ДСТУ ISO 80000-1:2016 Величины и единицы. Часть 1. Общие положения (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 80000-1:2016 Величины и единицы. Часть 1. Общие положения (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011, IDT)
Дата начала действия01.01.2018
Дата принятия27.12.2016
СтатусДействующий
На заменуДСТУ 3651.0-97, ДСТУ 3651.1-97 в части розделов 1-6
Утверждающий документПриказ от 27.12.2016 № 439 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с международными нормативными документами, отмене национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа80000-1:2016
РазработчикНациональный научный центр "Институт метрологии"
Принявший органНациональный научный центр "Институт метрологии"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 80000-1:2016
(ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011, IDT)

ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ
Частина 1. Загальні положення

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 27 грудня 2016 р. № 439 з 2018-01-01 з урахуванням зміни, внесеної наказом ДП «УкрНДНЦ» від 25 траЬня 2017 р. № 123

3 Національний стандарт відповідає ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011 Quantities and units — Part 1: General (Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення)

Ступінь відповідності —ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3651.0-97 та ДСТУ 3651.1-97 в частині розділів 1—6

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 80000-1:2009

0 Вступ до ISO 80000-1:2009

1 Сфера застосування

2 Нормативне посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Величини

5 Розмірність

6 Одиниці

7 Правила друку

Додаток А (обов’язковий) Терміни, вжиті в назвах фізичних величин

Додаток В (обов’язковий) Округлення чисел

Додаток С (обов’язковий) Логарифмічні величини та їхні одиниці

Додаток D (довідковий) Міжнародні організації у сфері величин та одиниць

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 80000-1:2016 (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Сог.1:2011) «Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Сог.1:2011 Quantities and units — Part 1: General (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Метрологія та вимірювання».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення та ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення в частині розділів 1—6.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі 2 та додатку А (А.2.3) наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у таблицях 5 та 6, крім міжнародного позначення, наведено українське позначення одиниць;

— таблиці та примітки оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2015.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до ISO 80000-1:2009

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) є всесвітньою федерацією національних організацій зі стандартизації (організацій-членів ISO). Розроблення міжнародних стандартів зазвичай здійснюють технічні комітети ISO. Кожен член, зацікавлений у діяльності, для якої створено технічний комітет, має право бути представленим у цьому комітеті. Міжнародні урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь у роботах. \SO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) з усіх питань стандартизації в галузі електротехніки.

Міжнародні стандарти розробляють відповідно до правил, установлених у Директивах ISO/IEC, частина 2.

Основним завданням технічних комітетів є підготування міжнародних стандартів. Проекти міжнародних стандартів, схвалені технічними комітетами, розсилають членам на голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів потребує ухвалення щонайменше 75 % організацій-членів, що беруть участь у голосуванні.

Треба мати на увазі, що деякі елементи цього стандарту можуть бути об’єктом патентних прав. ISO не повинен нести відповідальність за ідентифікацію будь-якого одного або всіх патентних прав.

ISO 80000-1 розроблено Технічним комітетом ISO/TC 12 «Величини та одиниці» спільно з Технічним комітетом ІЕС/ТС 25 «Величини та одиниці».

Це перше видання ISO 80000-1 скасовує та замінює ISO 31-0:1992 та ISO 1000:1992. Воно також охоплює зміни ISO 31-0:1992/Amd.1:1998, ISO 31-0:1992/Amd.2:2005 та ISO 1000:1992/Amd.1:1998. Основні технічні зміни порівняно з попередніми стандартами полягають у такому:

— змінено структуру, щоб підкреслити, що на першому місці зазначають величини, а потім одиниці;

— долучено визначення згідно з ISO/IEC Guide 99:2007;

— додаткам А та В надано статус обов’язкових;

— долучено новий обов’язковий додаток С.

ISO 80000 за загальною назвою «Величини та одиниці» складається з таких частин:

— Частина 1. Загальні положення; /

— Частина 2. Математичні знаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях;

— Частина 3. Простір і час;

— Частина 4. Механіка;

— Частина 5. Термодинаміка;

— Частина 7. Світло;

— Частина 8. Акустика;

— Частина 9. Фізична хімія та молекулярна фізика;

— Частина 10. Атомна та ядерна фізика;

— Частина 11. Характеристичні числа;

— Частина 12. Фізика твердого тіла.

ІЕС 80000 за загальною назвою «Величини та одиниці» складається з таких частин:

— Частина 6. Електромагнітні явища;

— Частина 13. інформатика та інформаційні технології;

— Частина 14. Телебіометрія, що стосується фізіології людини.

0 ВСТУП до ISO 80000-1:2009

0.1 ВЕЛИЧИНИ

Системи величин або системи одиниць можна трактувати багатьма несуперечливими, але різними, способами. Який спосіб трактування застосовувати — залежить лише від прийнятої угоди.

Інформація, наведена в цьому стандарті, є основою для Міжнародної системи одиниць SI (з французької: Systeme international d’unites), схваленої Генеральною конференцією з мір та ваг, CGPM (з французької: Conference дёпёга1е des poids et mesures).

Величини та співвідношення між величинами, застосовуваними в цьому стандарті, майже всюди прийнято для використання в усіх природничих науках. Наразі вони представлені в більшості наукових підручників та знайомі всім ученим і технологам.

Величин і співвідношень між величинами, по суті, безліч, і вони весь час з’являються по мірі розвитку нових галузей науки та техніки. Отже не можливо перерахувати всі ці величини та співвідношення в цьому стандарті; натомість представлено сукупність найчастіше застосовуваних величині співвідношень між ними.

