Приказ от 21.10.1999 № 507 Об утверждении Положения о порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожного транспорта и метрополитенов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20151 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 21.10.1999 № 507 Об утверждении Положения о порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов железнодорожного транспорта и метрополитенов
Дата принятия21.10.1999
Дата отмены действия 26.07.2013
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа507
РазработчикГосударственный комитет статистики Украины
Дополнительные данные Отменен на основании Приказа Министерства инфраструктуры от 11.06.2013 № 381


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 507 від 21.10.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 березня 2000 р.
                   за N 160/4381

     Про затвердження Положення про порядок прийняття
     в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
       залізничного транспорту і метрополітенів

   З метою впровадження єдиного порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів залізничного транспорту, а також
враховуючи специфіку будівництва об'єктів залізничного транспорту
та метрополітенів, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок прийняття в експлуатацію
закінчених  будівництвом  об'єктів  залізничного транспорту і
метрополітенів додається).
   2. Державній адміністрації залізничного транспорту України
(А.В.Слободяну):
   2.1. Зареєструвати зазначене Положення у Міністерстві юстиції
України в установленому порядку.
   2.2. Забезпечити на залізницях, об'єднаннях та підприємствах
залізничного транспорту виконання цього Положення.
   3. Вважати такими, що втратили чинність на території України,
"Правила приемки в  эксплуатацию  законченных  строительством
объектов  железнодорожного  транспорта  и  метрополитенов",
затверджені Міністерством шляхів сполучень СРСР ГУКБ/4007 від
11.09.81 р.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту України Демиденка А.Ф.

 Міністр                       Л.Костюченко
                        Затверджено
                        Наказ Міністерства
                        транспорту України
                        21.10.99 N 507
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 березня 2000 р.
                   за N 160/4381
              Положення
       про порядок прийняття в експлуатацію
       закінчених   будівництвом   об'єктів
       залізничного транспорту і метрополітенів
           1. Загальні положення
   1.1. Закінчені будівництвом (реконструкцією,  розширенням,
капітальним ремонтом, технічним переозброєнням) відповідно до
затвердженого проекту і підготовлені до експлуатації залізничні
лінії, другі колії, ділянки залізниць переведені на електричну
тягу, метрополітени, вузли й станції, мости й тунелі, лінії
зв'язку, облаштування автоматики й телемеханіки, автоматизовані
системи управління і обчислювальні центри, заводи залізничного
транспорту,  службово-технічні,  інші  будови  й  спорудження
виробничого призначення (далі - об'єкти) як на новопобудованих
залізничних  лініях,  так  і  на  діючих мережах залізниць,
метрополітенах,  територіальних   об'єднаннях   промислового
залізничного транспорту й інших підприємствах, які входять до
складу Укрзалізниці, підлягають уведенню в експлуатацію в порядку,
який встановлений цим Положенням.
   1.2. Об'єкти можуть бути введені в експлуатацію тільки при
виконанні вимог проекту щодо дотримання санітарно-гігієнічних,
протипожежних,  радіаційних,  екологічних,  міцнісних   та
архітектурних вимог,  Правил  технічної експлуатації залізниць
, Правил технічної експлуатації метрополітенів.
   1.3. Прийняття в експлуатацію об'єктів державного замовлення
здійснюється відповідно до Положення, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1992 р. N 449
"Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів державного замовлення".
   1.4. Нові лінії, залізничні напрямки й ділянки, на яких
проводились роботи щодо підсилення (чи реконструкції), другі
колії,  електрифіковані  залізничні  ділянки,  метрополітени,
автоблокування,  диспетчерська  централізація, напівавтоматичне
блокування, розвиток вузлів і станцій,  заводи  залізничного
транспорту й другі об'єкти виробничого призначення приймаються в
експлуатацію за  окремими  чергами,  комплексами,  ділянками,
перегонами, парками чи коліями вузлів, станцій і цехів, якщо це
передбачено затвердженим проектом чи пусковим  комплексом  і
титульним списком будови.
   При цьому прийняття в експлуатацію останньої черги об'єкта,
перегону, парку, групи колій і останнього цеху здійснюється
одночасно з прийняттям об'єкта в цілому чи його останньої черги.
   1.5. Не допускається прийняття в експлуатацію об'єктів, щодо
яких з порушенням установленого порядку внесені зміни до складу
передбачених проектом пускових комплексів.
   У виняткових випадках до призначення державних приймальних
комісій органом, що затвердив проект, можуть уноситись зміни до
складу пускових комплексів. При цьому зі складу таких комплексів
не повинні вилучатися будівлі й споруди, які призначені для
санітарно-побутового обслуговування, забезпечення здорових  та
безпечних  умов  праці працівників, очищення, знешкодження і
виловлювання шкідливих викидів у довкілля, скидів у воду та грунт,
а також під'їзні колії з фронтами навантаження і розвантаження,
лінії зв'язку, меліоративні заходи, системи забезпечення пожежної
безпеки.
       2. Прийняття в експлуатацію закінчених
     будівництвом об'єктів залізничного транспорту
   2.1. Закінчені будівництвом та підготовлені до експлуатації
об'єкти залізничного транспорту підлягають прийняттю державними
приймальними комісіями.
   2.2. Для  пред'явлення  об'єктів  залізничного транспорту
державним приймальним комісіям створюються робочі комісії, які
призначені замовником (забудовником) і які повинні перевіряти
відповідність  об'єктів і змонтованого устаткування проектам;
відповідність виконання будівельно-монтажних робіт обов'язковим
вимогам будівельних норм; результати комплексного випробування
устаткування; підготовленість об'єктів до експлуатації; виконання
заходів щодо забезпечення безпечних умов праці й виробничої
санітарії, захисту довкілля, пожежної і радіаційної безпеки.
   2.3. Прийняття робочими комісіями об'єктів і устаткування
оформляється  відповідними  актами  (додатки  1, 2, 3), які
передаються на розгляд державній приймальній комісії.
   2.4. Закінчені будівництвом будівлі, споруди й приміщення
виробничого, допоміжного призначення, які входять до  складу
об'єкта, у разі потреби введення їх в експлуатацію у процесі
будівництва,  приймаються  робочими  комісіями  з  наступним
пред'явленням державній приймальній комісії, що приймає об'єкт у
цілому. Датою введення в експлуатацію таких об'єктів є дата
підписання акта робочою комісією (додаток 4).
   2.5. Робочі комісії затверджуються (наказом,  постановою)
начальника залізниці, метрополітену, територіального об'єднання
промислового залізничного транспорту, керівниками підприємств, яке
встановлює, за погодженням з генеральним підрядником, порядок їх
роботи.
   Робочі комісії створюються не пізніше ніж у п'ятиденний
термін після отримання письмового  повідомлення  генерального
підрядника про готовність об'єкта чи устаткування до здавання.
