Приказ от 28.09.1999 № 235 "Об утверждении Порядка проведения расчета жилых организаций и предприятий Минэнерго за обслуживание внутридомовых систем электроснабжения"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19368 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 28.09.1999 № 235 "Об утверждении Порядка проведения расчета жилых организаций и предприятий Минэнерго за обслуживание внутридомовых систем электроснабжения"
Дата начала действия14.12.1999
Дата принятия28.09.1999
Дата отмены действия 23.11.2009
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа235
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций863/4156
Дата регистрации в Министерстве Юстиций14.12.1999
Принявший органГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 235 від 28.09.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 грудня 1999 р.
                   за N 863/4156
 
     Про затвердження Порядку проведення розрахунку
     житлових організацій та підприємств Міненерго
     за обслуговування внутрішньобудинкових систем
            електропостачання
 
   На виконання  п.12 окремого доручення Кабінету Міністрів
України від 30.07.99 N 17290/96 Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Порядок  проведення  розрахунку  житлових
організацій  та  підприємств  Міненерго  за  обслуговування
внутрішньобудинкових систем електропостачання далі - Порядок), що
додається.
   2. Управлінню економіки житлово-комунального  господарства
Держбуду України (Білянський) довести Порядок до відома Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
   3. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на
заступника Голови Держбуду України М.В.Руля.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
                        Затверджено
                    Наказ Державного Комітету
                    будівництва, архітектури та
                    житлової політики України
                    28.09.99 N 235
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 1999 р.
                   за N 863/4156
               Порядок
  проведення розрахунку житлових організацій та підприємств
   Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем
            електропостачання
   1. Загальні положення
   1.1. Порядок розрахунку житлових організацій та підприємств
Міненерго  за  обслуговування  внутрішньобудинкових  систем
електропостачання (далі - Порядок) розроблено згідно з Законом
України "Про електроенергетику", постановою Кабінету
Міністрів України  "Про  вдосконалення  системи  державного
регулювання розміру квартирної плати та плати за  утримання
будинків і  прибудинкових  територій"  від  22.06.98  N  939
, Типовими нормами часу і нормами обслуговування для
робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового
фонду, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу від 04.08.97
N 59, та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
30.07.99 N 17290/96 "Про порядок розрахунків по відшкодуванню
витрат  житлово-експлуатаційним підприємствам, що обслуговують
внутрішньобудинкові системи електричного обладнання".
   1.2. Порядок  визначає  взаємовідносини  між  житловими
організаціями та підприємствами - постачальниками електроенергії
під  час  укладання договорів (додаток 1) на обслуговування
внутрішньобудинкових систем електропостачання і призначений для
здійснення розрахунків за виконані роботи.
   1.3. Обслуговування    внутрішньобудинкових    систем
електропостачання  - це технічне обслуговування (далі - ТО)
внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання, що являє
собою комплекс робіт, спрямованих на підтримку їх справності.
Технічне обслуговування передбачає загальні, непередбачені та
профілактичні огляди стану електромереж та електрообладнання,
ліквідацію незначних несправностей електричних пристроїв (заміну
або ремонт вимикачів, заміну запобіжників автоматичних вимикачів,
пакетних перемикачів увідно-розподільних пристроїв, щитів та ін.),
дрібний  ремонт електромереж згідно з переліком та графіком
проведення робіт (додатки 1 і 2 до договору).
   1.4. Технічне обслуговування здійснюється електромонтерами з
ремонту  та  обслуговування  електроустаткування  відповідної
кваліфікації, нормативна чисельність яких визначається згідно з
додатком 2.
   1.5. Витрати на ТО внутрішньобудинкових мереж та обладнання
від увідного пристрою (автоматичного вимикача вводу) до щитків
(лічильників),  які  призначені для електроживлення квартир*,
відшкодовуються житлово-експлуатаційним організаціям (далі - ЖЕО)
за  їх розрахунками відповідно до цього Порядку в обсягах,
визначених договором.
_______________
   * Технічне обслуговування і поточний ремонт електромереж та
електрообладнання  у квартирах виконуються за рахунок коштів
власників квартир (наймачів).
   1.6. Норми витрат матеріалів, необхідних для  технічного
обслуговування електромереж та електрообладнання, розраховано на
100 м електромереж, що обслуговуються.
   1.7. Протяжність електромереж в однолінійному обчисленні та
кількість електрообладнання, яке призначене для електроживлення
тільки квартир, визначається спільно комісією представників ЖЕО і
підприємства-постачальника електроенергії.
    2. Розрахунок вартості витрат житлових організацій
    (підприємств) на обслуговування внутрішньобудинкових
           систем електропостачання
   2.1. До   витрат   на   технічне   обслуговування
внутрішньобудинкових  електромереж  та  електрообладнання, які
підлягають відшкодуванню житлово-експлуатаційним  організаціям,
належать:
                             Таблиця 1
