Приказ от 09.09.1999 № 188/1 Об утверждении Положения о Фонде содействия молодежному жилищному строительству

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19805 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 09.09.1999 № 188/1 Об утверждении Положения о Фонде содействия молодежному жилищному строительству
Дата начала действия29.09.1999
Дата принятия09.09.1999
Дата отмены действия 02.06.2000
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа188/1
РазработчикНет данных
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций655/3948
Дата регистрации в Министерстве Юстиций29.09.1999
Принявший органНет данных
Дополнительные данные Отменен на основании Приказа Государственного комитета молодежной политики и спорта от 16.05.2000 № 461


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ
              Н А К А З
 
 N 188/1 від 09.09.99         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 вересня 1999 р.
                   за N 655/3948
      Наказ втратив чинність на підставі Наказу
            Держкоммолодьполітики і спорту
       N 461 від 16.05.2000 )
      Про затвердження Положення про Фонд сприяння
        молодіжному житловому будівництву
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
17.05.99 N 825 "Про вдосконалення організаційної та
фінансової діяльності Фонду  сприяння  молодіжному  житловому
будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді" та
листа  Міністерства юстиції України від 02.09.99 N 30-32-907
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Положення  про  Фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву (додається).
   2. Вважати   таким,   що  втратив  чинність,  наказ
Держкомсім'ямолоді від 10.08.99 N 147.
   3. Затвердити  новий  склад  правління  Фонду  сприяння
молодіжному житловому будівництву (додається).
   4. Голові правління Фонду Омельчуку В.О. у двотижневий термін
здійснити в Міністерстві юстиції України державну реєстрацію цього
наказу.
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови Драпушка Р.Г.
 
