Приказ от 14.12.2006 № 414 Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости зеленых насаждений

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 14.12.2006 № 414 Об утверждении Методики определения восстановительной стоимости зеленых насаждений
Дата принятия14.12.2006
Дата отмены действия 17.10.2008
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа414
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Приказ отменен согласно приказу от 17.10.2008 № 303 как подлежавший государственной регистрации но не подавался на нее


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

                                         

Н А К А З

14.12.06.                                              м. Київ                                              № 414

Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень

                На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.06         № 1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах"

Н А К А З У Ю:      

        

1. Затвердити Методику визначення відновної вартості зелених насаджень, що додається.

         2. Визнати такими, що втратили чинність, Методичні рекомендації по визначенню відновлювальної (балансової) вартості всіх видів зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені першим заступником Голови Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 12 грудня 1995 року.

3. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування (Я.А.Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Г.М.Семчука.

Перший заступник Міністра                                                       А.О.Орлов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

14.12.06 р.     № 414

МЕТОДИКА

ВИЗНАЧЕННЯ  ВІДНОВНОЇ  ВАРТОСТІ  ЗЕЛЕНИХ  НАСАДЖЕНЬ

ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

1. Методика визначення відновної вартості зелених насаджень (далі Методика) розроблена відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 року №1045.

2. Методика визначає механізм формування відновної вартості всіх видів зелених насаджень.

3. Методика призначена для обґрунтування балансової вартості зелених насаджень і вартості робіт з відновлення посадок зелених насаджень за умови дотримання агротехнічних норм і правил створення зелених насаджень, технологічної послідовності виконання робіт, цінності ділянок міської території, функціонального призначення, норм витрат матеріалів, машин і механізмів, часу, встановлених ресурсними кошторисними нормами та технологічними картами.

МЕТОДИКА  ВИЗНАЧЕННЯ  ВІДНОВНОЇ  ВАРТОСТІ  ЗЕЛЕНИХ  НАСАДЖЕНЬ

Відновна вартість зелених насаджень розраховується за формулою:

Вв = Вб + Ввід,  де

Вв

-   відновна вартість зелених насаджень (дерево, кущ, газон, квітник);

Вб

-   балансова вартість зелених насаджень;

Ввід

-   вартість відновлення зелених насаджень (комплекс робіт з садіння

    і догляду за зеленими насадженнями у період їх приживлення).

4. Визначення балансової вартості (цінності) зелених насаджень.

Цінність (балансова вартість) зелених насаджень - це всі витрати, за рахунок яких вони створені та прийняті на баланс експлуатуючого суб'єкта (балансоутримувача) з урахуванням планових накопичень, а також інфляційних процесів.

Балансова вартість визначається для всіх видів зелених насаджень з урахуванням якісного стану (добрий, задовільний, незадовільний), вікового стану (молодняк, середньовікові, пристиглі, стиглі, перестиглі), породи (швидкоростучі, хвойні, повільноростучі), функціональної належності (загального і обмеженого користування, спеціального призначення, природний і заповідний фонд, інші), зони розташування - цінності ділянки міської території (ядро міста, центральна, середня, периферійна, приміська зони) і  розраховується за формулою:

Вб = Вдм х Кв х Кп х Кя х Кф х Кз, де

Вдм

-

кошторисна вартість догляду за деревом віком 20 років (молодняк), яка визначається за формулою:

Вдм = (Тпв + Тсз + Тзв + Тад) 20 грн., де

Тпв

-

прямі витрати на комплекс робіт з догляду за зеленими насадженнями, розраховані за Ресурсними елементними кошторисними нормами (РЕКН-2000), затвердженими наказом Держбуду України від 14.09.2000 №201, що введені в дію з 01.10.2000 (збірник 18. "Благоустрій");

Тсз

-

відрахування на соціальні заходи здійснюються за нормами та порядком, встановленими чинним законодавством;

Тзв

-

загальновиробничі витрати включають витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу згідно з умовами колективного договору і відповідно до чинного законодавства та Галузевої угоди, відповідних відрахувань на соціальні заходи і решти статей загально-виробничих статей

Тзв = 0,088 Тпв х Т + Тсз + 0,85 Тпв, де

0,088

-

усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної вартості трудомісткості робіт, яка передбачається у загальновиробничих витратах (наказ Держбуду України від 13.06.2005 №94 „Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат”);

Т

-

середня погодинна оплата праці загальновиробничого персоналу

Тпв

-

прямі витрати, люд-год.;

0,85 грн.