----------------------------------------------------------------
| N |  Назва статей  |       Обгрунтування      |
|з/п|   витрат   |                    |
|---+------------------+---------------------------------------|
| 1 |    2     |          3         |
|---+------------------+---------------------------------------|
| 1 |Витрати на оплату |Типові  норми  часу  та   норми|
|  |праці       |обслуговування  для  робітників  і|
|  |електромонтерів: |виробничого   персоналу,   зайнятих|
|  |а) нормативна   |утриманням житлового фонду. Наказ ДЖКГ|
|  |чисельність    |від  04.08.97  N 59. Інструкція  з|
|  |електромонтерів; |планування,  обліку і  калькулювання|
|  |б) середня    |собівартості  робіт  (послуг)  на|
|  |заробітна плата  |підприємствах і в організаціях ЖКГ.|
|  |електромонтерів; |Наказ  ДЖКГ  від  31.03.97  N 24|
|  |в) нарахування на |              |
|  |заробітну плату  |                    |
|---+------------------+---------------------------------------|
| 2 |Витрати на    |Синягин Н.Н., Афанасьев Н.А., Новиков|
|  |матеріали,    |С.А. Система планово-предупредительного|
|  |запасні частини  |ремонта   оборудования  и   сетей|
|  |         |промышленной   энергетики.    М.-|
|  |         |Энергоатомиздат, 1984. Одобрено ГГН по|
|  |         |надзору Минэнерго СССР.        |
|---+------------------+---------------------------------------|
| 3 |Витрати на    |Единые  нормы времени на  перевозку|
|  |транспортні    |грузов  автомобильным транспортом  и|
|  |послуги      |сдельные расценки для оплаты  труда|
|  |         |водителей. Постановление ГКТ и ВЦСПС от|
|  |         |13.03.87 N 153/6-142.         |
|---+------------------+---------------------------------------|
| 4 |Витрати на    |Типові галузеві норми безплатної видачі|
|  |спецодяг     |спецодягу, спецвзуття та інших засобів|
|  |         |індивідуального захисту робітникам і|
| 5 |Витрати на    |службовцям  ЖКГ,  які  зайняті  на|
|  |інструмент та   |будівельно-монтажних  та  ремонтно-|
|  |швидкозношувані  |будівельних роботах паросилового  та|
|  |предмети     |енергетичного       господарства.|
|  |         |Держкомпраці СРСР від 12.02.81. Зміни:|
|  |         |1985, 1986 ДНАОП 0.05-3.04-81.     |
|---+------------------+---------------------------------------|
| 6 |Витрати на заходи |Про  затвердження Переліку  заходів,|
|  |з охорони праці, |спрямованих на доведення умов праці до|
|  |техніки безпеки  |нормативних вимог охорони праці  на|
|  |та санітарно-   |виробництві,  виконання  яких  може|
|  |гігієнічні    |здійснюватись за рахунок коштів охорони|
|  |потреби      |праці. Наказ Держкомітету по нагляду за|
|  |         |охороною  праці від 19.08.96 N 138|
|  |         |. Відповідно до     |
|  |         |колективного договору.         |
|---+------------------+---------------------------------------|
| 7 |Податки, збори та |                    |
|  |інші обов'язкові |                    |
|  |платежі:     |                    |
|  |         |                    |
|  |а) відрахування  |Закон України "Про внесення змін до  |
|  |на будівництво,  |Закону України "Про джерела      |
|  |реконструкцію,  |фінансування дорожнього господарства  |
|  |ремонт і     |України"          |
|  |утримання     |                    |
|  |автомобільних   |                    |
|  |доріг;      |                    |
|  |         |                    |
|  |б) відрахування  |Постанова КМ України від 18.02.92 N 77 |
|  |до Державного   |( 77-92-п ) "Про створення Державного |
|  |інноваційного   |інноваційного фонду"          |
|  |фонду;      |                    |
|  |         |                    |
|  |в) податок на   |Закон України "Про податок на додану  |
|  |додану вартість  |вартість" від 3.04.97 N 168/97-ВР   |
----------------------------------------------------------------
   Вартість  матеріальних цінностей у розрахунку витрат за
пунктами 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 приймається за цінами їх придбання без
ПДВ.
   2.2. Витрати на оплату праці електромонтерів визначаються
виходячи з їх нормативної чисельності, тарифних ставок, надбавок і
доплат згідно з колективним договором.
   Нормативна чисельність  електромонтерів,  які  здійснюють
технічне  обслуговування  внутрішньобудинкових електромереж та
електрообладнання,  визначається  кількістю  квартир,  що  їх
обслуговує один електромонтер відповідно до нормативу (додаток 2).
   Для визначення чисельності електромонтерів, необхідних для
обслуговування   внутрішньобудинкових   електромереж   та
електрообладнання для електроживлення квартир, до розрахованої
нормативної чисельності застосовують коефіцієнти Ккв = 0,5.
   У разі наявності в  ЖЕО  аварійно-диспетчерської  служби
нормативна чисельність електромонтерів збільшується на 1 особу.
   2.3. Визначення кількості основних матеріалів на рік для
технічного обслуговування внутрішньобудинкових електромереж та
електрообладнання здійснюється на основі наведених у додатку 3
норм витрат матеріалів та комплектувальних виробів.
   На ті види матеріалів, на які норм немає, підприємства
розробляють та затверджують свої норми витрат.
   Розрахунок вартості матеріалів і комплектувальних виробів
(Вм):
                             Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
| N |     Назва    |Один. |Ціна за |Кількість|Вартість |
|з/п|           |виміру|одиницю з|одиниць |матеріалів|
|  |           |   |ПДВ, грн.|на рік  |на рік з |
|  |           |   |     |     |ПДВ, грн. |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
