Приказ от 18.10.1999 № 120 Об утверждении Инструкции о содержании, оформлении и порядке представления в ДКЗ Украины материалов геолого-экономической оценки месторождений нефти и газа

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17754 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 18.10.1999 № 120 Об утверждении Инструкции о содержании, оформлении и порядке представления в ДКЗ Украины материалов геолого-экономической оценки месторождений нефти и газа
Дата начала действия10.12.1999
Дата принятия18.10.1999
Дата отмены действия 28.07.2018
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа120
РазработчикГосударственная комиссия Украины о запасах полезных ископаемых (ГКЗ) України
Принявший органГосударственная комиссия Украины о запасах полезных ископаемых (ГКЗ) України
Дополнительные данные Отменен согласно распоряжению от 18.07.2018 № 505-р


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН
             ДКЗ України)
  при Комітеті України з питань геології та використання надр
              Н А К А З

 N 120 від 18.10.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 грудня 1999 р.
                   за N 853/4146

    Про затвердження Інструкції про зміст, оформлення
    та  порядок подання в ДКЗ України матеріалів
    геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу

   Відповідно до підпункту "м" пункту 4 Положення про Державну
комісію України по запасах корисних копалин при Комітеті України з
питань геології і використання надр, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 5 вересня  1992  р.  N  526
( 526-92-п ) щодо визначення вимог до змісту, оформлення та
порядку подання на розгляд Комісії матеріалів, що обгрунтовують
кондиції на мінеральну сировину і підраховані запаси корисних
копалин у надрах, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про зміст, оформлення та порядок
подання  в ДКЗ України матеріалів геолого-економічної оцінки
родовищ нафти і газу (далі - Інструкція), що додається.
   2. Установити, що Інструкція є обов'язковою для виконання
суб'єктами підприємницької діяльності, що  здійснюють  пошук,
розвідку і експлуатацію родовищ нафти і газу і подають матеріали
геолого-економічної оцінки їх запасів на державну експертизу і
оцінку.
   3. Увести в дію Інструкцію з 01.01.2000 року.
   4. Із уведенням у дію Інструкції вважати такою, що не
застосовується на території України "Инструкцию о содержании,
оформлении и порядке представления в ГКЗ СССР материалов по
подсчету запасов нефти и горючих газов", затверджену Головою ДКЗ
СРСР 26 серпня 1983 р.
   5. Головному геологу ДКЗ України з нафти і газу Зіць А.П.
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України наказу N 120 "Про затвердження Інструкції про зміст,
оформлення  і  порядок  подання  в  ДКЗ  України матеріалів
геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу".
   6. Президенту Української нафтогазової академії Іванюті М.М.,
головному геологу ДКЗ з нафти і газу Зіць А.П. в 10-денний термін
після державної реєстрації наказу "Про затвердження Інструкції про
зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів
геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу" забезпечити
тиражування  його  та  надсилання  підприємствам,  установам,
організаціям за замовленнями.
   7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Голова ДКЗ України                  В.Ловинюков
                  Затверджено
                  Наказ Державної комісії України
                  по запасах корисних копалин
                  18.10.99 N 120
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 грудня 1999 р.
                   за N 853/4146
         Інструкція про зміст, оформлення
         та порядок подання в ДКЗ України
         матеріалів  геолого-економічної
         оцінки родовищ нафти і  газу
           1. Загальні положення
   1.1. Ця Інструкція визначає склад і зміст матеріалів з
детальної геолого-економічної оцінки (ГЕО-1) розвіданих родовищ
(покладів) вуглеводнів і порядок подання їх на експертизу й
оцінку Державною комісією України по запасах корисних копалин
(далі - ДКЗ) відповідно до ст.45 Кодексу України про надра
.
   Інструкція визначає основні вимоги до складу  матеріалів
попередньої (ГЕО-2)  і  початкової (ГЕО-3) геолого-економічних
оцінок об'єктів геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, які
подаються  на  експертизу  і  апробацію  ДКЗ  за  рішенням
надрокористувачів, та рекомендації до складу матеріалів з пошуків
і розвідки родовищ вуглеводнів, що подаються на розгляд ДКЗ для
надання методичної допомоги виконавцям робіт.
   1.2. Із уведенням у дію цієї Інструкції не застосовується
"Инструкция о содержании, оформлении и порядке представления в ГКЗ
СССР материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов",
затверджена Головою ДКЗ СРСР 26 серпня 1983 р.
   1.3. Інструкція  опрацьована  на  основі  таких  актів
законодавства:
   Кодексу України  про  надра, введеного в дію постановою
Верховної Ради України від 27.07.94, N 133;
   Положення про  порядок проведення державної експертизи і
оцінки запасів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 22.12.94 N 865;
   Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного
фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
05.05.97 N 432;
   Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів
корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного
вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і
газу, затвердженої наказом ДКЗ України від 10.07.98,  N  46
 і зареєстрованої Мін'юстом України 24.07.98 за
N 475/2915.
   Положення про порядок списання запасів корисних копалин з
обліку гірничодобувного підприємства, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27.01.95 N 58.
   Положення про Державну комісію України по запасах корисних
копалин при Комітеті України з питань геології і використання
надр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
05.09.92 N 526 ( 526-92-п ).
   1.4. Державній  експертизі  та  оцінці підлягають запаси
основних і супутніх корисних копалин і компонентів розвіданих
родовищ нафти та газу, у тому числі техногенних, а також запаси,
додатково розвідані в процесі розробки родовищ.
   Державна експертиза та оцінка запасів нафти, газу, конденсату
і наявних у них супутніх корисних компонентів здійснюються на
підставі поданих матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ
(ГЕО).
   Відповідно до ступеня вивченості родовищ (покладів) нафти і
газу державна експертиза  може  проводитися  за  матеріалами
геолого-економічної оцінки:
   попередньо розвіданих родовищ;
   розвіданих родовищ, підготовлених до промислового освоєння;
   родовищ, що розробляються.
   Залежно від вивченості і підготовленості до промислового
освоєння запасів нафти і газу їх державна експертиза та оцінка
можуть завершуватися:
   апробацією запасів вуглеводнів попередньо розвіданих родовищ
для визначення їх промислового значення;
   затвердженням запасів  вуглеводнів  розвіданих  родовищ
(покладів), призначених для проектування і будівництва нових,
продовження терміну дії працюючих гірничовидобувних і переробних
підприємств.
   1.5. Повторна  державна  експертиза  й  оцінка  запасів
вуглеводнів  проводиться,  якщо  перегляд вимог стандартів і
технічних умов щодо якості або кількості окремих видів вуглеводнів
та технології їх переробки призводить до зменшення розвіданих
видобувних запасів більш як на 20% або зростання їх більш як на
50% порівняно з раніше затвердженими ДКЗ. Запаси родовищ, що
розробляються, підлягають повторній геолого-економічній оцінці і
затвердженню  ДКЗ,  якщо внаслідок видобувних або додаткових
геологорозвідувальних робіт розвідані видобувні запаси зростають
більше ніж на 50% або якщо сп