Письмо от 12.07.2002 № 10891/7/11-1117|4413/6/11-1116 "Относительно применения подпункта пункта 5.2 статьи 5 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 12.07.2002 № 10891/7/11-1117|4413/6/11-1116 "Относительно применения подпункта пункта 5.2 статьи 5 Закона Украины "О налогообложении прибыли предприятий"
Дата принятия12.07.2002
СтатусДействующий
Вид документаПисьмо
Шифр документа10891/7/11-1117|4413/6/11-1116
РазработчикГосударственная налоговая администрация Украины (ГНА)
Принявший органГосударственная налоговая администрация Украины (ГНА)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
N 10891/7/11-1117|4413/6/11-1116 від 12.07.2002
Щодо застосування підпункту 5.2.16 пункту 5.2 статті 5
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
     Державна податкова адміністрація України розглянула лист  ВАТ
"Укрнафта"  від  18.06.2002 р.  N 18-05/532 із вказаного питання і
роз'яснює таке.
     1. Щодо порядку визначення витрат на розвідку (дорозвідку) та
облаштування нафтових та газових родовищ відповідно  до  пп.5.2.16
п.5.2 ст.5 Закону.
     Згідно із  вказаним підпунктом Закону  до складу
валових витрат включаються  суми  витрат,  пов'язані  з  розвідкою
(дорозвідкою)  та  облаштуванням  нафтових  та газових родовищ (за
винятком  витрат   на   спорудження   будь-яких   свердловин,   що
використовуються для розробки нафтових та газових родовищ).
     Відповідно до пункту  9.1  статті  9  Закону  
будь-які   витрати   на  розвідку  (дорозвідку),  облаштування  та
розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (за винятком
витрат,  передбачених у підпункті 5.2.16 пункту 5.2 статті 5 цього
Закону  включаються до окремої групи витрат  платника
податку,  на балансі якого перебувають такі запаси (родовища),  та
підлягають амортизації.  Підпунктом  9.2  вказаної  статті  Закону
встановлено,  що витрати, які включаються до окремої
групи витрат платника податку,  встановлюються Кабінетом Міністрів
України.
     На виконання п.9.2  ст.9    Закону  розроблено
перелік  витрат,  що  включаються до окремої групи витрат платника
податку  та  підлягають   амортизації,   затверджений   постановою
Кабінету Міністрів України від 04.02.98 р. N 118  "Про
затвердження  переліку  витрат   на   розвідку   (дорозвідку)   та
облаштування   будь-яких  запасів  (родовищ)  корисних  копалин  з
відповідними витратами на їх розробку,  що включаються до  окремої
групи витрат платника податку, які підлягають амортизації".
     Оскільки вказана постанова  Кабінету  Міністрів  України  має
загальний  для  всіх  корисних  копалин перелік витрат на розвідку
(дорозвідку)  та  облаштування  запасів  корисних  копалин,  то  у
зв'язку  із  специфікою  кожної  галузі  були  розроблені галузеві
нормативно-правові акти,  які містять детальну класифікацію витрат
на різних стадіях виробничого процесу,  зокрема галузевий стандарт
України N 320-2002  "Розвідка (дорозвідка) та облаштування родовищ
нафти   і   газу.   Складові   елементи  видів  робіт  та  об'єкти
будівництва",    затверджений     наказом    Мінпаливенерго    від
20.03.2002 р.  N  192;  галузевий   стандарт   України " Етапи   і
стадії    геологорозвідувальних     робіт   на   нафту   і    газ"
N 41-00032626-00-011-99,  затверджений  наказом Комітету України з
питань геології та  використання  надр  від  31.12.99  р.  N  238;
тимчасова  інструкція по розробці техніко-економічних обгрунтувань
(ТЕО),  робочих креслень та кошторисів  для  будівництва  об'єктів
облаштування  нафтових,  газових  та газоконденсатних родовищ (ВСН
10-78),  затверджена  Міністерством  нафтової  промисловості   від
10.07.78 р.;   галузевий   стандарт  України  "Дослідно-промислова
розробка   нафтових,    газових    і   газоконденсатних   родовищ"
N 41-00032626-00-016-2000,   затверджений   наказом   Міністерства
екології та природних ресурсів України від  25.07.2000  р.  N  83;
галузевий   стандарт   України   "Спорудження   розвідувальних   і
експлуатаційних    свердловин    на  нафту   та   газ   на   суші"
N 41-00032626-00-007-97,   затверджений   наказом  Держкомгеології
України та Держнафтогазпрому України від 24.12.97 р. N 154/263.
     Таким  чином,  для  формування згідно із пп.5.2.16 п.5.2 ст.5
Закону  витрат,  пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою)
та облаштуванням нафтових та газових родовищ, необхідно керуватись
постановою  Кабінету  Міністрів  України від  04.02.98  р.  N  118
"Про  затвердження  переліку  витрат  на розвідку з
відповідними витратами на їх розробку,  що включаються до  окремої
групи  витрат  платника  податку,  які  підлягають амортизації" як
такою,  що  визначає  загальний   перелік   витрат   на   розвідку
(дорозвідку)  та облаштування будь-яких запасів (родовищ) корисних
копалин,   та   галузевими   нормативно-правовими   актами,    які
конкретизують  зазначені  витрати для нафтогазовидобувної галузі в
частині, що не суперечить постанові Кабінету Міністрів України.
