Постановление от 31.12.1999 № 2402 Об утверждении Типового положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства областной государственной администрации

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19351 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 31.12.1999 № 2402 Об утверждении Типового положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства областной государственной администрации
Дата принятия31.12.1999
Дата отмены действия 16.06.2004
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа2402
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления КМ № 777 от 16.06.2004


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 1999 р. N 2402
                Київ
       Про затвердження Типового положення про
      управління житлово-комунального господарства
         обласної державної адміністрації
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити   Типове   положення   про   управління
житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
додається).
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 1995 р. N 1022 "Про
затвердження   Типового   положення   про   управління
житлово-комунального   господарства   обласної   державної
адміністрації" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 133).
 
   Прем'єр-міністр України           В.ЮЩЕНКО
   Інд. 24
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 грудня 1999 р. N 2402
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про управління житлово-комунального
     господарства обласної державної адміністрації
   1. Управління житлово-комунального  господарства  обласної
державної  адміністрації  (далі-управління)  є  структурним
підрозділом облдержадміністрації, що утворюється її  головою.
Управління підзвітне і підконтрольне голові облдержадміністрації
та Держбуду.
   Управління реалізує програми розвитку житлово-комунального
господарства  області,  несе  відповідальність за його стан,
координує діяльність підприємств, установ та організацій галузі.
   2. Управління у своїй діяльності керується  Конституцією
України, законами України, актами Президента
України і Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Держбуду,
розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями органів
місцевого самоврядування, а також Положенням про управління.
   3. Основними завданнями управління є:
   реалізація державної  політики  комплексного   розвитку
житлово-комунального   господарства  з  питань  водо-  і
теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла,
дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міст і
селищ міського типу, надання ритуальних, готельних та інших
послуг,  виконання  ремонтно-будівельних робіт для населення,
соціально-побутових і виробничих споживачів усіх форм власності,
а також проведення державної політики, спрямованої на розвиток
міського електротранспорту;
   участь у розробленні проектів програм соціально-економічного
розвитку області, цільових програм, метою яких є підвищення рівня
забезпеченості населення, соціальної та виробничої сфери в усіх
видах  житлово-комунальних  послуг,  поліпшення  їх  якості,
забезпечення  охорони  навколишнього  природного  середовища,
енергозбереження, а також участь у розробленні містобудівної
документації;
   облік споживання  житлово-комунальних  послуг;
   участь у формуванні цін і тарифів на житлово-комунальні
послуги;
   реалізація економічної  реформи  у  житлово-комунальному
господарстві та міському електротранспорті;
   проведення інвестиційної політики у процесі проектування,
будівництва нових   і   реконструкції   діючих   об'єктів
житлово-комунального господарства, здійснення контролю за  їх
будівництвом;
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   1) бере участь у формуванні державної житлової політики, а
також  науково-технічної  та  економічної   політики   у
житлово-комунальній сфері та забезпечує її реалізацію;
   2) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:
   комплексного розвитку  житлово-комунального  господарства
області з метою якнайповнішого задоволення потреб населення,
соціальної та виробничої сфери в усіх видах житлово-комунальних
послуг;
   вдосконалення структури  управління   житлово-комунальним
господарством області, розташування, спеціалізації та розвитку
підприємств,  організацій,   об'єктів   житлово-комунального
господарства усіх форм власності та міського електротранспорту;
   поглиблення економічної  реформи  у  житлово-комунальному
господарстві області;
   розміщення виробництва    продукції    для    потреб
житлово-комунального господарства області;
   здійснення житлової реформи, проведення організаційної та
методичної роботи, пов'язаної з приватизацією житлового фонду,
реєстрацією та інвентаризацією житлового фонду, інженерних мереж
та об'єктів житлово-комунального господарства області;
   вдосконалення системи соціального захисту населення, порядку
надання  субсидій  для  відшкодування  витрат  в  оплаті
житлово-комунальних послуг;
   передачі або   продажу   підприємств   та   об'єктів
житлово-комунального господарства, які мають важливе значення для
надання житлово-комунальних послуг населенню;
   вдосконалення управління майном підприємств,  установ  та
організацій  житлово-комунального  господарства  та  міського
електротранспорту;
   3) бере участь у розробленні проектів благоустрою територій
міст і селищ міського типу;
   4) розробляє заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи
житлово-комунального господарства області в умовах стихійного
лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;
   5) контролює хід виконання рішень органів виконавчої влади з
питань  житлово-комунального  господарства   та   міського
електротранспорту;
   6) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом
експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального
господарства усіх форм власності;
   7) вживає заходів для оснащення наявного житлового фонду
засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії
згідно з державними та регіональними програмами;
   8) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи й
послуги житлово-комунального господарства та проїзд у міському
електротранспорті, готує пропозиції щодо їх удосконалення;
   9) координує  роботу  підприємств  житлово-комунального
господарства та міського електротранспорту;
   10) бере участь у складанні балансів фінансових і трудових
