Решение от 08.06.2006 № 54 "Решение НТС О проекте ДСТУ Б В.1.2.-...-200-"Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов. Прогибания и перемещения. Требования проектирования"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19315 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 08.06.2006 № 54 "Решение НТС О проекте ДСТУ Б В.1.2.-...-200-"Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов. Прогибания и перемещения. Требования проектирования"
Дата принятия08.06.2006
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа54
РазработчикНТС Госстроительства и архитектуры
Принявший органНТС Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про погодження проектів технічних умов

Про проект ДСТУ Б В.1.2.-…-200_ „Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування”

Рішення НТР від 8 червня 2006 р. № 54


Розглянувши проект національного стандарту України ДСТУ Б В.1.2.-…-200_ „Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування”, розроблений ВАТ „УкрНДІпроект-стальконструкція” ім. В.М.Шимановського, науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект ДСТУ Б В.1.2.-…-200_ „Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування”.

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві (Барзилович Д.В.) у місячний термін підготувати наказ про прийняття зазначеного національного стандарту України та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку.

Голова науково-технічної ради

П. Качур


*           *           *

Довідка


Проект ДСТУ Б В.1.2.-…-200_ „Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування” розроблено ВАТ „УкрНДІпроектстальконструкція” ім. В.М. Шимановського на заміну розділу 10 СНиП 2.01.07-85 „Нагрузки  и воздействия. Нормы проектирования” згідно з дорученням Держбуду (наказ від 29.03.2005 № 56).

ДСТУ Б В.1.2.-…-200_ „Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування”  регламентує прогини і переміщення конструкцій та конструктивних елементів будівель і споруд. Навантаження і впливи, від дії яких визначаються прогини й переміщення, слід приймати за ДБН В.1.2.-…-200_ „Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування”.

Цей стандарт поширюється на конструкції будівель і споруд, що зводяться або реконструюються, і встановлює граничні значення прогинів і переміщень несучих і огороджувальних конструкцій при розрахунку за другою групою граничних станів незалежно від застосованих будівельних матеріалів.

Проект зазначеного стандарту погоджено Державним департаментом промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду відповідно до технічного завдання. Висновок державної експертизи, проведеної Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій, позитивний. Проект розглянуто на засіданні секції науково-технічної ради Мінбуду з питань технічного регулювання в будівництві (протокол № 4 від 17 травня 2006 року) та рекомендовано до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Мінбуду.

Начальник Управління технічного

регулювання в  будівництві

Д. Барзилович


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com