СОУ Д.2.7-34953769-002:2017 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины и механизмы для выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ливневой канализации, гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17042 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ Д.2.7-34953769-002:2017 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Машины и механизмы для выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ливневой канализации, гидротехнических сооружений, водных объектов и объектов водопонижения
Дата начала действия17.02.2017
Дата принятия17.02.2017
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 17.02.2017 № 9
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документаД.2.7-34953769-002:2017
РазработчикНаучно-технический центр "Экономика ремонтного производства" (ООО «НТЦ «Екоремонт»)
Принявший органНаучно-технический центр "Экономика ремонтного производства" (ООО «НТЦ «Екоремонт»)


ДСТУ 1.5:2003 Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов

ДСТУ 1.5:2003 Национальная стандартизация. Правила построения, изложения, оформления и требования к содержанию нормативных документов. Поправка

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила определения стоимости строительства

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила определения стоимости строительства. Изменение № 1

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. Правила определения стоимости строительства. Поправка

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Изменение № 1

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Поправка

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов. Поправки

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Руководство по разработке ресурсных элементных сметных норм на строительные работы


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ З
УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТУ ОБ'ЄКТІВ ЗЛИВОВОЇ
КАНАЛІЗАЦІЇ, ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД, ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
ТА ОБ'ЄКТІВ ВОДОЗНИЖЕННЯ

СОУ Д.2.7-34953769-002:2017

Харків
КП КВЗК
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний центр «Економіка ремонтного виробництва» (ТОВ «НТЦ «Екоремонт»)

РОЗРОБНИКИ: В. Афанас’єв (науковий керівник), Є. Водоп’ян, Л. Гончарук, В. Шевченко

ПОГОДЖЕНО: ТК 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві» лист від 16.02.2017 р. № 71

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Комунального підприємства «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової  каналізації» (КП КВЗК) від 17.02.2017 р. № 9

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Технічна частина

5 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

Додаток А Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ З
УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТУ ОБ'ЄКТІВ ЗЛИВОВОЇ
КАНАЛІЗАЦІЇ, ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД, ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
ТА ОБ'ЄКТІВ ВОДОЗНИЖЕННЯ

Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЛИВНЕВОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕКТОВ ВОДОПОНИЖЕНИЯ

Resource budget norms for exploitation of building machines and mechanisms

MACHINES AND MECHANISMS FOR  MAINTENANCE AND REPAIR
STORMWATER DRAINAGE SYSTEM, HYDROTECHNICAL
STRUCTURES, WATERBODIES, DEWATERING FACILITIES

Чинний від 2017-02-17  

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт містить ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів (далі – РКНЕМ), необхідні для визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у прямих витратах в інвесторському кошторисі та в розрахунках за обсяги виконаних робіт з утримання та ремонту об'єктів зливової каналізації, гідротехнічних споруд, водних об'єктів та об'єктів водозниження.

1.2 Цей стандарт призначений для використання Комунальним підприємством «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової  каналізації» (КП КВЗК) та іншими учасниками інвестиційного процесу за умови, що технічні характеристики машин та механізмів, технологія та організація робіт, витрати трудових та матеріально-технічних ресурсів не відрізняються від прийнятих у цьому стандарті, та за умови отримання згоди на застосування стандарту від організації, що його прийняла.

 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

ДСТУ Б Д.2.7-1:2012 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 РКНЕМ розроблені в структурі ДСТУ Б Д.2.7-1 з урахування вимог ДСТУ-Н Б Д.1.1-6.

3.2 РКНЕМ визначають згідно з таблицями 1 і 2 розділу 5 цього стандарту.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

3 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (Держбуд України, Мінпраці України, 2000-2002).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com