Приказ от 04.11.1999 № 612 Об утверждении Порядка вычисления прибыли, полученной от освоения инвестиций на действующих предприятиях, которые осуществляют свою деятельность на территории города Харькова

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20047 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 04.11.1999 № 612 Об утверждении Порядка вычисления прибыли, полученной от освоения инвестиций на действующих предприятиях, которые осуществляют свою деятельность на территории города Харькова
Дата принятия04.11.1999
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа612
РазработчикГосударственная налоговая администрация Украины (ГНА)
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций819/4112
Дата регистрации в Министерстве Юстиций29.11.1999


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Н А К А З

 N 612 від 04.11.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 листопада 1999 р.
                   за N 819/4112
      Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Державної податкової адміністрації
       N 384 від 17.07.2000 )
     Про затвердження Порядку обчислення прибутку,
  одержаного від освоєння інвестицій на діючих підприємствах,
  які здійснюють свою діяльність на території міста Харкова

   Відповідно до пункту "б" статті 5 Указу Президента України
від 27.06.99 N 731/99 "Про спеціальний режим  інвестиційної
діяльності на території міста Харкова" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок обчислення прибутку, одержаного від
освоєння інвестицій на діючих підприємствах, які здійснюють свою
діяльність на території міста Харкова (додається).
   2. Начальнику  Головного  управління  прямих  податків
Фурману А.П. подати  цей  наказ  на  державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
   3. Головному редактору журналу "Вісник податкової служби
України" Кудрицькому  Д.А.  опублікувати  Порядок  обчислення
прибутку, одержаного від освоєння на діючих підприємствах, які
здійснюють свою діяльність на території міста Харкова, після його
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   4. Начальнику Головного управління по роботі з платниками
податків Сисоєву В.О., після державної реєстрації наказу, через
засоби масової інформації довести до відома платників податку
Порядок обчислення прибутку, одержаного від освоєння інвестицій на
діючих підприємствах, які здійснюють свою діяльність на території
міста Харкова.
   5. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у 10-денний
термін після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України забезпечити тиражування його та надсилання до
державної податкової адміністрації в Харківській області.
   6. Голові державної податкової адміністрації у Харківській
області Вишневській М.К. довести вказаний Порядок до підвідомчих
органів державної податкової служби, провести  роз'яснювальну
роботу з платниками податку на прибуток стосовно застосування
зазначеного Порядку та забезпечити на місцевому та обласному
рівнях приймання та комп'ютерну обробку звітності щодо надходження
податку на прибуток від підприємств, що отримали податкові пільги
з цього  податку  згідно  із Указом Президента України "Про
спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста
Харкова", і щоквартальне передавання сформованих баз даних до
Центральної бази ДПА України.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Оперенка Г.М.

 Голова                         М.Я.Азаров
                        Затверджено
                    Наказ Державної податкової
                    адміністрації України
                    04.11.99 N 612
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 листопада 1999 р.
                   за N 819/4112

               Порядок
   обчислення прибутку, одержаного від освоєння інвестицій
      на діючих підприємствах, які здійснюють свою
       діяльність на території міста Харкова

