Постановление от 22.08.1991 № 163 Об изменении и признании недействительными решений Правительства УССР в связи с принятием Закона УССР О собственности

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20447 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 22.08.1991 № 163 Об изменении и признании недействительными решений Правительства УССР в связи с принятием Закона УССР О собственности
Дата начала действия17.03.2017
Дата принятия22.08.1991
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа163
РазработчикКабинет Министров Украинской Советской Социалистической Республики


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

ПОСТАНОВА

від 22 серпня 1991 р. № 163

Київ

Про зміну і визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку із прийняттям Закону УРСР "Про власність"

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 8 жовтня 1992 року № 572,
від 20 жовтня 1992 року № 593,
від 19 квітня 1993 року № 284,
від 23 листопада 2016 року № 1066

У зв'язку з прийняттям Закону УРСР "Про власність" Кабінет Міністрів Української РСР ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити зміни та доповнення, що вносяться до рішень Уряду УРСР (додаються).

2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР згідно з переліком, що додається.

3. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від 26 вересня 1990 р. № 971 "Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду СРСР у зв'язку з Законом СРСР "Про власність в СРСР" (ЗП СРСР, 1990 р., № 27, ст. 132) визнала такими, що втратили чинність, рішення Уряду СРСР згідно з переліком, що додається.

 

Перший
віце-прем'єр-міністр УРСР

 
К. МАСИК

Заст. Державного секретаря
Кабінету Міністрів УРСР

 
В. НЕСМІХ


 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНІ
постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 22 серпня 1991 р. № 163


ЗМІНИ
та доповнення, що вносяться до рішень Уряду УРСР

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 23.11.2016 р. № 1066)

2. Пункт 2 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 20.10.92 р. № 593)

3. Пункт 3 втратив чинність

 (згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 19.04.93 р. № 284)

4. У Примірному статуті житлово-будівельного кооперативу, затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 р. № 186 (ЗП УРСР, 1985 р., № 5, ст. 41; № 11, ст. 88; 1986 р., № 7, ст. 34; № 9, ст. 49; 1988 р., № 1, ст. 1; 1989 р., № 4, ст. 17):

а) пункт 19 після слів: "на праві кооперативної власності" доповнити словами: "(крім квартир у цьому будинку, за які громадянами повністю внесено пайові внески)";

б) у пункті 31:

абзац другий визнати таким, що втратив чинність;

абзаци третій і четвертий вважати відповідно другим і третім;

в абзаці другому виключити слова: "або квартиру";

в абзаці третьому виключити слова: "або квартири";

в) у пункті 32:

абзац перший після слів: "має переважне право на одержання квартири" доповнити словами: "пайовий внесок за яку внесено не повністю";

в абзацах другому, третьому і четвертому слова: "квартири, що звільнилася" замінити словами: "вказаної квартири";

г) у пункті 33:

перше речення абзаца першого викласти в такій редакції:

"33. Якщо в квартирі, де проживає член житлово-будівельного кооперативу, звільнилася кімната (кімнати), пайовий внесок за яку внесено не повністю, цей член кооперативу користується перевагою перед усіма іншими особами на одержання зазначеної кімнати (кімнат);

в абзаці другому слова: "кімнати (кімнат), що звільнилася" замінити словами: "вказаної кімнати (кімнат)";

д) пункт 34 викласти в такій редакції:

"34. Надання членові житлово-будівельного кооперативу квартири, що звільнилася, пайовий внесок за яку внесено не повністю, провадиться з додержанням вимог абзаців першого, другого, четвертого і п'ятого пункту 28 цього Примірного статуту";

є) у пункті 60:

підпункт 13 доповнити словами: "пайовий внесок за яке внесено не повністю";

у підпункті 14 виключити слова: "або квартири";

ж) підпункт 14 пункту 64 доповнити словами: "пайовий внесок за які внесено не повністю".

5. Пункт 5 втратив чинність

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 08.10.92 р. № 572)

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів УРСР
від 22 серпня 1991 р. № 163


ПЕРЕЛІК
рішень Уряду УРСР, що втратили чинність

1. Постанова Раднаркому УРСР від 20 листопада 1934 р. "Про використання коштів, що відпускаються на придбання житлоплощі в Києві" (ЗП УРСР, 1934 р., № 33, ст. 274).

2. Постанова Раднаркому УРСР від 12 квітня 1945 р. № 520 "Про розвиток садівництва в Українській РСР".

3. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 21 листопада 1946 р. № 1964 "Про розгортання споживчою кооперацією УРСР торгівлі продовольством і промисловими товарами в містах і робітничих селищах, про збільшення виробництва продовольства і товарів широкого вжитку та заходи щодо організаційно-господарського зміцнення споживчої кооперації" (ЗП УРСР, 1946 р., № 22, ст. 164).

4. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 26 листопада 1946 р. № 1977 "Про заходи по розгортанню кооперативної торгівлі в містах і селищах УРСР продовольством і промисловими товарами та збільшенню виробництва товарів широкого вжитку і продовольчих товарів артілями промислової кооперації, кооперації інвалідів та підприємствами місцевої промисловості Української РСР".

5. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1948 р. № 2624 "Про будівництво індивідуальних житлових будинків для продажу робітникам, інженерно-технічним працівникам і службовцям підприємств, будівництв і установ" (ЗП УРСР, 1948 р., № 21-22, ст. 83).

6. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 17 лютого 1949 р. № 151.

7. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 липня 1950 р. № 2184-227.

8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 грудня 1951 р. № 3746-356.

9. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 26 січня 1956 р. № 58.

10. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 лютого 1961 р. № 151 "Про індивідуальне будівництво дач" (ЗП УРСР, 1961 р., № 2, ст. 18).

11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 квітня 1961 р. № 538 "Про додаткові заходи по боротьбі з спекуляцією легковими автомобілями" (ЗП УРСР, 1961 р., № 4, ст. 58).

12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 січня 1962 р. № 61 "Про порядок відшкодування громадянам вартості належних їм будівель, що зносяться в містах, селищах міського типу та інших населених пунктах в зв'язку з відведенням земельних ділянок для державних і громадських потреб" (ЗП УРСР, 1962 р., № 1, ст. 19).

13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 листопада 1962 р. № 1257 "Про додаткові заходи по боротьбі з спекуляцією важкими мотоциклами з колясками" (ЗП УРСР, 1962 р., № 11, ст. 163).

14. Абзац перший пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 7 жовтня 1967 р. № 653 "Про розповсюдження газет, журналів, книг та інших друкованих видань підприємствами зв'язку" (ЗП УРСР, 1967 р., № 10, ст. 118).

15. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1968 р. № 502 "Про організацію продажу автомобілів і мотоциклів, що належать громадянам, які проживають в сільській місцевості, через комісійні магазини споживчої кооперації" (ЗП УРСР, 1968 р., № 10, ст. 131).

16. Підпункт "б" пункту 1 і підпункт 1 пункту 21 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1968 р. № 526 "Про поліпшення використання вантажного автомобільного транспорту в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1968 р., № 10, ст. 128).

17. Пункт 2 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 10 квітня 1969 р. № 237 "Про зміну та визнання такими, що втратили силу, рішень Уряду Української РСР у зв'язку з постановою Ради Міністрів Української РСР від 9 серпня 1967 року № 524 "Про порядок планування централізованих капітальних вкладень і затвердження титульних списків будов" (ЗП УРСР, 1969 р., № 4, ст. 48).

18. Пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 січня 1970 р. № 53 "Про підвищення кваліфікації працівників культури" (ЗП УРСР, 1970 р., № 2, ст. 13).

19. Абзац перший пункту 20 постанови Ради Міністрів УРСР від 23 червня 1970 р. № 329 "Про об'єднання рішень Уряду Української РСР у питанні організації державних закупок сільськогосподарської продукції" (ЗП УРСР, 1970 р., № 7, ст. 65).

20. Пункт 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1971 р. № 189 "Про заходи по зміцненню матеріально-фінансової бази виконкомів районних і міських Рад народних депутатів" (ЗП УРСР, 1971 р., № 5, ст. 44; 1980 р., № 3, ст. 23).

21. Пункт 7 і підпункт "в" пункту 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 12 травня 1976 р. № 245 "Про заходи по посиленню державного нагляду за технічним станом машинно-тракторного парку колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств і організацій" (ЗП УРСР, 1976 р., № 5, ст. 16).

22. Абзаци шостий і сьомий пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 жовтня 1978 р. № 515 "Про заходи по дальшому поліпшенню експлуатації і ремонту житлового фонду" (ЗП УРСР, 1978 р. № 11, ст. 84).

23. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1979 р. № 239 "Про заходи по дальшому розвитку самодіяльної художньої творчості" (ЗП УРСР, 1979 р., № 5, ст. 27).

24. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 березня 1980 р. № 204 "Про умови і строки передачі підприємствами і організаціями виконкомам місцевих Рад народних депутатів відомчих жилих будинків" (ЗП УРСР, 1980 р., № 4, ст. 33).

25. Пункти 3 - 5 постанови Ради Міністрів УРСР від 16 липня 1982 р. № 364 "Про додаткові заходи по впорядкуванню торгівлі легковими автомобілями".

26. Пункт 11 постанови Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1985 р. № 65 "Про впорядкування організації колективного садівництва і городництва" (ЗП УРСР, 1985 р., № 3, ст. 15).

27. Підпункт 10 пункту 7 і пункт 8 постанови Ради Міністрів УРСР від 22 травня 1985 р. № 212 "Про додаткові заходи по вдосконаленню бухгалтерського обліку в народному господарстві" (ЗП УРСР, 1985 р., № 6, ст. 47).

28. Пункт 3 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 12 липня 1985 р. № 264 "Про внесення змін до окремих постанов Ради Міністрів УРСР з питань житлового законодавства" (ЗП УРСР, 1985 р., № 7, ст. 60).