-

усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на 1 людино-годину нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості комплексу робіт (з догляду за зеленими насадженнями або роботами, пов'язаними відновленням посадок зелених насаджень) (наказ Держбуду від 13.06.2005 №94 „Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат”);

Тад

-

адміністративні витрати, що включаються до складу вартості догляду за зеленими насадженнями, розраховуються з використанням усередненого показника адміністративних витрат на 1 людино-годину планової нормативно-розрахункової трудомісткості комплексу робіт з догляду за зеленими насадженнями

Тад = 0,73 Тпв, де

0,73грн./

люд.год.

-

усереднений показник для визначення адміністративних витрат

20

-

розрахунковий базовий вік дерева, до якого застосовуються поправочні коефіцієнти;

Кв - поправочний коефіцієнт до вікового стану дерева (таблиця 1)

                                                                                                          Таблиця 1

Віковий стан

Кв

- молодняк до 20 років

1

- середньовікові 20-50 років

1,5

- пристиглі 50-80 років

2,2

- стиглі і перестиглі 80 і більше років

2,5

Кп - орієнтовна величина коефіцієнта за цінністю породи (таблиця 2)

          Таблиця 2

Порода дерева

Кп

- швидкоростучі

2,0

- хвойні

1,5

- повільноростучі

1,0

Кя - орієнтовна величина коефіцієнта якісного стану (таблиця 3)

Таблиця 3

Якісний стан

Кя

добрий

1,00

задовільний

0,75

незадовільний

0,50

Якісний стан дерев визначається за такими ознаками:

добрий - дерева здорові, нормально розвинені, листя густе, рівномірно розміщене на гілках, нормального розміру і забарвлення, без ознак хвороб і шкідливих ран, ушкоджень стовбурів і скелетних гілок, а також дупел;

задовільний - дерева здорові, але з ознаками уповільненого росту, з нерівномірно розвиненою кроною, на гілках мало листя, є незначні механічні пошкодження і невеликі дупла;

незадовільні - дерева дуже ослаблені, стовбури мають викривлення, крони слабо розвинені, є сухі та засихаючі гілки, приріст однорічних пагонів незначний, технічно пошкоджені стовбури, дупла.

Кф - орієнтовна величина коефіцієнта функціональної належності

(таблиця 4)

Таблиця 4

Функціональна належність зелених насаджень

Кф

Загального користування (парки, сквери, бульвари тощо)

2,0

Обмеженого користування (дитячі садки, школи, лікарні)

1,5

Спеціального призначення (вулиці, магістралі в населених пунктах, санітарно-захисні зони тощо)

1,5

Інші

1,0

Природоохоронний, заповідний фонд

5,0

Кз - орієнтовна величина коефіцієнта цінності

ділянки міської території (таблиця 5)

Таблиця 5

Зона розташування зелених насаджень

Кз

Ядро міста

3,0

Центральна зона

2,2

Середня зона

1,75

Периферійна зона

1,50

Приміська зона

1,0

 

5. Визначення кошторисної вартості відновлення зелених насаджень.

Вартість комплексу робіт з відновлення зелених насаджень (Ввід) - /підготовка механізованим або ручним способом стандартних місць садіння зелених насаджень, садіння зелених насаджень і догляд за ними протягом періоду приживлення - 2 роки/ складається з прямих витрат (Тпв), загальновиробничих витрат (Тзв), адміністративних витрат (Тад) і визначається за формулою:

Ввід = (Тпв + Тсз + Тзв + Тад)

5.1. До прямих витрат включаються витрати, які безпосередньо стосуються конкретного об'єкта:

- трудові витрати на одиницю виміру (дерево, кущ, м2) з відрахуваннями на соціальні заходи визначаються за Ресурсними елементними кошторисними нормами (РЕКН-2000), затвердженими наказом Держбуду України від 14.09.2000 №201, що введені в дію з 01.10.2000 (збірник 18 "Благоустрій"). Структура та перелік витрат підприємств, пов'язаних з оплатою праці, визначаються за умовами колективного договору відповідно до трудового законодавства України та Галузевої угоди;

- витрати на машини і механізми, визначаються за Ресурсними кошторисними нормами експлуатації будівельних машин та механізмів (РКНМ), затвердженими наказом Держбуду України від 05.10.2001 №225, що введені в дію 01.01.2001;

- витрати на матеріали визначаються у поточних ринкових цінах на даний період в регіоні.

