Порядок согласования и сопровождения в центральном аппарате Минстроя документов относительно экспериментального проектирования и строительства объектов жилищно-общественного назначения, на которые отсутствуют нормативные требования

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19711 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПорядок согласования и сопровождения в центральном аппарате Минстроя документов относительно экспериментального проектирования и строительства объектов жилищно-общественного назначения, на которые отсутствуют нормативные требования
Дата начала действия27.01.2007
Дата принятия25.09.2006
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 25.09.2006 № 319 О благоустройстве работы по рассмотрению обращений относительно экспериментального строительства
Вид документаПорядок
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные С последними изменениями, внесенными приказом от 27.01.2007 № 24


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінбуду України
від 25 вересня 2006 р. N 319

ПОРЯДОК
погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об'єктів житлово-громадського призначення, на які відсутні нормативні вимоги

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства будівництва,
 архітектури та житлово-комунального господарства України
 від 27 січня 2007 року N 24

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає організаційні засади розгляду звернень з метою погодження документів щодо експериментального проектування та будівництва (далі - звернень) об'єктів житлово-громадського призначення, на проектування яких відсутні нормативні вимоги, а також їх подальшого супроводу у центральному апараті Мінбуду.

1.2. Загальний порядок організації та здійснення експериментального будівництва регламентується Положенням про експериментальне будівництво, затвердженим наказом Мінбудархітектури від 27.12.93 N 245 та зареєстрованим у Мін'юсті 11.02.94 за N 25/234, а також спільним наказом Держбуду та МНС України від 10.12.2004 N 238/225 "Про запровадження Пропозицій щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування, спрямованих на забезпечення безпечної експлуатації будинків і споруд у випадках надзвичайних ситуацій".

Документи щодо експериментального проектування та будівництва розглядаються Мінбудом за зверненням обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до Положення про Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 N 1801/2005, законодавства України про звернення громадян та згідно з Положенням про експериментальне будівництво.

2. Організація розгляду звернень

2.1. Попередній розгляд звернень

2.1.1. Відповідні державні адміністрації звертаються листом до Мінбуду про погодження пропозицій щодо експериментального проектування та будівництва об'єкта житлово-громадського призначення (далі - експериментального будівництва).

У зверненні повинні бути визначені основні архітектурно-планувальні та/або технічні особливості об'єкта експериментального будівництва, які виходять за межі вимог чинних нормативних документів, а також обґрунтування прийнятих рішень щодо необхідності експериментального проектування.

До пропозиції щодо експериментального будівництва повинні бути додані:

- дозвільні документи та матеріали погодження передпроектних робіт (проектних рішень) місцевими органами містобудування та архітектури відповідно до місцевих правил забудови;

(абзац четвертий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та
 житлово-комунального господарства України від 27.01.2007 р. N 24)

- за наявності особливих умов розташування об'єкта (історичні зони міст, сейсмічні, зсувонебезпечні території та ін.) документи про погодження проектних рішень відповідними організаціями;

- передпроектні роботи (проектні рішення) в обсягах, достатніх для опрацювання прийнятих містобудівних, архітектурно-планувальних та технічних рішень, з пояснювальною запискою;

(абзац шостий підпункту 2.1.1 пункту 2.1 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та
 житлово-комунального господарства України від 27.01.2007 р. N 24)

- архітектурно-планувальне завдання та завдання на проектування.

2.1.2. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд за дорученням керівництва Міністерства протягом п'яти робочих днів розглядає матеріали звернення та оцінює обґрунтованість, комплектність документів, що додаються до звернення, та готує відповідний висновок щодо віднесення об'єкта до експериментального будівництва.

За необхідності додаткового опрацювання документів Мінбуд надає заявнику обґрунтоване повідомлення щодо додаткових вимог з доопрацювання матеріалів.

2.1.3. У разі відсутності зауважень Мінбуд повідомляє державну адміністрацію про узгодження запропонованих рішень та необхідність розроблення, погодження в установленому порядку та надання замовником об'єкта експериментального будівництва (далі - Замовником) на погодження Мінбуду Програми експериментального будівництва об'єкта житлово-громадського призначення (далі - Програми) з визначенням напрямів та очікуваних результатів експериментальних досліджень.

Програма повинна містити такі розділи:

- загальна частина;

- мета експерименту;

- предмет експерименту;

- технічні дані експериментального об'єкта;

- перелік заходів із забезпечення безпеки експериментального об'єкта;

- перелік заходів із виконання науково-дослідних робіт та експериментальних досліджень;

- очікувані результати експериментальних досліджень.

2.1.4. Проект Програми розробляється генеральним проектувальником об'єкта із залученням, за необхідності, науково-дослідних і проектних інститутів та інших заінтересованих організацій, погоджується відповідними державними адміністраціями та наглядовими органами, співвиконавцями науково-дослідної частини Програми.

2.2. Організація розгляду матеріалів звернень на засіданні президії науково-технічної ради Мінбуду

2.2.1. Питання щодо експериментального будівництва кожного конкретного об'єкта розглядається на засіданні президії науково-технічної ради Мінбуду відповідно до її регламенту і плану роботи за поданням Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд.

