Постановление от 22.11.1999 № 1416 Об утверждении Методики вычисления размера возмещения убытков, причиненных электропоставщику вследствие нарушения потребителем Правил пользования электрической энергией для населения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 22.11.1999 № 1416 Об утверждении Методики вычисления размера возмещения убытков, причиненных электропоставщику вследствие нарушения потребителем Правил пользования электрической энергией для населения
Дата начала действия26.04.2001
Дата принятия22.11.1999
Дата отмены действия 15.07.2006
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа1416
РазработчикНациональная комиссия по вопросам регулирования электроэнергетики Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций919/4212
Дата регистрации в Министерстве Юстиций29.12.1999
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления Национальной комиссии регулирования электроэнергетики № 562 от 04.05.2006


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А

 N 1416 від 22.11.99         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 грудня 1999 р.
                   за N 919/4212

    Про  затвердження  Методики  обчислення  розміру
    відшкодування збитків, завданих електропостачальнику
    внаслідок порушення споживачем Правил користування
        електричною енергією для населення

     Із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ
      N 438 від 26.04.2001 )
   На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 26.07.99 N 1357  "Про затвердження Правил
користування електричною енергією для населення"  Національна
комісія     регулювання     електроенергетики   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   Затвердити Методику обчислення розміру відшкодування збитків,
завданих електропостачальнику внаслідок  порушення  споживачем
Правил  користування  електричною  енергією  для  населення
(додається).

