ДСТУ ISO 80000-2:2016 Величины и единицы. Часть 2. Математические знаки и символы, используемые в естественных науках и технологиях (ISO 80000-2:2009, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18606 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 80000-2:2016 Величины и единицы. Часть 2. Математические знаки и символы, используемые в естественных науках и технологиях (ISO 80000-2:2009, IDT)
Дата начала действия01.01.2018
Дата принятия27.12.2016
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 27.12.2016 № 439 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с международными нормативными документами, отмене национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа80000-2:2016
РазработчикНациональный научный центр "Институт метрологии"
Принявший органНациональный научный центр "Институт метрологии"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 80000-2:2016
(ISO 80000-2:2009, IDT)

ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ
Частина 2. Математичні знаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях

Вгдання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «інститут метрології») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 27 грудня 2016 р. № 439 з 2018-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 80000-2:2009 Quantities and units — Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology (Величини та одиниці. Частина 2. Математичні знаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях)

Ступень відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO 80000-2:2009

Вступ до ISO 80000-2:2009

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Змінні, функції та операції

4 Математична логіка

5 Множини

6 Стандартні множини чисел та інтервали

7 Інші знаки та символи

8 Елементарна геометрія

9 Операції

10 Комбінаторика

11 Функції

12 Експоненціальні та логарифмічні функції

13 Тригонометричні та гіперболічні функції

14 Комплексні числа

15 Матриці

16 Системи координат

17 Скаляри, вектори й тензори

18 Перетворення

19 Спеціальні функції

Додаток А (обов’язковий) Уточнення символів, які використовують

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 80000-2:2016 (ISO 80000-2:2009, ЮТ) «Величини та одиниці. Частина 2. Математичні знаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 80000-2:2009 (версія en) Quantities and units — Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 «Метрологія та вимірювання».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— для зручності користувачів таблиці понумеровано;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», у таблицях 8, 10 — «Національні примітки», виділені рамкою.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до ISO 80000-2:2009

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) є всесвітньою федерацією національних організацій зі стандартизації (організацій — членів ISO). Розроблення міжнародних стандартів зазвичай здійснюють технічні комітети ISO. Кожний член, зацікавлений у діяльності, для якої було створено технічний комітет, має право бути представленим у цьому комітеті. Міжнародні урядові та неурядові організації, які взаємодіють з ISO, також беруть участь у роботах. ISO тісно співпрацює з Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) з усіх питань стандартизації в галузі електротехніки.

Міжнародні стандарти розробляють відповідно до правил, встановлених у Директивах ISO/IEC, частина 2.

Основним завданням технічних комітетів є підготовка міжнародних стандартів. Проекти міжнародних стандартів, схвалені технічними комітетами, розсилають членам на голосування. Опублікування їх як міжнародних стандартів вимагає ухвалення щонайменше 75 % організацій-членів, що беруть участь у голосуванні.

Треба мати на увазі, що деякі елементи цього стандарту можуть бути об’єктом патентних прав. ISO не повинен нести відповідальності за ідентифікацію будь-якого одного чи всіх патентних прав.

ISO 80000-2 розроблено Технічним комітетом ISO/TC 12 «Величини та одиниці» спільно з Технічним комітетом ІЕС/ТС 25 «Величини та одиниці».

Це перше видання скасовує та заміняє ISO 31-11:1992, яке було переглянуто. Основні технічні зміни порівняно з попередніми стандартами, такі:

— долучено чотири частини «Стандартні множини чисел та інтервали», «Елементарна геометрія», «Комбінаторика» та «Перетворення».

ISO 80000 складається з таких частин із загальною назвою «Величини та одиниці»:

— Частина 1. Загальні положення;

— Частина 2. Математичні знаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях;

— Частина 3. Простір та час;

— Частина 4. Механіка;

— Частина 5. Термодинаміка;

— Частина 7. Світло;

— Частина 8. Акустика;

— Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика;

— Частина 10. Атомна та ядерна фізика;

— Частина 11. Характеристичні числа;

— Частина 12. Фізика твердого тіла.

ІЕС 80000 складається з таких частин із загальною назвою «Величини та одиниці»:

— Частина 6. Електромагнітні явища;

— Частина 13. Інформатика та інформаційні технології;

— Частина 14. Телебіометрія, що стосується фізіології людини.

ВСТУП до ISO 80000-2:2009

Будова таблиць

У першій колонці таблиці «Пункт №» містить номер пункту.

Друга колонка «Знак, символ, вираз» містить знак або символ, який зазвичай розглядають у контексті типового виразу. Якщо в одному пункті наведено більше одного позначення символа чи виразу, то вони однаково подібні. У деяких випадках, наприклад, для зведення у степінь, є лише типовий вираз, а символ відсутній.

У третій колонці «Значення, словесний еквівалент» дано пояснення щодо змісту або як вираз може бути прочитано. Це необхідно для ідентифікації понять і не призначено для повного математичного визначення.

У четвертій колонці «Примітки та приклади» наведено додаткову інформацію. Наведені визначення є досить короткими, щоб поміститися в колонці. Визначення не повинні бути математично повними.

Розташування таблиці в розділі 16 «Системи координат» дещо відрізняється.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕЛИЧИНИ ТА ОДИНИЦІ
Частина 2. Математичні знаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях

QUANTITIES AND UNITS
Part 2. Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology

Чинний від 2018-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті наведено загальну інформацію щодо математичних знаків та символів, їх значення, словесні еквіваленти та приклади використання.

Рекомендації, що містяться в цьому стандарті, призначені в основному для використання у сфері природничих наук і технологій, але також їх можна застосовувати в інших сферах, де використовують математику.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 80000-1:—1) Quantities and units — Part 1: General.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 80000-1:—Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення.

1) Буде опубліковано. (Перегляд ISO 31-0:1992).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com