ДСТУ EN 14154-1:2015 Счетчики воды. Часть 1. Общие технические требования (EN 14154-1:2007, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 14154-1:2015 Счетчики воды. Часть 1. Общие технические требования (EN 14154-1:2007, IDT)
Дата начала действия01.07.2017
Дата принятия21.08.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ 3580-97
Утверждающий документПриказ от 21.08.2015 № 101 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14154-1:2015
РазработчикНациональный научный центр "Институт метрологии"
Принявший органНациональный научный центр "Институт метрологии"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІЧИЛЬНИКИ ВОДИ
Частина 1. Загальні технічні вимоги

(EN 14154-1:2007, IDT)
ДСТУ EN 14154-1:2015

Видання офіційне

Київ
 ДП «УкрНДНЦ»
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Мінекономрозвитку України спільно з Технічним комітетом стандартизації «Метрологія та вимірювання» (ТК 63)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Большаков, д-р техн. наук; Н. Косач, д-р техн.наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 серпня 2015 р. № 101 з 2017-07-01 з урахуванням зміни, внесеної наказом ДП «УкрНДНЦ» від 10 листопада 2016 р. № 372

3 Національний стандарт відповідає EN 14154-1:2007 Water meters — Part 1: General requirements (Лічильники води. Частина 1. Загальні вимоги)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійською (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3580-97

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні характеристики

4.1 Розмір лічильника та габаритні розміри

4.1.1 Розмір лічильника

4.1.2 Габаритні розміри вбудованих лічильників

4.1.3 Розміри коаксіальних лічильників

4.2 Лічильники та їхні з’єднання

4.2.1 Види з’єднань

4.2.2 Кінцеве нарізне з’єднання

4.2.3 Фланцеве з’єднання

4.2.4 Фланцеве з’єднання за допомогою болтів

4.2.5 Розміри колектора(-ів) для коаксіальних лічильників

4.3 Показувальний пристрій

4.3.1 Основні вимбги

4.3.2 Типи показувальних пристроїв

4.3.3 Повірочні пристрої. Основний елемент. Ціни поділки повірочної шкали

4.4 Лічильники води з комунікаційними електронними пристроями

4.4.1 Контрольні пристрої

4.4.2 Електроживлення

4.4.3 Коригувальний пристрій

4.4.4 Лічильний пристрій

4.4.5 Допоміжний пристрій

4.5 Матеріали та конструкція

4.6 Захист від твердих часток

4.7 Зворотний потік

4.8 Безпека лічильника та захист від несанкціонованих втручань

4.8.1 Механічні захисні пристрої

4.8.2 Пристрої електронного опломбування

5 Класифікація лічильників

5.1 Класи лічильників за тиском

5.1.1 Допустимий тиск води

5.1.2 Внутрішній тиск

5.1.3 Коаксіальні лічильники

5.2 Класи лічильників за температурою

5.3 Класи за чутливістю до профілю потоку

5.4 Втрата тиску

6 Маркування

7 Метрологічні характеристики

7.1 Номінальна витрата (Q3)

7.2 Діапазон вимірювання

7.3 Зв’язок між номінальною витратою (Q3) та надмірною витратою (Q4)

7.4 Зв’язок між перехідною витратою (Q2) та мінімальною витратою (Q-0)

7.5 Рекомендована витрата

7.6 Максимально допустима похибка

7.6.1 Знак похибки

7.6.2 Відносна похибка, є

7.6.3 МДП у нижньому діапазоні витрати

7.6.4 МДП у верхньому діапазоні витрати

7.6.5 Максимально допустима похибка під час експлуатування

7.6.6 Відсутність потоку

7.7 Складанні одиниці лічильників

8 Вимоги до виготовлення лічильника

8.1 Визначення похибки вимірювання

8.2 Випробування тиском

8.3 Випробування на втрату тиску

8.4 Випробування на підвищену температуру

8.5 Кліматичні та механічні параметри навколишнього середовища

8.6 Електромагнітні параметри навколишнього середовища

8.7 Статичне магнітне поле

8.8 Довговічність

9 Метрологічний контроль

9.1 Затвердження типу

9.1.1 Параметри затвердження типу

9.1.2 Технічні вимоги до затвердження типу

9.1.3 Кількість лічильників для випробування

9.1.4 Результати випробування

9.2 Первинна повірка

9.2.1 Основні вимоги

9.2.2 Випробування статичним тиском

9.2.3 Похибка (показу) вимірювання

9.2.4 Температура води під час випробування

Додаток А Контрольні пристрої

А.1 Спосіб дії контрольних пристроїв

А.2 Контрольний пристрій для вимірювального перетворювача

А.2.1 Рішення щодо вхідного імпульсу

А.2.2 Інші технічні засоби

А.З Контрольні пристрої для лічильного пристрою

А.3.1 Контролювання правильності функціонування

А.3.2 Контролювання правильності лічення

А.4 Контрольний пристрій для показувального пристрою

А.4.1 Перший варіант

А.4.2 Другий варіант

А.5 Контрольні пристрої для допоміжних пристроїв

А.6 Контрольні пристрої для з’єднаних вимірювальних приладів

Додаток В Габаритні розміри вбудованих лічильників (охоплюючи альтернативні довжини)