5.2. Загальновиробничі витрати розраховуються за формулою:

Тзв = 0,088 Тпв х Т + Тсз + 0,85 Тпв,  де

0,088

-

усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової кошторисної вартості трудомісткості робіт, яка передбачається у загальновиробничих витратах (наказ Держбуду України від 13.06.2005 №94 „Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат”);

Тпв

-

прямі витрати (трудомісткість, людино-годин);

Т

-

середня погодинна оплата праці загально-виробничого персоналу;

Тсз

-

ставка відрахувань на соціальні заходи від оплати праці загальновиробничого персоналу;

0,85 грн.

-

усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на 1 людино-годину нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості комплексу робіт з відновлення зелених насаджень (наказ Держбуду України від 13.06.2005 №94 „Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат”).

Загальновиробничі витрати (Тзв) включаються до вартості відновлення зелених насаджень з урахуванням витрат на оплату праці загальновиробничого персоналу згідно з умовами колективного договору (відповідно до чинного законодавства та Галузевої угоди), відповідних відрахувань на соціальні заходи і решти статей загальновиробничих витрат.

Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу визначаються з урахуванням усередненого коефіцієнту переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, середньої погодинної оплати праці загальновиробничого персоналу (за умовами колективного договору).

Відрахування на соціальні заходи здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Решта статей загальновиробничих витрат на відновлення зелених насаджень визначається з урахуванням нормативно-розрахункової трудомісткості робіт на 1 людино-годину і усередненого показника для визначення коштів на покриття цих витрат.

Для розрахунку коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат використовується усереднений показник відповідно до додатка 3  до ДБН Д.1.1-1-2000 (Озеленення).

5.3. Адміністративні витрати, що включаються до складу вартості відновлення зелених насаджень, розраховуються з використанням усередненого показника адміністративних витрат на 1 людино-годину планової нормативно-розрахункової трудомісткості комплексу робіт з відновлення зелених насаджень (підготовки місць до садіння, заготовлення садивного матеріалу, садіння, догляд протягом періоду приживлення).

Для розрахунку адміністративних витрат використовується усереднений показник відповідно до додатка 13 до ДБН Д.1.1-1-2000 (Озеленення), що затверджений наказом Мінбуду України від 28.12.2005 №28 "Зміни до додатка 13".

Тад = 0,73 Тпв,  де

0,73 грн./люд.-год.

-

усереднений показник для визначення адміністративних витрат

Примітки:

1.

Кз рекомендовані додатком 2.1 до ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень, затвердженого наказом Держбуду України від 18 липня 2001 №1451.

2.

Кя; Кп; Кв; Кф - визначені відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мінбуду від 10.04.2006 №105, та Методичних рекомендацій, затверджених першим заступником Голови Держжитлокомунгоспу від 12 грудня 1995 року.

3.

Кошторис комплексу робіт із садіння дерева з квадратною грудкою 0,5 х 0,5 х 0,4 м і догляду наведено у додатку 1.

4.

Приклад розрахунку балансової вартості, вартості відновлення і відновної вартості дерева з квадратною грудкою землі 0,5 х 0,5 х 0,4 м наведено у додатку 2.

5.

Балансова вартість газонів і квітників розраховується за ресурсними елементними кошторисними нормами (створення та догляд за ними) з урахуванням коефіцієнтів Кф і Кз.

Начальник Управління

благоустрою та комунального

обслуговування                                                                                Я.А. Стеценко

Додаток 1

до наказу Мінбуду від _____№____

Форма № 4

ДБН Д1.1-1-2000, додаток Д

К О Ш Т О Р И С    №

Посадка дерев з квадратною грудкою землі 0,5 х 0,5 х 0,4 м.  Озеленення

найменування робіт і витрат

        

Кошторисна вартість

2887,6 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість

134,11 тис.люд./год.