 Голова                        В.І.Довженко
                      Затверджено
                Наказ Державного комітету України
                у справах сім'ї та молоді 09.09.99
                N 188/1
                Зареєстровано в Міністерстві
                юстиції України
                29 вересня 1999 р.
                за N 655/3948
              Положення
    про Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
   1. Загальні положення
   1.1. Фонд  сприяння  молодіжному  житловому  будівництву
(надалі - Фонд) створений згідно з Указом Президента України від
4 грудня 1996 р. N 1165/96 "Про додаткові заходи щодо реалізації
державної молодіжної політики" та постановою Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 1997 р. N 334 "Про заходи щодо
виконання Указу Президента України від 4 грудня 1996 р. N 1165"
при Державному комітеті України у справах сім'ї та молоді (далі -
Держкомсім'ямолодь).
   1.2. Фонд є державною установою, що  здійснює  державну
молодіжну житлову політику шляхом довготермінового (до 30 років)
державного пільгового кредитування молодих сімей та одиноких
молодих громадян на будівництво (реконструкцію) житла.
   1.3. Фонд створений для: реалізації програм і  проектів
розвитку будівництва житла та нарощування обсягів будівництва
житла шляхом  фінансової,  організаційної,  господарської  та
методичної  діяльності, залучення коштів різноманітних джерел
інвестування; фінансування молодіжного житлового  будівництва;
реалізації суспільно корисної молодіжної ініціативи; участі в
приватизаційних програмах тощо.
   1.4. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України
, чинним законодавством України, цим Положенням.
   1.5. Фонд здійснює свою діяльність на засадах гласності,
співпраці та взаємодії з центральними і місцевими  органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними
особами, кредитними спілками, профспілковими та  громадськими
організаціями, фізичними особами.
   1.6. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в установах банків, печатку із зображенням Державного герба
України та своїм найменуванням.
   1.7. Фонд  веде  бухгалтерський  облік результатів своєї
господарської діяльності відповідно до чинного  законодавства
України.
   1.8. Фонд  здійснює  оперативний  та  фінансовий  облік
результатів своєї роботи, веде статистичну звітність відповідно до
законодавства України.
   2. Основні завдання Фонду:
   2.1. Реалізація державної молодіжної житлової політики.
   2.2. Розробка пропозицій щодо шляхів розв'язання житлових
проблем  молодих  сімей,  одиноких  молодих  громадян  через
застосування механізму надання пільгових довготермінових державних
кредитів (до 30 років) за рахунок інших джерел фінансування, а
також участь у реалізації відповідних заходів.
   2.3. Підготовка пропозицій щодо обсягу коштів, необхідних для
надання кредиту позичальникам з державного та місцевих бюджетів.
   2.4. Залучення коштів для фінансування будівництва житлових
будинків, об'єктів соціального, науково-технічного, виробничого,
торговельного,  культурно-побутового  і  спортивно-оздоровчого
призначення, в першу чергу в складі молодіжних житлових комплексів
(МЖК).
   2.5. Акумуляція коштів, що надходять від юридичних і фізичних
осіб, для подальшого кредитування молодих сімей та одиноких
молодих громадян України на будівництво (реконструкцію) житла.
   2.6. Залучення  іноземних  інвестицій  та  кредитів  для
подальшого кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян
України на будівництво (реконструкцію) житла згідно з чинним
законодавством.
   2.7. Розпорядження коштами державного та місцевих бюджетів,
виділених на будівництво (реконструкцію) житла для молодих сімей
та одиноких молодих громадян, здійснення контролю за цільовим та
ефективним їх використанням.
   2.8. Забезпечення повернення кредитних коштів позичальниками.
   2.9. Фінансування витрат будівництва житла для молоді.
   2.10. Сприяння діяльності підприємств і організацій МЖК.
   2.11. Участь у розробці і реалізації державних, регіональних
і місцевих програм для поліпшення житлових і соціально-економічних
умов молодих сімей та одиноких молодих громадян України.
   2.12. Взаємодія з Всеукраїнською асоціацією "Укрмолодьжитло"
з метою використання її бази та досвіду в будівництві житла для
молоді.
   2.13. Створення єдиної інформаційно-аналітичної системи Фонду
з  метою  оперативного  обміну  інформацією  з регіональними
відділеннями Фонду і забезпечення ефективного виконання покладених
на Фонд завдань.
   3. Предметом діяльності Фонду є:
   3.1. Розпорядження коштами державного і місцевих бюджетів,
передбаченими  для  фінансування житлового будівництва шляхом
надання пільгових довготермінових (до 30 років) кредитів на
будівництво  (реконструкцію) житла молодим сім'ям і одиноким
молодим громадянам України та їх обслуговування.
   3.2. Контроль за цільовим, ефективним використанням кредитних
ресурсів та їх своєчасним поверненням.
   3.3. Замовлення   будівництва   (реконструкції)   житла
позичальникам або делегування цих функцій іншим юридичним особам.
   3.4. Страхування ризиків на період будівництва житла та
повернення кредиту.
   3.5. Організація  конкурсів,  тендерів,  спрямованих  на
здешевлення вартості житла, підвищення комфортності проживання та
визначення кращих проектів будівництва.
   3.6. Здійснення  послуг,  пов'язаних  з  обслуговуванням
кредитів, експертними оцінками, оформленням земельних ділянок,
контрольними функціями тощо.
   3.7. Організація  на  договірній  основі  експертизи  та
конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів, пошук їх
виконавців, а також участь у конкурсах і тендерах для отримання
вітчизняних та іноземних інвестицій під указані проекти.
   3.8. Підготовка  пропозицій  і  обгрунтування доцільності
залучення різних джерел фінансування будівництва  житла  для
подальшого їх затвердження в установленому законом порядку.
   3.9. Співробітництво із суб'єктами господарської діяльності,