| 1 |      2     |  3 |  4  |  5  |   6  |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
| 1 |Електропровід     | м  |     |     |     |
|  |установний      |   |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
| 2 |Дріт бандажний    | кг  |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
| 3 |Кріпильний матеріал  | кг  |     |     |     |
|  |(болти, гвинти, гайки |   |     |     |     |
|  |та ін.)        |   |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
| 4 |Припай олов'яно-   | кг  |     |     |     |
|  |свинцевий       |   |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
| 5 |Стрічка ізоляційна  | кг  |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
| 6 |Трубки вінілхлоридні | кг  |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
| 7 |Електроди       | кг  |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
| 8 |Запобіжники      | шт. |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
| 9 |Вимикачі автоматичні | шт. |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
|10 |Вимикачі      та | шт. |     |     |     |
|  |перемикачі пакетні  |   |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
|11 |Пускачі        | шт. |     |     |     |
|  |електромагнітні    |   |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
|12 |Рубильники      | шт. |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
|13 |Колодки клемні    | шт. |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
|14 |Контакти рухомі і   | шт. |     |     |     |
|  |нерухомі       |   |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
|15 |Котушки відмикальні  | шт. |     |     |     |
|---+----------------------+------+---------+---------+----------|
|16 |Пружини відмикальні  | шт. |     |     |     |
------------------------------------------------------------------
                       Разом:
   Вартість матеріалів з ПДВ для спискової чисельності (Чсп)
електромонтерів становить:
   Вм = __________________ грн.
   Вартість матеріалів для спискової чисельності електромонтерів
без ПДВ:
      Вм
   В = ------- (грн.)
      1,2
   2.4. Розрахунок  вартості  інструментів   на   одного
електромонтера (В1) за нормами витрат (додаток 4):
                             Таблиця 3
------------------------------------------------------------------
| N |     Назва    |Один. |Ціна за |Кількість|Вартість  |
|з/п|           |виміру|одиницю,|одиниць |інструменту|
|  |           |   |грн.  |     |з ПДВ, грн.|
|---+----------------------+------+--------+---------+-----------|
| 1 |Електрогострозубці  | шт. |    |     |      |
|---+----------------------+------+--------+---------+-----------|
| 2 |Електровідкрутка   | шт. |    |     |      |
|---+----------------------+------+--------+---------+-----------|
| 3 |Електроплоскогубці  | шт. |    |     |      |
|---+----------------------+------+--------+---------+-----------|
| 4 |Прилад для визначення | шт. |    |     |      |
|  |напруги        |   |    |     |      |
------------------------------------------------------------------
                       Разом:   В1=
   Вартість інструменту (Ві) з ПДВ для спискової чисельності
електромонтерів становить:
   Ві = В1 х Чсп (грн.)
   Вартість інструменту   для   спискової   чисельності
електромонтерів без ПДВ:
      Ві
   В = ------ (грн.)
      1,2
   2.5. Розрахунок вартості спецодягу, спецвзуття та засобів
індивідуального захисту (Во) для електромонтера за нормами витрат
(додаток 5):
                             Таблиця 4
------------------------------------------------------------------
| N |     Назва     |Один. |Ціна за |Кількість|Вартість з|
|з/п|            |виміру|одиницю,|одиниць |ПДВ, грн. |
|  |            |   |грн.  |     |     |
|---+-----------------------+------+--------+---------+----------|
| 1 |Костюм бавовняний   | шт. |    |     |     |
|---+-----------------------+------+--------+---------+----------|
| 2 |Рукавиці комбіновані  | шт. |    |     |     |
|---+-----------------------+------+--------+---------+----------|
| 3 |Рукавиці діелектричні | шт. |    |     |     |
|---+-----------------------+------+--------+---------+----------|
| 4 |Калоші діелектричні  | шт. |    |     |     |
------------------------------------------------------------------
                       Разом:  В1=
   Вартість спецодягу  з  ПДВ  для  спискової  чисельності
електромонтерів становить:
   Во = В1 х Чсп (грн.)
   Вартість спецодягу для спискової чисельності електромонтерів
без ПДВ:
      Во
   В = ------ (грн.)
      1,2
   2.6. Розрахунок вартості спеціальних мийних засобів (Вм) на
одного електромонтера на рік відповідно до колективного договору
(додаток 6):
                             Таблиця 5
------------------------------------------------------------------
| N |     Назва    | Один. |Ціна за|Кількість|Вартість з|
|з/п|           | виміру |одиницю|одиниць |ПДВ, грн. |
|  |           |    |виміру,|     |     |
|  |           |    |грн.  |     |     |
|---+----------------------+--------+-------+---------+----------|
|1 |Спеціальне мило    |  кг  |    |     |     |
|---+----------------------+--------+-------+---------+----------|
|2 |Пральний порошок   |  кг  |    |     |     |
------------------------------------------------------------------
                       Разом:  В1=
   Вартість спеціальних мийних засобів з ПДВ для спискової
чисельності електромонтерів становить:
   Ві = В1 х Чсп (грн.)
   Вартість спеціальних мийних засобів для спискової чисельності
електромонтерів без ПДВ:
      Вм
   В = ------ (грн.)