   2.6. До складу робочої комісії включаються  представники
замовника (забудовника), генерального підрядника, субпідрядних
організацій,   експлуатаційної   організації,   генерального
проектувальника, органів Державного санітарно-епідеміологічного
нагляду на залізничному транспорті, органів воєнізованої пожежної
охорони  Укрзалізниці,  Державної  екологічної  інспекції  та
Держнагляду охорони праці на залізничному транспорті, Державної
інспекції  з  енергозбереження  (на підконтрольних об'єктах),
представників  профспілкових  організацій  замовника   або
експлуатаційної організації.
   Головою робочої комісії призначається представник замовника
(забудовника).
   2.7. Генеральний підрядник подає робочим  комісіям  таку
документацію:
   перелік  організацій,  які  брали  участь  у  виконанні
будівельно-монтажних робіт із зазначенням видів виконаних ними
робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, відповідальних
за їх виконання;
   комплект робочих креслень, за якими здійснювалося будівництво
об'єкта, що приймається, з унесеними в них у процесі будівництва
змінами в установленому порядку;
   документи, що свідчать про якість матеріалів, конструкцій і
виробів, які застосовувалися при виконанні будівельно-монтажних
робіт;
   акти на приховані роботи й акти про проміжне прийняття
окремих відповідальних конструкцій;
   акти про випробування змонтованого устаткування, акти про
випробування  технологічних  трубопроводів,  внутрішніх систем
холодного й гарячого водопостачання, каналізації і вентиляції,
зовнішніх  мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання,
газопостачання та спорудження дренажу, акти  про  ущільнення
(герметизацію) вводів і випуску інженерних комунікацій в місцях їх
проходження крізь стіни підвалів;
   акти про випробування внутрішніх і зовнішніх електроустановок
і електромереж;
   акти про випробування обладнання телефонізації, радіофікації,
телебачення, сигналізації і автоматизації;
   акти про   випробування   обладнання   пожежобезпеки,
вибухобезпеки, блискавкозахисту;
   акти радіаційного обстеження об'єкта;
   акти про виконання протисейсмічних заходів,  передбачених
проектом для будівництва в сейсмічних районах;
   акти про виконання заходів при будівництві на територіях з
грунтами, що просідають, підземними виробками, карстами;
   журнали виконання робіт, авторського нагляду,  матеріалів
перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва.
   2.8. Робочі комісії мають право  виділяти  при  потребі
спеціалізовані комісії за видами робіт (земляне полотно, штучні
спорудження, верхня будова колії, контактна  мережа,  тягові
підстанції,  зв'язок,  депо, метрополітени, тунельні споруди,
електротехнічні  пристрої  із  системами   телеуправління,
санітарно-технічні  пристрої  й  ескалатори  із  системами
телеуправління, організації руху, економіки будівництва, пожежної
безпеки), підкомісії з перевірки готовності окремих будівель і
споруд, пристроїв і облаштувань.
   Порядок роботи спеціалізованих комісій визначається головою
робочої комісії.
   2.9. Замовник  (забудовник)  і  генеральний  підрядник
зобов'язані надати робочій приймальній комісії документацію, що
викладена в розділі 3.
   Уся документація після закінчення роботи робочої комісії
передається замовнику (забудовнику). Не допускається приймання в
експлуатацію  об'єктів  за  відсутності  належної  технічної
документації.
   2.10. Прийняття в  експлуатацію  закінчених  будівництвом
об'єктів  залізничного  транспорту  здійснюється  державними
приймальними комісіями, які призначаються органами, що затвердили
проектно-кошторисну документацію.
   Призначення державних приймальних комісій провадяться  не
пізніше ніж за 2 місяці до встановленого терміну введення в
експлуатацію при прийнятті об'єктів виробничого характеру.
   2.11. До  складу  державної приймальної комісії  входять
представники   замовника   (забудовника),   експлуатаційної
організації,    генерального   підрядника,   генерального
проектувальника, органів Державного санітарно-епідеміологічного
нагляду на залізничному транспорті, органів Державного пожежного
нагляду  на  залізничному  транспорті,  Державної екологічної
інспекції та органів охорони праці на залізничному транспорті,
органів ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів,
органів  виконавчої  влади  та  місцевого самоврядування, на
території яких розташовано побудовані об'єкти.
   При прийнятті в експлуатацію виробничих об'єктів залізничного
транспорту до складу державної приймальної комісії включається
представник   профспілкової   організації   замовника  або
експлуатаційної організації.
   Державні приймальні комісії призначаються:
   Міністерством транспорту України на найбільш  великих  і
важливих  об'єктах,  проектно-кошторисна  документація  яких
затверджена Міністерством транспорту України.  Перелік  таких
об'єктів визначається в річних планах економічного й соціального
розвитку  залізничного  транспорту  на  будовах  виробничого
призначення (які знову розпочинаються, а також перехідних будов),
що фінансуються із залученням коштів Державного  бюджету  і
бюджетних позичок.
   Державною адміністрацією залізничного транспорту України на
будовах виробничого призначення (які знову розпочинаються, а також
перехідних будов), що фінансуються за рахунок фонду інвестиційних
ресурсів Укрзалізниці та власних коштів державних підприємств
розрахунковою кошторисною  вартістю  понад  5  млн.грн.,  до
5 млн.грн. - начальниками залізниць та промислових об'єднань
залізничного транспорту.
   Головами державних  приймальних  комісій  призначаються
начальники головних управлінь Укрзалізниці або їхні заступники,
керівники залізниць, керівники підприємств-замовників.
   2.12. Замовник (забудовник) подає  державним  приймальним
комісіям документацію, перелічену в пункті 2.7, а також:
   довідку про усунення недоробок,  які  виявлені  робочими
комісіями;
   затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про
основні техніко-економічні показники об'єкта, що приймається в
експлуатацію;
   перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали
участь у проектуванні об'єкта, що приймається в експлуатацію;
   документи на відведення земельних ділянок і дозвіл органів
державного  архітектурно-будівельного  контролю  на  виконання
будівельно-монтажних робіт;
   документи на геодезичну розбивну основу для будівництва, а
також документи на геодизичні роботи в процесі будівництва, які
виконані замовником;
   документи про  геологію  і  гідрогеологію  будівельного
майданчика, про результати випробувань грунту та аналізу грунтових
вод;
   геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж;
   паспорти на устаткування та механізми;
   акти на прийняття будівель, споруд і приміщень, змонтованого
устаткування, які складені робочими комісіями (додатки 1, 2, 3);
   акти на прийняття будівель, споруд і приміщень, зазначених у
пункті 2.4;
   довідки місцевих та залізничних експлуатаційних організацій
про  те,  що  зовнішні  комунікації  холодного  й  гарячого
водопостачання, каналізації,  теплопостачання,  газопостачання,
енергопостачання та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію
об'єкта і прийняті ними на обслуговування;
   довідку про відповідність потужностей, що вводяться (для
початкового  періоду  освоєння  проектних  потужностей),  тим
потужностям, які передбачені проектом;
   довідку про  фактичну  вартість  будівництва,  підписану
замовником і підрядником;
   узагальнені матеріали робочої комісії про готовність об'єкта
до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією.
