Постановление от 31.12.1999 № 2402 Об утверждении Типового положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства областной государственной администрации

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19915 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 31.12.1999 № 2402 Об утверждении Типового положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства областной государственной администрации
Дата принятия31.12.1999
Дата отмены действия 16.06.2004
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа2402
РазработчикКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления КМ № 777 от 16.06.2004


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 1999 р. N 2402
                Київ
       Про затвердження Типового положення про
      управління житлово-комунального господарства
         обласної державної адміністрації
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити   Типове   положення   про   управління
житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
додається).
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 18 грудня 1995 р. N 1022 "Про
затвердження   Типового   положення   про   управління
житлово-комунального   господарства   обласної   державної
адміністрації" (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 133).
 
   Прем'єр-міністр України           В.ЮЩЕНКО
   Інд. 24
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 грудня 1999 р. N 2402
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про управління житлово-комунального
     господарства обласної державної адміністрації
   1. Управління житлово-комунального  господарства  обласної
державної  адміністрації  (далі-управління)  є  структурним
підрозділом облдержадміністрації, що утворюється її  головою.
Управління підзвітне і підконтрольне голові облдержадміністрації
та Держбуду.
   Управління реалізує програми розвитку житлово-комунального
господарства  області,  несе  відповідальність за його стан,
координує діяльність підприємств, установ та організацій галузі.
   2. Управління у своїй діяльності керується  Конституцією
України, законами України, актами Президента
України і Кабінету  Міністрів  України,  наказами  Держбуду,
розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями органів
місцевого самоврядування, а також Положенням про управління.
   3. Основними завданнями управління є:
   реалізація державної  політики  комплексного   розвитку
житлово-комунального   господарства  з  питань  водо-  і
теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла,
дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міст і
селищ міського типу, надання ритуальних, готельних та інших
послуг,  виконання  ремонтно-будівельних робіт для населення,
соціально-побутових і виробничих споживачів усіх форм власності,
а також проведення державної політики, спрямованої на розвиток
міського електротранспорту;
   участь у розробленні проектів програм соціально-економічного
розвитку області, цільових програм, метою яких є підвищення рівня
забезпеченості населення, соціальної та виробничої сфери в усіх
видах  житлово-комунальних  послуг,  поліпшення  їх  якості,
забезпечення  охорони  навколишнього  природного  середовища,
енергозбереження, а також участь у розробленні містобудівної
документації;
   облік споживання  житлово-комунальних  послуг;
   участь у формуванні цін і тарифів на житлово-комунальні
послуги;
   реалізація економічної  реформи  у  житлово-комунальному
господарстві та міському електротранспорті;
   проведення інвестиційної політики у процесі проектування,
будівництва нових   і   реконструкції   діючих   об'єктів
житлово-комунального господарства, здійснення контролю за  їх
будівництвом;
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   1) бере участь у формуванні державної житлової політики, а
також  науково-технічної  та  економічної   політики   у
житлово-комунальній сфері та забезпечує її реалізацію;
   2) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:
   комплексного розвитку  житлово-комунального  господарства
області з метою якнайповнішого задоволення потреб населення,
соціальної та виробничої сфери в усіх видах житлово-комунальних
послуг;
   вдосконалення структури  управління   житлово-комунальним
господарством області, розташування, спеціалізації та розвитку
підприємств,  організацій,   об'єктів   житлово-комунального
господарства усіх форм власності та міського електротранспорту;
   поглиблення економічної  реформи  у  житлово-комунальному
господарстві області;
   розміщення виробництва    продукції    для    потреб
житлово-комунального господарства області;
   здійснення житлової реформи, проведення організаційної та
методичної роботи, пов'язаної з приватизацією житлового фонду,
реєстрацією та інвентаризацією житлового фонду, інженерних мереж
та об'єктів житлово-комунального господарства області;
   вдосконалення системи соціального захисту населення, порядку
надання  субсидій  для  відшкодування  витрат  в  оплаті
житлово-комунальних послуг;
   передачі або   продажу   підприємств   та   об'єктів
житлово-комунального господарства, які мають важливе значення для
надання житлово-комунальних послуг населенню;
   вдосконалення управління майном підприємств,  установ  та
організацій  житлово-комунального  господарства  та  міського
електротранспорту;
   3) бере участь у розробленні проектів благоустрою територій
міст і селищ міського типу;
   4) розробляє заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи
житлово-комунального господарства області в умовах стихійного
лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;
   5) контролює хід виконання рішень органів виконавчої влади з
питань  житлово-комунального  господарства   та   міського
електротранспорту;
   6) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом
експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального
господарства усіх форм власності;
   7) вживає заходів для оснащення наявного житлового фонду
засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії
згідно з державними та регіональними програмами;
   8) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи й
послуги житлово-комунального господарства та проїзд у міському
електротранспорті, готує пропозиції щодо їх удосконалення;
   9) координує  роботу  підприємств  житлово-комунального
господарства та міського електротранспорту;
   10) бере участь у складанні балансів фінансових і трудових
