоридного пластикату. Технічні умови)

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 13725:2003 Air Quality— Determination of Odour Concentration by Dynamic Olfactometry (Якість повітря. Визначення концентрації запаху методом динамічної ольфактометрії)

2 VDI 3880:2011 Olfactometry Static Sampling (Статичне відбирання зразків методом ольфактометрії)

3 Beghi S., Guillot J.M., 2005 Use of poly (ethylene terephtalate) film bag to sample and remove humidity from atmosphere containing volatile organic compounds. Journal of Chromatography A1183, 1—5 (Викорис­тання полі(етилентерефталатних)мішків для відбирання зразків та видалення вологи з атмосфери, що містить леткі органічні сполуки. Журнал хроматографії А1183, 1—5).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com