ДСТУ 7363:2013 Метрология. Программное обеспечение средств измерительной техники. Общие технические требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7363:2013 Метрология. Программное обеспечение средств измерительной техники. Общие технические требования
Дата начала действия01.01.2014
Дата принятия22.08.2013
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 22.08.2013 № 1010 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными стандартами, утверждении национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7363:2013
РазработчикНациональный научный центр "Институт метрологии"
Принявший органНациональный научный центр "Институт метрологии"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7363:2013

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Мінекономрозвитку України

РОЗРОБНИКИ: Ю. Буняєва; О. Величко, д-р техн. наук; В. Гаман; С. Зуб; Л. Камишанова; П. Неєжмаков, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Сімонов

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 22 серпня 2013 р. № 1010

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки

4.1 Вимоги до структури програмного забезпечення

4.2 Вимоги до захисту програмного забезпечення

4.3 Оцінювання відповідності програмного забезпечення

4.4 Документація затвердженого програмного забезпечення

5 Випробування програмного забезпечення

5.1 Рівні випробування програмного забезпечення

5.2 Рівень захисту програмного забезпечення

5.3 Жорсткість випробування програмного забезпечення

5.4 Ступінь відповідності програмного забезпечення

Додаток А Форма атестата на програмне забезпечення

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Загальні технічні вимоги

МЕТРОЛОГИЯ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Общие технические требования

METROLOGY
SOFTWARE FOR MEASUREMENTS INSTRUMENTS
General technical requirements

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до програмного забезпечення (далі -1- ПЗ) засобів вимірювальної техніки (далі — ЗВТ). Стандарт поширюється на розроблюване ПЗ та на ПЗ у складі ЗВТ під час проведення державних приймальних випробувань згідно з вимогами ДСТУ 3400 та під час метрологічної атестації згідно з ДСТУ 3215.

1.2 Цей стандарт призначено для застосування:

— розробниками ЗВТ з ПЗ і спеціалізованого ПЗ, що використовують у сфері поширення державного метрологічного контролю і нагляду для забезпечення єдності вимірювань на етапі виготовлення ЗВТ;

— національним науковим метрологічним центром, державними науковими метрологічни­ми центрами і територіальними органами, які уповноважені на право проведення державних ви­пробувань ЗВТ (далі — уповноважені органи) з метою гармонізації вимог до ПЗ під час внесен­ня їх до державного реєстру ЗВТ України та під час проведення державної метрологічної атестації.

1.3 Цей стандарт поширюється на таке ПЗ ЗВТ:

— інтегроване ПЗ ЗВТ — ПЗ у складі автономного приладу цільової призначеності, що має точно встановлений набір вимірювальних функцій, причому перетворення фізичної величини, що вимірюється, та оброблення результатів вимірювань виконують тільки за використання апаратних та програмних засобів;

— ПЗ, що є самостійним програмним продуктом, який можна застосовувати для збирання, оброблення, зберігання та надання інформації про вимірювання, математичного моделювання процесів вимірювання фізичних величин.

1.4 Цей стандарт поширюється на ПЗ, що може бути змінено в процесі експлуатації.

1.5 Цей стандарт не поширюється на ПЗ, що застосовують в автоматизованих системах керування технологічними процесами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організа­ція та порядок проведення

ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляд результатів

ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп’ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000, MOD)

ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению (ЄСПД. Технічне завдання. Вимоги до змісту та оформлення)

ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обо­значения условные и правила выполнения (ЄСПД. Схеми алгоритмів, програм, даних і систем. Умовні позначення і правила виконання).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Настанова WELMEC 7.2 Настанова з програмного забезпечення (Директива засобів вимі­рювання 2004/22/ЕС)

2 Рекомендація COOMET R/LM/10:2004 Програмне забезпечення засобів вимірювання. За­гальні технічні вимоги.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com