   2.13. При прийнятті об'єкта залізничного  транспорту  із
специфічними умовами виробництв державна приймальна комісія має
право вимагати додаткові документи щодо специфіки експлуатації
об'єкта, який приймається в експлуатацію.
   2.14. Державні приймальні  комісії  перевіряють  усунення
недоробок, виявлених робочими комісіями, і готовність об'єкта до
прийняття в експлуатацію.
   2.15. Передача  замовником  побудованих у повному обсязі
узгодженого проекту об'єктів зовнішнього залізничного транспорту
на баланс залізниці, якщо це передбачено проектом, оформляється
підприємством-замовником  і  управлінням  залізниці  через
Укрзалізницю в установленому порядку.
   2.16. При прийманні в експлуатацію об'єктів державна комісія
має право, незалежно від проведених раніше досліджень, призначити
додаткові дослідження окремих споруд і конструкцій, а також
установленого обладнання для перевірки їх якості, надійності,
стійкості і міцності.
   2.17. Прийняття державними приймальними комісіями закінчених
будівництвом об'єктів  в  експлуатацію  оформляється  актом
(додаток 5).
   Акт державної приймальної комісії про прийняття об'єктів в
експлуатацію підписується головою та всіма членами комісії. За
наявності в членів комісії заперечень останні повинні  бути
розглянуті за участю органу, який вони представляють.
   Розгляд акта державної приймальної комісії про прийняття в
експлуатацію об'єкта, прийняття рішення за результатами розгляду
заперечень окремих членів комісії і затвердження акта органом,
який призначив комісію, здійснюються в термін, що не перевищує
місяця  після  підписання  акта  щодо  об'єктів  виробничого
призначення.
   Без підписання акта представниками органів державного нагляду
введення в експлуатацію об'єкта не дозволяється.
   Датою введення об'єкта в експлуатацію є дата підписання акта
державною приймальною комісією.
   У звітність про введення  в  дію  об'єктів  виробничого
призначення включаються тільки об'єкти, за якими затверджені акти
державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію, за
наявності  гарантійного  паспорта-сертифіката  об'єкта,  який
видається генеральним підрядником.
   2.18. Державна приймальна комісія при виявленні непридатності
об'єкта до експлуатації подає мотивований висновок про це в орган,
який призначив комісію, копії направляє замовнику і генеральному
підряднику.
   2.19. Голова державної приймальної комісії повинен подати в
орган, який призначив комісію:
   акт про прийняття об'єкта в експлуатацію;
   проект рішення на затвердження акта про прийняття об'єкта в
експлуатацію.
   2.20. Повноваження державної приймальної комісії припиняються
з моменту затвердження акта про прийняття об'єкта в експлуатацію.
   2.21. Голови та члени державних приймальних комісій несуть
відповідальність за свої дії при прийнятті об'єктів в експлуатацію
згідно з чинним законодавством.
   2.22. Документацію, указану в пункті 2.7, після прийняття
об'єкта в експлуатацію слід зберігати в замовника (забудовника)
або  в  експлуатаційній  організації протягом усього терміну
експлуатації.
   2.23. При прийнятті об'єктів в експлуатацію акти державних
приймальних комісій, які призначаються керівництвом Укрзалізниці,
складаються в семи примірниках, а комісій, які призначаються
залізницями,  метрополітенами,  територіальними  об'єднаннями
промислового   залізничного   транспорту,   відокремленими
підприємствами - у шести.
      3. Документація, що надається генеральним
          підрядником робочій комісії
   3.1. Щодо всіх об'єктів будівництва
   3.1.1. Перелік організацій, які брали участь у виконанні
будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконаних ними
робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, безпосередньо
відповідальних за виконання цих робіт.
   3.1.2. Комплект робочих креслень на будівництво об'єкта,
розроблених проектними організаціями, з написами про відповідність
виконаних у натурі робіт кресленням або внесеним у них змінам,
розробленим   особами,   відповідальними   за   виконання
будівельно-монтажних робіт.
   Зазначений комплект  робочих  креслень  є  виконавчою
документацією.
   3.1.3. Акти  огляду  прихованих робіт і акти проміжного
прийняття окремих відповідальних конструкцій (опор і прогінових
споруд мостів, арок, склепінь, підпірних стін, несучих металевих і
збірних залізобетонних конструкцій).
   3.1.4. Загальний і спеціальні журнали виконання робіт та
журнал авторського нагляду, матеріали обстежень і  перевірок
органами державного й відомчого нагляду.
   3.1.5. Сертифікати, технічні паспорти або інші документи, які
засвідчують  якість  матеріалів,  конструкцій,  деталей,  що
застосовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт.
   3.1.6. Акти  випробування  обладнання,  яке  забезпечує
вибухобезпеку, пожежобезпеку і блискавкозахист.
   3.1.7. Відомості перевірки габаритності обладнання і споруд.
   3.1.8. Опис підготовлених генеральним підрядником документів
і виконавчої документації для передачі замовнику (забудовнику).
   3.2. Щодо залізничного земляного полотна
   3.2.1. Акти здавання земляного полотна під укладання колії з
відомістю контрольної зйомки по осі і бровках земляного полотна,
заміри ширини земляного полотна по верху, нахилів зливної призми і
крутизни укосів, актів перевірки ступеня ущільнення грунтів у
насипу.
   3.2.2. Відомість виконання нагірних і водовідвідних канав,
лотків та інших водовідвідних пристроїв (додаток 6).
   3.2.3. Покілометрова відомість укріплень укосів земляного
полотна і водовідвідних споруд (додаток 7).
   3.2.4. Поперечні профілі насипів і виїмок, які споруджуються
за індивідуальними проектами, з нанесенням геологічної будови і
характеристикою грунтів, методів відсипки і ущільнення насипів.
   3.2.5. Відомість стану автомобільних шляхів, що приймаються в
смузі відведення, їх розташування щодо осі колії, ширина і тип
одягу.
   3.2.6. Відомість додаткових постійних реперів, установлених
генпідрядником, із зазначенням їх місцезнаходження і позначок
(додаток 8).
   3.2.7. Відомість баластових  і  кам'яних  кар'єрів,  які
передаються залізниці, із зазначенням потужності і характеристики
видобувних матеріалів (додаток 9).
   3.2.8. Акти  про  лабораторне  випробування  грунтів,
використаних для спорудження  земляного  полотна,  акти  про
підготовку основ насипів щодо заміни грунтів.
