ДСТУ ISO 4251-1:2003 Шины (серии с маркировкой нормы слойности) и ободья для сельскохозяйственных тракторов и машин. Часть 1. Обозначение и размеры шин, профили применяемых ободьев (ISO 4251-1:1998, IDТ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19335 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 4251-1:2003 Шины (серии с маркировкой нормы слойности) и ободья для сельскохозяйственных тракторов и машин. Часть 1. Обозначение и размеры шин, профили применяемых ободьев (ISO 4251-1:1998, IDТ)
Дата начала действия01.07.2005
Дата принятия16.12.2003
Дата отмены действия 01.07.2021
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ 3037-95 (ISO 4251-1-92, ГОСТ 25641.1-94)
Утверждающий документПриказ от 16.12.2003 № 235
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4251-1:2003
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Шины и изделия шинной промышленности» (ТК 46)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Шины и изделия шинной промышленности» (ТК 46)
Дополнительные данные Дата действия изменена согласно приказу от 08.02.2005 № 42. Действие документа отменено с 01.07.2020 согласно приказу от 03.03.2021 № 56


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)
ISO 4251-1.p65

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШИНИ
(СЕРІЇ З МАРКОВАННЯМ НОРМИ ШАРУВАННЯ)
ТА ОБОДИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ І МАШИН
Частина 1. Познаки та розміри шин, профілі застосовуваних ободів

(ISO 4251-1:1998, IDТ)
ДСТУ ISO 4251-1:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації ТК 46 «Шини та вироби шинної промисловості»

ПЕРЕКЛАД I НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Смирнов, канд. техн. наук; О. Науменко, д-р техн. наук; Л. Двадненко; Л. Майорова; Т. Красковська

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 грудня 2003 р. № 235 з 2005 - 01-01, зі зміною дати чинності згідно з наказом № 42 від 8 лютого 2005 р.

3 Національний стандарт відповідає ISO 4251-1:1998 Tyres (ply rating marked series) and rims for agricultural tractors and machines — Part 1: Tyre designations and dimensions, and approved rim contours (Шини (серії з маркованням норми шарування) та ободи для сільськогосподарських тракторів і машин. Частина 1. Познаки та розміри шин, профілі застосовуваних ободів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3037-95 (ISO 4251-1-92) (ГОСТ 25641.1-94)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Маркування

5 Розміри шин і допустимі відхили

6 Індекси динамічного радіуса

7 Відповідність шин і ободів

8 Камери

Додаток А Шини з умовною познакою номінального діаметра обода 15.3 та 16.1

Додаток В Бібліографія

Додаток НС Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в ISO 4251-1:1998

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 4251-1:1998 Tyres (ply rating marked series) and rims for agricultural tractors and machines — Part 1: Tyre designations and dimensions, and approved rim contours (Шини (серії з маркованням норми шарування) та ободи для сільськогосподарських тракторів і машин. Частина 1. Познаки та розміри шин, профілі застосовуваних ободів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 46 «Шини та вироби шинної промисловості».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту вміщено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— замінено «ISO 4223-1:— 1)» на «ISO 4223-1:1989» і вилучено текст виноски;

— до розділу 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

— до розділу 5 долучено «Національну примітку», якою передбачено посилання на додаток А стандарту, та виділено в тексті рамкою;

— замінено «ISO 4251-2:— 2)» на «ISO 4251-2:1998» і вилучено текст виноски у зв’язку з прийняттям стандарту;

— до додатку долучено «Національне пояснення» щодо перекладу назв стандартів, поданих у «Бібліографії» українською мовою та виділено в тексті рамкою;

— у розділі 4 (перший абзац) замінено «4.1—4.3» на «4.1—4.4» згідно з подальшим текстом;

— у розділі 6 (другий абзац) вилучено вимоги до шин радіальної конструкції;

— стандарт доповнено довідковим додатком НС, який містить перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних міжнародним стандартам, посилання на які є в ISO 4251-1:1998.

ISO 4223-1:1989 і ISO 4251-3:1994, на які є посилання в цьому стандарті, не прийняті як національні стандарти.

Копії документів, на які є посилання в тексті стандарту, можна отримати в Головному фонді нормативних документів З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШИНИ
(СЕРІЇ З МАРКОВАННЯМ НОРМИ ШАРУВАННЯ)
ТА ОБОДИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТРАКТОРІВ І МАШИН
Частина 1. Познаки та розміри шин, профілі застосовуваних ободів

ШИНЫ
(СЕРИИ С МАРКИРОВКОЙ НОРМЫ СЛОЙНОСТИ)
И ОБОДЬЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ И МАШИН
Часть 1. Обозначение и размеры шин, профили применяемых ободьев

TYRES
(PLY RATING MARKED SERIES)
AND RIMS FOR AGRICULTURAL TRACTORS AND MACHINES
Part 1. Tyre designation and dimensions, and approved rim contours

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює познаки та розміри шин серій з маркованням норми шарування для сільськогосподарських тракторів і машин.

Номінальні навантаги на шини, розміри ободів, класифікацію і номенклатуру шин наведено у ISO 4251-2 [2], ISO 4251-3 [3] і ISO 4251-4 [4] відповідно.

Наявні серії шин радіальної конструкції для ведучих коліс сільськогосподарських тракторів з маркованням експлуатаційних характеристик (індексу навантаги і символу швидкості) наведено у ISO 8664 [6].

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього національного стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені нормативні документи були чинними. Усі нормативні документи підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів, наведених нижче. Члени IEC та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 4223-1:1989 Definitions of some terms used in the tyre industry — Part 1: Pneumatic tyres.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 4223-1:1989 Визначення деяких термінів, застосовуваних у шинній промисловості. Частина 1. Пневматичні шини.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано терміни та відповідні визначення понять згідно з ISO 4223-1.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 3965:1990 Agricultural wheeled tractors — Maximum speeds — Method of determination

2 ISO 4251-2:1998 Tyres (ply rating marked series) and rims for agricultural tractors and machines — Part 2: Tyre load ratings

3 ISO 4251-3:1994 Tyres (ply rating marked series) and rims for agricultural tractors and machines — Part 3: Rims

4 ISO 4251-4:1992 Tyres (ply rating marked series) and rims for agricultural tractors and machines — Part 4: Tyre classification and nomenclature

5 ISO 4251-5:1992 Tyres (ply rating marked series) and rims for agricultural tractors and machines — Part 5: Log skidder tyres

6 ISO 8664:1992 Agricultural tractor drive-wheel tyres — Service description (load index — speed symbol) marked tyres.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 ISO 3965:1990 Сільськогосподарські колісні трактори. Максимальні швидкості. Метод визначання

2 ISO 4251-2:1998 Шини (серії з маркованням норми шарування) та ободи для сільськогосподарських тракторів і машин. Частина 2. Номінальні навантаги на шини

3 ISO 4251-3:1994 Шини (серії з маркованням норми шарування) та ободи для сільськогосподарських тракторів і машин. Частина 3. Ободи

4 ISO 4251-4:1992 Шини (серії з маркованням норми шарування) та ободи для сільськогосподарських тракторів і машин. Частина 4. Класифікація і номенклатура шин

5 ISO 4251-5:1992 Шини (серії з маркованням норми шарування) і ободи для сільськогосподарських тракторів і машин. Частина 5. Шини трелювальних тракторів

6 ISO 8664:1992 Шини ведучих коліс сільськогосподарських тракторів. Шини з маркованням експлуатаційних характеристик (індекс навантаги, символ швидкості).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com