які реалізують інвестиційні програми з використанням іноземних
кредитів.
   3.10. Надання   консультаційних,   інформаційних   та
представницьких послуг, рекламно-видавнича діяльність, згідно з
завданнями, покладеними на Фонд.
   4. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:
   4.1. Подає  пропозиції  з  відповідними  розрахунками  і
обгрунтуванням  щодо  виділення  асигнувань  на  пільгове
довготермінове кредитування молодих сімей,  одиноких  молодих
громадян  на  будівництво (реконструкцію) житла та залучення
позабюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) житла.
   4.2. Організовує роботу з надання кредитів молодим сім'ям,
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.
   4.3. Визначає порядок використання коштів Фонду, складає
розрахунки потреб у коштах для будівництва об'єктів, утримання
органів  управління  Фонду та порядок виконання державних і
регіональних програм.
   4.4. Здійснює  контроль  за використанням та поверненням
коштів, які виділяються Фондом. Готує аналітичні матеріали про
виконання робіт з будівництва (реконструкції) житла та звітні дані
про використання державних кредитних ресурсів, які подає  у
встановленому порядку Держкомсім'ямолоді, Мінфіну, Мінекономіки та
Держкомстату.
   4.5. Замовляє будівництво житла для позичальників або передає
ці функції іншим юридичним особам.
   4.6. Готує  пропозиції  щодо  подальшого  вдосконалення
фінансування будівництва та експлуатації  житлових  будинків,
об'єктів соціально-культурного та іншого призначення.
   4.7. Створює фінансові резерви.
   4.8. Страхує ризики на період будівництва житла та ризики
повернення кредиту.
   4.9. Готує пропозиції щодо поліпшення умов кредитування та
залучення коштів для фінансування будівництва (реконструкції)
житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян шляхом
залучення коштів юридичних і фізичних осіб.
   4.10. Розробляє і реалізовує механізми запозичення коштів на
будівництво, реконструкцію, експлуатацію житла у встановленому
законодавством порядку.
   4.11. Розробляє проекти та програми щодо  залучення  та
отримання іноземних кредитів, інвестицій для подальшого надання
довготермінових  кредитів  (до  30  років)  на  будівництво
(реконструкцію) житла.
   4.12. Створює регіональні відділення Фонду.
   4.13. Укладає угоди з вітчизняними та іноземними юридичними
та фізичними особами.
   4.14. Створює консультаційні центри Фонду.
   4.15. Створює потрібні умови для якісного обслуговування
кредитування позичальників шляхом залучення спеціалістів, кадрової
підготовки,  покращання  матеріально-технічного  забезпечення
працівників Фонду.
   4.16. Здійснює іншу діяльність, що не суперечить завданням
Фонду та чинному законодавству.
   5. Кошти Фонду
   5.1. Кошти Фонду формуються за рахунок:
   а) бюджетних коштів, передбачених на підтримку молодіжного
житлового будівництва, через надання пільгового довготермінового
кредиту;
   б) коштів, що надходять від погашення кредиту та сплати
відсотків за користування кредитом;
   в) коштів під іпотечне кредитування, залучення власних коштів
населення і юридичних осіб, коштів забудовника, коштів громадських
організацій, кредитних спілок, банків тощо;
   г) благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;
   ґ) коштів від проведення аукціонів, конкурсів, тендерів,
організації виставок;
   д) інвестицій та кредитів іноземних та вітчизняних юридичних
і фізичних осіб;
   е) коштів, передбачених на обслуговування кредитів;
   є) централізованих відрахувань від регіональних відділень
Фонду;
   ж) інших надходжень, не заборонених чинним законодавством
України.
   5.2. Кошти Фонду спрямовуються на:
   а) реалізацію довготермінових програм  щодо  кредитування
молодих сімей та одиноких молодих громадян України;
   б) утримання органів управління Фонду, його регіональних
відділень  та  консультаційних  центрів  згідно  з  чинним
законодавством України.
   6. Управління Фонду
   6.1. Органами управління Фонду є:
   - правління Фонду, яке очолює голова правління Фонду;
   - виконавча дирекція Фонду, яку очолює генеральний директор
Фонду;
   - ревізійна комісія Фонду.
   6.2. Правління Фонду діє на громадських засадах.
   6.2.1. До складу правління делегуються не менше  одного
представника центральних органів законодавчої і виконавчої влади,
а саме від: Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Національного банку України, Мінфіну, Мінекономіки, МЗС, Держбуду,
Мін'юсту, Держкомсім'ямолоді, Національного агентства з питань
розвитку  та  європейської  інтеграції,  також Всеукраїнської
асоціації "Укрмолодьжитло", інших зацікавлених державних установ
та громадських організацій, та генеральний директор Фонду.
   6.2.2. Особовий склад правління затверджується наказом Голови
Держкомсім'ямолоді. Склад правління може змінюватись не частіше
одного разу на рік не більше одної п'ятої складу правління за
поданням голови правління Фонду, крім випадків виходу зі складу
правління за власним бажанням.
   6.2.3. Правління Фонду:
   а) визначає стратегічні напрями розвитку Фонду;
   б) спрямовує  діяльність  Фонду  на  своєчасне та повне
здійснення заходів щодо вирішення молодіжної житлової проблеми в
Україні;
   в) визначає перспективні та поточні завдання  діяльності
Фонду;
   г) затверджує кандидатуру на посаду генерального директора
Фонду за поданням голови правління;
   ґ) приймає  рішення  щодо  створення,  реорганізації  та
ліквідації регіональних відділень Фонду за узгодженням з місцевими
органами виконавчої влади та за поданням виконавчої дирекції,
юридичних осіб, створених за участю Фонду;
   д) затверджує Положення про регіональне відділення Фонду;
   е) затверджує граничну чисельність співробітників та кошторис
утримання (в т.ч. фонд оплати праці) виконавчих органів Фонду;
   є) розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти
генерального директора Фонду та директорів регіональних відділень;
   ж) вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Фонду.
