СОУ-Н ЕЕ 40.12-00100227-47:2011 Ограничители перенапряжений нелинейные напряжением 110-750 кВ. Руководство по выбору и применению

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19052 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н ЕЕ 40.12-00100227-47:2011 Ограничители перенапряжений нелинейные напряжением 110-750 кВ. Руководство по выбору и применению
Дата начала действия17.08.2011
Дата принятия19.05.2011
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 19.05.2011 № 136
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.12-00100227-47:2011
РазработчикНациональный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского» (НТУУ КПИ)
Принявший органНациональный технический университет Украины «Киевский политехнический институт им. И. Сикорского» (НТУУ КПИ)


ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.01.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.05.2020)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.07.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2018)

ГІД 34.01.101-2009 Действующие отраслевые нормативные документы по эксплуатации и ремонту электростанций и сетей. Указатель (по состоянию на 01.10.2019)

ПУЭ Правила устройства электроустановок (первое пересмотренное, переработанное, дополненное и адаптированное к условиям Украины издание)

СОУ НЕК 20.261:2019 Стандарт предприятия. Техническая политика НЭК Укрэнерго в сфере развития и эксплуатации магистральных и межгосударственных электрических сетей

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МГНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ОБМЕЖУВАЧІ ПЕРЕНАПРУГ НЕЛІНІЙНІ НАПРУГОЮ 110-750 кВ
Настанова щодо вибору та застосування

СОУ-Н ЕЕ 40.12-00100227-47:2011

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Державне підприємство
“Національна енергетична компанія “Укренерго”

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго" (ДП НЕК “Укренерго")

2 РОЗРОБЛЕНО: Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут" (кафедра техніки і електрофізики високих напруг)

3 РОЗРОБНИКИ: B. Бржезицький, Д. Крисенко

4 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Міненерговугілля України, Л. Власенко

5 ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості України, C. Чех

ДП НЕК “Укренерго”, Г. Гримуд

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міненерговугілля України від 19 травня 2011 р. № 136

6. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

7. ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2016 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Порядок вибору обмежувачів перенапруг

5.1 Підготовка первинних даних для вибору обмежувачів перенапруг

5.2 Технічні характеристики для вибору обмежувачів перенапруг

5.3 Визначення найбільшої тривало допустимої робочої напруги обмежувачів перенапруг

5.4 Вибір обмежувачів перенапруг за комутаційними перенапругами

5.5 Вибір обмежувачів перенапруг за грозовими перенапругами

5.6 Вибір довжини шляху витоку зовнішньої ізоляції обмежувачів перенапруг

5.7 Вибір обмежувачів перенапруг за механічними характеристиками

5.8 Вибір обмежувачів перенапруг за умовами забезпечення вибухобезпечності

Додаток А Приклад вибору обмежувача перенапруг

Додаток Б Основні характеристики обмежувачів перенапруг, рекомендованих для відкритих розподільних установок 110 кВ

Додаток В Основні характеристики обмежувачів перенапруг, рекомендованих для відкритих розподільних установок 150 кВ

Додаток Г Основні характеристики обмежувачів перенапруг, рекомендованих для відкритих розподільних установок 220 кВ

Додаток Д Основні характеристики обмежувачів перенапруг, рекомендованих для відкритих розподільних установок 330 кВ

Додаток Е Основні характеристики обмежувачів перенапруг, рекомендованих для відкритих розподільних установок 500 кВ

Додаток Ж Основні характеристики обмежувачів перенапруг, рекомендованих для відкритих розподільних установок 750 кВ

Додаток И Вибір обмежувача перенапруг для відкритих розподільних установок 400 кВ

Додаток К Основні характеристики обмежувачів перенапруг, рекомендованих для відкритих розподільних установок 400 кВ

Додаток Л Вибір обмежувачів перенапруг для неповної ізоляції нейтралі силових трансформаторів 110—220 кВ, що допускають роботу з розземленням нейтрал

Додаток М Найбільші допустимі захисні відстані від вентильних розрядників до електроустаткування 110—220 кВ

Додаток Н Найбільші допустимі захисні відстані від вентильних розрядників до електроустаткування 330 кВ

Додаток П Найбільші допустимі захисні відстані від вентильних розрядників до електроустаткування 500 кВ

Додаток Р Найбільші допустимі захисні відстані від вентильних розрядників до електроустаткування 750 кВ

Додаток С Основні характеристики обмежувачів перенапруг, рекомендованих для відкритих розподільних установок 110—750 кВ (пояснення до таблиць додатків Б—Ж)

Додаток Т Бібліографія

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ОБМЕЖУВАЧІ ПЕРЕНАПРУГ НЕЛІНІЙНІ НАПРУГОЮ 110-750 кВ
Настанова щодо вибору та застосування

Чинний від 2011-08-17

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця Настанова поширюється на обмежувачі перенапруг нелінійні напругою 110—750 кВ при проектуванні нових об'єктів, реконструкції та в разі заміни вентильних розрядників у діючих розподільних установках.

1.2 Ця Настанова установлює порядок вибору та застосування обмежувачів перенапруг нелінійних для електричних мереж України з номінальною напругою 110-750 кВ.

1.3 Вимоги цієї Настанови не застосовують при виборі обмежувачів перенапруг, які встановлюють на лініях електропередавання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции ((Електрообладнання змінного струму на напругу від 1 до 750 кВ. Вимоги до електричної міцності ізоляції)

ГОСТ 16357-83 Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3,8 до 600 кВ. Общие технические условия (Розрядники вентильні змінного струму на номінальні напруги від 3,8 до 600 кВ. Загальні технічні умови)

СОУ-Н ЕЕ 20.178:2008 Схеми принципові електричні розподільчих установок напругою від 6 кВ до 750 кВ електричних підстанцій. Настанова

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1986 (Правила улаштування електроустановок. — 6-те вид., перероб. і доп. — М.: Енергоатомвидав, 1986)

Глава 4.2 ПУЕ:2008 Розподільчі установки та підстанції напругою понад 1 кВ.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com