29. Підпункт "г" пункту 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1986 р. № 235 "Про заходи щодо посилення боротьби з нетрудовими доходами" (ЗП УРСР, 1986 р., № 9, ст. 47).

30. Абзаци перший, другий і шостий пункту 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 12 травня 1987 р. № 175 "Про заходи по дальшому вдосконаленню роботи житлово-комунального господарства в республіці" (ЗП УРСР, 1987 р., № 9, ст. 60).

31. Пункт 1 і абзац перший пункту 6 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 листопада 1987 р. № 364 "Про додаткові заходи по розвитку особистих підсобних господарств громадян, колективного садівництва і городництва" (ЗП УРСР, 1987 р., № 12, ст. 78).

32. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 листопада 1988 р. № 351 "Про внесення змін до постанови Ради Міністрів УРСР від 16 липня 1982 р. № 364 "Про додаткові заходи по впорядкуванню торгівлі легковими автомобілями" (ЗП УРСР, 1989 р., № 1, ст. 3).

33. Підпункти "д", "з" пункту 2 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР від 21 березня 1989 р. № 89 "Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань житлової кооперації" (ЗП УРСР, 1989 р., № 4, ст. 17).

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Ради Міністрів СРСР
від 26 вересня 1990 р. № 971


ПЕРЕЛІК
рішень Уряду СРСР, що втратили чинність

(Витяг)

1. Пункт 27 Інструкції по збиранню, зберіганню, переробці і відвантаженню лому та відходів чорних легованих металів, затвердженої постановою Ради Міністрів СРСР від 7 січня 1949 р. № 96 (пункт 27 Інструкції, доданої до постанови Ради Міністрів УРСР від 11 лютого 1949 р. № 231).

2. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 17 лютого 1954 р. № 290 "Про матеріальну відповідальність осіб, винних у загибелі або крадіжці худоби, яка належить колгоспам і радгоспам" (пункт 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 25 лютого 1954 р. № 234 - ЗП УРСР, 1954 р., № 3 - 4, ст. 14).

3. Пункт 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 15 липня 1954 р. № 1444 "Про план використання овочів урожаю 1954 року" (підпункт "а" пункту 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 3 серпня 1954 р. № 1105).

4. Пункт 3 постанови Ради Міністрів СРСР від 9 листопада 1962 р. № 1143 "Про організацію трирічних шкіл майстрів" - ЗП СРСР, 1962 р., № 20, ст. 161 (пункт 3 вступної частини постанови Ради Міністрів УРСР від 27 грудня 1962 р. № 1437 - ЗП УРСР, 1962 р., № 12, ст. 182).

5. Пункт 5 постанови Ради Міністрів СРСР від 3 серпня 1964 р. № 646 "Про доповнення постанови Ради Міністрів СРСР від 9 листопада 1962 р. № 1143 "Про організацію трирічних шкіл майстрів" - ЗП СРСР, 1964 р., № 14, ст. 95 (пункт 5 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 15 серпня 1964 р. № 1202 - ЗП УРСР, 1964 р., № 8, ст. 116).

6. Пункти 19 і 27 Положення про колгоспні ліси, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 4 березня 1968 р. № 144 - ЗП СРСР, 1968 р., № 5, ст. 24 (пункти 19 і 27 Положення, доданого до постанови Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1968 р. № 190 - ЗП УРСР, 1968 р., № 4, ст. 55).

7. Пункт 4 і абзац третій пункту 6 постанови Ради Міністрів СРСР від 9 серпня 1974 р. № 636 "Про відшкодування збитків землекористувачам і втрат сільськогосподарського виробництва при відведенні земель для державних або громадських потреб" - ЗП СРСР, 1974 р., № 17, ст. 97; 1984 р., № 2, ст. 8 (підпункт 1 "в" і абзац третій підпункту 3 пункту 3 постанови Ради Міністрів УРСР від 10 жовтня 1974 р. № 485 - ЗП УРСР, 1974 р., № 10, ст. 66; 1984 р., № 2, ст. 10).

8. Пункти 9 і 10 Положення про порядок проведення заходів по підготовці зон затоплення водоймищ у зв'язку з будівництвом гідроелектростанцій і водоймищ, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 2 лютого 1976 р. № 76 - ЗП СРСР, 1976 р., № 5, ст. 24; 1984 р., № 2, ст. 8 (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 23 лютого 1976 р. № 99).

9. Підпункт "б" пункту 10 постанови Ради Міністрів СРСР від 15 квітня 1982 р. № 307 "Про державне добровільне страхування майна, що належить громадянам" - ЗП СРСР, 1982 р., № 13, ст. 71 (підпункт "а" пункту 1 розпорядження Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1982 р. № 224).

10. Постанова Ради Міністрів СРСР від 26 січня 1988 р. № 103 "Про заходи по посиленню економічної заінтересованості підприємств і організацій народного господарства у своєчасному списанні вантажних автомобілів" (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 3 лютого 1988 р. № 57-р).

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