Решение от 28.03.2007 № 49 "Решение НТС О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве"

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20107 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 28.03.2007 № 49 "Решение НТС О выдаче технического свидетельства подтверждения пригодности для применения в строительстве"
Дата принятия28.03.2007
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа49
РазработчикНТС Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Про проект концепції Містобудівного Кодексу України

Про видачу технічного свідоцтва підтвердження

придатності для застосування в будівництві

Рішення НТР від 28 березня 2007 р. № 49

(у робочому порядку)


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. №240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування" та наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р. № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві", зареєстрованого у Міністерстві юстиції 18 травня 2006 року за № 577/12451, а також, розглянувши заявку Товариства з обмеженою відповідальністю "Комерційний центр "ЗЕВС" (м. Львів, Україна) з урахуванням позитивного висновку Державного підприємства "ЛьвівбудмНДІпроект", науково-технічна рада вирішила:

1. Видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для застосування в будівництві на виріб: "Комплект тришарових двостінних керамічно-бетонних димохідних профілів типу Schidel rondo plus".

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві (Барзилович Д.В.) протягом п`яти днів підготувати до видачі заявникові технічне свідоцтво.

Голова науково-технічної ради

А. Орлов


Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
ТЕХНІЧНЕ СВІДОЦТВО
придатності будівельних виробів для застосування
                        
                                                                                                           Зареєстроване «28»березня 2007р.                                                                                 №        30                                                                                                     Дійсне до «28»березня 2010 р.                                                                                                           
                                                                                                                                                    (включно)
     
Цим технічним свідоцтвом підтверджується придатність будівельних виробів наведеного нижче найменування для застосування в будівництві за показниками, наведеними у цьому технічному свідоцтві.
    Найменування будівельного виробу  

  

 комплект тришарових двостінних керамічно-бетонних димохідних профілів типу  Schidel rondo plus

    
Призначення  

Для улаштування димоходів, які відводять продукти згоряння з нагрівального обладнання, яке працює на твердому, рідкому паливі або газу

   
 Заявник 

товариство з обмеженою відповідальністю " комерційний центр "зевс"

79000, Україна, м. львів, вул Патона, 2/4а, код єдрпоу  20814012

Виробник 

Schidel.z.o.o.

Польща, м. Ополе, вул. Східна, 24

    Опис фізичних характеристик, властивостей та функціонального призначення будівельного виробу 

Тришарові двостінні керамічно-бетонні димохідні профілі типу Schidel Rondo Plus (далі - комплект димохідних профілів) складаються з таких шарів: шамотного внутрішнього профілю (далі - профіль), ізоляційного шару з мінеральної вати "Isover", корпусу з порожнистих керамзитобетонних блоків (далі - блоки).

Геометричні показники профілю: довжина, мм - 325±1, діаметр, мм - 150±1, товщина стінки, мм -15.

Технічні характеристики профілю:

- міцність довжини шамотного профілю при навантаженні, КН - 29,5;

- водопоглинання, % - 7,6;

-  кислотостійкість, % - 97.

Технічні характеристики мінеральної вати :

- застосовується вата мінеральна залежно від значення модуля кислотності (1,6 ÷ 1,2);

- середній діаметр волокна вати мінеральної, мкм - не більше 8;

- водостійкість рН - не більше 4;

- густина, кг/м3 - не більше 100;

- стиск, % - не більше 12;

- стиск після сорбційного зволоження, % - не більше 14;

- теплопровідність при температурі (298±5)0К, Вт/м•К - не більше 0,041;

- вологість, %  за масою - не більше 0,09;

- вміст органічних речовин, % за масою - не більше 1,6.

Геометричні показники блока: довжина, мм - 310±0,5; ширина, мм - 310±0,1; висота, мм - 323±0,5; товщина стінки, мм - 450±0,1.

Технічні характеристики блоків:

- середня густина в сухому стані, кг/м3 - 1400;

- міцність при стиску, МПа - 5,0;

- водопоглинання, % - не менше 7,0;

- вологість, % - не  більше 12,3;

- морозостійкість - 25 циклів.