      1,2
   3.  Розрахунок  житловими  організаціями (підприємствами)
загальної  вартості  витрат  на  технічне  обслуговування
внутрішньобудинкових електричних мереж та обладнання (на рік)
                             Таблиця 6
------------------------------------------------------------------
| N |        Статті витрат       | Сума без ПДВ, |
|з/п|                     |   грн.    |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 1 |           2          |    3     |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 1 |Витрати на оплату праці          |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 2 |Відрахування на соціальні заходи     |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 3 |Матеріали (табл.2)            |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 4 |Інструмент (табл.3)            |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 5 |Спеціальний одяг (табл.4)         |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 6 |Спеціальні мийні засоби (табл.5)     |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 7 |Інші витрати               |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 8 |Підсумок витрат              |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
| 9 |Відрахування на утримання доріг      |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|10 |Інноваційний фонд             |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|11 |Всього витрат               |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|12 |Прибуток                 |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|13 |Підсумок (Вв)               |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|14 |Загальна протяжність електромереж, км   |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|15 |Витрати на 100 м електромереж без ПДВ   |         |
|  |(на рік)                 |         |
|---+------------------------------------------+-----------------|
|16 |Тариф на 100 м електромереж без ПДВ (на  |         |
|  |місяць)                  |         |
------------------------------------------------------------------
   3.1. Розмір тарифу на відшкодування ЖЕО витрат (Тр) на
технічне  обслуговування  внутрішньобудинкових  електромереж і
електрообладнання для електроживлення квартир визначається за
формулою:
      Вв
   Тр = ------ (грн.),
      L
   де Тр - вартість витрат, які відшкодовуються на 100 м
загальної протяжності електромереж, без ПДВ;
   L - протяжність електромереж, км.
   Розмір тарифу на один місяць (Тм) становитиме:
      Тр
   Тм = ------ (грн.)
      12
   Сума витрат на рік з урахуванням ПДВ становить:
   Взаг = Вв х 1,2 = __________________ грн.
   4.  Умовний  приклад розрахунку витрат ЖЕО на технічне
обслуговування   внутрішньобудинкових   електромереж   та
електрообладнання для електроживлення квартир житлового фонду, які
підлягають відшкодуванню електропостачальними підприємствами
   1. Вихідні дані для розрахунку:
   кількість електромонтерів          - 8 осіб
   протяжність електромереж, км        - 620
   вартість матеріалів, грн.          - 14800
   вартість інструменту, грн.         - 350
   вартість спецодягу, грн.          - 960
   вартість спеціальних мийних засобів, грн.  - 390
   2. Розрахунок  витрат   на   технічне  обслуговування
внутрішньобудинкових  електромереж та обладнання на рік (для
м.Києва)
                             Таблиця 7
------------------------------------------------------------------
| N |        Статті витрат        |  Сума, грн.  |
|з/п|                      |        |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 1 |           2           |    3    |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 1 | Витрати на оплату праці          |   9600   |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 2 | Відрахування на соціальні заходи (37,5%) |   3600   |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 3 | Матеріали                 |   14800   |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 4 | Інструмент                |    350   |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 5 | Спеціальний одяг             |    960   |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 6 | Спеціальні мийні засоби          |    390   |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 7 | Підсумок витрат              |   29700   |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 8 | Відрахування на утримання доріг (1,2%)*  |    364   |
|---+-------------------------------------------+----------------|
| 9 | Інноваційний фонд (1%)**         |    304   |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|10 | Усього витрат               |   30368   |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|11 | Прибуток (20%)              |   6074   |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|12 | Підсумок                 |   36442   |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|13 | Витрати на 100 м без ПДВ (на рік)     |   5,88   |
|---+-------------------------------------------+----------------|
|14 | Тариф на 100 м без ПДВ (на місяць)    |    0,5   |
------------------------------------------------------------------
   Сума виплати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових
електромереж та електрообладнання на рік без ПДВ, яку належить
перерахувати житлово-експлуатаційним організаціям підприємствами
Міненерго, становить:
   В = 36442 грн.
   Сума виплат на рік з урахуванням ПДВ становить:
   Взаг = 36442 х 1,2 = 43730 грн.
 
