ДСТУ EN 405:2003 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами для защиты от газов или газов и аэрозолей. Требования, испытания, маркировка (EN 405:2001, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19059 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 405:2003 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие с клапанами для защиты от газов или газов и аэрозолей. Требования, испытания, маркировка (EN 405:2001, IDT)
Дата начала действия01.10.2004
Дата принятия21.07.2003
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 21.07.2004 № 126
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа405:2003
РазработчикТехнический комитет "Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих" (ТК 135)
Принявший органТехнический комитет "Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих" (ТК 135)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту органів дихання
ПІВМАСКИ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ З КЛАПАНАМИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ГАЗІВ АБО ГАЗІВ І АЕРОЗОЛІВ
Вимоги, випробовування, марковання

(EN 405:2001, IDT)
ДСТУ EN 405:2003

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут охорони праці та технічний комітет зі стандар­тизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Воробйов, д-р техн. наук; М. Лисюк, канд. техн. наук; В. Руринкевич; І. Видолоб; Л. Кучерук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 21 липня 2003 р. № 126 з 2004-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 405 Respiratory protective devices — Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles — Requirements, testing, marking (Засоби індивідуально­го захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски з клапанами для захисту від газів або газів І аеро­золів.. Вимоги, випробовування, марковання). Стандарт видано з дозволу CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Опис

5 Класифікація

5.1 Загальні положення

5.2 Типи протигазових фільтрувальних півмасок

5.2.1 Протигазові фільтрувальні півмаски з клапанами

5.2.2 Багатотипні протигазові фільтрувальні півмаски з клапанами

5.2.3 Комбіновані фільтрувальні півмаски з клапанами

5.3 Конструкції комбінованих фільтрувальних півмасок з клапанами

5.4 Класи протигазових фільтрувальних півмасок з клапанами

6 Познаки

7 Вимоги

7.1 Загальні положення

7.2 Номінальні значення та граничні відхили

7.3 Візуальне перевіряння

7.4 Упаковка

7.5 Експлуатувальні властивості

7.6 Коефіцієнт підсосу

7.7 Коефіцієнт проникнення/поглинальна здатність

7.7.1 Коефіцієнт проникнення протиаерозольного фільтра

7.7.2 Поглинальна здатність протигазових фільтрів

7.8 Краї складових частин

7.9 Вдихальні і видихальні клапани

7.10 Опір диханню

7.10.1 Загальні положення

7.10.2 Опір диханню на вдиху

7.10.3 Опір диханню на видиху

7.11 Стійкість до запорошування

7.11.1 Загальні положення

7.11.2 Півмаски з відокремлювальними протиаерозольними фільтрами

7.11.3 Півмаски з невіддільними або відокремлювальними протиаерозольними фільтрами

7.11.4 Опір диханню на видиху

7.12 Сумісність зі шкірою

7.13 Стійкість до займання

7.14 Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

7.15 Наголовний гарнітур

7.16 Поле зору

7.17 Знімні частини

8 Випробовування

8.1 Загальні положення

8.2 Візуальне перевіряння

8.3 Попередній вплив на зразки

8.3.1  Загальні положення

8.3.2 Надягання І знімання

8.3.3 Температура

8.3.4 Механічна міцність

8.4 Експлуатувальні випробовування

8.4.1 Загальні положення

8.4.2 Ходіння

8.4.3 Моделювання процесу роботи

8.5 Коефіцієнт підсосу

8.5.1 Загальні положення

8.5.2 Принцип

8.5.3 Устатковання

8.5.4 Вплив на випробовувані зразки і їх кількість

8.5.5 Випробовувачі

8.5.6 Готування зразків

8.5.7 Порядок проведення випробовувань

8.5.8 Випробовування з використанням гексафториду сірки

8.5.9 Випробовування з використанням хлориду натрію

8.6 Поглинальна здатність протигазового фільтра

8.7 Стійкість до займання

8.8 Вміст діоксиду вуглецю у вдихуеаному повітрі

8.9 Опір диханню

8.10 Міцність кріплення корпуса вдихувального клапана

9 Маркування

9.1 Паковання

9.2 Протигазові фільтрувальні півмаски з клапанами і з відокремлювальними протиаерозольними фільтрами

9.2.1 Протигазові фільтрувальні півмаски з клапанами

9.2.2 Відокремлювальні протиаерозольні фільтри

9.3 Протигазові фільтрувальні півмаски з клапанами і з невіддільними протиаерозольними фільтрами

10  Інформація, яку надає виробник

Додаток А Марковання

Додаток ZA Пункти цього стандарту, які посилаються на загальні вимоги чи інші положення Директив ЄС

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 405 Respiratory protective devices — Valved filtering half masks to protect against gases or gases and particles — Requirements, testing, marking (Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски з клапанами для захисту від газів або газів і аерозолів. Вимоги, випробовування, марковання).