Кошторисна заробітна плата

570 грн.

Середній розряд робіт

2,96 розряд

Складений в цінах станом на 1 листопада 2006 р.

з/п

Шифр

і № позиції нормативу

Найменування робіт

і витрат

Одиниця виміру

Кіль-

кість

Вартість один., грн.

Загальна вартість, грн.

Витрати труда робітників, не зайнятих обсл. машин

всього

експл.

машин

всього

заробітної

плати

експл.

машин

обслуговування машин

заробітної

плати

у т.ч.

заробітної

плати

у т.ч.

заробітна

плата

на

одиницю

всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Р18-79-5

Підготовка

10 шт.

1,0

590,3

206,4

19,32

6,10

590

206

19

6

52,13

52,13

2

Р18-83-5

Садіння

10 шт.

1,0

273,15

159,51

96,50

28,02

273

160

97

22

33,44

4,50

33

5

3

Р18-104-5

Догляд за деревом протягом 2 років

10 шт.

1,0

120,9

102,9

13,81

4,16

121

121

102

102

14

4

14

4

24,27

24,27

24,27

24,27

4

С1429-61

Вартість хвойний

10

150,0

1500

Разом прямих витрат по кошторису:

2605

570

144

36

134,11

134,11

Прямі витрати робіт з озеленення

грн.

2605

всього заробітна плата

грн.

570

Загально-виробничі витрати

грн.

184,7

заробітна плата в загально-виробничих витратах

грн.

Всього вартість будівельних робіт

грн.

3257

адміністративні витрати

грн.

97,9

Ввід = Тпв + Тзв + Тад = 2605 + 184,7 + 97,9 = 2887,6 грн.

Додаток 2

до наказу Мінбуду від _____№____

ПРИКЛАД  РОЗРАХУНКУ  балансової вартості дерева з квадратною грудкою 0,5 х 0,5 х 0,4м

Вихідні дані:

віковий стан 35 років

-

Кв - 1,5  (табл. 1);

порода - хвойні

-

Кп - 1,5  (табл. 2);

якісний стан - задовільний

-

Кя - 0,75 (табл. 3);

функціональна належність - загального користування (парк)

-

Кф = 2 (табл. 4);

зона розташування - центральна

-

Кз = 2,2 (табл. 5);

Вдм = (Тпв + Тсз + Тад) 20

Відповідно до Ресурсних елементних кошторисних норм Р18-104-5 (див. кошторис) на одиницю (10 шт. дерев):

Тпв - 120,9 грн.;  Тсз = 0,374 х 120,4 = 45,21 грн.

Тзв = 0,088 х 24,27 х 4,36+Тсз (зв)+0,85 х 24,27 = 9,31+0,374 х 9,31+20,62 = 33,41 грн.

Тад = 0,73 х 24,27 = 17,71

Вдм (10 шт.) = (120,9 + 45,21 + 33,41 + 17,71) 20 = 4190,4 грн.

Вдм (1 дерево) = 4190,4 : 10 = 419,0 грн.

Вб = 419 х 1,5 х 1,5 х 0,75 х 2 х 2,2 = 3111,1 грн.

ПРИ

ПРИКЛАД  РОЗРАХУНКУ вартості відновлення дерева з квадратною грудкою 0,5 х 0,5 х 0,4м

Відповідно до кошторису:

Тпв = 2605 грн.; Тсз = 0,374 х 2605 = 974,3

Тзв = 0,088 х 134,1 х 4,36+Тсз(зв)+0,85 х 134,1 = 51,46+0,374 х 51,46+114 = 184,7 грн.

Тад = 0,73 х 134,11 = 97,9 грн.

Ввід = 2605 + 974,3 + 184,7 + 97,9 = 3861,9 грн. на 10 шт.

Ввід = 3861,9 : 10 = 386,2 грн. на 1 дерево

Відновна вартість дерева складає:

Вв = Вб + Ввід = 3111,1 + 386,2 = 3497,3 грн.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