   3.2.9. Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій
підпірних стін, протизавальних стін і галерей, хвилевідбійних
стінок.
   3.2.10. Акти про рекультивацію кар'єрів.
   3.3. Щодо верхньої будови колії
   3.3.1. Відомість укладального матеріалу по головній колії із
зазначенням типу, кількості, марки бетону, породи деревини, а
також року укладення шпал; типу, довжини, року прокату рейок; типу
і кількості скріплень (додаток 10).
   3.3.2.  Відомість  характеристики  безстикової  колії  і
вирахування температур закріплення зварних плітей (додаток 11).
   3.3.3. Постанційна відомість укладених матеріалів верхньої
будови колії із зазначенням призначення і номера колії, типу,
кількості скріплень (додаток 12).
   3.3.4. Відомость  покілометрового  запасу   укладальних
матеріалів.
   3.3.5. Відомість баласту (на перегонах і роздільних пунктах),
укладеного в колію із зазначенням роду баласту і його кубатури для
піщаної подушки і основного шару з попікетною відомістю заміру
ширини піщаної подушки і баластової призми і їх товщини під шпалою
(додаток 13).
   Товщина шару баласту повинна промірятися:
   а) для одноколійних ліній: у прямих - по осі рейки; у
кривих - по осі рейки внутрішньої нитки;
   б) для двоколійних і багатоколійних дільниць: у прямих - по
осях рейок міжколійних ниток; у кривих - по осях рейок внутрішніх
ниток;
   в) у тунелях - по кінцях шпал на кожному кінці або через 10 м
довжини тунелю.
   3.3.6. Відомість промірів положення кривих в плані (основні
параметри, проектні і фактичні стріли прогину).
   3.3.7. Відомість підвищення зовнішньої рейки у кривих.
   3.3.8. Відомість бальної оцінки стану колії за даними проходу
колієвимірювального вагона.
   3.3.9. Виконавчі плани всіх станцій і інших  роздільних
пунктів у масштабі 1:1000 із зазначенням розподільних базисів,
реперів, попікетних поміток голівок рейок, розташування всіх
будівель і споруд у межах смуги відведення; колій і стрілочних
переводів з координатами їх центрів, основних елементів кривих,
ширини міжколій на всіх пікетах, водовідвідних і штучних споруд,
водопровідних і каналізаційних мереж, гідроколонок, сигналів,
постів центрального управління та іншого станційного обладнання.
   3.3.10. Відомість колійних і сигнальних знаків (додаток 14).
   3.3.11. Відомість  переїздів  із  зазначенням  місця  їх
розташування, типу (що охороняється, не охороняється), ширини
переїзду, через скільки колій, типу настилу на переїзді, типу
дорожнього одягу на підходах, типу шлагбаумів  (автоматичні,
електричні,  кнопочні,  механізовані),  типу  сигналізації
(автоматична,   світлофорна,   оповіщувальна),   наявності
загороджувальної  сигналізації  і  обладнання  для перекриття
найближчих світлофорів автоблокування, знаків "Бережись поїзда!",
"Гудок",  наявності  погоджень водовідвідних і водопропускних
споруд, габаритних воріт (додаток 15).
   3.3.12. Відомість снігових щитів і інших захисних засобів,
які передаються (додаток 16).
   3.4. Щодо штучних споруд
     (мости і водопропускні труби)
   3.4.1. Зведена відомість штучних споруд (додаток 17).
   3.4.2. Виконавча  документація  щодо  штучних  споруд  і
укріплень.
   3.4.3. Акти огляду прихованих робіт:
   огляд котлованів, підвалин і фундаментів;
   дренажів до засипки грунтів;
   монтажу арматури залізобетонних конструкцій;
   стиків збірних  залізобетонних  елементів  -  до  їх
омонолічування;
   гідроізоляцій прогінних споруд, опор і водопропускних труб, а
також стиків ланок труб і температурних швів;
   засипка опор, водопропускних труб та ін.
   3.4.4. Виробничі журнали: загальний, бетонних і кам'яних
робіт, монтажу збірних бетонних і залізобетонних конструкцій,
забивання паль під опори; опускання, буріння та  заповнення
оболонок і фундаментів опор; опускання колодязів та інші журнали
фактичних способів і послідовності монтажу прогінних споруд і
обладнання опор.
   3.4.5. Генеральний план споруд із нанесенням результатів
контрольної інструментальної перевірки.
   3.4.6. Акти й журнали лабораторних випробувань зразків і
документи, які характеризують якість застосованих матеріалів і
робіт, у тому числі:
   бетону, розчину, цементу, води, заповнювачів і добавок для
бетону і розчину;
   каміння для бутової кладки і облицювання;
   сталі для арматури, мостового металу;
   електродів;
   лісоматеріалів для дерев'яних мостів;
   бітумів,  тканин  та  інших  матеріалів для ізоляцій і
водовідводів;
   оліфи і фарб для фарбування;
   випробування грунту і паль;
   випробування зварювальних стиків арматури;
   паспорти, які характеризують збірні, бетонні й залізобетонні
елементи та результати огляду після транспортування їх на місце
збирання або до їх занурення (паль, паль оболонок, оболонок);
   акти технічного  прийняття  металевих  і  залізобетонних
конструкцій штучних споруд заводською інспекцією Головмостобуду;
   акти про прийняття, збирання сталевих прогінних споруд;
   огляд бетонної  і  кам'яної  кладки,  опорних  частин,
пофарбування сталевих мостових конструкцій, колій на мосту і
оглядових пристроїв;
   графік середньодобових температур;
   результати лабораторної перевірки агресивності грунтових і
поверхневих вод.
   3.4.7. Виконавчі геологічні розрізи в підвалах споруд.
   3.4.8. Акти випробування споруд.
   3.4.9. Акти про розчищення русла річок, укріплення конусів,
дна водотоку і регуляційних споруд, графіки проміру русла.
   3.4.10. Матеріали спостереження за режимом річок біля великих
і середніх мостів за час їх будівництва.
   3.4.11. Результати зйомок профілю і плану прогінних споруд і
рейкової колії на мостах.
   3.4.12. Акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій
опор і прогінних споруд мостів.
   3.4.13. Документація щодо експлуатаційного влаштування на
великих мостах (компресорні, приміщення мостового майстра та ін.).
   3.5. Гофровані водопропускні труби
   3.5.1. Акти  огляду  прихованих  робіт (підвалин, монтаж
конструкцій, будова додаткового захисного покриття і лотків,
грунтове обсипання труб).
   3.5.2. Акт огляду труби в цілому.
   3.6. Прогінні споруди мостів із з'єднаннями на високостійких
болтах
   3.6.1. Сертифікат, який засвідчує відповідність високостійких
болтів.
   3.6.2. Журнал  якості  підготовки  контактних  поверхонь
елементів.
   3.6.3. Журнал постановки болтів і контролю натягання.
