Приказ от 09.09.1999 № 220 Об утверждении Положения об архитектурно-техническом паспорте объекта и его форме

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20440 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 09.09.1999 № 220 Об утверждении Положения об архитектурно-техническом паспорте объекта и его форме
Дата принятия09.09.1999
Дата отмены действия 02.07.2012
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа220
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций643/3936
Дата регистрации в Министерстве Юстиций23.09.1999
Дополнительные данные Отменен на основании приказа Минрегионстроя от 02.07.2012 № 327


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про затвердження Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта та його форму

Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
від 9 вересня 1999 року N 220

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 вересня 1999 р. за N 643/3936

На виконання ст. 12 Закону України "Про архітектурну діяльність", з метою забезпечення архітектурної, конструктивної, технічної та функціональної ідентифікації об'єктів архітектури і надійної їх експлуатації НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури та його форму (додаються).

2. Увести в дію Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури з 1 січня 2000 року.

3. Держархбудінспеції України (Папка В. В.) забезпечити реєстрацію Положення про архітектурно-технічний паспорт у Мін'юсті України та після реєстрації опублікувати в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Онищука Г. І.

 

Голова 

В. М. Гусаков 


  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України
від 9 вересня 1999 р. N 220

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 вересня 1999 р. за N 643/3936 


Положення
про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури

Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури, розроблене відповідно до статті 12 Закону України "Про архітектурну діяльність", є обов'язковим для всіх суб'єктів архітектурної діяльності на території України незалежно від форм власності.

Зазначене Положення встановлює порядок складання, розгляду і затвердження архітектурно-технічного паспорта та його використання.

Архітектурно-технічний паспорт складається з метою забезпечення архітектурної, конструктивної, технічної та функціональної ідентифікації об'єкта архітектури та надійної його експлуатації.

Порядок складання архітектурно-технічного паспорта

1. Архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури (далі - архтехпаспорт) складається на замовлення замовника (забудовника) генеральним проектувальником об'єкта архітектури за участю генерального підрядника у 3-х екземплярах (оригінал і дві копії) на кожний завершений будівництвом об'єкт до прийняття його в експлуатацію.

2. Архтехпаспорт містить відомості про замовника, архітектора - автора проекту, інших розробників проекту, підрядника та основні характеристики об'єкта архітектури.

3. В архтехпаспорті визначаються особливі умови експлуатації об'єкта архітектури, гарантійні зобов'язання виконавців проектних і будівельних робіт, а також його окремих елементів, які не підлягають змінам без згоди архітектора - автора проекту, а за його відсутності - органу містобудування та архітектури.

4. Архтехпаспорт передається замовнику (забудовнику) до утворення державної приймальної (технічної) комісії з прийняття його в експлуатацію.

5. Витрати на складання архтехпаспорта входять до вартості робіт з авторського нагляду, визначеній у договорі.

6. Архтехпаспорт складається після завершення будівництва об'єкта архітектури на підставі:

даних з погодженої і затвердженої в установленому порядку проектної документації з урахуванням змін до неї;

актів на приховані роботи;

виконавчих схем монтажу елементів та замірів на об'єкті;

технічних характеристик матеріалів і обладнання, викладених у відповідних паспортах і сертифікатах;

актів пусконалагоджувальних випробувань систем і обладнання.

7. Генпідрядник зобов'язаний передати генпроектувальнику всі необхідні для складання архтехпаспорта документи після закінчення будівельних робіт на об'єкті.

8. Архтехпаспорт разом з іншими документами, передбаченими ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення", подається на розгляд державній приймальній (технічній) комісії з прийняття об'єкта в експлуатацію.

Невідповідність стану об'єкта на момент роботи зазначених комісій з даними в архтехпаспорті є підставою для відмови комісії у прийнятті об'єкта в експлуатацію.

9. Після підписання акта державної приймальної (технічної) комісії архтехпаспорт передається до відповідного органу містобудування і архітектури для затвердження. Після затвердження один примірник копії архтехпаспорта залишається в архіві відповідного органу містобудування та архітектури, другий примірник копії передається генпроектувальнику, а оригінал - замовнику (забудовнику).

10. Архтехпаспорт зберігається власником об'єкта архітектури, архітектором - автором проекта та відповідним органом містобудування та архітектури протягом усього періоду експлуатації архітектурного об'єкта.

11. При зміні власника архітектурного об'єкта архтехпаспорт разом з проектною документацією передається новому власнику.

12. При втраті власником архтехпаспорта відповідні органи містобудування та архітектури видають йому дублікат.

