ДСТУ ISO 14040:2013 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структурная схема (ISO 14040:2006, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18976 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 14040:2013 Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структурная схема (ISO 14040:2006, IDT)
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия29.11.2013
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ ISO 14040:2004
Утверждающий документПриказ от 29.11.2013 № 1424 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, пробных национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными стандартами, отмене национальных стандартов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14040:2013
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Системы управления качеством, окружающей средой и безопасностью пищевых продуктов» (ТК 93)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Системы управления качеством, окружающей средой и безопасностью пищевых продуктов» (ТК 93)


ISO 14001:2004 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ISO 14004:2004 Системы управления окружающей средой. Общее руководство по принципам, системам и методикам применения

ДСТУ ISO 14001:2006 Системы экологического управления. Требования и руководящие указания по применению (ISO 14001:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14004:2006 Системы экологического управления. Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения (ISO 14004:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14031:2004 Экологическое управление. Руководящие указания по оценке экологической характеристики

ДСТУ ISO 14044:2013 Экологическое управление. Оценка жизненного цикла. Требования и руководство (ISO 14044:2006, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системы управления качеством. Основные положения и словарь терминов

ДСТУ ISO/TR 14032:2004. Экологическое управление Примеры оценивания экологической характеристики

ДСТУ ISO/TR 14047:2007. Экологический менеджмент. Оценка воздействий жизненного цикла. Примеры применения ISO 14042 (ISO/ TR 14047:2003, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14049:2004. Экологическое управление. Оценивание жизненного цикла. Примеры применения iso 14041 для определения цели и сферы применения и анализ инвентаризации (ISO/TR 14049:2000, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14062:2006 Экологическое управление. Учет экологических аспектов при проектировании и разработке продукции (ISO/TR 14062:2002, IDT)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Екологічне управління

ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Принципи та структура
(ISO 14040:2006, IDТ)

ДСТУ ISO 14040:2013

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93), ТОВ «Бюро Міжнародної Сертифікації»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Т. Балакіна, Ю. Кожедуб, В. Колесніков, Н. Колеснікова, Л. Почекайлова (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29.11.2013 № 1424 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework (Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 14040: 2004

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14040:2006

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальний опис оцінювання життєвого циклу (ОЖЦ)

4.1 Принципи ОЖЦ

4.2 Етапи ОЖЦ

4.3 Основні особливості ОЖЦ

4.4 Загальні концепції продукційної системи

5 Методологічна структура

5.1 Загальні вимоги

5.2 Визначання цілі та сфери дослідження

5.3 Інвентаризаційне аналізування життєвого циклу (ІАЖЦ)

5.4 Оцінювання впливу протягом життєвого циклу (ОВЖЦ)

5.5 Інтерпретування життєвого циклу

6 Звітність

7 Критичне аналізування

7.1 Загальні положення

7.2 Необхідність критичного аналізування

7.3 Процеси критичного аналізування

Додаток А Застосування ОЖЦ

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Етап інвентаризаційного аналізування життєвого циклу (етап ІАЖЦ) — другий етап ОЖЦ. Це етап інвентаризації вхідних/вихідних даних, які належать до досліджуваної системи. Він охоплює збирання даних, необхідних для досягнення цілей визначеного дослідження.

Етап оцінювання впливу протягом життєвого циклу (ОВЖЦ) — це третій етап ОЖЦ. Призначеність ОВЖЦ — надати додаткову інформацію для оцінювання результатів ІАЖЦ продукційної системи для кращого розуміння їхнього екологічного значення.

Інтерпретування життєвого циклу — кінцевий етап процедури ОЖЦ, на якому результати ІАЖЦ чи ОВЖЦ, чи результати обох етапів, підсумовують і обговорюють як основу для подання висновків, рекомендацій і прийняття рішень відповідно до визначеної цілі та сфери застосування.