   3.6.4. Акт огляду і прийняття  натягнутих  високостійких
болтів.
   3.7. Безбаластне мостове полотно на залізобетонних плитах
   3.7.1. Поздовжній профіль колії на мосту.
   3.7.2. Паспорти на залізобетонні плити.
   3.7.3. Акт про огляд верхніх поясів балок (ферм), який
дозволяє укладання залізобетонних плит.
   3.7.4. Акт про установку й огляд високостійких шпильок.
   3.7.5. Акт про підливання цементно-піщаного розчину  між
плитами і верхніми поясами балок, а також про роботи з обладнання
гідроізоляції бічних поверхонь армоцементних прокладок, верхніх
поверхонь цементно-піщаного розчину в овальних отворах плит і
поперечних швах між плитами.
   3.7.6. Акт про випробування цементно-піщаного розчину.
   3.7.7. Акт про кінцеве підтягнення шпильок після підливання
розчину.
   3.8. Мостові стовпчаті опори
   3.8.1. Журнал буріння свердловин.
   3.8.2. Акт огляду пробурених свердловин (відмітка верху і дна
свердловин, глибина забурення у скельні грунти, планове положення
свердловини та ін.) під установлення стовпів і фундаментних опор.
   3.8.3. Журнал установлення стовпів у свердловину. Акт огляду
і прийняття установлених стовпів із зазначенням марки бетону
стовпчатих опор і відмітки верху стовпів.
   3.8.4. Акт огляду заповнення свердловин  цементно-піщаним
розчином.
   3.8.5. Акт огляду гідроізоляції засипаних поверхонь.
   3.8.6. При зведенні споруд у районах вічної мерзлоти акт,
який затверджує вимоги проекту в частині підготовки основи під
засипання,  температурного режиму засипання в залежності від
принципу використання грунту основи.
   3.9. Сталебетонні прогінні споруди мостів
   3.9.1. Акт огляду й прийняття установленої опалубки (при
залізобетонній проїжджій частині з монолітного бетону).
   3.9.2. Акт огляду  й  прийняття  установленої  арматури,
сертифікати арматурної сталі й акти випробування контрольних
бетонних зразків (при залізобетонній частині з монолітного бетону)
і стиків омонолічування.
   3.9.3. Акт  огляду  й  прийняття  змонтованих  збірних
залізобетонних блоків (при збірній проїжджій частині).
   3.9.4. Акт про очищення стічних поверхонь металу верхніх
поясів і листів-упорів.
   3.9.5. Акти про встановлення високостійких болтів у монтажних
з'єднаннях залізобетонного корита проїжджої частини з верхніми
посадами прогінної споруди і контролю омонолічування.
   3.9.6. Акт огляду і прийняття гідроізоляцій залізобетонного
корита проїжджої частини.
   3.10. Тунелі
   3.10.1. Виконавча схема основної підземної полігонометрії і
її примикань до пунктів наземної геодезичної розбивної основи в
районі порталів, постійних стволів, а також каталоги координат,
дирекційних кутів і відміток основної підземної полігонометрії;
виконавчий інженерно-геологічний профіль у масштабах:
   горизонтальний 1:500 і вертикальний 1:100, які включають у
нижній частині тунелю такі дані:
   пікетаж початку й кінця тунелю;
   довжину кілець, тип обробки кільця;
   інженерно-геологічну характеристику   порід,   включаючи
коефіцієнт міцності порід і кут внутрішнього тертя;
   гідрогеологічну характеристику порід;
   місця тектонічних порушень;
   тріщин і площин ковзання;
   пікетаж місць виходу води і дебіт її;
   фізико-механічні властивості  грунту, основні випробування
зразків з кожного шару забою через 100 м тунелю.
   3.10.2. Виконавчу документацію порталів:
   фасад, план і розріз;
   водовідвідне обладнання над порталами і перед порталами;
   кріплення бокових укосів виїмки перед порталом і лобового
укосу виїмки перед порталом;
   план, профіль і абсолютна відмітка геодезичного репера на
фасадній стінці порталу;
   конструкція підпірних стінок у передпортальних виїмках.
   3.10.3. Виконавчу документацію тунелів:
   конструкція застосованих типів обробок і розташування їх за
кільцями;
   розрізи тунелю;
   поздовжній з розбивкою на кільця, а при монолітній обробці з
температурними швами;
   поперечний з показаннями конструкцій водовідвідного лотка і
дренажного обладнання;
   горизонтальний на  рівні  головок  рейок  з  показанням
розташування ніш і камер;
   поздовжній профіль лотків і дренажів;
   поперечні розрізи внутрішнього окреслення обшивки тунелю,
виміряні  від  осі проектного положення колії з урахуванням
поширення в залежності від радіуса кривої і підвищення рейки;
   дані перевірки габариту тунелю пропуском габаритної рами або
оптичним приладом.
   3.10.4. Акти огляду прихованих робіт основи фундаменту, його
розміри, а також товщина стін, п'ят, замка склепінь, акти про
прийняття прихованих робіт з укладання арматури кожного кільця
обробки, акти про прийняття прихованих робіт з оклеювальної
гідроізоляції та ін.
   3.10.5. Документи, які характеризують якість застосованих
матеріалів, відповідність їх проекту і технічним умовам:
   марка і назва цементу;
   модуль крупності піску, щебеню із зазначенням кар'єру;
   результати випробування бетонних кубиків для кладки стін,
склепіння і зворотного склепіння;
   чисельність відібраних проб на 1 м(3) бетону;
   результати хімічного аналізу води;
   журнали виконання робіт: гірських, чеканних, з обладнання
оклеювальної гідроізоляції, бетонних і залізобетонних, нагнітання
розчину за обробку;
   графік обводненості тунелю за кожним кільцем.
   3.10.6. З оповіщувальної і загороджувальної сигналізації,
освітлення  і вентиляції - пояснювальні записки і виконавчу
документацію оповіщувальної і  загороджувальної  сигналізації,
вентеляції і освітлення тунелю, акти результатів перевірки роботи
всього обладнання.
   З вентиляції  -  режим експлуатації, складений проектною
організацією разом з лікарсько-санітарною службою  залізниці;
результати випробувань і перевірки фактичного забруднення тунелю,
виконані дорожньою санітарно-епідеміологічною станцією.
   З колії в тунелі і на підходах - журнали нівелювання IV
розряду колійних реперів у тунелі прямим і зворотним ходами,
відомість відмітки реперів на порталах і в стінах тунелю.
   3.11. Щодо будівель
   3.11.1.   Відомість   виробничих,   службово-технічних,
культурно-побутових, житлових і цивільних споруд, служб при них,
побутових та інших приміщень, побудованих на станціях і роз'їздах
(додаток 18).