   6.2.4. Правління Фонду проводить пленарні засідання  при
потребі, але не рідше двох разів на рік і має право приймати
рішення при наявності не менше половини його членів. Позачергове
засідання правління проводиться в міру потреби або за письмовою
вимогою 1/3 членів правління. Рішення приймаються  відкритим
голосуванням більшістю голосів присутніх членів правління. Голова
правління у двотижневий термін до дати засідання надсилає членам
правління проект порядку денного та повідомлення про місце його
проведення. Члени правління у триденний термін до дати засідання
правління надсилають голові правління пропозиції та зауваження
щодо порядку денного.
   6.3. Ревізійна комісія
   6.3.1. Ревізійна  комісія контролює фінансово-господарську
діяльність Фонду та його відділень стосовно використання коштів,
виділених  з  державного  та  місцевих бюджетів на пільгове
довготермінове кредитування молодих сімей та одиноких молодих
громадян. Ревізійна комісія підзвітна Держкомсім'ямолоді і не
рідше  двох  разів  на  рік  подає  звіт  про  перевірку
фінансово-господарської діяльності Фонду стосовно вказаних коштів.
   6.3.2. Голова ревізійної комісії не  може  бути  членом
правління Фонду. Голова та склад ревізійної комісії призначаються
наказом голови Держкомсім'ямолоді.
   6.3.3. Голова ревізійної комісії повинен:
   а) проводити пленарні засідання ревізійної  комісії  при
потребі, але не рідше двох разів на рік;
   б) організовувати      проведення       перевірок
фінансово-господарської діяльності Фонду при потребі, але не рідше
двох разів на рік;
   в) сприяти усуненню недоліків у роботі Фонду, якщо такі
матимуть місце;
   г) інформувати правління Фонду та Держкомсім'ямолодь про
підсумки проведення перевірок стосовно використання коштів з
державного та місцевих бюджетів.
   6.4. Правління Фонду очолює голова правління Фонду, який
призначається на посаду наказом голови Держкомсім'ямолоді.
   У межах своїх повноважень голова правління:
   6.4.1. Організовує роботу правління  Фонду,  готує  його
засідання, організовує виконання рішень правління, без довіреності
представляє Фонд в усіх структурах законодавчої і виконавчої
влади, а також у відносинах з іншими юридичними і фізичними
особами.
   6.4.2. Затверджує  розміри  посадових окладів працівників
Фонду.
   6.4.3. Підписує  від  імені  правління Фонду контракт з
генеральним директором Фонду.
   6.4.4. Підписує документи, прийняті й затверджені правлінням
Фонду.
   6.4.5. Погоджує порядок використання коштів, що спрямовуються
на кредитування, та розподілення цих коштів серед регіонів за
поданням генерального директора Фонду.
   6.5. На час відсутності голови правління його обов'язки
виконує генеральний директор Фонду.
   6.6. Виконавча дирекція Фонду є виконавчо-розпорядницьким
органом Фонду.
   Виконавча дирекція Фонду:
   а) розробляє критерії щодо можливості надання  пільгових
довготермінових  кредитів  (до  30  років)  на  будівництво
(реконструкцію) житла молодим  сім'ям  та  одиноким  молодим
громадянам;
   б) організовує: надання пільгових довготермінових кредитів
(до 30 років) на будівництво (реконструкцію) житла молодим сім'ям
та одиноким молодим громадянам; подальше обслуговування кредитних
ресурсів; контроль за цільовим та ефективним їх використанням і
поверненням;
   в) приймає рішення щодо створення консультаційних центрів;
   г) координує й контролює діяльність регіональних відділень та
консультаційних центрів Фонду;
   ґ) надає пропозиції правлінню Фонду щодо розробки основних
напрямків діяльності, окремих програм та їх фінансування;
   д) готує матеріали до засідань правління Фонду;
   е) виконує функції регіонального відділення Фонду в м. Києві
та Київський області.
   6.7. Генеральний директор Фонду затверджується на посаду
рішенням правління Фонду за поданням голови правління Фонду,
організовує роботу виконавчої дирекції та регіональних відділень
Фонду, виконує функції директора регіонального відділення Фонду в
м.Києві та Київській області.
   Генеральний директор Фонду:
   6.7.1. Є розпорядником коштів Фонду.
   6.7.2. Має  право першого підпису всіх господарських та
фінансових документів Фонду.
   6.7.3. Діє від імені Фонду та представляє його в органах
державної влади, на підприємствах  і  в  організаціях,  без
довіреності.
   6.7.4. Організовує роботу виконавчих органів Фонду.
   6.7.5. Здійснює  прийняття  та  звільнення  працівників
виконавчої дирекції Фонду.
   6.7.6. Призначає та звільняє за поданням місцевих органів
державної виконавчої влади директорів регіональних відділень за
погодженням з правлінням Фонду.
   6.7.7. Може делегувати  функції  директора  регіонального
відділення Фонду в м.Києві та Київській області одному із своїх
заступників.
   6.7.8. Подає голові правління Фонду для погодження порядок
використання коштів, що спрямовуються  на  кредитування,  та
розподілення цих коштів серед регіонів.
   6.8. Регіональні відділення Фонду:
   6.8.1. Регіональні відділення Фонду підпорядковані Фонду,
виконують свої функції в межах прав та повноважень, затверджених у
Положенні про регіональне відділення та делегованих виконавчою
дирекцією Фонду.
   6.8.2. Регіональні відділення Фонду є юридичними особами, що
керуються у своїй діяльності чинним законодавством, Положенням про
регіональне відділення, наказами Фонду.
   6.8.3. Положення  про регіональне відділення за поданням
генерального директора Фонду затверджує правління Фонду.
   6.8.4. Регіональні  відділення  Фонду,  у  разі потреби,
створюють  консультаційні  центри  Фонду,  згідно  з  чинним
законодавством.
   7. Порядок ліквідації
   Фонд реорганізовується та ліквідується згідно  з  чинним
законодавством України.
                        Затверджено
                    Наказ Державного комітету
                    України у справах сім'ї та
                    молоді 09.09.99 N 188/1
               Склад
     правління Фонду сприяння молодіжному житловому
   будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та
               молоді
 