__________________
   * Відрахування на утримання доріг:
      29700
   Вд = --------- х 0,012 = 364 грн.
      0,978
   ** Відрахування до інноваційного фонду:
      29700
   Ві = --------- х 0,01 = 304 грн.
      0,978
 
                     Додаток 1
            до Порядку проведення розрахунку житлових
            організацій та підприємств Міненерго за
            обслуговування внутрішньобудинкових систем
            електропостачання
                        Затверджено
                    Наказ Державного Комітету
                    будівництва, архітектури та
                    житлової політики України
                    28.09.99 N 235
            Примірний договір
 про розрахунок житлових організацій та підприємств Міненерго за
  обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання
   м._______________           "___" _____________ р.
 
_________________________________________________________________,
    (назва підприємства - постачальника електроенергії)
що іменується надалі Замовник, в особі ___________________________
_________________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ________________________________, з одного боку
і _______________________________________________________________,
      (назва житлово-експлуатаційної організації)
що іменується надалі Виконавець, в особі _________________________
_________________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про
нижченаведене:
   1. Предмет договору
   1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе надійну
передачу електричної енергії, яку постачає Замовник у квартири та
інші  приміщення  житлового  фонду  Виконавця  по  його
внутрішньобудинкових  електромережах  від  межі  розподілу
електромереж між ними до електролічильника споживача, та виконує
комплекс робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових
електромереж і електрообладнання згідно з додатками 1 і 2 цього
договору.
   1.2. Технічне    обслуговування    внутрішньобудинкових
електромереж та електрообладнання здійснюється Виконавцем згідно з
чинним законодавством і нормативними документами.
   2. Вартість робіт і порядок розрахунків
   2.1. Вартість  робіт  з   технічного   обслуговування
внутрішньобудинкових електромереж, взятих на себе Виконавцем,
відповідно до договору становить _____ грн., ПДВ 20% ______ грн.,
разом _________ грн., що визначається згідно з Порядком проведення
розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго  за
обслуговування  внутрішньобудинкових  систем електропостачання,
затвердженим наказом Держбуду України від 28.09.99 N 235.
   2.2. Вартість технічного обслуговування може переглядатись за
умов:
   прийняття нових законодавчих актів і нормативних документів,
що впливають на вартість робіт;
   зміни обсягів і термінів виконання робіт за згодою Сторін або
за приписом уповноваженого представника Замовника.
   2.3. Підставою  для  оплати  є  підписаний уповноваженим
представником Замовника акт (додаток 3) про виконання технічного
обслуговування   внутрішньобудинкових   електромереж   та
електрообладнання, який подається Виконавцем щомісяця.
   2.4. Оплата за виконані роботи з технічного обслуговування
внутрішньобудинкових мереж та  електрообладнання  здійснюється
Замовником щомісяця не пізніше 20 числа наступного за звітним
місяця або шляхом проведення  взаємозаліків  за  використану
Виконавцем електроенергію за згодою Сторін.
   3. Права та зобов'язання Сторін
   3.1. Права Замовника:
   3.1.1. Здійснювати контроль і технічний нагляд через своїх
працівників  за  відповідністю  якості і дотримання термінів
технічного обслуговування згідно з переліком робіт і графіком ТО.
   3.1.2. Брати участь у роботі, яку здійснює Виконавець щодо
виявлення безоблікового користування електроенергією споживачами.
   3.1.3. Здійснювати ознайомлення з виконавчою документацією,
ходом виконання технічного обслуговування,  технічним  станом
внутрішньобудинкових електромереж.
   3.2. Зобов'язання Замовника:
   3.2.1. Забезпечувати фінансування та своєчасно  проводити
розрахунки за виконані роботи з технічного обслуговування, у тому
числі за згодою Сторін шляхом взаємозаліків за спожиту Виконавцем
електроенергію.
   3.2.2. Надавати кваліфіковану технічну допомогу Виконавцю.
   3.2.3. Щомісяця приймати від Виконавця та протягом 3 днів
оформляти документи на обсяги виконаних робіт за звітний період.
   3.3. Права Виконавця:
   3.3.1. Вимагати  від  Замовника  своєчасного  розгляду і
підписання акту про відшкодування фактичних витрат на ТО та оплату
робіт в установлений договором строк.
   3.3.2. Не   допускати   безоблікового   користування
електроенергією  від електромереж, що знаходяться на балансі
Виконавця.
   3.4. Зобов'язання Виконавця:
   3.4.1. Забезпечити сталу передачу електроенергії споживачам
по внутрішньобудинкових електромережах, що знаходяться на балансі
Виконавця, згідно з п.1.1 договору і актом розмежувань балансової
належності електромереж.
   3.4.2. Здійснювати      технічне     обслуговування
внутрішньобудинкових  електромереж  згідно  з  нормативними
документами в терміни, передбачені узгодженими із Замовником
графіками.
   3.4.3. Утримувати  внутрішньобудинкові  електромережі  в
справному технічному стані, своєчасно проводити їх  технічне
обслуговування.
   3.4.4. Відшкодувати збитки,  завдані  Замовнику  в  разі
виявлення  безоблікового  користування  електроенергією  від
електромереж Виконавця.
   3.4.5. Забезпечувати     збереження     розрахункових
електролічильників, що враховують спожиту  електроенергію  на
загальнобудинкові потреби, а також поквартирних приладів обліку,
встановлених в електрощитових Виконавця на сходових клітках, та
пломб на них відповідно до п.11 "Правил користування електричною
енергією для  населення",  затверджених  постановою  Кабінету
Міністрів України від 26.07.99 N 1357.
   3.4.6. Забезпечувати  присутність  представника  власника
будинку під час робіт на електролічильниках, установлених на
розподільних щитках у загальнодоступних місцях, та підписання акта
приймання електролічильників та пломб на них на збереження.
   4. Відповідальність Сторін
   4.1. За  недотримання термінів технічного обслуговування,
передбачених узгодженими графіками, Виконавець сплачує Замовнику
пеню у розмірі 0,05% (але не більше облікової ставки НБУ) від його
вартості затрат на ТО за кожний день затримки.
   4.2. За недотримання термінів розрахунків (більше 10 днів) за
виконані роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових
електромереж та електрообладнання Замовник сплачує Виконавцю пеню
у розмірі 0,05% (але не більше облікової ставки НБУ)  від
неоплаченої суми за кожний день затримки.
   5. Зміна умов договору та його розірвання
   5.1. Зміна умов договору або внесення доповнень до нього
можливі тільки за згодою Сторін.
   5.2. Усі зміни та доповнення до договору здійснюються лише у
письмовій формі.
   5.3. У  разі  невиконання  умов договору він може бути
достроково розірваний за спільною згодою Сторін.
   5.4. Жодна із Сторін не має права передавати свої права чи
обов'язки за цим договором третій Стороні без  попереднього
погодження з іншою Стороною цього договору.
   6. Додаткові умови
   6.1. Спірні питання, що виникають під час виконання умов
договору, розв'язуються Сторонами шляхом переговорів.
   6.2. Сторони погоджуються, що всі можливі претензії, які
виникають з умов цього договору, повинні бути розглянуті Сторонами
не пізніше тридцяти днів з моменту отримання претензії.
   6.3. У разі недосягнення згоди між Сторонами спірне питання
передається на розгляд відповідного арбітражного суду.
   6.4. Додатки 1, 2, 3 є невід'ємною частиною цього договору.
   7. Термін дії договору
   7.1. Цей договір укладається на ________ і набирає чинності з
                   (років)
дня його підписання та вважається продовженим на рік, якщо за
місяць до закінчення терміну його дії жодна з Сторін не попередила
про розірвання договору.
   7.2. Цей договір складено у двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Замовника,
другий - у Виконавця.
   8. Місцезнаходження та реквізити Сторін
 
Замовник:
Адреса, телефон __________________________________________________
Розрахунковий рахунок ____________________________________________
__________________________________________________________________
 
Виконавець:
Адреса, телефон __________________________________________________
Розрахунковий рахунок ____________________________________________
__________________________________________________________________
 