   Цей Порядок розроблено на виконання норм Указу Президента
України від 27.06.99 N 731/99 "Про спеціальний режим інвестиційної
діяльності на території міста Харкова".
   1. Порядок  визначає  особливості  обчислення  прибутку,
одержаного від освоєння інвестицій на діючих підприємствах, які
здійснюють свою діяльність на території міста Харкова.
   2. Дія цього Порядку поширюється на діючі підприємства, на
яких проведено реструктуризацію, реконструкцію, перепрофілювання,
які  зареєстровані  на території міста Харкова і реалізують
відповідно до укладеного з виконавчим комітетом  Харківської
міської ради договору (контракту) на території міста Харкова в
пріоритетних видах економічної діяльності інвестиційний проект
(далі - суб'єкти підприємницької діяльності) кошторисною вартістю
не менше:
   500 тис.  доларів  США  -  у харчовій промисловості та
переробленні  сільськогосподарських  продуктів,  текстильній
промисловості та пошитті одягу, виробництві готового одягу, хутра,
шкіри та шкіряного взуття, фармацевтичному виробництві, сфері
освіти, охорони здоров'я та соціальної допомоги;
   700 тис. доларів США - у будівництві, виробництві будівельних
матеріалів, транспорті, сфері асенізації та обробленні відходів;
   1 млн. доларів США - у сфері досліджень і розробок у галузі
природничих наук, виробництві електроенергії, газу та води;
   3 млн. доларів США - у металургії та обробленні металу,
виробництві машин та устаткування, електричного, електронного і
транспортного устаткування.
   Цей порядок  застосовується  до інвестиційних проектів з
1 січня 2000 року.
   3. Спеціальний режим інвестиційної діяльності на території
міста Харкова, передбачає звільнення на три роки від оподаткування
прибутку, одержаного суб'єктами підприємницької діяльності, в
частині, одержаній від освоєння інвестицій, яке здійснюється
шляхом реалізації інвестиційних проектів, на підставі документів
окремого (бухгалтерського, податкового) обліку.
   Прибуток названих  підприємств,  одержаний від реалізації
інвестиційного проекту з четвертого по шостий рік  включно,
оподатковується  за  ставкою  50  відсотків  діючої  ставки
оподаткування.
   4. Пільги,  передбачені  пунктом  3  цього  Порядку,
застосовуються з моменту одержання першого прибутку від реалізації
інвестиційного проекту, а саме з того звітного (податкового)
періоду, в якому було отримано такий прибуток, і не поширюються на
частину прибутку, одержаного суб'єктом господарської діяльності
від освоєння інвестицій, що були здійснені за рахунок бюджетних
коштів усіх рівнів, у тому числі за рахунок коштів Державного
інноваційного фонду. Першим роком терміну застосування пільгового
режиму вважається  рік, у будь-якому із звітних (податкових)
кварталів якого отримано перший прибуток.
   Приклад
   За результатами роботи II кварталу 2000 року за інвестиційним
проектом буде отримано збиток, III кварталу - прибуток, IV
кварталу - збиток. У цілому за результатами 2000 року отримано
збиток.
  Ураховуючи, що перший прибуток було отримано в III кварталі
2000 року, з цього часу (тобто з III кварталу 2000 року)
починається відлік пільгового терміну незалежно від наслідків
фінансово-господарської діяльності.
   5. Інвестиції, які одержують у вигляді:
   коштів;
   матеріальних цінностей;
   нематеріальних активів, вартість яких у конвертованій валюті
підтверджено згідно із законами (процедурами) держави інвестора
або  міжнародними торговельними звичаями, а також експертною
оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України
авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові
зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо.
   Такі інвестиції не включаються до валового доходу суб'єкта
підприємницької діяльності, який здійснює свою діяльність на
території міста Харкова, при обчисленні прибутку, що звільняється
від оподаткування згідно з пунктом 3 цього Порядку.
   6. Прибуток, одержаний від реалізації інвестиційного проекту
суб'єктом підприємницької діяльності, обчислюється таким чином:
   6.1. Якщо  вироблена  продукція (роботи, послуги) філії,
відділення, іншого відокремленого структурного підрозділу, цеху
(дільниці), на яких реалізується інвестиційний проект, продається
зовнішньому споживачу, то прибуток визначається шляхом зменшення
суми скоригованого валового доходу, отриманого підприємством від
продажу товарів (робіт, послуг), виготовлених (виконаних, наданих)
з використанням інвестицій, на суму валових витрат підприємства у
зв'язку з підготовкою, організацією, веденням цього виробництва,
продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці, з урахуванням
обмежень, установлених пунктами 5.3 - 5.8 статті 5 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств", а також на
суму амортизаційних відрахувань, нараховану на основні засоби
відповідно до статті 8 цього Закону.
   При цьому прибуток визначається на  підставі  розрахунку
обчислення прибутку структурного підрозділу (філії, відділення,
дільниці, цеху) суб'єкта підприємницької діяльності, що здійснює
свою діяльність на території міста Харкова і продукція якого,
виготовлена в результаті впровадження інвестиційного проекту,
підлягає продажу за межі підприємства (додаток 1); цей розрахунок
подається органам державної податкової служби за місцем реєстрації
таких суб'єктів як платників податку в терміни, установлені для
подання декларації про прибуток підприємства.
   Указаний вище порядок обчислення прибутку використовується
також тими платниками податку, щодо яких інвестиційні проекти
