СОУ-Н МПЕ 40.1.44.201:2006 Твердое, жидкое и газообразное топливо на энергообъектах. Определение качества топлива для расчетов удельных расходов. Методические указания

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19060 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н МПЕ 40.1.44.201:2006 Твердое, жидкое и газообразное топливо на энергообъектах. Определение качества топлива для расчетов удельных расходов. Методические указания
Дата начала действия30.05.2006
Дата принятия31.03.2006
СтатусДействующий
На заменуГКД 34.44.201-96
Утверждающий документПриказ от 31.03.2006 № 104
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.1.44.201:2006
РазработчикОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей «ЛьвовОРГРЭС»
Принявший органОткрытое акционерное общество по пуску, наладке совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей «ЛьвовОРГРЭС»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.04.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2019)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н МПЕ 40.1.44.201:2006

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ
ТВЕРДЕ, РІДКЕ І ГАЗОПОДІБНЕ ПАЛИВО НА ЕНЕРГООБ’ЄКТАХ. ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПАЛИВА ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ПИТОМИХ ВИТРАТ
Методичні вказівки

Відповідає офіційному тексту

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
Київ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО Відкритим акціонерним товариством з пуску, налагодження, удосконалення технології та експлуатації електростанцій і мереж «ЛьвівОРГРЕС»

3 РОЗРОБНИКИ І.І. Скамай, Л. Я. Особа. Б. В. Козак, Р. М. Мосейчук, Ю. Є. Добрянський

4 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики України, С. М. Тітенко

Департаментом з питань електроенергетики, С. Я. Меженний

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики В. Г. Коданьова

5 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Міністерством палива та енергетики України, наказ № 104 від 31.03.2006 р., І. В. Плачков

6 НА ЗАМІНУ ГКД 34,44.201-96 Тверде, рідке і газоподібне паливо на електростанціях. Методика контролю якості палива для розрахунків питомих витрат

7 СТРОК ПЕРЕВІРЕННЯ 2011р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Тверде паливо

3.2 Рідке паливо

3.3 Газоподібне паливо

4 Загальні положення

5 Тверде паливо

5.1 Обсяги і методи проведення аналізів проб

5.2 Відбір точкових проб

5.3 Приготування і зберігання добових лабораторних і аналітичних проб

5.4 Приготування збірних п’ятидобових аналітичних проб

5.5 Розрахунок середньомісячних показників якості твердого палива

6 Рідке паливо

6.1 Види проб і методи проведення їх аналізів

6.2 Відбір і зберігання проб

6.3 Приготування і зберігання добових лабораторних проб

6.4 Розрахунок середньомісячних показників якості рідкого палива

7 Газоподібне паливо

7.1 Технічні вимоги до природного газу для його спалювання на енергооб’єктах

7.2 Методи контролю якості газу

7.3 Кількість проб газу, які відбирають

7.4 Розрахунок середніх значень показників якості газу за декаду і місяць

8 Вимоги безпечного обслуговування обладнання під час відбору проб і визначення якості палива

Додаток А Обладнання для відбору і підготовки проб твердого палива

Додаток Б Обсяги випробувань пробовідбірників і пробообробних машин

Додаток В Загальні вимоги до пробовідбірників рідкого палива

Додаток Г Методика визначення неоднорідності газу

Додаток Д Загальні вимоги до автоматичних пробовідбірників середніх проб газу

Додаток Е Методика визначення вологості газу на енергооб’єктах

Додаток Ж Пікнометричний метод визначення густини і відносної густини газів

Додаток И Розрахунковий метод визначення об’ємної теплоти згорання, відносної густини і числа Воббе

Додаток К Загальні вимоги до обладнання пробовідбірних ліній

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

НАСТАНОВА
ТВЕРДЕ, РІДКЕ І ГАЗОПОДІБНЕ ПАЛИВО НА ЕНЕРГООБ’ЄКТАХ.
ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ПАЛИВА ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ ПИТОМИХ ВИТРАТ
Методичні вказівки

Чинний від 30 травня 2006 р.

1 Сфера застосування

1.1 Цей нормативний документ (далі - Методичні вказівки) установлює правила відбору і приготування проб твердого, рідкого і газоподібного палива та методи проведення їх аналізів з метою отримання вихідних даних для розрахунків питомих витрат палива на енергооб’єктах.

1.2 Методичні вказівки обов’язкові для експлуатаційного персоналу енергооб’єктів і служб енергокомпаній, що належать до сфери управління Мінпаливенерго та щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави.

