Р В.3.2-31911658-874:2016 Рекомендации по защите от коррозии бетонных и железобетонных сооружений и конструкций на автомобильных дорогах общего пользования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19024 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаР В.3.2-31911658-874:2016 Рекомендации по защите от коррозии бетонных и железобетонных сооружений и конструкций на автомобильных дорогах общего пользования
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия28.12.2016
СтатусДействующий
Утверждающий документПротокол від 28.12.2016 № 2
Вид документаРекомендации
Шифр документаВ.3.2-31911658-874:2016
РазработчикНПП «КРОК»
Принявший органНПП «КРОК»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов (по состоянию на 25.02.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 01.08.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 02.03.2020)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 03.10.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 08.01.2020)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 23.10.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 27.12.2019)

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.07.2018 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) и других документов в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.05.2019 года

Перечень действующих ведомственных строительных норм (ВБН), отраслевых строительных норм (ГБН), стандартов организаций Украины (СОУ) и других документов в области строительства и промышленности строительных материалов по состоянию на 01.05.2020 года

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(Укравтодор)

Науково-виробниче підприємство «КРОК»
НВП «КРОК»

РЕКОМЕНДОВАНО
Науковою радою Укравтодору
Протокол від "28" 12 2016 р.
№__2__

РЕКОМЕНДОВАНО
Науково-технічною радою
ДП "ДерждорНДІ"
Протокол від "1" 12 2016 р.№ 8

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПО ЗАХИСТУ ВІД КОРОЗІЇ БЕТОННИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СПОРУД І КОНСТРУКЦІЙ НА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Р В.3.2-31911658-874:2016

 

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору

_________________ С.Ю. Цепелєв

“________ ”_______________2016 р.

 

РОЗРОБЛЕНО

Генеральний директор НВП «КРОК»

______________ Л.В. Егорова

“_____ ”____________________2016 р.

 

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу стандартизації та

метрології ДП "ДерждорНДІ"

_________________ М.М. Стулій

“________ ”________________2016 р.

 

Науковий керівник, директор з наукової роботи НВП «КРОК»

______________ Ю.Р. Колесник

“_____ ”__________________ 2016 р.

  Керівник розробки, заступник директора НВП «КРОК»

______________ Н. М. Тарасенко

“_____ ”__________________ 2016 р.

  Виконавець, начальник відділу НВП «КРОК»

______________ Л. В. Загородня

“_____ ”__________________ 2016 р.

Київ
2016

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Проектування захисту бетону і залізобетону від корозії

5 Захисно-декоративні покриття для нових бетонних та залізобетонних конструкцій

6 Захисно-декоративні покриття для бетонних і залізобетонних споруд, що знаходилися в експлуатації

7 Контроль якості виконаних робіт

8 Вимоги безпеки та охорони праці

9 Охорона довкілля, утилізування

Додаток А  Бібліографія

 

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 

1.1 Ці Рекомендації (далі – рекомендації) застосовуються при виконанні робіт щодо захисту від корозії бетонних та залізобетонних транспортних споруд з метою підвищення їх довговічності та надійності, зниження витрат на ремонт та утримання. Рекомендації надають комплекс робіт по влаштуванню захисно-декоративних покриттів на поверхню залізобетонних транспортних споруд та розроблені на основі ДСТУ Б В.2.6-145.

1.2 Рекомендації передбачають застосування лакофарбових матеріалів для формування захисно-декоративних протекторних покриттів на споруджених об’єктах дорожнього будівництва, а також при реконструкції та ремонті конструкцій і споруд, що експлуатуються. 

1.3 Ці рекомендації призначені для використання інженерно-технічними працівниками організацій, які виконують роботи по захисту від корозії  залізобетонних конструкцій мостів, шляхопроводів, бар’єрних огороджень.