Додаток С Таблиця нормованих, граничних і номінальних робочих умов

Додаток D Програма випробування

Додаток ZA Взаємозв’язок цього стандарту щодо суттєвих вимог Директиви 22/2004/ЕС у частині вимірювальних приладів

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад EN 14154-1:2007 Water meters — Part 1: General requirements (Лічильники води. Частина 1. Загальні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 63 ««Метрологія та вимірювання».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» та «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— у цей «Національний вступ» зі «Вступу» до EN 14154-1 узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації;

— у розділі 2 та «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— числові значення фізичних величин, таблиці та рисунки наведено згідно з вимогами ДСТУ 1.5.

Стосовно європейських Директив див. довідковий додаток ZA, який є невід’ємною частиною цього стандарту.

Стандарт складається з трьох частин. Інші частини:

— Частина 2. Установлення та умови експлуатування,

— Частина 3. Методи випробування та випробувальне обладнання.

Стосовно потенційно негативного впливу людини на якість води, здійсненого навмисно під час споживання, описано:

1) у цьому стандарті не наведено відомостей про можливості використання приладу без обмеження будь-яким учасником Євросоюзу та Європейської асоціації вільної торгівлі;

2) треба зазначити, що до прийняття європейського критерію, чинні національні нормативні документи, які стосуються використання та/або характеристик зазначеного приладу.

ISO 7005-2:1988 та ISO 7858-1:1998, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні стандарти. їхній перелік наведено в додатку НА.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІЧИЛЬНИКИ ВОДИ
Частина 1. Загальні технічні вимоги

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ
Часть 1. Общие технические требования

WATER METERS
Part 1. General technical requirements

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на лічильники води, призначені для використання в побутовій, торговельній, промисловій сфері, легкій промисловості та комерційному обліку, і визначає вимоги та процедури метрологічного контролювання лічильників води, незалежно від технологій виготовлення, які зазвичай застосовують для вимірювання фактичного об’єму чистої холодної питної чи гарячої води, що протікає через повністю заповнений закритий трубопровід. Ці лічильники води мають вмикати пристрої, які показують повний об’єм.

Цей стандарт також поширюється на лічильники води, в основу яких покладено електричний чи електронний принципи, а також на лічильники води, ґрунтовані на механічних принципах, що містять електронні пристрої, зазвичай застосовувані для вимірювання фактичного об’єму чистої холодної питної чи гарячої води. Це передбачає метрологічні вимоги для електронних допоміжних пристроїв, якщо вони підлягають метрологічному контролюванню. Зазвичай, допоміжні пристрої є додатковими. Однак національні або міжнародні нормативні документи визначають деякі допоміжні пристрої як обов’язкові під час використання лічильників води.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 1333:1996 Pipework components — Definition and selection of PN

EN 14154-2:2005 + A1:2007 Water meters — Part 2: Installation and condition of use

EN 14154-3:2005 + A1 Water meters — Part 3: Test methods and equipment

EN ISO 228-1:2000 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation (ISO 228-1:2000)

EN ISO 6708:1995 Pipe components — Definition and selection of DN (nominal size) (ISO 6708:1995)

ISO 3:1973 Preferred numbers — Series of preferred numbers

ISO 7005-2:1988 Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges

ISO 7005-3:1988 Metallic flanges — Part 3: Copper alloy and composite flanges

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1333:1996 Елементи трубопроводів. Визначення і вибір PN

EN 14154-2:2005 + А1:2007 Лічильники води. Частина 2. Установлення та умови експлуатування

EN 14154-3:2005 + А1 Лічильники води. Частина 3. Методи випробування та випробувальне обладнання

EN ISO 228-1:2000 Трубні нарізі для забезпечення герметичного з’єднання. Частина 1. Розміри, допуски та познаки (ISO 228-1:2000)

EN ISO 6708:1995 Елементи труби. Визначення та вибір DN (номінального розміру) (ISO 6708:1995)

ISO 3:1973 Переважні числа. Ряд переважних чисел

ISO 7005-2:1988 Фланці металеві. Частина 2. Фланці чавунні

ISO 7005-3:1988 Фланці металеві. Частина 3. Фланці зі сплаву міді та композиційні.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com