ресурсів житлово-комунального господарства, розробленні проекту
бюджету області;
   11) сприяє  розвиткові  підприємництва  та  конкуренції,
демонополізації  виробництва  у  житлово-комунальній сфері та
міському електротранспорті;
   12) вносить  пропозиції  до  проектів  місцевих  програм
приватизації майна підприємств житлово-комунального господарства,
що перебувають у комунальній власності;
   13) сприяє  розвиткові  зовнішньоекономічної  діяльності
підприємств,  установ  та  організацій  житлово-комунального
господарства, а також міського електротранспорту;
   14) вживає  заходів  до  прискорення  передачі  об'єктів
житлово-комунального  господарства,  що перебувають у повному
господарському віданні або в оперативному управлінні державних
підприємств, установ та організацій у комунальну власність;
   15) здійснює контроль за дотриманням законодавства в частині
надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг;
   16) проводить інвестиційну політику у процесі проектування,
будівництва   нових   і  реконструкції  діючих  об'єктів
житлово-комунального господарства, здійснює  контроль  за  їх
будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою
територій міст і селищ міського типу;
   17) реалізує разом з відповідними органами державну політику
з питань охорони природи та раціонального використання природних
ресурсів, екологічної безпеки,  санітарного  стану  населених
пунктів,  якості  питної  води,  поліпшення  технічного  і
технологічного стану систем водопостачання та водовідведення,
запобігання підтопленню міст і селищ міського типу, ліквідації
його наслідків;
   18) проводить організаційну та методичну роботу, спрямовану
на реалізацію державної політики з питань праці та заробітної
плати, соціального  захисту  працівників  житлово-комунального
господарства та міського електротранспорту;
   19) сприяє формуванню та розвиткові комунальної служби у
сільській місцевості;
   20) здійснює  контроль  за  організацією  та  якістю
обслуговування населення;
   21) вживає заходів для поліпшення умов охорони праці на
підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства
та міського електротранспорту;
   22) сприяє  розвиткові  галузевої  науки,  проведенню
науково-технічних досліджень з метою підвищення рівня технології
виробництва та якості житлово-комунальних послуг;
   23) організовує разом з місцевими органами Держстандарту
здійснення заходів, спрямованих на дотримання єдиної системи
вимірювань, стандартизації та сертифікації продукції, робіт і
житлово-комунальних послуг, а також нагляд за впровадженням і
дотриманням стандартів, метрологічних норм і правил;
   24) проводить підготовку та перепідготовку робітничих кадрів
для потреб житлово-комунального господарства;
   25) вносить  у  встановленому  порядку  пропозиції  про
вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики у
сфері  житлово-комунального   господарства   та   міського
електротранспорту.
   5. Управління має право:
   здійснювати контроль за виконанням підприємствами, установами
та організаціями усіх форм власності, а  також  громадянами
нормативних актів з питань утримання та ремонту житлового фонду,
експлуатації комунальних об'єктів, благоустрою територій міст і
селищ міського типу;
   вносити відповідним  місцевим  органам  виконавчої  влади
пропозиції про припинення будівництва, реконструкції, розширення
об'єктів виробничого та іншого призначення усіх форм власності у
разі порушення вимог законодавства, стандартів і технічних умов
щодо комунального забезпечення;
   залучати спеціалістів   інших  структурних  підрозділів
облдержадміністрації,  підприємств,  установ  та  організацій,
об'єднань громадян (за їх згодою) для розгляду питань, що належать
до його компетенції;
   отримувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів   облдержадміністрації,   органів   місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної
статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
   6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації,
органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами,
установами та організаціями, об'єднаннями громадян.
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
та звільняється з  посади  головою  облдержадміністрації  за
погодженням з Держбудом.
   Начальник управління має заступників, які за його поданням,
погодженим з Держбудом, призначаються на посаду і звільняються з
посади головою облдержадміністрації.
   8. Начальник управління:
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
визначає  ступінь  відповідальності  заступників  начальника
управління, керівників його структурних підрозділів;
   затверджує структуру управління;
   видає у межах своєї компетенції накази,  організовує  і
контролює їх виконання;
   затверджує положення про структурні підрозділи управління і
функціональні обов'язки його працівників;
   розпоряджається коштами в межах  затвердженого  кошторису
витрат на утримання управління;
   призначає на  посаду  і  звільняє  з посади працівників
управління;
   призначає на посаду і звільняє з посади керівників обласних,
а також (в межах делегованих повноважень) районних та міських
підприємств,  установ  та  організацій  житлово-комунального
господарства, погоджує призначення на посаду та звільнення з
посади начальників міських і районних  управлінь  (відділів)
житлово-комунального господарства.
   9. Для  погодженого  вирішення  питань,  що належать до
компетенції управління, розгляду науково-технічних і економічних
рекомендацій  та  пропозицій  щодо  поліпшення  діяльності
житлово-комунального господарства та міського електротранспорту
області в управлінні утворюється колегія у складі начальника
управління (голова колегії), заступників начальника управління за
посадою, а також інших працівників управління.
   До складу колегії можуть входити керівники інших структурних
підрозділів  облдержадміністрації,  підприємств,  установ  та
організацій житлово-комунального господарства.
   Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за
поданням начальника управління.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами  начальника
управління.
   10. Управління  утримується за рахунок коштів державного
бюджету.
   Граничну чисельність,  фонд  оплати  праці  працівників
управління в межах виділених асигнувань, кошторис доходів і
видатків, штатний розпис затверджує голова облдержадміністрації.
   11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