М 31911658-754:2016 Методика испытания инженерного обустройства автомобильных дорог на пассивную безопасность

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19024 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаМ 31911658-754:2016 Методика испытания инженерного обустройства автомобильных дорог на пассивную безопасность
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия01.12.2016
СтатусДействующий
Вид документаМетодика
Шифр документа31911658-754:2016
РазработчикГосударственное агентство автомобильных дорог Украины (УкрАвтоДор)
Принявший органГосударственное агентство автомобильных дорог Украины (УкрАвтоДор)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов (по состоянию на 25.02.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 01.08.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 02.03.2020)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 03.10.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 08.01.2020)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 23.10.2019)

Перечень действующих (утвержденных) строительных норм, нормативных и технических документов Укравтодора (по состоянию на 27.12.2019)

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Науково -  виробниче підприємство «КРОК»
НВП «КРОК»

МЕТОДИКА
ВИПРОБУВАННЯ ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАШТУВАННЯ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ НА ПАСИВНУ БЕЗПЕКУ

М 31911658-754:2016

КИЇВ
2016

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Вимоги до обладнання, інструменту та допоміжних матеріалів

6 Порядок проведення випробування пасивної безпеки інженерного облаштування автомобільних доріг

7 Вимоги до охорони довкілля, безпеки для життя і здоров’я людини

Додаток А Приклад облаштування маятникового копра

Додаток Б Форма ведення журналу випробувань

Додаток В Бібліографія

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця Методика випробування інженерного облаштування автомобільних доріг на пасивну безпеку (далі - Методика) встановлює метод визначення величини енергії руйнування елементів інженерного облаштування автомобільних доріг.

1.2 Метою випробувань є визначення категорії енергопоглинання, що оцінює пасивну безпеку опор дорожніх знаків та освітлення, сигнальних стовпчиків, елементів огороджень тощо.

1.3 Ця Методика призначена для застосування підприємствами та організаціями, які займаються проектуванням, виготовленням, науковим супроводом, контролем будівництва і реконструкції інженерних облаштувань автомобільних доріг загального користування, а також розробкою нових виробів та конструкцій вказаного призначення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Закон України від 25.06.1991, №1264-XII Про охорону навколишнього природного середовища

Закон України від 16.10.1992, № 2707-XII Про охорону атмосферного повітря

У цій Методиці є посилання на такі нормативні акти і нормативні документи:

Закон України від 05.03.1998, № 187/98- ВР Про відходи

Наказ МОЗ 21.05.2007р.  №246, зареєстрований в Мін`юсті 23.07.2007р.  № 846/14113 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015р. за №252/26697 Правила пожежної безпеки в Україні

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та  інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої, загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСТУ 2984-1995 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення

ДСТУ 4100:2014 Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б В.2.3-9-2003 Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-11-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар'єрного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.2-6-97  (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників  спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджено наказом Держгірпромнагляд від 24.03.2008 за № 53, зареєстровано в Мін’юсті України від 21.05.2008 за № 446/15137

П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України

СОУ 42.1-37641918-011:2016 Безпека дорожнього руху. Опори дорожніх знаків. Загальні технічні умови

СОУ 45.2-00018112-006:2006 Безпека дорожнього руху. Порядок огороджень та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці.  Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда.  Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги).

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие  санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці.  Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования  безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Астров В.А. Требование к средствам пассивной безопасности на автомобильных дорогах / Совершенствование инженерных обустройств автомобильных дорог в целях повышения безопасности движения. -  М.: Союздорнии, 1976. - С. 5-14. (Вдосконалення інженерних облаштувань автомобільних доріг в цілях підвищення безпеки руху)

2. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения. -  М.: Транспорт, 1993. – 271 с. (Дорожні умови і безпека руху)

3. 3алуга В.П. Оборудование автомобильных дорог для безопасности движения ночью. - М.: Транспорт, 1970. – 116 с. (Обладнання автомобільних доріг для безпеки руху вночі)

4. Методы обеспечения  пассивной безопасности автомобильных дорог // В.Я. Буйленко, С.Г. Бородина, Н.Н. Чуклинов (ВНИИБД МВД СССР),  В.П. Залуга (МАДИ), В.А. Астров, Б.М. Елисеев (Союздорнии). (Методи забезпечення пасивної безпеки автомобільних доріг)

5. ЕN 12767:2007 Pass we safety of supports tructures for road equipment-Require merits, classification and test methods. (Безпека структур для дорожньої техніки, класифікація та методи випробувань)

6. Hayes E., Ross Yr. Evaluation of roadway safety features by computer simulation. Final report. Research report 140-10F study 2-10-69-140 Evaluation of roadway environment, 1975, р. 1 - 33. (Оцінка характеристик безпеки проїзної частини за допомогою комп'ютерного моделювання. Остаточна доповідь.)

7. Handbook of Highway safety design and operating practices U.S. Department of Transportation/Federal Highway Administration, 1973. (Довідник дорожньої безпеки в проектній і експлуатаційній практиці)

8. ЕN 40-7-2002 Lighting columns. Part 7. (Стовпи освітлення)

9. ГОСТ Р ЕН 40-7-2013 Опоры освещения из полимерных композиционных материалов армированных волокном. (Опори освітлення з полімерних композиційних матеріалів, армованих волокном)

10. ГОСТ Р 50970 – 2011. Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. (Технічні засоби організації дорожнього руху. Сигнальні стовпчики дорожні. Загальні технічні вимоги. Правила застосування)

11. Гернет М. М. Курс теоретической механики,  – М.: Высшая школа, 1973. – 464 с. (Курс теоретичної механіки)

12. Бать М.И.  Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 2:  Динамика (3-е издание). - М.: Наука, 1966. –  664 с. (Теоретична механіка в прикладах та задачах)

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com