Замовник              Виконавець
 
_______________________________  _______________________________
      (підпис)              (підпис)
 
_______________________________  _______________________________
   (прізвище, ініціали)       (прізвище, ініціали)
 
М.п.                М.п.
                         Додаток 1
                      до Примірного договору
               Перелік
   робіт, що виконуються під час технічного обслуговування
        внутрішньобудинкових електромереж
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Назва робіт     |  Термін  |  Примітка  |
|з/п|               | проведення |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
| 1 |       2       |    3   |    4   |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
| 1 |Огляди:           |       |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|1.1|Проведення чергових технічних|2 рази на рік |        |
|  |оглядів електропроводки   |під час    |        |
|  |силових установок, пускових |загального  |        |
|  |апаратів вимірювальних    |огляду будинку|        |
|  |приладів, автоматичних    |       |        |
|  |вимикачів електроосвітлення |       |        |
|  |та запобіжних пунктів,    |       |        |
|  |перехідних коробок і    |       |        |
|  |установочної арматури    |       |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|1.2|Перевірка протипожежного   |Під час огляду|        |
|  |стану електромережі в зонах |внутрішньобу- |        |
|  |можливих пожеж        |динкових   |        |
|  |               |електромереж |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|1.3|Зовнішній огляд з вибірковою |Не менше 1  |        |
|  |перевіркою та ревізією    |разу на 3 роки|        |
|  |контактних з'єднань та стану |       |        |
|  |проводів у з'єднувальних і  |       |        |
|  |відгалужувальних коробках та |       |        |
|  |щитах            |       |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|1.4|Вибірковий огляд, що     |Не менше 1  |        |
|  |виконується інженером    |разу на рік  |        |
|  |(майстром) організації,   |       |        |
|  |у віданні якої перебуває   |       |        |
|  |будинок           |       |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|1.5|Позачерговий огляд після   |У разі звер- |        |
|  |відключення більш ніж двох |нень мешканців|        |
|  |квартир від електромережі  |будинку    |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|1.6|Нічний огляд         |У разі потреби|        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
| 2|Профілактичні перевірки і  |       |        |
|  |вимірювання:         |       |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|2.1|Вимірювання опору ізоляції  |У терміни,  |Відповідно до |
|  |електропроводок       |встановлені  |п.3 Положення |
|  |               |Замовником.  |про порядок  |
|  |               |В особливо  |перевірки   |
|  |               |небезпечних  |технічного   |
|  |               |приміщеннях  |стану     |
|  |               |(вологих і  |внутрішньо-  |
|  |               |спекотних) - |будинкових   |
|  |               |щорічно    |електричних ме-|
|  |               |       |реж у приватних|
|  |               |       |будинках на  |
|  |               |       |відповідність |
|  |               |       |вимогам ПУЕ  |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|2.2|Перевірка стану       |У терміни,  |Відповідно до |
|  |заземлювальних пристроїв   |встановлені  |п.1.7.46 ПУЕ, |
|  |із замірюванням контуру   |Замовником  |виданих у   |
|  |заземлення          |       |1985 р.    |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|2.3|Позачергова перевірка і   |У разі потреби|        |
|  |вимірювання опору ізоляції  |ліквідації  |        |
|  |               |місця     |        |
|  |               |замикання на |        |
|  |               |землю     |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|2.4|Перевірка стану запобіжників |Під час    |        |
|  |та автоматичних вимикачів із |перевірки   |        |
|  |заміною некаліброваних    |       |        |
|  |запобіжників         |       |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
| 3|Окремі види робіт:      |       |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|3.1|Ремонт зовнішньої та     |У разі потреби|        |
|  |внутрішньої електропроводки |       |        |
|  |(крім квартирної)      |       |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|3.2|Пошук місць ушкоджень    |Під час    |        |
|  |внутрішньобудинкових     |оглядів та в |        |
|  |електромереж та їх усунення |разі     |        |
|  |               |повідомлень  |        |
|  |               |мешканців   |        |
|  |               |будинку    |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|3.3|Обладнання електропроводкою |У разі потреби|        |
|  |для освітлення місць     |       |        |
|  |загального користування і  |       |        |
|  |заміна пошкоджених проводів |       |        |
|  |в окремих прогонах      |       |        |
|  |електропроводки       |       |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|3.4|Дрібний ремонт силових    |Під час    |        |
|  |електроустановок, ізоляційних|оглядів    |        |
|  |обмоток, установлення кутиків|       |        |
|  |для захисту кабелів та інше |       |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|3.5|Дрібний ремонт, заміна    |Під час    |        |
|  |групових розподільних та   |оглядів    |        |
|  |запобіжних щитків і     |       |        |
|  |перехідних коробок з     |       |        |
|  |частковою заміною зношених  |       |        |
|  |деталей і елементів та    |       |        |
|  |відновлення написів,     |       |        |
|  |розфарбовування номерів фаз і|       |        |
|  |знаків            |       |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|3.6|Установлення та заміна    |Під час    |        |
|  |вимикачів, запобіжників,  |оглядів та  |        |
|  |дрібний ремонт пускової   |в разі    |        |
|  |апаратури          |повідомлень  |        |
|  |               |мешканців   |        |
|  |               |будинку    |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|3.7|Установлення або ремонт   |Під час    |        |
|  |замків на розподільних    |оглядів та в |        |
|  |щитках, якщо         |разі     |        |
|  |електролічильники змонтовані |повідомлень  |        |
|  |в загальнодоступних місцях  |мешканців   |        |
|  |               |будинку    |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|3.8|Вирубування окремих дерев,  |За приписами |        |
|  |кущів, що належать власнику |Замовника   |        |
|  |будинку і ростуть в охоронній|       |        |
|  |зоні ЛЕП Замовника,     |       |        |
|  |обрізування гілок      |       |        |
|---+-----------------------------+--------------+---------------|
|3.9|Забезпечення присутності   |Під час    |Пункт 11 Правил|
|  |представника власника будинку|установки,  |користування  |
|  |під час робіт на       |перевірки чи |електричною  |
|  |електролічильниках,     |заміни елект- |енергією для  |
|  |установлених на розподільних |ролічильників |населення,   |
|  |щитках у загальнодоступних  |працівником  |затверджених  |
|  |місцях, та підписання акта |електропоста- |постановою КМУ |
|  |приймання електролічильників |чальника   |від 26.07.99  |
|  |та пломб на них на збереження|       |N 1357     |
------------------------------------------------------------------
 
