ДСТУ Б А.1.1-69-99 Заполнители пористые. Термины и определения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б А.1.1-69-99 Заполнители пористые. Термины и определения
Дата начала действия01.09.1999
Дата принятия11.05.1999
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 11.05.1999 № 117
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документаА.1.1-69-99
РазработчикГП «Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий» (НИИСМИ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2022 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2023 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2021 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2022 года)

Приказ от 23.06.2004 № 135 О предоставлении статуса базовых организаций по научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)
ДСТУ Б А

ДСТУ Б А.1.1-69-99

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартизації та нормування в будівництві
Заповнювачі пористі

Терміни та визначення

Система стандартизации и нормирования в строительстве
Заполнители пористые

Термины и определений

Standardization and normalization systems in construction
Fillers porous

Terms and definitions


Передмова

1  РОЗРОБЛЕНИЙ

Українським науково-дослідним та проектноконструкторським інститутом будівельних матеріалів
та виробів (НДІБМВ)

2 ВНЕСЕНИЙ

Відділом стандартизації і сертифікації Держбуду України

3 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Наказом Держбуду України від 11 травня 1999 р. № 117

3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

Чинний від 1999-09-01

1  Галузь використання

1.1  Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі нау-
кових розробок та виробництва пористих заповнювачів на етапах виготовлен-
ня продукції, в приймально-здавальних випробуваннях, а також упродовж
усього терміну зберігання та експлуатації.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для викорис-
тання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-
методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також
для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, вклю-
чаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста-
нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стан-
дартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, відомств.

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:

ДСТУ 1.0-93

Державна система стандартизації України. Основні положення

ДСТУ 1.2-93

Державна система стандартизації України. Порядок
розроблення державних стандартів

ДСТУ 1.5-93

Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до
побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів

ДСТУ Б A.I. 1-19-94

Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення

КНД 50-011-93

Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни та визначення

3 Основні положення

3.1 Стандарт відповідає вимогам ДСТУ 1.0; ДСТУ 1.2; ДСТУ 1.5; КНД 50-011.

3.2 Для кожного поняття встановлений один стандартизований термін.

3.3 Подані визначення можна в разі необхідності розвивати шляхом вве-
дення до них похідних ознак, які доповнюють значення термінів, що викорис-

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