запроваджено в цілому на підприємстві.
   6.2. Якщо продукція, виготовлена в результаті реалізації
інвестиційного проекту, споживається у технологічному процесі
виробництва продукції (виконаних робіт, наданих  послуг)  на
зазначеному  підприємстві,  то прибуток платника податку від
реалізації інвестиційного проекту визначається з  урахуванням
економічного ефекту, отриманого від реалізації інвестиційного
проекту, на підставі розрахунку обчислення прибутку структурного
підрозділу суб'єкта підприємницької діяльності, що здійснює свою
діяльність на території міста  Харкова  і  продукція  якого
виготовлена в результаті впровадження інвестиційного проекту та не
підлягає продажу за межі підприємства (додаток 2); цей розрахунок
подається органам державної податкової служби за місцем реєстрації
таких суб'єктів як платників податку в терміни, установлені для
подання декларації про прибуток підприємства. Цей розрахунок
підтверджується первинними документами податкового обліку.
   6.3. Прибуток, визначений згідно з підпунктами 6.1 і 6.2
пункту 6 цього Порядку, звільняється  від  оподаткування  і
враховується при обчисленні оподатковуваного прибутку в межах
суми, що дорівнює сумі прибутку, розрахованого  як  добуток
коефіцієнта (що дорівнює відношенню витрат на виробництво й
амортизацію структурного підрозділу до суми валових витрат й
амортизації підприємства в цілому) та суми загального прибутку
підприємства від реалізації інвестиційного проекту.
   7. Якщо  суб'єкт  підприємницької  діяльності  займається
кількома видами  підприємницької  діяльності,  то  пільга  в
оподаткуванні  прибутку  застосовується  тільки  до прибутку,
одержаного від того виду діяльності, що передбачений інвестиційним
проектом.  За таким видом діяльності суб'єкт підприємницької
діяльності повинен вести окремий податковий облік для визначення
прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту.
   8. Прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних проектів,
повинен дорівнювати прибутку, визначеному цим підприємством на
підставі даних податкового  обліку.  Прибуток  як  результат
реалізації інвестиційних проектів відображається у відповідних
документах податкової звітності і дорівнює прибутку, визначеному
згідно з пунктом 6 цього Порядку.
   9. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює свою
діяльність  на території міста Харкова, на момент отримання
інвестицій мав від'ємне значення об'єкта оподаткування (збитки)
згідно з чинним податковим законодавством, то пільга, зазначена в
пункті 3 цього Порядку в оподаткуванні прибутку такого діючого
підприємства, обчисленого відповідно до пункту 6 цього Порядку,
застосовується зі звітного (податкового) року, визначеного згідно
з пунктом 4 даного Порядку.
   10. Якщо в будь-якому звітному (податковому) періоді отримано
прибуток  від  реалізації  інвестиційного  проекту, а об'єкт
оподаткування платника  податку  -  суб'єкта  підприємницької
діяльності, який здійснює свою діяльність на території міста
Харкова, за цей же період має від'ємне значення (збиток), то
пільга, зазначена в пункті 3 цього Порядку, застосовується шляхом
зменшення  оподатковуваного  прибутку  платника,  обрахованого
наростаючим  підсумком  з  початку  року, на суму прибутку,
розрахованого наростаючим підсумком з початку року згідно з
пунктом  6  цього  Порядку  в  межах  прибутку,  отриманого
підприємством.
   Перевищення суми  прибутку  від реалізації інвестиційного
проекту над сумою об'єкта оподаткування за звітний (податковий)
рік не враховується у зменшення оподатковуваного прибутку в
наступних податкових періодах.
   Приклад урахування  суми пільгового прибутку наведений в
додатку 3 до цього Порядку.
   11. Відповідальність  за  правильність  нарахування  та
своєчасність сплати податків несуть суб'єкти  підприємницької
діяльності відповідно до чинного законодавства.
   12. Якщо протягом звітного податкового періоду відбувається
часткове або повне відчуження інвестиції, визначеної пунктами 2 та
5 цього Порядку, то суб'єкт підприємницької діяльності, який
отримав інвестицію, зобов'язаний сплатити податок з прибутку,
одержаного в такому звітному (податковому) періоді.
   Дія цього пункту не розповсюджується на підприємства, на яких
з  урахуванням відчуження частки інвестиції обсяг інвестицій
залишається не менше зазначеного пунктом 2 цього Порядку.
   13. У разі реалізації суб'єктом підприємницької діяльності,
який здійснює свою діяльність на території  міста  Харкова,
декількох інвестиційних проектів, щодо кожного з таких проектів
ведеться окремий податковий облік.
   Таке підприємство подає до органу державної податкової служби
за місцем своєї реєстрації як платника податку розрахунки щодо
реалізації  інвестиційного  проекту  в порядку і за формою,
визначеними пунктом 6 цього Порядку щодо кожного з таких проектів.
                        Додаток 1
                  до Порядку обчислення прибутку,
                  одержаного від освоєння
                  інвестицій на діючих
                  підприємствах, які здійснюють
                  свою діяльність на території
                  міста Харкова
              Розрахунок
    обчислення прибутку структурного підрозділу (філії,
   відділення, дільниці, цеху) діючого підприємства, яке
    здійснює свою діяльність на території міста Харкова,
   продукція якого виготовлена в результаті впровадження
      інвестиційного проекту і підлягає продажу за
            межі підприємства