   3.11.2. Матеріали перевірки точності розбивних робіт при
винесенні проектів будівель у натуру; випробування (з паспортами)
будівельних  матеріалів,  напівфабрикатів  і готових виробів,
теплоізоляційних   якостей   огороджувальних   конструкцій,
герметичності  стиків  і  швів,  теплоізоляцій трубопроводів;
випробування  зразків  контрольного  зварювання,  гідравлічних
випробувань  і  опробування  систем внутрішнього водопроводу,
каналізації, гарячого водопостачання, газопостачання, центрального
опалення і котлів, апаратури зовнішніх мереж теплопостачання,
газопостачання, каналізації, систем протипожежного устаткування і
блискавкозахисту,  систем  вентиляції,  обладнання автоматики,
внутрішніх і зовнішніх електроустановок і електромереж, пристроїв
з  телефонізації,  радіофікації  та ін. Акти індивідуального
випробування і аналізів запиленості і загазованості повітряного
середовища на робочих місцях.
   3.11.3. Акти огляду прихованих робіт, котлованів, основ
фундаментів  будівель,  улаштування  гідроізоляції,  укладання
прокладних плит у цегляних стовпах, підфермових і підбалочних
подушок, влаштування розділок від печей і димоходів, основ під
печі, розмірів опирання плит перекриття, розрізів балок закладених
у  кладку,  опалубки  перекриття з монолітних залізобетонних
конструкцій,  зварювання  закладних  стержнів панелей стін і
перекриття  перед омонолічуванням з'єднань, защемлення кінців
балок, східцевих маршів, несучих частин балконів, еркерів і
карнизів  з  великим  винесенням;  арматури  залізобетонних
конструкцій, ступеня вологості лісоматеріалів у конструкціях,
замурованих і заштукатурених, антисептування деревини, схованої
проводки, водопровідних, каналізаційних і опалювальних мереж,
гідроізоляції санвузлів та ін.
   3.11.4. Перелік змонтованого технологічного,  силового  і
контрольно-вимірювального  устаткування промислових будівель і
споруд,  акти  випробування  цього устаткування. Паспорти на
встановлене устаткування.
   3.11.5. Відомість сертифікатів на метал несучих конструкцій
із зазначенням властивостей металу, даних про електроди тощо.
   3.12. Щодо водопостачання і каналізації
   3.12.1. Дані  дебіту й результати аналізів води джерела
водопостачання, виконаних у відповідності з вимогами до джерел
централізованого господарсько-питного водопостачання.
   3.12.2. Виконавчі  креслення  споруд  водопостачання  і
каналізації: гідротехнічних споруд, водозаборів, насосних станцій
із насосно-силовим устаткуванням і схемами автоматизації, напірних
і розвідних мереж з розміщенням оглядових колодязів, арматури
водорозбірних кранів і гідрантів, водонапірних башт, заземлених
резервуарів і водоочисних установок; дані про горизонти води
(меженні, льодоставу, паводкових і низьких вод) для відкритих
джерел, а також відмітки статистичних і динамічних горизонтів у
свердловинах і колодязях; виконавчі креслення мереж каналізації і
очисних споруд.
   3.12.3. Акти про випробування:
   внутрішніх і зовнішніх систем комунікацій (водопостачання,
каналізації,  теплопостачання,  електропостачання,  опалення,
вентиляцій тощо);
   електроустановок, телефонного           обладнання,
контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, сигналізації і
т.ін.;
   обладнання, яке забезпечує вибухобезпеку і грозозахист.
   Акти про огляд прихованих робіт:
   осадки будівель, споруд, фундаментів під устаткування;
   прихованих монтажних робіт;
   про зняття пломб з устаткування.
   Документи про результати випробування:
   будівельних матеріалів;
   арматури і ємкостей на щільність і міцність;
   устаткування вхолосту і під навантаженням.
   3.12.4.  Відомості  споруд  водопостачання (додаток 19),
каналізаційних і теплофікаційних мереж (додаток 20).
   3.13. Щодо належності вузлів, станцій і роз'їздів
   3.13.1. Відомість  парків,  колій  і  їх  призначення
(додаток 21).
   3.13.2. Дані про пневматичні пошти для пересилання вантажних
документів і сортувальних листів.
   3.13.3. Відомість   устаткування   станцій   обладнання
механізованого очищення стрілок від снігу.
   3.13.4. Плани  й  профілі  механізованих  і автоматичних
сортувальних гірок.
   3.13.5. Відомість  приналежностей,  що здається станцією:
поворотних пристосувань, трикутників, габаритних воріт, вагонних
ваг, вантажних дворів та ін.
   3.14. Щодо зв'язку й обладнання автоматики і телемеханіки
(сигналізація, централізація блокування)
   3.14.1. Виконавчі креслення обладнання зв'язку, автоматики,
телемеханіки  й контурів заземлень, а також трас кабелів з
оформленими документами, які погоджують зміни у проекті.
   3.14.2. Поперегінна відомість пристроїв лінії зв'язку і
високовольтних ліній та поперегінна відомість споруд і пристроїв
СЦБ (сигналізації, централізації блокування) (додатки 22, 23).
   3.14.3. Відомість  обладнання  станцій  пристроями  СЦБ
(сигналізації, централізації блокування) (додаток 24).
   3.14.4. Відомість обладнання станцій  пристроями  зв'язку
(додаток 25).
   3.14.5. Акти технічних комісій щодо попереднього огляду і
перевірки обладнання автоматики, телемеханіки і зв'язку.
   3.14.6. Акти  на  прийняття  обладнання,  переданого  в
обслуговування (стрілочних замків, ізольованих стиків, стикових
з'єднань та ін.).
   3.14.7. Акти огляду прихованих робіт, виконаних під час
будівництва.
   3.14.8. Акти  щодо  вибору  місця установлення сигналів,
сигнальних підстуків і консолей, побудова постів, релейних будов,
електричних  станцій,  трансформаторних підстанцій і кіосків,
компресорних та інших споруд, якщо ці матеріали не додані до
проекту.
   3.14.9. Акти вимірів кабелів, дротів і всіх заземлень.
   3.14.10. Креслення  виконавчої  траси кабельних мереж із
зазначенням розташування з'єднувальних муфт, довжини кабелю, місць
повороту, акти про симетрування кабелю.
   3.15. Щодо електрифікації залізниць
   3.15.1. Виконавчі плани й схеми контактної мережі та станцій
живлення, секціонування контактної мережі, ліній дистанційного
управління роз'єднувачами контактної мережі, ліній електропередач,
трансформаторних підстанцій і заземлень металевих і залізобетонних
конструкцій.
   3.15.2. Креслення нетипових опорних конструкцій контактної
мережі,  креслення контактної підвіски в штучних спорудах і
відомості прив'язок типових креслень з оформленими документами,
які погоджують зміни в проекті.