2.2.2. Після розгляду питання на засіданні президії науково-технічної ради Мінбуду протягом п'яти робочих днів після підписання протоколу Мінбуд листом повідомляє Замовника про рішення науково-технічної ради та при позитивному рішенні щодо погодження Програми та віднесення об'єкта будівництва до експериментальних вносить об'єкт до переліку експериментальних об'єктів житлово-громадського призначення.

Перелік об'єктів складає і супроводжує Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд.

2.3. Організація роботи з об'єктами експериментального будівництва після розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Мінбуду

2.3.1. Після погодження Програми та затвердження її Замовником відповідно до спільного наказу Держбуду та МНС України від 10.12.2004 N 238/225 розробляються індивідуальні технічні вимоги для подальшого розроблення проекту на об'єкт експериментального будівництва, які доповнюють існуючі нормативні документи вимогами щодо предмета експериментального дослідження.

(абзац перший підпункту 2.3.1 пункту 2.3 із змінами, внесеними
 згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та
 житлово-комунального господарства України від 27.01.2007 р. N 24)

Індивідуальні технічні вимоги розробляються базовими науково-дослідними інститутами, визначеними Мінбудом, із залученням в установленому порядку співвиконавців наукових досліджень експериментального об'єкта, погоджуються ними та надаються Замовником до Мінбуду на розгляд.

2.3.2. Індивідуальні технічні вимоги в місячний термін розглядаються Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд із залученням, за необхідності, інших структурних підрозділів Мінбуду, базових організацій та надаються керівництву Мінбуду для затвердження. Затверджені Мінбудом Індивідуальні технічні вимоги надаються Замовником разом з проектною документацією службам Укрінвестекспертизи при проведенні комплексної державної експертизи проектної документації на об'єкти експериментального будівництва за винятком об'єктів, для яких за відповідним обґрунтуванням, узгодженим Мінбудом, не вимагається розроблення Індивідуальних технічних вимог, виходячи з мети експерименту.

(абзац перший підпункту 2.3.2 пункту 2.3 у редакції
 наказу Міністерства будівництва, архітектури та
 житлово-комунального господарства України від 27.01.2007 р. N 24)

За необхідності додаткового опрацювання індивідуальних технічних вимог Мінбуд надає Замовнику обґрунтоване повідомлення щодо додаткових вимог.

2.3.3. Після затвердження Мінбудом індивідуальних технічних вимог Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд протягом п'яти робочих днів готує лист Мінбуду щодо остаточного погодження експериментального будівництва об'єкта, яким зобов'язує Замовників щоквартально (до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом) надавати до Мінбуду звіти про хід експериментального будівництва, стану виконання наукових досліджень та натурних випробувань.

2.3.4. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд щоквартально розміщує на веб-сайті Мінбуду перелік експериментальних об'єктів та за необхідності уточнює його, за участю відповідних базових інститутів, узагальнює звіти та не менше одного разу на рік готує розгляд питання на засіданні президії науково-технічної ради Мінбуду щодо загального стану реалізації експериментального будівництва об'єктів, занесених до переліку.

2.3.5. В разі ненадання Замовником до Мінбуду звітів про хід експериментального будівництва, виконання наукових досліджень, натурних випробувань, передбачених Програмою, науково-технічною радою Мінбуду може бути скасовано рішення про надання статусу експериментального об'єкта, про що Мінбуд сповіщає місцеві органи державної влади Замовника, Державну архітектурно-будівельну інспекцію та інші державні наглядові органи, залучені до експериментального будівництва.

2.3.6. На стадіях будівництва (якщо це передбачено програмою) та після завершення будівництва експериментального об'єкта Замовник надає до Мінбуду проміжний звіт про експериментальне будівництво з обов'язковими висновками щодо виконання Програми, забезпечення надійності та безпеки експлуатації експериментального об'єкта та рекомендацій з проведення подальшого моніторингу і наукових досліджень у процесі його експлуатації.

2.3.7. Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд разом з Державною архітектурно-будівельною інспекцією у місячний термін перевіряє матеріали та вносить пропозиції до розгляду на засіданні науково-технічної ради Мінбуду питання щодо можливості та умов введення експериментального об'єкта в експлуатацію.

2.3.8. Після закінчення комплексу експериментальних досліджень, передбачених Програмою у період експлуатації експериментального об'єкта, Замовник надає зведений науково-технічний звіт до Мінбуду з метою розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Мінбуду.

2.3.9. За результатами експериментальних досліджень та будівництва на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду, Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд з залученням інших зацікавлених структурних підрозділів Міністерства та підвідомчих організацій готує пропозиції щодо подальшого використання досвіду експериментального будівництва та врахування при формуванні планів з нормування, стандартизації та розроблення нових нормативних документів та вдосконалення існуючої нормативної бази з питань будівництва.

Начальник Управління
архітектурно-конструктивних
та інженерних систем
будинків і споруд

 
 
 
О. Авдієнко

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