     2. Щодо  порядку  віднесення  до  валових  витрат  витрат  на
будівництво розвідувальних свердловин повідомляємо.
     Законом України від 12.07.2001 р. N 2665-III  "Про
нафту  і  газ"  визначено,  що  "розробка  родовища нафти і газу -
технологічний процес вилучення з родовища нафти,  газу та супутніх
їм  корисних  компонентів,  який  складається  з  двох послідовних
етапів - дослідно-промислової  розробки  родовища  та  промислової
розробки родовища".
     Тобто свердловина починає використовуватись  для  розробки  з
моменту  введення  її  в  дослідно-промислову розробку (ДПР) або з
моменту складання проекту ДПР для даної свердловини.
     Виходячи з   визначення   поняття   розвідки,  що  дається  в
Галузевому стандарті N 320-2002:
     розвідка родовищ    нафти    і   газу   -   етап   (комплекс)
геологорозвідувальних робіт,  що здійснюються з  метою  визначення
геометричних,  фільтраційно-ємнісних, геолого-промислових та інших
параметрів відкритих родовищ нафти і газу,  підрахунку  розвіданих
запасів  вуглеводнів,  визначення всіх параметрів,  необхідних для
складання проекту розробки родовища;
     а також  Правилах  розробки  нафтових та газових родовищ,  що
затверджені   Міністерством   нафтової   промисловості  СРСР   від
15.10.84 р. N 44:
     розвідка - комплекс робіт, що включають буріння за визначеною
системою   оптимального   числа   розвідувальних   свердловин,  їх
випробування   та   пробну   експлуатацію,   проведення   на   них
промислово-геофізичних та гідродинамічних досліджень,  лабораторні
дослідження відібраного з них керна та пластових флюїдів  з  метою
підготовки  запасів  у  відповідностях,  необхідних  для складання
технологічної схеми розробки.
     Тобто основною складовою розвідки є саме бурові роботи,  що в
результаті формують вартість розвідувальної свердловини.
     За призначенням,   що   дається   в  проекті  на  спорудження
розвідувальної свердловини,  така свердловина  не  призначена  для
розробки  родовища,  а лише для розвідки корисних копалин (нафти і
газу).
     У разі  виявлення  розвідувальною  свердловиною  нафти і газу
дана свердловина передається в дослідно-промислову розробку,  а  у
разі  позитивних  результатів  при  дослідно-промисловій  розробці
проводиться  затвердження  запасів  і  свердловина  передається  в
промислову розробку.
     Усі витрати,  які  виникли  при  виконанні  робіт  на  стадії
розвідки   (дорозвідки),   в   тому   числі   бурові   роботи   по
розвідувальних  свердловинах,  а  також   витрати,   пов'язані   з
облаштуванням  нафтових та газових родовищ,  включаються до складу
валових    витрат   згідно  з пп.5.2.16 п.5.2  ст.5  вищевказаного
Закону.
     При цьому  датою  збільшення  валових  витрат  відповідно  до
п.11.2 ст.11 Закону  вважається дата, яка припадає на
податковий період,  протягом якого відбувається будь-яка з  подій,
що сталася раніше:
     або дата списання  коштів  з  банківських  рахунків  платника
податку на оплату товарів (робіт,  послуг),  а в разі їх придбання
за готівку - день їх видачі з каси платника податку;
     або дата  оприбуткування  платником  податку  товарів,  а для
робіт (послуг)  -  дата  фактичного  отримання  платником  податку
результатів робіт (послуг).
     Витрати на    спорудження    будь-яких     свердловин,     що
використовуються  для  розробки  нафтових  та газових родовищ,  не
включаються до складу валових витрат,  а підлягають амортизації за
нормами, передбаченими п.9.5 ст.9 Закону.
     Таким чином,  до  складу  валових   витрат   платників,   які
здійснюють   господарську   діяльність,   пов'язану   з  розвідкою
(дорозвідкою),  облаштуванням та  розробкою  нафтових  та  газових
родовищ,  відносяться  в установленому  порядку згідно з пп.5.2.16
п.5.2 ст.5  Закону    всі  витрати  на  спорудження
розвідувальних свердловин у момент їх здійснення. У разі відкриття
нафти і газу з  моменту  передачі  належним  чином  розвідувальної
свердловини   в   дослідно-промислову  розробку  вказані  платники
повинні зменшувати (сторнувати) витрати,  віднесені  в  попередніх
звітних   податкових  періодах  до  валових  витрат  як  такі,  що
пов'язані з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням родовищ нафти
та   газу,   на  всю  вартість  спорудження  такої  розвідувальної
свердловини та створити на суму  таких  витрат  первісну  вартість
свердловини  для  цілей  амортизації  згідно із нормами п.9.5 ст.9
Закону.
 Заступник Голови                                        О.І.Шитря
 "Вісник податкової служби України",
 N 27, липень, 2002 р.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