   3.15.3. Акти про здавання службі колій, сигналізації  і
зв'язку  приварних  стикових з'єднань, джемперів, міжрейкових
з'єднань та ізолюючих стиків.
   3.15.4. Відомість  опор контактної мережі із зазначенням
номерів і типів опор, року встановлення, марки сталі металевих
опор, типів і марки бетону бетонних фундаментів, глибини їх
закладення, відміток грунтових вод і даних про їх агресивність,
категорії грунту, характеристик захисного покриття фундаментної
частини.
   У відомості зазначаються фактичні відстані опор від осі
колії, а для опор, установлених у міжколіях, - відстань від осей
обох колій; заміри повинні виконуватися з участю представників
експлуатаційного персоналу; зазначається тип і чисельність лежнів
і опорних плит, тип анкера і дані про відтяжки (їх діаметр і
число).
   3.15.5. Відомість  анкерних  дільниць  контактної  мережі
(додаток 26).
   3.15.6. Відомість  дротів  контактної  мережі  і  ліній
електропередачі по анкерних ділянках із зазначенням їх марок,
номерів барабанів і сертифікатів.
   3.15.7. Комплект креслень нетипових вузлів із зазначенням їх
місця застосування.
   3.15.8. Паспорти на збірні елементи опорних  конструкцій
контактної мережі і протоколи лабораторних випробувань зразків
(кубики) бетонних і залізобетонних конструкцій, споруджених на
місці.
   3.15.9. Відомість габаритів контактної мережі в  штучних
спорудах. Виконавчі креслення і документація на роботи з усунення
негабаритності штучних споруд.
   3.15.10. Виконавчі ситуаційні плани підстанцій і креслення
підземного і надземного господарства: плани, загальні вигляди і
розрізи споруд без креслень деталей і вузлів.
   3.15.11. Виконавчі креслення і електричні схеми первинної і
вторинної комутацій, автоматизації устаткування і телеуправління
тяговими підстанціями, а також об'єктами питного і технічного
водопостачання.
   3.15.12. Принципові однолінійні схеми підстанцій з унесеними
змінами в процесі монтажу і налагодження.
   3.15.13. Креслення  і  схеми  обладнання  зв'язку  для
телеуправління.
   3.15.14. Звітний  інвентарний  опис  електроустаткування
відкритих і закритих частин тягових підстанцій.
   3.15.15. Виконавчі кабельні журнали.
   3.15.16. Протоколи випробування вентиляційної системи.
   3.15.17. Відомість основних відхилень від проекту обладнання
енергопостачання, погоджених замовником.
   3.15.18. Акти огляду прихованих робіт з усіх споруд, в т.ч.:
   котлованів, підготовлених для установлення фундаментів опор
контактної мережі;
   фундаментної частини опор контактної мережі;
   котлованів відкритої і закритої частин тягових підстанцій.
   3.15.19. Акти  прийняття  під  монтаж  установлених опор
контактної мережі.
   3.15.20. Акти  перевірки розбивки споруджень відкритої і
закритої частини тягових підстанцій.
   3.15.21. Попередні акти про прийняття робіт з розширення
підстанцій постачання та інших об'єктів, що входять у комплекс
постачання  тягових  підстанцій,  які виконуються за рахунок
кошторису електрофікованих залізниць.
   3.15.22. Акт прийняття під монтаж технологічного устаткування
приміщень, будівель тягової підстанції.
   3.15.23. Акти  прийняття  під  монтаж  технологічного
устаткування споруджень відкритої частини тягової підстанції.
   3.15.24. Протоколи, акти й журнали перевірки, випробування,
вимірювання і наладки устаткування і обладнання при проведенні
пусконалагоджувальних робіт.
   3.15.25. Акт здавання на відповідне збереження змонтованого
санітарно-технічного устаткування (системи).
   3.15.26. Відомість перетину з контактною мережею повітряних
ліній і каліброваних мереж на дільниці (додаток 27).
   3.16. Щодо енергетичного господарства
   3.16.1. Перелік  споруджень  енергетичного  господарства,
побудованих на кожній станції і кожному перегоні.
   3.16.2. Відомість ліній електроперадачі (опори, дроти).
   3.16.3. Схеми електропостачання споживачів на кожній станції
і живлення споживачів на кожному перегоні.
   3.16.4. Акти налагодження і перевірки захисту устаткування
електропідстанцій, підстанцій та ліній електропередачі.
   3.16.5.  Перелік  переходів  ліній  електропередач через
залізничні колії, силові лінії та інші споруди із зазначенням
габаритів.
   3.16.6. Акти  перевірки  і  прийняття  представниками
котлонагляду (Держміськтехнагляду) котельних установок, а також
випробування  і  замірювань,  які  визначають  відповідність
санітарно-технічних установок і вентиляцій діючим  нормам  і
проекту.
   3.16.7. Виконавча   документація   щодо   обладнання
електропостачання   (електростанцій,   підстанцій,   ліній
електропередачі, освітлювальних мереж, прожекторних установок та
ін.).
   3.16.8. Акти (документи) необхідних погоджень  з  іншими
організаціями (щодо відпуску електроенергії, підключення до мереж
електросистеми та ін.).
   3.16.9. Протоколи, акти й журнали перевірки, випробування,
вимірювання і налагоджування устаткування і  обладнання  при
пусконалагоджувальних роботах.
   3.16.10. Акти випробування трансформаторного мастила, яким
залиті  силові  і автоблокувальні трансформатори і мастильні
вимикачі. Ця вимога не стосується трансформаторів із заводською
пломбою.
   3.16.11. Акти перевірки і регулювання захисту на пунктах
живлення.
   Щодо повітряних ліній
   3.16.12. Виконавчий план траси, а для ліній напругою 20 кВ і
вище - профіль лінії.
   3.16.13. Акти  огляду  прихованих  робіт  фундаментів  і
заземлень.
   3.16.14. Трилінійну схему ліній електропередачі з нанесенням
забарвлення фаз, транспозиції дротів і номерів транспозиційних
опор.
   3.16.15. Монтажні таблиці дротів і тросів.
   3.16.16. Протоколи вимірювань опору заземлення опор.
   3.16.17. Акти огляду переходів і пересічень, складені разом з
представниками зацікавлених організацій (щодо діючих переходів, що
не перебудовуються, акти надає замовник).
   3.16.18. Перелік  відхилень  від  проекту,  погоджених
замовником.
   3.16.19. Паспорт ліній, складений за встановленою формою
(складається разом підрядником і замовником).
   3.16.20. Інвентарний  опис  ліній,  допоміжних  споруд і
аварійного резерву матеріалів, що здаються.
   Щодо кабельних ліній
   3.16.21. Виконавчий план траси.
   3.16.22. Погодження  з  відповідними  організаціями траси
кабельної лінії.
   3.16.23. Протоколи заводських випробувань.
   3.16.24. Акти огляду прихованих робіт.
