Разъяснение относительно законодательного урегулирования вопроса наложения штрафов на юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые не обеспечили беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями на объекты существующего жилищно-гражданского

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18793 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРазъяснение относительно законодательного урегулирования вопроса наложения штрафов на юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, которые не обеспечили беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями на объекты существующего жилищно-гражданского
Дата принятияНет данных
СтатусНе определено
Язык документаУкраинский
Вид документаРазъяснения
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Разъяснения – не являются нормативно-правовыми актами, могут носить только разъяснительный, информационный и рекомендательный характер


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Роз’яснення:

Щодо законодавчого врегулювання питання накладення штрафів на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що не забезпечили безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів  існуючого житлово-цивільного призначення, власниками яких вони є


Розділом V Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (зі змінами та доповненнями) визначено вимоги щодо створення безбар’єрного архітектурного середовища для безперешкодного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури.

Зокрема, Законом України встановлено таке:

"Органи державної влади, підприємства (об’єднання), установи і організації (незалежно від форм власності і господарювання) зобов’язані створювати умови для безперешкодного доступу інвалідів до житлових, громадських і виробничих будинків, споруд, громадського транспорту, для вільного пересування в населених пунктах" (стаття 26).

"Планування і забудова населених пунктів, формування житлових районів, розроблення проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається.

У тих випадках, коли з об’єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об’єкти, за рішенням органів місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств (об’єднань), установ і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема будівництво спеціальних об’єктів.

Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також підприємств (об’єднань), установ і організацій, які не мають можливості пристосувати свої об’єкти для інвалідів" (стаття 27).

"Місцеві органи державної влади зобов’язані забезпечувати інвалідам необхідні умови для вільного доступу і користування культурно-видовищними закладами і спортивними спорудами, для занять фізкультурою і спортом, а також забезпечувати надання спеціального спортивного інвентарю" (стаття 34).

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 № 863 "Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення"  визначено комплекс організаційних і технічних заходів щодо формування умов для вільного доступу маломобільних груп населення до об’єктів житлового та громадського призначення, в т.ч. щодо дообладнання і пристосування існуючого фонду, а також щодо затвердження і реалізації галузевих та місцевих відповідних програм.

За результатами опрацювання щорічної інформації місцевих органів виконавчої влади в доповідях Кабінету Міністрів України Мінбуд неодноразово звертав увагу на незадовільне виконання заходів, затверджених зазначеною постановою Кабінету Міністрів України, зокрема п.12 та п.13, якими зобов’язано Раду міністрів АР Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації затвердити протягом 2003-2005 років перелік об’єктів житлового та громадського призначення, які підлягають першочерговому пристосуванню для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями, і обладнати їх необхідними допоміжними засобами, а також здійснювати державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, виконанням проектних і ремонтних робіт з метою формування доступного середовища у населених пунктах, а також шляхово-магістральної інфраструктури, вокзалів, аеропортів тощо.

Разом з тим, до Мінбуду та Мінпраці продовжують надходити звернення місцевих громадських спілок, окремих громадян-інвалідів щодо незадовільного стану дообладнання існуючих об’єктів соціальної інфраструктури населених пунктів, що не забезпечує належні умови життя і побуту людей з обмеженими фізичними можливостями, обмежує конституційні права щодо залучення до активного життя та працевлаштування в різних галузях економіки.З метою реалізації зазначених заходів та забезпечення належного громадського контролю на місцях, на виконання  розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2005 року № 444-р "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" (до Указу Президента України від 1 червня 2005 року                     № 900/2005 "Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями") Мінбудом, Мінпраці та Національною асамблеєю інвалідів України розроблено Типове положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інфраструктури тощо, затверджене спільним наказом зазначених міністерств 8 вересня 2006 року за № 300/339 і доведене до заінтересованих організацій. Відповідно до зазначеного Положення комітети доступності повинні на місцях надавати дієву допомогу місцевим органам виконавчої влади, зокрема щодо визначення  об’єктів, які підлягають дообладнанню, організаційних заходів і засобів здійснення відповідних будівельних робіт, а також розроблення конкретних пропозицій у випадках, якщо з об’єктивних причин окремий об’єкт неможливо  пристосувати до потреб інвалідів  відомими практикою засобами.

Таке переобладнання власниками потребує розроблення проекту з відповідними архітектурно-технічними рішеннями та відповідного погодження з місцевими органами виконавчої влади, якими встановлені терміни дообладнання будівлі.

Важливим у цьому є питання застосування дієвих важелів щодо ухилення власників будівель від виконання вимог законодавства з дообладнання їх засобами безперешкодного доступу.

Із зазначеного питання законодавством України визначені необхідні рішення щодо застосування штрафних санкцій місцевими органами виконавчої влади згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування", зокрема щодо порушення будівельних норм.

Виходячи із зазначеного, Мінбуд пропонує на місцевому рівні прийняти додатково відповідні рішення щодо дотримання законодавства з питань забезпечення вимог щодо дообладнання існуючого фонду засобами безперешкодного доступу для маломобільних груп населення та відповідальності за порушення будівельних норм.


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