Як наслідок, деякі читачі, які працюють у конкретних спеціалізованих галузях, можуть виявити, що величини, які цікавлять їх для застосування, не перелічено в цьому або іншому стандарті. Однак за умови, що вони можуть визначати співвідношення величин з добре відомими наведеними тут прикладами, це не завадить їм визначати одиниці для їхніх величин.

Більшість одиниць, застосовуваних для вираження значень необхідних величин, розроблено та використано задовго до того, як розроблено концепцію системи величин. Проте співвідношення між величинами, які є просто рівняннями природничих наук, мають важливе значення, оскільки в будь-якій системі одиниць співвідношення між одиницями відіграють значну роль і розвиваються зі співвідношень між відповідними величинами.

Систему величин, зокрема й співвідношення між ними, використовувані як основні одиниці SI, названо Міжнародною Системою Одиниць, позначено «ISQ» в усіх мовах. Цю назву не застосовано в ISO 31, який був джерелом цієї гармонізованої серії. Проте назва ISQ з’являється в ISO/ІЕС Guide 99:2007 та брошурі SI [8], 8-е видання 2006 року. В обох випадках мета полягала в узгодженості з новою серією «Величин та одиниць», яка перебувала на стадії розроблення на момент їхньої публікації; уже оголошено, що новий термін будуть вживати. Однак потрібно розуміти, що ISQ — це просто зручна система позначення для визначення, по суті, нескінченної системи величин і рівнянь, яка постійно розвивається та розширюється, на яку спираються всі природні науки та сучасні технології. ISQ — це скорочена познака для фрази «система величин, на якій ґрунтовано S», застосовувана в ISO 31 для цієї системи.

0.2 ОДИНИЦІ

Систему одиниць розроблено, насамперед, визначенням набору основних одиниць для невеликого набору відповідних основних величин, а потім визначенням похідних одиниць, які є добутком степенів основних одиниць відповідних співвідношень, що визначають похідні величини через основні величини. У цьому стандарті й у SI є сім основних величин і сім основних одиниць. Основні величини — довжина, маса, час, електричний струм, термодинамічна температура, кількість речовини та сила світла. Відповідними основними одиницями є метр, кілограм, секунда, ампер, кельвін, моль і кандела. Визначення цих основних одиниць, а також їхня практична реалізація, лежать в основі SI, і відповідальність за це несуть консультативні комітети Міжнародного комітету мір та ваг, СІРМ (з французької: Comite international des poids et mesures). Сучасні визначення основних одиниць, а також рекомендації щодо їхньої практичної реалізації наведено в брошурі SI [8], яку видає та представляє Міжнародне бюро мір та ваг, ВІРМ (з французької: Bureau international des poids et mesures). Треба звернути увагу, що на відміну від основних одиниць, кожна з яких має конкретне визначення, основні величини лише вибрано відповідно до угоди та не зроблено спроб, щоб визначити їх інакше.

0.3 РЕАЛІЗАЦІЯ ЗНАЧЕНЬ ОДИНИЦЬ

Для реалізації значення одиниці застосовують визначення одиниці для вимірювань, за яких порівнюють значення будь-якої величини такого самого роду, як й одиниця, зі значенням одиниці. Це є необхідним кроком в науці під час вимірювання значень будь-якої величини. Реалізація значень основних одиниць має особливе значення. Реалізація значень похідних одиниць випливає з принципу реалізації основних одиниць.

Може бути багато різних способів для практичної реалізації значень одиниці, і як наукові досягнення може бути розроблено нові методи. Будь-який метод відповідно до законів фізики можна застосовувати для реалізації будь-якої одиниці SI. Проте часто буває корисним провести огляд експериментальних методів для реалізації одиниць, і СІРМ рекомендує методи, наведені як розділ Брошури SI.

0.4 РОЗТАШУВАННЯ ТАБЛИЦЬ

У частинах 3—14 цього стандарту величини та співвідношення між ними, які є підгрупою ISQ, подано на лівих сторінках, а одиниці SI (і деякі інші одиниці) — на правих сторінках. Деякі додаткові величини та одиниці також наведено на лівих і правих сторінках, відповідно. Номери пунктів величин зазначають так pp-nn.s (рр — номер частини стандарту; пп — поточний номер розділу, відповідно; s — порядковий номер). Номери пунктів одиниць зазначають так рр-пп.І (рр — номер частини стандарту; пп — поточний номер розділу, відповідно; І — порядкова літера).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ
Частина 1. Загальні положення

QUANTITIES AND UNITS
Part 1. General

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено загальні відомості та визначення щодо величин, систем величин, одиниць, позначень величин та одиниць і когерентних систем одиниць, здебільшого Міжнародної системи величин, ISQ та Міжнародної системи одиниць SI.

Принципи, викладені в цьому стандарті, призначено для загального застосування в різних галузях науки та техніки, а також як вступу до інших частин цього стандарту.

Порядкові величини та якісні властивості перебувають поза сферою застосування цього стандарту.

2 НОРМАТИВНЕ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ потрібен для застосування цього стандарту. У разі датованого посилання застосовують лише наведене видання. У разі недатованого посилання треба користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ISO/IEC Guide 99:2007 International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC Guide 99:2007 Міжнародний метрологічний словник. Основні й загальні поняття та пов’язані з ними терміни (VIM).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com