 Голова Комісії                     О.Светелік
                          Затверджено
                        постанова НКРЕ від
                        22.11.99 N 1416
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 грудня 1999 р.
                   за N 919/4212
    Методика обчислення розміру відшкодування збитків,
    завданих енергопостачальнику  внаслідок порушення
    споживачем Правил користування електричною енергією
             для населення
   ( Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ
    N 438 від 26.04.2001 )
   ( У тексті Методики слово "показання" замінено словом
    "покази" в усіх відмінках згідно з Постановою НКРЕ
    N 438 від 26.04.2001 )
   ( У тексті і назві Методики слова "електропостачальник",
    "електропостачальна організація" замінено  словом
    "енергопостачальник" в  усіх  відмінках згідно з
    Постановою НКРЕ N 438 від 26.04.2001 )
   1. Ця методика розроблена Національною комісією регулювання
електроенергетики  України  відповідно до Правил користування
електричною енергією для населення,  затверджених  постановою
Кабінету Міністрів України від 26.07.99 N 1357 
(далі - Правила), і визначає обчислення розміру збитків, завданих
енергопостачальнику внаслідок порушення споживачем Правил.
   2. Методика застосовується у випадку виявлення порушень,
зазначених п.48 Правил у частині:
   безоблікового споживання електричної енергії без  дозволу
енергопостачальника,  самовільного  підключення  до  мереж
енергопостачальника;
   пошкодження приладу обліку, зриву пломби та дій споживача,
які призводять до заниження показів приладу обліку.
   3. У разі своєчасного письмового повідомлення споживачем
енергопостачальника про пошкодження приладу обліку або зірвані
пломби (до виявлення порушення представником енергопостачальника)
та за умови відсутності явних доказів навмисного пошкодження
споживачем приладу обліку або зриву пломби, ця методика не
застосовується.
   4. Розмір   збитків,   завданих   енергопостачальнику,
розраховується відповідно до оформленого акта про  виявлення
порушення, який укладається відповідно до п.53 Правил.
   5. Розрахунок  завданих   енергопостачальнику   збитків
здійснюється:
   за добовою величиною розрахункового споживання електричної
енергії;
   за кількістю днів з дня останнього контрольного зняття
представником енергопостачальника показів приладу обліку чи його
технічної перевірки до дня усунення порушення (зокрема у разі
виявлення представником    енергопостачальника    прихованої
електропроводки, пристрою,  що занижує покази приладу обліку,
кількість днів обчислюється з дня останньої технічної перевірки і
до дня  усунення  порушення, але не більше терміну позовної
давності); ( Абзац третій пункту 5 в редакції Постанови НКРЕ N 438
 від 26.04.2001 )
   за тарифами (цінами) для населення, що діяли у період, за
який нараховується розмір збитків.
   При проведенні розрахунку збитків не враховується наявність
у споживача пільг з оплати спожитої електроенергії. ( Абзац пункту
5 в редакції Постанови НКРЕ N 438 від 26.04.2001 )
   6. У  разі  виявлення  у  споживача  електроприладу,
електрообладнання чи електропроводки, підключених поза приладами
обліку, і за відсутності зовнішніх ознак пошкодження приладу
обліку добова величина розрахункового споживання  електричної
енергії розраховується за формулою:
   Wдоб = P х T (кВт.год),         (1)
   де P - пропускна здатність електромережі, безпосередньо до
якої був приєднаний електроприлад чи електроустановка споживача,
або  пропускна  здатність  прихованої  електропроводки,  які
розраховуються за площею перерізу проводів;
   T - тривалість використання електроприладу, електроустановки
чи електропроводки, підключених поза приладами обліку, але не
менше 8 годин на добу.
   7. У разі виявлення порушень Правил у частині
обліку споживання електричної енергії, не передбачених пунктом 6
цієї  методики,  добова  величина  розрахункового  споживання
електричної енергії (Wдоб) визначається за формулою:
   Wдоб = 24 год. х Pдог х Kсез х Kвик (кВт.год),   (2)
   де Pдог - величина потужності електроустановок споживача,
передбачена договором про користування електричною енергією, кВт;
   Kсез - коефіцієнт сезонності (в період з 1 жовтня до 31
березня Kсез = 1; з 1 квітня до 30 вересня Kсез = 0,8);
   Kвик - коефіцієнт використання потужності (таблиця 1).
                             Таблиця 1
Тип помешкання Kвик
Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, не обладнаний ні електроопаленням, ні стаціонарною електроплитою 0,5
Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, які обладнані стаціонарною електроплитою 0,3
Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, які обладнані електроопаленням 0,1 (літній період) 0,6 (на період опалення, який установлюється за розпорядженням місцевої влади)
Квартира, окремий будинок або інший об'єкт споживача, які обладнані електроопаленням та стаціонарною електроплитою 0,3 (літній період) 0,6 (на період опалення, який установлюється за розпорядженням місцевої влади)
   8. У разі відсутності між споживачем та енергопостачальником
договору про користування електричною енергією (на перехідний
період від дати введення в дію Правил - 13 серпня 1999 року і до
укладання  договору  із  споживачем)  при  розрахунку  Wдоб
використовується номінальна величина потужності ввідних пристроїв
споживача, а у випадку відсутності таких - величина потужності,
передбачена технічними умовами, або (за відсутності технічних
умов) - величина потужності, розрахована за площею загального
перерізу електропроводів від вихідних клем лічильника.
   9. День  останнього  контрольного  зняття  представником
енергопостачальника  показів приладу обліку чи його технічної
перевірки визначається задокументованими  енергопостачальником
графіками  проведення огляду та контрольного зняття  показів
приладів обліку у населення.
   10. З  рахунку, що виписується споживачеві за порушення
Правил, що визначені п.7 цієї методики, виключаються
платежі, здійснені ним за період споживання електричної енергії,
за  який  були  розраховані  збитки,  завдані  споживачем
енергопостачальника.
   У разі  виявлення  фактів  безоблікового   споживання
електроенергії,  зазначених у п.6 цієї методики, споживачеві
виписується рахунок на всю розраховану суму.
   У разі пошкодження, втрати або неправильної роботи приладу
обліку з вини споживача він додатково відшкодовує  вартість
позапланової перевірки, ремонту або встановлення нового приладу
обліку. Розрахунок вартості послуг  визначається  поелементно
калькуляційним  методом енергопостачальником та затверджується
місцевими органами влади та самоврядування.
   11. Приклади обчислення розміру завданих збитків.
   Приклад 1
   Споживач, який  проживає  у будинку без електроплити та
електроопалення, застосовував механічні засоби для  заниження
показів приладу обліку; порушення виявлено 15 березня; останній
контрольний огляд здійснювався 15 грудня; за цей період сплачено
15 грн.; договірна величина потужності Pдог = 2,5 кВт.
   Розрахунок здійснюється за формулою (2).
   Добова величина  розрахункового  споживання  електричної
енергії:
   24 х 2,5 х 1 х 0,5 = 30 (кВт.год).
   Кількість днів від дня останньої перевірки до дня виявлення
порушення - 90.
   Сума збитків:
   30 х 90 х 0,13 = 351 (грн.).
   Сума до сплати: 351 - 15 = 336 (грн.).
   Приклад 2
   Споживач, який  проживає  у  будинку  з  електроплитою,
застосовував механічні засоби для заниження показів  приладу
обліку; порушення виявлено 15 березня; останній контрольний огляд
здійснювався 15 грудня; за цей період сплачено 15 грн.; договірна
величина потужності Pдог = 8 кВт.
   Розрахунок здійснюється за формулою (2).
   Добова величина  розрахункового  споживання  електричної
енергії:
   24 х 8 х 1 х 0,3 = 57,6 (кВт.год).
   Кількість днів від дня останньої перевірки до дня виявлення
порушення - 90.
   Сума збитків: 57,6 х 90 х 0,1 = 518,4 (грн.).
   Сума до сплати: 518,4 - 15 = 503,4 (грн.).
   Приклад 3
   У споживача виявлено приховану однофазну електропроводку,
виконану алюмінієвим  проводом  перерізом  2,5  квад.  мм.
Довготривалий допустимий струм для провідника такого типу (згідно
з ПУЕ) - 19 А.
   Розрахунок здійснюється за формулою (1).
   Номінальна пропускна потужність прихованої проводки:
   220 x 19 = 4180 Вт
   Добова величина розрахункового споживання:
   4,18 x 8 = 33,44 кВт x год.
   Кількість днів від дня останньої технічної перевірки до дня
виявлення порушення - 180.
   Сума збитків:
   33,44 x 180 x 0,13 = 782,5 грн.
   Оплата спожитої  електроенергії,  здійснена споживачем за
вищезазначений період, при цьому виді порушення не враховується.
( Приклад 3 пункту 11 в редакції Постанови НКРЕ N 438
від 26.04.2001 )

 Начальник управління
 технічної політики                  Л.Симоненко

 Погоджено:
 Заступник Міністра енергетики
 України                         В.Дарчук

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