 

Начальник Державної архітектурно-
будівельної інспекції України 

 
В. В. Папка 


 

Додаток
до Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури 


"ЗАТВЕРДЖЕНО" 

___________________________________________ 
    (назва органу містобудування та архітектури)

___________________________________________ 
                          (дата і номер наказу) 


Архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури

____________________________________________________________________________________
(назва, потужність об'єкта і місце його розташування)

 

Генеральний проектувальник 

__________________________
(підпис керівника, дата) 

М. П. 

  

Генеральний підрядник 

__________________________
(підпис керівника, дата) 

М. П. 

  

 

Відомості про суб'єктів архітектурної діяльності

1. Об'єкт споруджено за проектом автора (авторів)

______________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові головного архітектора (інженера) проекту, звання, посада, місце постійної

______________________________________________________________________________
                роботи та інших авторів, що визначені документом про затвердження проекту)

2. Проектна документація розроблена:

2.1. Генеральна проектна організація ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________
                                                            (назва, юридична адреса)

2.2. Субпідрядні проектні організації _______________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
                                                            (назва, юридична адреса)

3. Будівництво об'єкта здійснено:

3.1. Генеральна підрядна організація ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________
                                                                (назва, юридична адреса)

3.2. Субпідрядні організації: ______________________________________________________

______________________________________________________________________________
                                                                (назва, юридична адреса)

4. Замовник та інвестор ________________________________________________________

______________________________________________________________________________
                                                                (назва, юридична адреса)

5. Документ про затвердження проектної документації: _______________________________

______________________________________________________________________________

6. Обсяг виконання проекту, назва і юридична адреса власника документації, архівний N зберігання

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

7. Термін зберігання проектної документації ________________________________________

Основні техніко-економічні характеристики об'єкта архітектури

1. Загальні технічні відомості

1.1. Призначення об'єкта, потужність, місткість, пропускна спроможність, загальна кількість

працюючих  тощо ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

1.2. Дата початку будівництва ___________________________________________________

1.3. Дата завершення будівництва (прийняття в експлуатацію) ________________________

1.4. Площа ділянки (кв. м) ______________________________________________________

1.5. Площа забудови (кв. м) ______________________________________________________

1.6. Кількість поверхів (у т. ч. вбудовано-прибудованих до житлових будинків)

______________________________________________________________________________

1.7. Конструктивна схема (система) будівлі, споруди _________________________________

_______________________________________________________________________________

1.8. Наявність інженерного обладнання _____________________________________________

_______________________________________________________________________________

2. Основні техніко-економічні показники об'єкта виробничого, транспортного та іншого промислового призначення

N
з/п 

Показники (потужність,
продуктивність,
протяжність і т. ін.) 

Одиниця
виміру 

За проектом 

Загальна (з урахуванням 
раніше прийнятих) 

У тому числі
пускового комплексу
або черги 

              

 

3. Основні техніко-економічні показники об'єкта житлово-цивільного призначення

N
з/п 

Показник 

Одиниця
виміру 

За проектом 

Будівельний об'єм (у т. ч. підземної частини) 

куб. м 

  

Загальна площа будинку, споруди

Житлова площа (для житлового будинку) 

кв. м 

  

Кількість квартир (для житлового будинку)

у т. ч. - одноквартирних

- дво - " -

- трьох - " -

- чотирьох - " -

- 5 і більше - " - 

одиниць 

  

4  

Нормативна площа, корисна площа (для громадських будівель або споруд) 

кв. м 

  

Вартість одиниці виміру (1 кв. м загальної площі, 1 куб. м будівельного об'єму тощо) 

грн. 

  

6  

Витрати тепла на опалення 1 кв. м загальної площі 

Вт/кв. м 

  

Примітка. Окремо наводяться показники вбудованих та прибудованих приміщень в житлових будинках, якщо такі є в проекті.

4. Основні конструктивні характеристики:

4.1. Основи

4.1.1. Характерні інженерно-геологічні розрізи ______________________________________

______________________________________________________________________________

4.1.2. Тип, фізико-механічні характеристики основ ___________________________________

______________________________________________________________________________

4.2. Фундаменти

4.2.1. Тип, матеріал конструкцій, загальна довжина, площа опори та міцнісні характеристики фундаментів

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.3. Конструктивні елементи

4.3.1. Зовнішні стіни (тип, матеріал, товщина, міцність, загальна площа з урахуванням вікон, вхідних і балконних дверей, тепловий опір)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.3.2. Внутрішні несучі стіни (тип, матеріал, товщина, інш.) ___________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.3.3. Перекриття (тип, матеріал, товщина інш.) _____________________________________

______________________________________________________________________________

4.3.4. Покриття (тип, матеріал утеплення покриття, загальна площа інш.) _______________

______________________________________________________________________________

4.3.5. Сходова клітина (тип, матеріал) _____________________________________________

4.3.6. Тип вікон, вхідних та балконних дверей, їх теплотехнічні характеристики, загальна площа