2 Нормативні посилання

У цих Методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови

ДСТУ 4096-2002 Вугілля бурс, кам’яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторних випробувань

ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій та теплових мереж

ГОСТ 147-95 (USO 1928-76) Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания (Паливо тверде мінеральне. Визначення вищої теплоти згорання і обчислення нижчої теплоти згорання)

ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия (Оливи трансформаторні. Технічні умови)

ГОСТ 1437-7.5 Нефтепродукты темные. Ускоренный метод определения серы (Нафтопродукти темні. Прискорений метод визначення сірки)

ГОСТ 1461-75 Нефть и нефтепродукты. Метод определения зольности (Нафта і нафтопродукти. Метод визначення зольності)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2408.1-95 Топливо твердое. Методы определения углерода и водорода (Паливо тверде. Методи визначення вуглецю і водню)

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды (Нафта і нафтопродукти. Метод визначення вмісту води)

ГОСТ 2517-8.5 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб (Нафта і нафтопродукти. Методи відбору проб)

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия (Ацетон. Технічні умови)

ГОСТ 3164-78 Масло вазелиновое медицинское. Технические условия (Мастило вазелінове медичне. Технічні умови)

ГОСТ 3877-88 Нефтепродукты. Метод определения серы сжиганием в калориметрической бомбе (Нафтопродукти. Метод визначення сірки спалюванням в калориметричній бомбі)

ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности (Нафта і нафтопродукти. Методи визначення густини)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия (Калій двохромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 5496-78 Трубки резиновые технические. Технические условия (Трубки гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия (Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового призначення. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вага медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 9433-80 Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия (Мастило ЦІАТІМ-221. Технічні умови)

ГОСТ 10062-75 Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания (Гази природні горючі. Метод визначення питомої теплоти згорання)

ГОСТ 11014-81 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Ускоренный метод определения влаги (Вугілля буре, кам’яне, антрацит і горючі сланці. Прискорений метод визначення вологи)

ГОСТ 11022-90 Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности (Паливо тверде мінеральне. Методи визначення зольності)

ГОСТ 11055-78 Угли бурые, каменные и антрацит. Радиационные методы определения зольности (Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Радіаційні методи визначення зольності)

ГОСТ 13812-78Е Машины для подготовки проб углей и горючих сланцев. Технические условия (Машини для підготовки проб вугілля і горючих сланців. Технічні умови)

ГОСТ 13830-97 Соль поваренная пищевая. Общие технические условия (Сіль кухонна харчова. Загальні технічні умови)

ГОСТ 17310-86 Газы. Пикнометрический метод определения плотности (Гази. Пікнометричний метод визначення густини)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 18917-82 Газ горючий природный. Метод отбора проб (Газ горючий природний. Метод відбору проб)

ГОСТ 20060-83 Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги (Гази горючі природні. Методи визначення вмісту водяних парів і точки роси вологи)

ГОСТ 21261-91 Нефтепродукты. Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания (Нафтопродукти. Метод визначення вищої теплоти згорання та обчислення нижчої теплоти згорання)

ГОСТ 22387.2-97 Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы (Гази горючі природні. Методи визначення сірководню і меркаптанової сірки)

ГОСТ 22387.3-77 Газы природные. Метод определения кислорода (Гази природні. Метод визначення кисню)

ГОСТ 22387.4-77 Газ для коммунально-бытовою потребления. Метод определения содержания смолы и пыли (Газ для комунально-побутового споживання. Метод визначення вмісту смоли і пилу)

ГОСТ 22387.5-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения интенсивности запаха (Газ для комунально-побутового споживання. Метод визначення інтенсивності запаху)

ГОСТ 22524-77 Пикнометры стеклянные. Технические условия (Пікно-метри скляні. Технічні умови)

ГОСТ 22667-82 Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа «Воббе» (Гази горючі природні. Розрахунковий метод визначення теплоти згорання, відносної густини і числа «Воббе»)

ГОСТ 23781-87 Газы горючие природные. Хроматографический метод определения компонентного состава (Гази горючі природні. Хроматографічний метод визначення компонентного складу)

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования (Ваги лабораторні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 27193-86 Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром (Гази горючі природні. Метод визначення теплоти згорання водним калориметром)

ГОСТ 27313-95 Топливо твердое минеральное. Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа для различных состояний топлива (Паливо тверде мінеральне. Позначення показників якості і формули перерахунку результатів аналізу для різних станів палива)

ГОСТ 27314-91 (ИСО 589-80) Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги (Паливо тверде мінеральне. Методи визначення вологи)

ГОСТ 27379-87 Топливо твердое. Методы определения погрешности отбора и подготовки проб (Паливо тверде. Методи визначення похибки відбору і підготовки проб)

ГОСТ 28498-2002 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)

ГНД 34.09.101-2003 Методичні вказівки з обліку палива на електростанціях

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

МИ 2096-90 Калориметры сжигания с бомбой (жидкостные). Методика поверки (Калориметри спалювання з бомбою (рідинні). Методика повірки)

РД 34.23.504-87 Типовая инструкция по эксплуатации пробоотборников и разделочных машин твердого топлива на электростанциях (Типова інструкція з експлуатації пробовідбірників і пробообробних машин твердого палива на електростанціях)

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com