1.4 Технічні рішення щодо захисту від корозії бетонних і залізобетонних конструкцій, а також елементів їх сполучення повинні бути самостійною частиною проектів будівель і споруд. У складних випадках розроблення проектів захисту слід виконувати із залученням спеціалізованих організацій та з урахуванням вимог згідно з ДСТУ Б А.2.4-15.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні акти і нормативні документи:

Наказ Міністерства охорони здоров`я України від 21.05.2007  №246 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 №1417, зареєстровані в Мін’юсті України 05 березня 2015 р. за №252/26697 Правила пожежної безпеки в Україні

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В. 2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.3-6:2016 Мости та труби. Обстеження і випробування

ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні правила і норми виробничої загальної локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні норми по охороні атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ГБН В. 2.3-218-003:2010 Споруди транспорту. Технологія влаштування гідроізоляції проїзної частини залізобетонних автодорожніх мостів і шляхопроводів із застосуванням  полімерних матеріалів та водонепроникного бетону

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСанПіН 2.2.4-171-2010 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» Затверджено Міністерством охорони здоров’я України, наказ від 12.05.2010 №400. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за №452/17747

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3962-2002 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ 7470:2013 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

ДСТУ Б А.2.4-15:2008 Антикорозійний захист конструкцій будівель та споруд. Робочі креслення

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги  (ГОСТ 31384:2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-29-95 Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загально-будівельного  призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-48-96  (ГОСТ 10060.01-95) Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та гідроізоляційні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густини, строків тужавіння та рівномірності зміни об’єму

ДСТУ Б В.2.7-186:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення водовідділення

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-239:2010 Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Методи випробування

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови. (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ-Н Б А.3.2-1:2007 Настанова щодо визначення небезпечних і шкідливих факторів та захисту від їх впливу при виробництві будівельних матеріалів та їх використання в процесі зведення та експлуатації об’єктів будівництва

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та споруд від корозії

ДСТУ ГОСТ 12.1.012: 2008 Система стандартів безпеки праці. Вібраційна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 30333:2009 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования (Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги)

ДСТУ ISO 8318:2006 Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена та вантажні одиниці. Випробування на гармонічну вібрацію зі змінною частотою

М-218-31911658-625:2007 Методика вимірювання масової частини водорозчинних хлоридів у залізобетонних автодорожніх конструкціях фототурбодиметричним методом

СОУ 42.1-37641918-087: 2013 Автомобільні дороги. Інженерно-технічний супровід будівництва об`єктів дорожнього комплексу

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

ГОСТ 9.407-2015 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида (Єдина система захисту від корозії і старіння. Покриття лакофарбові. Метод оцінки зовнішнього вигляду)

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие  санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.004-74 Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия (Респіратори фільтруючі протигазові РПГ-67. Технічні умови)

ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

(Система стандартів безпеки праці. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание  (Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Головні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови.)

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие технические условия (Система стандартів безпеки праці. Окуляри захисні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.029-76 Система стандартов безопасности труда. Фартуки специальные. Технические условия (Система стандартів безпеки праці. Фартухи спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.068-79 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація і загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.162-85 Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний

(Система стандартів безпеки праці. Взуття спеціальне з полімерних матеріалів для захисту від механічних впливів. Загальні технічні вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана  природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 3134-78 Уайт-спирит. Технические условия. (Уайт-спірит. Технічні умови)

ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости (Матеріали лакофарбові. Методи визначення умовної в’язкості)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (Матеріали лакофарбові. Методи визначення адгезії)

ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия (Поліетилен низького тиску. Технічні умови)

ГОСТ 19903-74 Прокат листовой гарячекатанный. Сортамент (Прокат листковий гарячекатаний. Сортамент)

ГОСТ 20841.1-75 Продукты кремнийорганические. Методы определения внешнего вида и механических примесей (Продукти кремнійорганічні. Методи визначення зовнішнього вигляду і механічних домішок)

ГОСТ 23932–90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд і устаткування лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з застосуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com