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.4. Опорядження

4.4.1. Тип зовнішнього опорядження, види застосованих матеріалів, елементи монументально-декоративного мистецтва, їх фізико-механічні та експлуатаційні характеристики (затверджений паспорт фасаду додається)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4.4.2. Тип внутрішнього опорядження, застосовані технології і матеріали, їх фізико-механічні та експлуатаційні характеристики

_____________________________________________________________________________

4.5. Зовнішні інженерні мережі

4.5.1. Теплові мережі ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(матеріал трубопроводів, загальна довжина, джерело теплопостачання, втрати тепла на 100 м довжини)

4.5.2. Мережі газопостачання ____________________________________________________

______________________________________________________________________________
    (матеріал трубопроводів, загальна довжина, діаметр, точка підключення, робочий тиск)

4.5.3. Мережі водопостачання ____________________________________________________

______________________________________________________________________________
(матеріал трубопроводів, загальна довжина, джерело водопостачання, термічний опір стінок трубопроводів)

4.5.4. Каналізаційні мережі _______________________________________________________

______________________________________________________________________________
(види каналізації з указанням їх точки підключення, розміри каналів (трубопроводів), загальна довжина)

4.5.5. Електропостачання, телефонні, телекомунікаційні мережі ________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

4.6. Інженерне обладнання будинку (споруди)

4.6.1. Вентиляція і кондиціювання повітря __________________________________________

______________________________________________________________________________

4.6.2. Опалення ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(тип, джерело енергопостачання, технологія, матеріал трубопроводів, тип нагрівальних елементів,
                                                        облік тепловитрат та інш.)

4.6.3. Водопостачання (холодне та гаряче) __________________________________________

______________________________________________________________________________
                                            (тип, матеріал водопроводів, облік витрат)

4.6.4. Системи електропостачання й освітлення _____________________________________

______________________________________________________________________________
   (тип, встановлена потужність, обладнання, загальна потужність освітлювальних приладів)

4.6.5. Телефонізація, теле-, радіофікація, диспетчеризація, сигналізація ___________________

______________________________________________________________________________

4.7. Ліфти та інше підйомно-транспортне обладнання _____________________________

______________________________________________________________________________
                                (кількість, типи з вказанням вантажопідйомності)

4.8. Благоустрій прилеглої території _____________________________________________

______________________________________________________________________________
        (площа, в т. ч. зелених насаджень, доріжок, дитячих майданчиків, опис планування,
                                                  застосування мал. арх. форм) 

4.9. Допустимі корисні навантаження

4.9.1. Ферми (балки), перекриття _________________________________________________

4.9.2. Перекриття міжповерхові ___________________________________________________

4.9.3. Покриття ________________________________________________________________

5. Гарантійні зобов'язання виконавців проектних і будівельних робіт

5.1. Генеральний проектувальник зобов'язується за повної реалізації проекту при будівництві забезпечити безпечну експлуатацію об'єкта та дотримання техніко-економічних показників у межах будівельних норм і правил, АПЗ та умов контракту.

5.2. Генеральний підрядник зобов'язується забезпечити гарантійні терміни експлуатації об'єкта щодо таких його частин: 

5.2.1. 

Несучі конструкції __________________________________________ 

років 

5.2.2. 

Огороджувальні конструкції __________________________________ 

років 

5.2.3. 

Зовнішнє опорядження ______________________________________ 

років 

5.2.4. 

Внутрішнє опорядження _____________________________________ 

років 

5.2.5. 

Зовнішні інженерні мережі ___________________________________ 

років 

5.2.6. 

Внутрішні інженерні мережі __________________________________ 

років 

5.2.7. 

Сантехнічні комунікації ______________________________________ 

років 

5.2.8. 

Електромережі _____________________________________________ 

років 

5.2.9. 

Благоустрій прилеглої території _______________________________ 

років 

5.2.10. 

Інженерне забезпечення _____________________________________ 

років 

6. Особливі умови щодо експлуатації об'єкта архітектури

Без згоди архітектора - автора проекту й органу містобудування та архітектури забороняється змінювати:

6.1. Фасади, деталі фасадів ________________________________________________________
                                                                                                                (указати)

6.2. Основні несучі конструкції або їх елементи _______________________________________
                                                                                                                (указати)

6.3. Інтер'єри ___________________________________________________________________
                                                                                                                (указати)

6.4. Благоустрій _________________________________________________________________
                                                                                                                (указати)

6.5. Твори монументально-декоративного мистецтва _________________________________

_______________________________________________________________________________
                                                                                                                (указати)

З умовами експлуатації та утримання об'єкта архітектури відповідно до архтехпаспорта ознайомився і зобов'язуюсь їх виконувати.

 

Замовник (забудовник) 

___________________________________
(посада, підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