Замовник            Виконавець
____________________________  ____________________________
(посада, прізвище, ініціали)  (посада, прізвище, ініціали)
____________________________  ____________________________
     (підпис)             (підпис)
"___" ____________ _____ р.   "___" _____________ _____ р.
                          Додаток 2
                      до Примірного договору
 
"Погоджено"              "Затверджую"
Керівник місцевого електропостачання  Керівник організації-виконавця
____________________________________  ______________________________
  (підпис, прізвище, ініціали)    (підпис, прізвище, ініціали)
"___" ________________ _____ року   "___" _____________ _____ року
               Графік
     технічного обслуговування внутрішньобудинкових
     електромереж житлового фонду, що знаходиться у
     віданні _______________________ у _______ році
           (назва організації)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Адреса   |К-сть|Тип внутр.|Довжина |Нормативний|Терміни виконання техобслуговування |
|з/п|будинків  |квар-|буд. елек-|внутр. |час на   |------------------------------------|
|  |      |тир |тромережі |буд.  |техобслуг. |перше обслуговув.| друге обслуговув.|
|  |      |   |     |ел.мереж|      |-----------------+------------------|
|  |      |   |     |у метрах|      |початок |кінець |початок |кінець |
|---+-----------+-----+----------+--------+-----------+--------+--------+---------+--------|
| 1 |   2   | 3 |   4  |  5  |   6   |  7  |  8  |  9  |  10  |
|---+-----------+-----+----------+--------+-----------+--------+--------+---------+--------|
|  |Приклад  |   |     |    |      |    |    |     |    |
|  |заповнення:|   |     |    |      |    |    |     |    |
|---+-----------+-----+----------+--------+-----------+--------+--------+---------+--------|
| 1 |Київська, 3| 50 |Прихована | 1000 | Гр3хДр  |10.04. |14.04. |08.10.  |11.04  |
|  |      |   |     |    |-------- = |(5 днів)|    |(4 дні) |    |
|  |      |   |     |    | 1450   |    |    |     |    |
|  |      |   |     |    | 50х260  |    |    |     |    |
|  |      |   |     |    |= ------ = |    |    |     |    |
|  |      |   |     |    |  1450  |    |    |     |    |
|  |      |   |     |    |= 8,96   |    |(Разом |9 днів) |    |
|  |      |   |     |    |= 9 днів  |    |    |     |    |
|---+-----------+-----+----------+--------+-----------+--------+--------+---------+--------|
| 2 |Зелена, 100| 50 |Відкрита |  500 | 50х260  |07.03. |13.03. |10.11.  |16.11. |
|  |      |   |     |    | ------ = |(7 днів)|    |(7 днів) |    |
|  |      |   |     |    |  950   |    |    |     |    |
|  |      |   |     |    |= 13,68  |    |    |     |    |
|  |      |   |     |    |= 14 днів |    |(Разом |14 днів) |    |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У графі 5: Довжина електромережі від межі розподілу з
       електропостачальником до електролічильника споживача
       в однолінійному обчисленні.
     2. У графі 6: Гр 3 - третя графа, Др - кількість робочих
       днів у році.
    Представник Замовника         Представник Виконавця
____________________________________  ____________________________________
(посада, підпис, прізвище, ініціали)  (посада, підпис, прізвище, ініціали)
"___" __________________ ______ року  "___" ___________________ _____ року
                          Додаток 3
                      до Примірного договору
                Акт
 про відшкодування фактичних витрат на технічне обслуговування
   внутрішньобудинкових електромереж та електрообладнання
         у ___________________________
            (місяць)   (рік)
   житлових(ого) будинків(у), що перебувають у власності,
   віданні ______________________________________________
             (назва організації)
 
----------------------------------------------------------------
| N |Адреса будинку |Загальна   |Розрахункова |Загальна  |
|з/п|        |довжина внутр.|вартість   |вартість  |
|  |        |буд. електро- |техобслугову-|фактичних  |
|  |        |мереж у метрах|вання 100 м |витрат на  |
|  |        |       |загальної  |техобслуго- |
|  |        |       |довжини ел. |вування (В),|
|  |        |       |мереж (Тр), |тис.грн.  |
|  |        |       |грн.     |      |
|---+----------------+--------------+-------------+------------|
| 1 |ххххх      | хх      |ххх     |ххххх    |
|---+----------------+--------------+-------------+------------|
| 2 |ххххх      | хх      |ххх     |ххххх    |
|  |Разом      |       |       |ххххх    |
|  |ПДВ ________ % |       |       | ххх    |
|  |Усього до оплати|       |       |ххххх    |
----------------------------------------------------------------
 