Показники, що характеризують рівень безпеки для життя і здоров'я людини, майна та навколишнього природного середовища 

1. Гігієнічна безпека: кількість шкідливих речовин, що виділяють вироби, не повинна перевищувати гранично допустимих концентрацій згідно з висновками державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Згідно з ДБН В.1.4-0.02-97 сумарна питома ефективна активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк·кг-1.

При роботі з герметиком Rotempo фірми "Schidel" вміст у повітрі робочої зони силікатного пилу не більше 6,0 мг/м3, етилацетату - 200 мг/м3 згідно з ГОСТ 12.1.005-88.

При роботі з мінеральною ватою "Isover" TT 700 концентрація шкідливих сполук у повітрі робочої зони: формальдегіду - 0,5 мг/м3 згідно з ГОСТ 12.1.005-88.

Згідно з СанПіН 6027 А-91 міграція шкідливих сполук в повітрі: формальдегіду 0,01 мг/м3.

2. Протипожежна безпека - за результатами випробувань згідно з пунктами 4.1.4.5 ГОСТ 12.1.044-89 та  ДСТУ Б В.2.7-19-95 керамічна труба фірми "Schidel" та утеплювач з мінеральної вати "Isover" належать до групи негорючих виробів.

Умови виробництва, застосування, зберігання і здійснення контролю якості 

Застосування комплекту тришарових двостінних керамічно-бетонних димохідних профілів здійснюється відповідно до затвердженої у встановленому порядку проектної документації на будівництво конкретного об’єкта відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Транспортувати та зберігати комплект тришарових двостінних керамічно-бетонних димохідних профілів типу Schidel rondo plus необхідно в упаковці.

Виробник постійно здійснює контроль продукції, який охоплює технологічний контроль виробництва і випробування готових виробів.

Перевірку технічних характеристик димохідних профілів проводять за стандартами на методи контролювання, які забезпечують перевіряння всіх основних вимог до їх якості.

Мінбуд, видаючи це Технічне свідоцтво, не несе відповідальності за можливі порушення виробниками вимог нормативних документів як чинних, так і тих, які можуть втратити чинність або наберуть чинності за час дії цього Технічного свідоцтва.

Це Технічне свідоцтво не звільняє виробників виробів від відповідальності за застосування.

Перелік документів, на підставі яких складено висновок щодо підтвердження придатності таких виробів для застосування 
1. Висновок Львівського державного науково-проектного інституту "ЛьвівбудмНДІпроект" Мінбуду України щодо підтвердження придатності для застосування в будівництві комплекту керамічно-бетонних димохідних профілів фірми "Schidel" від 26.02.2007 р.
2. Протокол за результатами випробувань труб керамічних димохідних виробництва фірми "Schiedel" (Польща) від 20.02.2007 р. № 07/52п.
3. Протокол за результатами випробувань мінеральної вати виробництва фірми "Schiedel" (Польща) від 20.02.2007 р.  № 07/53п.
4. Протокол за результатами випробувань блоків димохідних керамзитобетонних порожнистих виробництва фірми "Schiedel" (Польща) від 20.02.2007 р. № 07/55п.
5. Протоколи визначення групи негорючих твердих речовин та матеріалів згідно з п. 4.1 ГОСТ 12.1.044-89, ДСТУ Б В.2.7-19-95 від 12.02.2007 р. №№ 75/8-2007, 76/8-2007.
6. Технічний дозвіл ІТВ АТ-15-3085/2003 "Комплект тришарових, двостінних керамічно-бетонних димохідних профілів типу Schidel rondo plus ".
7. Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.02.2007 р. №№ 05.03.02-03/6896, 05.03.02-03/6897.
Технічне свідоцтво видано на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду України від             «28»  березня 2007 № 49
Перший заступник Міністра                                                                        А.В. Беркута
Керівник органу,
що видав технічне свідоцтво                  __________                                             (П.І.Б)
                                                                     (підпис)
 (посада)
М.П.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