Назва підприємства _____________________________________________________________________________ ------------------------ --------------- ------ --- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------------------ Код за КВЕД ---------------.------.--- Назва та дата початку реалізації інвестиційного проекту _______________________________________ ________________________________________________________________________________________________ Дата укладення договору (контракту) з виконавчим комітетом Харківської міської ради на ------ ------ ------ реалізацію інвестиційного проекту ------.------.------ Кошторисна вартість інвестиційного проекту, еквівалентна не менше _________ тис.дол. США ------------ --- --- --- --- Податковий період ------------ року --- квартал --- півріччя --- 9 місяців --- рік
                                 Відмітка про одержання розрахунку
Дата, штамп органу державної податкової служби

Одиниця виміру: у тис.грн. з одним десятковим знаком
Показники Код рядка За звітний квартал Наростаючим підсумком з початку звітного року
Дохід структурного підрозділу діючого підприємства, на якому реалізовано інвестиційний проект, Дс 1.1    
Амортизаційні відрахування структурного підрозділу, Ас 1.2    
Витрати структурного підрозділу, Вс 1.3    
Прибуток від упровадження інвестиційного проекту на підставі окремого податкового обліку за структурним підрозділом, Пс=(Дс-Вс-Ас) 1.4    
Валовий дохід підприємства, ВДп 1.5    
Валові витрати підприємства, ВВп 1.6    
Амортизаційні відрахування, Ап 1.7    
Загальний оподатковуваний прибуток підприємства на підставі Декларації про прибуток підприємства, Опп=(ВДп-ВВп-Ап) 1.8    
Питома вага валових витрат і нарахованих амортизаційних відрахувань структурного підрозділу в загальній сумі валових витрат і нарахованих амортизаційних відрахувань підприємства, D=(Вс+Ас)/(ВВп+Ап) 1.9    
Частка прибутку структурного підрозділу в загальному оподатковуваному прибутку підприємства, Пд=(Опп х D) 1.10    
Прибуток від реалізації інвестиційного проекту, що підлягає врахуванню при визначенні об'єкта оподаткування, Пп=(Пс у межах Пд) 1.11    