Під мас перевидання структуру стандарту не змінено і до нього не внесено технічних відхилів.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт,— ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— замінено познаки одиниць фізичних величин:

Познаки у EN 405:2001

1

mg/1

ng/m3

l/min

m/s

mbar

min

h

ml/m*

kg

mg/m*

mnn/s

bar

s

mm

кт/h

m

ms

N

ЦЛ1

Познаки у цьому стандарті

ДМ*

мг/дм*

нг/м*

дм*/хв

м/с

мбар

ха

ГОД

cmVm*

КГ

мг/м3

мм/с

бар

с

MM

км/год

M

mc

H

MKM

— до розділу 2 «Нормативні посилання» та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», які виділено у тексті рамкою;

— до розділу Юта до додатка А долучено «Національні примітки», які у тексті виділено рамкою.

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— назву стандарту доповнено словом «індивідуального», що відповідає змісту стандарту та є за­гальною назвою групи стандартів відповідної галузі;

— на рисунку 4 познаку BSF замінено на Труб, згідно з ЄСКД.

Копії стандартів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Головному фонді нор­мативних документів ДП «УкрНДНЦ»

ВСТУП

Цей засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) може бути схвалений згідно з цим стан­дартом, якщо окремі складові частини відповідають вимогам технічних умов, що є цілим стандартом або його частиною, а також вимогам експлуатувальних випробовувань укомплектованого ЗІЗОД, які визна­чено у відповідному стандарті. Якщо, з якоїсь причини, неможливе проведення випробовувань уком­плектованого ЗІЗОД, дозволено випробовувати модель ЗІЗОД з подібними дихальними характеристи­ками та розподілом маси.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
ПІВМАСКИ ФІЛЬТРУВАЛЬНІ З КЛАПАНАМИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ГАЗІВ АБО ГАЗІВ І АЕРОЗОЛІВ
Вимоги, випробовування, марковання

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВДЫХАНИЯ
ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ С КЛАПАНАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГАЗОВ ИЛИ ГАЗОВ И АЭРОЗОЛЕЙ
Требования, испытания, маркировка.

RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES
VALVED FILTERING HALF MASKS TO PROTECT AGAINST GASES OR GASES AND PARTICLES
Requirements, testing, marking

Чинний від 2004-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги до експлуатувальних властивостей, методів випробовувань та мар­ковання напівмасок з клапанами, суміщених з протигазовими або комбінованими фільтрами для вико- ристовування як ЗІЗОД за винятком рятувальних апаратів. Стандарт не поширюється на півмаски, які не містять клапанів або містять тільки клапани видиху. Стандарт не поширюється на півмаски, що при­значені для використовування в умовах з наявною або можливою нестачею кисню (об’ємна частка мен­ше 17 %), і рятувальні пристрої.

До стандарту долучено лабораторні та експлуатувальні випробовування для оцінювання відповід­ності ЗІЗОД вимогам.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стан­дарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих поси­лань треба користуватися останнім виданням відповідної публікаії.

EN 132 Respiratory protective devices — Definition of terms and pictograms

EN 134 Respiratory protective devices — Nomenclature of components

EN 141 Respiratory protective devices — Gas filters and combined filters — Requirements, testing, marking

EN 143 Respiratory protective devices — Particle filters — Requirements, testing, marking

EN 371 Respiratory protective devices — AX gas filters and combined filters against low boiling organic compounds — Requirements, testing, marking

EN 372 Respiratory protective devices — SX gas filters and combined filters against specific named substances — Requirements, testing, marking.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 132 Засоби захисту органів дихання. Визначання термінів і піктограм EN 134 Засоби захисту органів дихання. Номенклатура складових частин (Стандарт буде впро­ваджено як ДСТУ EN 134)

EN 141 Засоби захисту органів дихання. Нарізь для лицевих частин. Стандартне нарізеве з'єднан- ня.(Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 141-2001)

EN 143 Засоби захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробовування, маркування. (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 143-2002)

EN 371 Засоби захисту органів дихання. Протигазові та комбіновані фільтри типу АХ для захис­ту від органічних сполук з низькою температурою кипіння . Вимоги, випробовування, марковання (Стандарт впроваджено як ДСТУ EN 371)

EN 372 Засоби захисту органів дихання. Протигазові та комбіновані фільтри типу SX для захис­ту від спеціально визначених сполук. Вимоги, випробовування, марковання.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано визначення згідно з EN 132 і номенклатуру складових частин згідно EN 134.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com