Є випадки, коли ціль ОЖЦ можуть досягти проведенням лише інвентаризаційного аналізування та інтерпретування. Це зазвичай називають дослідженням ІАЖЦ.

Цей стандарт охоплює два типи досліджень: дослідження оцінювання життєвого циклу (дослідження ОЖЦ) та інвентаризаційне дослідження життєвого циклу (дослідження ІАЖЦ). Дослідження ІАЖЦ подібне до дослідження ОЖЦ, але вилучає етап ОВЖЦ. Дослідження ІАЖЦ не можна плутати з етапом ІАЖЦ дослідження ОЖЦ.

Взагалі, інформацію, отриману в процесі дослідження ОЖЦ чи ІАЖЦ, може бути використано як частину більш повного процесу прийняття рішення. Порівняння результатів різних досліджень ОЖЦ чи ІАЖЦ можливе лише за умови, що припущення та контекст кожного дослідження рівноцінні. Тому в цьому стандарті зазначено кілька вимог і рекомендацій для гарантування прозорості цих результатів.

ОЖЦ — це один з кількох методів екологічного управління (наприклад, оцінювання ризику, оцінювання екологічної ефективності, екологічний аудит і оцінювання впливу на довкілля) і він не може бути найпридатнішим методом для використання в усіх ситуаціях. ОЖЦ, зазвичай, не охоплює економічні чи соціальні аспекти продукції, але підхід та методологія життєвого циклу, описані в цьому стандарті, можна застосовувати й до цих аспектів.

Цей стандарт, як і інші міжнародні стандарти, не призначено для використання таким чином, щоб створювати нетарифні бар’єри в торгівлі чи збільшити або змінити юридичні зобов’язання організації.

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 14040:2006 «Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework» (Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Принципи та структура).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 14040 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено національний довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті».

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 14040:2006

Усе більше усвідомлення важливості захисту довкілля та можливих впливів, пов’язаних з вироблюваною та споживаною продукцією1*, збільшило інтерес до розроблення методів дослідження, які сприяють кращому розумінню цих впливів і їх спрямованості. Один з методів, розроблюваних для цієї призначеності, — оцінювання життєвого циклу (ОЖЦ).

ОЖЦ може сприяти

— визначенню можливостей поліпшення екологічних характеристик продукції на різних етапах її життєвого циклу,

— інформуванню осіб, які приймають рішення в промисловості, урядових і неурядових організацій (наприклад, для цілей стратегічного планування, установлення пріоритетів, розроблення чи вдосконалення продукції чи процесу),

— вибиранню відповідних показників екологічної ефективності, що охоплює методику виконання вимірювання, і

— маркетингу (наприклад, упровадженню схеми екомаркування, складанню екологічних заяв або розробленню екологічних декларацій щодо продукції).

Для спеціалістів-практиків стосовно ОЖЦ в ISO 14044 встановлено докладні вимоги до проведення ОЖЦ.

ОЖЦ спрямовано на аспекти довкілля та можливі впливи на довкілля2) (наприклад, використання ресурсів і екологічні наслідки викидів) протягом усього життєвого циклу продукції від придбання сировини, через виробництво, використання, оброблення, перероблення в кінці строку використання до остаточного видалення (тобто «від колиски до могили»), ОЖЦ складається з таких чотирьох етапів:

a) етап визначання цілі та сфери застосування,

b) етап інвентаризаційного аналізування,

c) етап оцінювання впливу, і

d) етап інтерпретування.

Сфера застосування ОЖЦ, що охоплює межі системи та рівень докладності, може залежати від об’єкта та призначеного використання дослідження. Глибина та ширина ОЖЦ можуть значно відрізнятися залежно від цілі окремого ОЖЦ.

Етап інвентаризаційного аналізування життєвого циклу (етап ІАЖЦ) — другий етап ОЖЦ. Це етап інвентаризації вхідних/вихідних даних, які належать до досліджуваної системи. Він охоплює збирання даних, необхідних для досягнення цілей визначеного дослідження.