Замовник            Виконавець
____________________________  ____________________________
(посада, прізвище, ініціали)  (посада, прізвище, ініціали)
____________________________  ____________________________
     (підпис)            (підпис)
"___" _____________ _____ р.  "___" _____________ _____ р.
                    Додаток 2
            до Порядку проведення розрахунку житлових
            організацій та підприємств Міненерго за
            обслуговування внутрішньобудинкових систем
            електропостачання
            Норми обслуговування
     на роботи з експлуатації і ремонту електромереж
       та електрообладнання на 1 електромонтера
                             Таблиця 8
------------------------------------------------------------------
| N |Електротехнічне обладнання  | Одиниця виміру |  Норма  |
|---+------------------------------+----------------+------------|
| 1 |Прихована проводка      |  1 квартира  |  1450   |
|---+------------------------------+----------------+------------|
| 2 |Відкрита проводка       |  1 квартира  |  950   |
------------------------------------------------------------------
   Оскільки електромонтери, чисельність яких обчислено за даним
нормативом, виконують роботи як з поточного ремонту, так і з
технічного обслуговування електромереж та електрообладнання, то їх
нормативна чисельність лише для ТО приймається такою, що дорівнює
половині від обчисленої за нормативом.
                    Додаток 3
            до Порядку проведення розрахунку житлових
            організацій та підприємств Міненерго за
            обслуговування внутрішньобудинкових систем
            електропостачання
             Норми витрати
    матеріалів і комплектувальних виробів для виконання
    технічного обслуговування (ТО) внутрішньобудинкових
        електромереж та електрообладнання
   1. Норми витрат матеріалів для технічного обслуговування (ТО)
внутрішньобудинкових електромереж розраховано  на  100  м  в
однолінійному обчисленні.
   2. Вихідними даними для розрахунку норм витрат матеріалів на
ТО є норми витрати матеріалів для виконання поточного ремонту (ПР)
на 100 людино-годин його трудомісткості. Трудомісткість ПР 100 м
електромереж  становить  10  люд.-год.,  а трудомісткість ТО
електромереж та електрообладнання становить 10% трудомісткості ПР.
 
Матеріали на 100 м електромереж
                             Таблиця 9
------------------------------------------------------------------
| N |    Назва        |Одини-|Норма витрат на|Норма ТО|
|з/п|              |ця ви-|100 люд-год.  |100 м  |
|  |              |міру |трудомісткості |електро-|
|  |              |   |ремонту і ТО  |мереж  |
|---+----------------------------+------+---------------+--------|
| 1 |Провід установний      |  м |   25    |  0,25 |
|---+----------------------------+------+---------------+--------|
| 2 |Дріт бандажний       | кг |   0,6   | 0,006 |
|---+----------------------------+------+---------------+--------|
| 3 |Болти, гайки, шайби (метизи)| кг |   0,08   | 0,0008 |
|---+----------------------------+------+---------------+--------|
| 4 |Трубки вінілхлоридні    | кг |   0,07   | 0,0007 |
|---+----------------------------+------+---------------+--------|
| 5 |Стрічка ізоляційна     | кг |   0,2   | 0,002 |
|---+----------------------------+------+---------------+--------|
| 6 |Електроди          | кг |   0,08   | 0,0008 |
|---+----------------------------+------+---------------+--------|
| 7 |Припай олов'яно-свинцевий  | кг |   0,2   | 0,002 |
------------------------------------------------------------------
 
Комплектувальні вироби
                            Таблиця 10
------------------------------------------------------------------
| N |       Назва       |  Норма для виконання   |
|з/п|                |     ПР і ТО у %    |
|  |                |----------------------------|
|  |                |до 50 шт.| 51-500 |501 шт. і|
|  |                |     |  шт. |більше  |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 1 |Рубильники і перемикачі    |  6  |  3  |  2  |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 2 |Вимикачі автоматичні      |  5  |  3  |  2  |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 3 |Пускачі магнітні        |  8  |  4  |  2  |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 4 |Вимикачі і перемикачі пакетні |  5  |  4  |  3  |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 5 |Контактори           |  6  |  4  |  2  |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 6 |Барабанні перемикачі      |  5  |  3  |  2  |
------------------------------------------------------------------
   Кількість одиниць  комплектувальних  елементів  для  ТО
приймається у розмірі 10% від кількості, обчисленої за нормативом.
                    Додаток 4
            до Порядку проведення розрахунку житлових
            організацій та підприємств Міненерго за
            обслуговування внутрішньобудинкових систем
            електропостачання
               Перелік
     потрібного інструменту для роботи електромонтера
     1. Електричні гострозубці        - 1 шт.
     2. Електровідкрутка           - 1 шт.
     3. Електроплоскогубці          - 1 шт.
     4. Прилад для визначення напруги    - 1 шт.
                     Додаток 5
            до Порядку проведення розрахунку житлових
            організацій та підприємств Міненерго за
            обслуговування внутрішньобудинкових систем
            електропостачання
              Типові норми
   безплатної видачі електромонтерам спеціального одягу,
        спеціального взуття та інших засобів
           індивідуального захисту
                            Таблиця 11
------------------------------------------------------------------
|    Професія     |    Назва    |Термін носіння, |
|             |           |  місяців   |
|-------------------------+---------------------+----------------|
|Електромонтер з     |Костюм бавовняний  |    12    |
|обслуговування і ремонту |Рукавиці комбіновані |    3    |
|електроустаткування   |Рукавиці діелектричні|  чергові   |
|             |Калоші діелектричні |  чергові   |
------------------------------------------------------------------
                     Додаток 6
            до Порядку проведення розрахунку житлових
            організацій та підприємств Міненерго за
            обслуговування внутрішньобудинкових систем
            електропостачання
               Норми
  безплатної видачі електромонтеру мийних засобів на місяць
       (відповідно до колективного договору)
                            Таблиця 12
------------------------------------------------------------------
|    Професія    | Назва  |Одиниця виміру|  Норма  |
|            |     |       |       |
|------------------------+----------+--------------+-------------|
|Електромонтер з     | Мило   |   кг   |   0,2   |
|обслуговування і ремонту|----------+--------------+-------------|
|електроустаткування   | Пральний |   кг   |   0,5   |
|            | порошок |       |       |
------------------------------------------------------------------
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com