1.   Омельчук Валерій Олексійович - голова правління
    Фонду;
 
2.   Циганок Вадим Леонідович - генеральний директор Фонду,
    перший заступник голови правління;
 
3.   Драпушко Ростислав Григорович - заступник голови
    Державного комітету України у справах сім'ї та молоді,
    заступник голови правління;
 
4.   Іванкевич Віктор Вікторович - начальник управління
    Кабінету Міністрів України, заступник голови
    правління;
 
5.   Братушка Сергій Євгенович - директор Сумського
    регіонального відділення Фонду;
 
6.   Грищенко Володимир Олександрович - президент
    холдингової компанії "Мрія - Інвест"(м.
    Сіверськодонецьк);
 
7.   Ісаєв Євген Анатолійович - директор МЖК "Зоряний" (м.
    Дніпропетровськ);
 
8.   Кіщенко Сергій Олександрович - директор Херсонського
    регіонального відділення Фонду;
 
9.   Лотоцький Орест Богданович - начальник управління
    економіки житлового та комунального господарства
    Міністерства економіки України;
 
10.  Морочко Вадим Григорович - начальник управління
    житлової політики Держбуду;
 
11.  Матвійчук Володимир Макарович - заступник міністра
    фінансів України;
 
12.  Місюра Вадим Ярославович - народний депутат України;
 
13.  Непомнящий Олександр Михайлович - заступник голови
    ради Всеукраїнської асоціації "Укрмолодьжитло",
    президент АТ МЖК "Інтернаціоналіст";
 
14.  Носок Павло Тимофійович - президент Української
    асоціації Євроатлантичного співробітництва;
 
15.  Олійник Дмитро Миколайович - голова правління фонду
    підтримки малих підприємств та молодіжного
    підприємництва "Резерв";
 
16.  Петров Олег Володимирович - народний депутат України;
 
17.  Писаренко Віктор Іванович - голова оргкомітету МЖК
    "Поступ", директор Львівського регіонального
    відділення Фонду;
 
18.  Рябіка Володимир Леонідович - голова правління
    Українського Національного комітету молодіжних
    організацій;
 
19.  Самойлик Катерина Семенівна - перший заступник голови
    комітету Верховної Ради з молодіжної політики,
    фізичної культури і спорту, народний депутат України;
 
20.  Солянік Тамара Миколаївна - заступник виконавчого
    директора Світового банку;
 
21.  Сташевський Станіслав Телісфорович - перший заступник
    голови Київської міської держадміністрації;
 
22.  Стичинський Броніслав Станіславович - перший заступник
    міністра юстиції України;
 
23.  Супрун Людмила Павлівна - голова підкомітету з питань
    формування доходної частини бюджету, народний депутат
    України;
 
24.  Шимков Іван Степанович - заступник завідуючого
    відділом Кабінету Міністрів України з питань
    будівництва, архітектури та житлово-комунального
    господарства.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