ресурсів житлово-комунального господарства, розробленні проекту
бюджету області;
   11) сприяє  розвиткові  підприємництва  та  конкуренції,
демонополізації  виробництва  у  житлово-комунальній сфері та
міському електротранспорті;
   12) вносить  пропозиції  до  проектів  місцевих  програм
приватизації майна підприємств житлово-комунального господарства,
що перебувають у комунальній власності;
   13) сприяє  розвиткові  зовнішньоекономічної  діяльності
підприємств,  установ  та  організацій  житлово-комунального
господарства, а також міського електротранспорту;
   14) вживає  заходів  до  прискорення  передачі  об'єктів
житлово-комунального  господарства,  що перебувають у повному
господарському віданні або в оперативному управлінні державних
підприємств, установ та організацій у комунальну власність;
   15) здійснює контроль за дотриманням законодавства в частині
надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг;
   16) проводить інвестиційну політику у процесі проектування,
будівництва   нових   і  реконструкції  діючих  об'єктів
житлово-комунального господарства, здійснює  контроль  за  їх
будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою
територій міст і селищ міського типу;
   17) реалізує разом з відповідними органами державну політику
з питань охорони природи та раціонального використання природних
ресурсів, екологічної безпеки,  санітарного  стану  населених
пунктів,  якості  питної  води,  поліпшення  технічного  і
технологічного стану систем водопостачання та водовідведення,
запобігання підтопленню міст і селищ міського типу, ліквідації
його наслідків;
   18) проводить організаційну та методичну роботу, спрямовану
на реалізацію державної політики з питань праці та заробітної
плати, соціального  захисту  працівників  житлово-комунального
господарства та міського електротранспорту;
   19) сприяє формуванню та розвиткові комунальної служби у
сільській місцевості;
   20) здійснює  контроль  за  організацією  та  якістю
обслуговування населення;
   21) вживає заходів для поліпшення умов охорони праці на
підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
та міського електротранспорту;
   22) сприяє  розвиткові  галузевої  науки,  проведенню
науково-технічних досліджень з метою підвищення рівня технології
виробництва та якості житлово-комунальних послуг;
   23) організовує разом з місцевими органами Держстандарту
здійснення заходів, спрямованих на дотримання єдиної системи
вимірювань, стандартизації та сертифікації продукції, робіт і
житлово-комунальних послуг, а також нагляд за впровадженням і
дотриманням стандартів, метрологічних норм і правил;
   24) проводить підготовку та перепідготовку робітничих кадрів
для потреб житлово-комунального господарства;
   25) вносить  у  встановленому  порядку  пропозиції  про
вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у
сфері  житлово-комунального   господарства   та   міського
електротранспорту.
   5. Управління має право:
   здійснювати контроль за виконанням підприємствами, установами
та організаціями усіх форм власності, а  також  громадянами
нормативних актів з питань утримання та ремонту житлового фонду,
експлуатації комунальних об'єктів, благоустрою територій міст і
селищ міського типу;
   вносити відповідним  місцевим  органам  виконавчої  влади
пропозиції про припинення будівництва, реконструкції, розширення
об'єктів виробничого та іншого призначення усіх форм власності у
разі порушення вимог законодавства, стандартів і технічних умов
щодо комунального забезпечення;
   залучати спеціалістів   інших  структурних  підрозділів
облдержадміністрації,  підприємств,  установ  та  організацій,
об'єднань громадян (за їх згодою) для розгляду питань, що належать
до його компетенції;
   отримувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів   облдержадміністрації,   органів   місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної
статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
   6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації,
органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами,
установами та організаціями, об'єднаннями громадян.
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
та звільняється з  посади  головою  облдержадміністрації  за
погодженням з Держбудом.
   Начальник управління має заступників, які за його поданням,
погодженим з Держбудом, призначаються на посаду і звільняються з
посади головою облдержадміністрації.
   8. Начальник управління:
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
визначає  ступінь  відповідальності  заступників  начальника
управління, керівників його структурних підрозділів;
   затверджує структуру управління;
   видає у межах своєї компетенції накази,  організовує  і
контролює їх виконання;
   затверджує положення про структурні підрозділи управління і
функціональні обов'язки його працівників;
   розпоряджається коштами в межах  затвердженого  кошторису
витрат на утримання управління;
   призначає на  посаду  і  звільняє  з посади працівників
управління;
   призначає на посаду і звільняє з посади керівників обласних,
а також (в межах делегованих повноважень) районних та міських
підприємств,  установ  та  організацій  житлово-комунального
господарства, погоджує призначення на посаду та звільнення з
посади начальників міських і районних  управлінь  (відділів)
житлово-комунального господарства.
   9. Для  погодженого  вирішення  питань,  що належать до
компетенції управління, розгляду науково-технічних і економічних
рекомендацій  та  пропозицій  щодо  поліпшення  діяльності
житлово-комунального господарства та міського електротранспорту
області в управлінні утворюється колегія у складі начальника
управління (голова колегії), заступників начальника управління за
посадою, а також інших працівників управління.
   До складу колегії можуть входити керівники інших структурних
підрозділів  облдержадміністрації,  підприємств,  установ  та
організацій житлово-комунального господарства.
   Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за
поданням начальника управління.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами  начальника
управління.
   10. Управління  утримується за рахунок коштів державного
бюджету.
   Граничну чисельність,  фонд  оплати  праці  працівників
управління в межах виділених асигнувань, кошторис доходів і
видатків, штатний розпис затверджує голова облдержадміністрації.
   11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com