Етап оцінювання впливу протягом життєвого циклу (ОВЖЦ) — це третій етап ОЖЦ. Призначеність ОВЖ Ц — надати додаткову інформацію для оцінювання результатів ІАЖЦ продукційної системи для кращого розуміння їхнього екологічного значення.

Інтерпретування життєвого циклу — кінцевий етап процедури ОЖЦ, на якому результати ІАЖЦ чи ОВЖЦ, чи результати обох етапів, підсумовують і обговорюють як основу для подання висновків, рекомендацій і прийняття рішень відповідно до визначеної цілі та сфери застосування.

Є випадки, коли ціль ОЖЦ можуть досягти проведенням лише інвентаризаційного аналізування та інтерпретування. Це зазвичай називають дослідженням ІАЖЦ.

Цей стандарт охоплює два типи досліджень: дослідження оцінювання життєвого циклу (дослідження ОЖЦ) та інвентаризаційне дослідження життєвого циклу (дослідження ІАЖЦ). Дослідження ІАЖЦ подібне до дослідження ОЖЦ, але вилучає етап ОВЖЦ. Дослідження ІАЖЦ не можна плутати з етапом ІАЖЦ дослідження ОЖЦ.

Взагалі, інформацію, отриману в процесі дослідження ОЖЦ чи ІАЖЦ, може бути використано як частину більш повного процесу прийняття рішення. Порівняння результатів різних досліджень ОЖЦ чи ІАЖЦ можливе лише за умови, що припущення та контекст кожного дослідження рівноцінні. Тому в цьому стандарті зазначено кілька вимог і рекомендацій для гарантування прозорості цих результатів.

ОЖЦ — це один з кількох методів екологічного управління (наприклад, оцінювання ризику, оцінювання екологічної ефективності, екологічний аудит і оцінювання впливу на довкілля) і він не може бути найпридатнішим методом для використання в усіх ситуаціях. ОЖЦ, зазвичай, не охоплює економічні чи соціальні аспекти продукції, але підхід та методологія ж иттєвого циклу, описані в цьому стандарті, можна застосовувати й до цих аспектів.

Цей стандарт, як і інші міжнародні стандарти, не призначено для використання таким чином, щоб створювати нетарифні бар’єри в торгівлі чи збільшити або змінити юридичні зобов’язання організації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ОЦІНЮВАННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
Принципи та структура

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Принципы и структурная схема

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
LIFE CYCLE ASSESSMENT
Principles and framework

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює принципи та структуру оцінювання життєвого циклу (ОЖЦ), що охоплюють

a) визначання цілі та сфери застосування ОЖЦ,

b) етап інвентаризаційного аналізування життєвого циклу (ІАЖЦ),

c) етап оцінювання впливу протягом життєвого циклу (ОВЖЦ),

d) етап інтерпретування життєвого циклу,

e) звітування та критичне аналізування ОЖЦ,

f) обмеження ОЖЦ,

g) зв’язок між етапами ОЖЦ і

h) умови використання вибраних значень і додаткових елементів.

Цей стандарт застосовний до досліджень, пов’язаних з оцінюванням життєвого циклу (ОЖЦ) та інвентаризаційних досліджень життєвого циклу (ІАЖЦ). Він не встановлює технічні прийоми ОЖЦ у подробицях, а також не визначає методологію окремих етапів ОЖЦ.

Визначаючи цілі та сферу дослідження, розглядають передбачене застосування результатів ОЖЦ та ІАЖЦ, але саме застосування виходить за межі цього стандарту.

Цей стандарт не застосовний для договірних або регуляторних цілей, або для реєстрації та сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Документи, посилання на які зроблено нижче, — обов’язкові для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначене видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням цього нормативного документа (разом з будь-якими змінами).

ISO 14044 Environmental management — Life cycle assessm ent — Requirements and guidelines

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14044 Екологічне управління. Оцінювання життєвого циклу. Вимоги та настанови.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com