Керівник платника ____________________ __________ податку (прізвище, ініціали) (підпис) Головний бухгалтер ____________________ __________ (прізвище, ініціали) (підпис)

                        Додаток 2
                  до Порядку обчислення прибутку,
                  одержаного від освоєння
                  інвестицій на діючих
                  підприємствах, які здійснюють
                  свою діяльність на території
                  міста Харкова
              Розрахунок
    обчислення прибутку структурного підрозділу (філії,
   відділення, дільниці, цеху) діючого підприємства, яке
    здійснює свою діяльність на території міста Харкова,
   продукція якого виготовлена в результаті впровадження
     інвестиційного проекту і не підлягає продажу за
            межі підприємства

Назва підприємства _____________________________________________________________________________ ------------------------ --------------- ------ --- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ------------------------ Код за КВЕД ---------------.------.--- Назва та дата початку реалізації інвестиційного проекту _______________________________________ ________________________________________________________________________________________________ Дата укладення договору (контракту) з виконавчим комітетом Харківської міської ради на ------ ------ ------ реалізацію інвестиційного проекту ------.------.------ Кошторисна вартість інвестиційного проекту, еквівалентна не менше _________ тис.дол. США ------------ --- --- --- --- Податковий період ------------ року --- квартал --- півріччя --- 9 місяців --- рік
                                 Відмітка про одержання розрахунку
Дата, штамп органу державної податкової служби

Одиниця виміру: у тис.грн. з одним десятковим знаком
Показники Код рядка За звітний квартал Наростаючим підсумком з початку звітного року
Прибуток як економічний ефект від упровадження інвестиційного проекту, визначений за розрахунком підприємства, Пе 1.1    
Валові витрати підприємства, ВВп 1.2    
Амортизаційні відрахування, Ап 1.3    
Питома вага суми економічного ефекту від упровадження інвестиційного проекту в структурному підрозділі діючого підприємства в сумі валових витрат і амортизаційних відрахувань підприємства, D=Пе/(ВВп+Ап) 1.4    
Валовий дохід підприємства, ВДп 1.5    
Оподатковуваний прибуток підприємства, ОПп=(ВДп-ВВп-Ап) 1.6    
Частка прибутку від реалізації інвестиційного проекту на структурному підрозділі в загальному оподатковуваному прибутку підприємства, Пд=(ОПп х D) 1.7    
Прибуток від реалізації інвестиційного проекту, що підлягає врахуванню при визначенні об'єкта оподаткування, Пп=(Пе у межах Пд) 1.8    

Керівник платника ____________________ __________ податку (прізвище, ініціали) (підпис) Головний бухгалтер ____________________ __________ (прізвище, ініціали) (підпис)

                        Додаток 3
                  до Порядку обчислення прибутку,
                  одержаного від освоєння
                  інвестицій на діючих
                  підприємствах, які здійснюють
                  свою діяльність на території
                  міста Харкова
               Приклад
   урахування пільгового прибутку структурного підрозділу
   діючого підприємства, який здійснює свою діяльність на
     території міста Харкова і на якому реалізується
            інвестицій проект

Показники I квартал II квартал 6 міс. III квартал 9 міс. IV квартал Рік I квартал II квартал 6 міс.
Прибуток, одержаний структурним підрозділом діючого підприємства від упровадження інвестиційного проекту і розрахований згідно з пунктом 6 Порядку 100 150 250 50 300 70 370 10 20 30
Загальний прибуток підприємства згідно з декларацією про прибуток підприємства - 500 500 100 600 -620 -20 80 -30 50
Сума пільгового прибутку, що враховується при обчисленні загального оподатковуваного прибутку діючого підприємства - 150 250 50 300 - - 10 - 30

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