   3.16.25. Акти випробування кабельних ліній після прокладання.
   3.16.26. Протокол випробування  мастики,  документація  з
розробки муфт.
   3.17. Щодо промислових підприємств
   3.17.1. Документи  про  проведені випробування і аналізи
будівельних матеріалів.
   3.17.2. Генеральний  план об'єкта з нанесеними на ньому
зведеними спорудами і будівлями, підземними комунікаціями  і
зазначенням змін раніше затвердженого генерального плану.
   3.17.3. Паспорти на устаткування, в тому  числі  й  на
вентиляційне.
   3.17.4. Акти проміжного прийняття окремих  відповідальних
конструкцій, акти огляду прихованих робіт і випробування системи
водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання,
газопостачання, опалення, вентиляції.
   3.17.5. Дозвіл відповідних органів на експлуатацію під'їзних
залізничних  колій  при  їх  примиканні до колій загального
користування.
   3.17.6. Акт  органів  державного  пожежного  нагляду про
перевірку протипожежного, спеціального обладнання і приладдя.
   3.17.7. Висновок   Держнагляду   охорони   праці   і
санітарно-епідеміологічного нагляду про виконання заходів і робіт
з метою забезпечення охорони праці, безпечного ведення робіт і
створення нормальних санітарно-гігієнічних умов праці на об'єкті,
що вводиться в експлуатацію.
       Документація, що надається додатково при
        будівництві в несприятливих умовах
   3.18. Щодо об'єктів, побудованих в умовах вирування і слабких
просадних грунтів
   3.18.1. Документація, що відтворює захист грунтів основи від
промерзання і вирування після зведення фундаментів і в період
експлуатації споруд:
   засипання пазух котлованів невируючим грунтом;
   добавка у вируючі грунти, які застосовуються для засипання
пазух котлованів, хімічних реагентів;
   утворення навкруг  приміщень  екранів  із  м'ятої глини,
теплоізоляційних панелей і гідроізоляційних покриттів;
   заходи, які  попереджають  обводнювання  грунтів  біля
фундаментів через витік води з підземних мереж, які примикають до
будівель.
   3.18.2. Документація, яка  визначає  закріплення  грунтів
основи:
   ущільнення грунту  механічним  трамбуванням,  вібруванням,
піщаними палями;
   штучне підсилення грунтів основи.
   3.18.3. Конструктивні заходи:
   заміна грунтів в основі;
   регулювання поверхового   водовідводу  для  запобігання
зволоженню грунтів шляхом вертикального планування будівельного
майданчика;
   осушення грунтів будівельного майданчика: пониження рівня
грунтових  вод  глибокими  дренажами,  напірними  канавами,
водозбірними колодязями;
   оброблення поверхні фундаментів смолами, лаками й іншими
матеріалами для зменшення сил змерзання грунтів з фундаментами.
   3.19. Щодо об'єктів, побудованих на освоєних територіях або
на територіях, що освоюються
   3.19.1. Документи з визначенням межі зони небезпечного впливу
підземних виробок.
   3.19.2. Розрахунки довготривалості процесу зрушень.
   3.19.3. Заходи щодо охорони об'єктів від шкідливого впливу
підземних виробок, які залежать від розміру очікуваних зрушень
земної поверхні, а також від призначення і конструкції об'єктів:
   закладання виробленого простору;
   залишення запобіжних ціликів необхідних розмірів;
   застосування будівельних  і  конструктивних  заходів  в
опрацьовуваних об'єктах, які зменшують шкідливий вплив гірських
розробок та ін.
   3.19.4. Матеріали    систематичних    інструментальних
спостережень, детальний опис деформацій (тріщин, перекосів і
т.ін.).
   В акті державної комісії визначається ступінь ефективності
вжитих заходів щодо охорони об'єктів.
   3.20. Щодо об'єктів, побудованих у сейсмічних районах
   3.20.1. У виконавчій документації повинні бути відображені, а
в необхідних випадках підтверджені актами огляду прихованих робіт
спеціальні конструктивні заходи щодо забезпечення сейсмостійкості
будівель і споруд відповідно до вимог державних норм і правил.
   3.20.2. Акти випробувань щільності з'єднання розчину з цеглою
у кладці несучих стін кам'яних будов.
      4. Документація, що надається генеральним
      підрядником при будівництві метрополітенів
   Генпідрядною організацією, окрім документації, передбаченої
ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів. Основні положення", також СНиП III-44-77  "Тоннели
железнодорожные, автодорожные и гидротехнические. Метрополитены.
ЦНИСТ", повинна бути додатково надана така документація:
   4.1. Щодо споруд і архітектур
   4.1.1. Попікетні відомості всіх тунельних споруд.
   4.1.2. Робочі креслення (повторний комплекс: конструктивні,
архітектурні, оздоблювальні щодо кожної станції і перегонів) з
написами про відповідність виконаних у натурі робіт цим кресленням
або з унесеними в них змінами, зробленими особами, відповідальними
за  виконання будівельно-монтажних робіт; зазначений комплект
робочих креслень є виконавчою документацією.
   4.1.3. Звіт про інженерно-геологічні умови будівництва лінії
метрополітену.
   4.1.4. Відомість основних застосованих конструкцій за видами
і призначенням спорудження об'єкта.
   4.1.5. Відомість основних змін, унесених у проект у процесі
будівництва.
   4.1.6. Сертифікати  і  паспорти,  які засвідчують якість
застосованих матеріалів, обладнання і виробів.
   4.1.7. Показники  міцності  укладеного  в  конструкції
монолітного і збірного бетону й залізобетону.
   4.1.8. Геометрична точність укладених кілець і оздоблення
тунелів.
   4.1.9. Осідання поверхні в районі проходження траси ліній
метрополітену.
   4.1.10. Протоколи  лабораторного аналізу хімічного складу
грунтових вод.
   4.1.11. Відомісті про впровадження науково-дослідних робіт і
вдосконалень, унесених при спорудженні метрополітену.
   4.2. Щодо колії і контактної рейки
   4.2.1. Відомості загальної довжини колій з виділенням довжини
головних колій, з'єднувальних віток, віток у депо, колій у парках,
протяжності колій в тунелях на метромостах і  на  наземних
дільницях.
   4.2.2. Виконавчі плани наземних дільниць ліній з їх описом і
короткою характеристикою конструкції земляного полотна, верхньої
будови колій та інженерно-геологічних умов будівництва.
   4.2.3. Виконавчі креслення спорудження земляного полотна
наземних  дільниць.  Відомість  дренажів,  прорізів та інших
улаштувань у земляному полотні. Відомість виконання укріплень
земляного полотна і водовідвідних споруджень.
   4.2.4. Акти здавання земляного полотна наземних ділянок під
укладення колії або основи тунельної обробки під укладення колії з
відомістю контрольного нівелювання по осі і бровках земляного
полотна, замірювань ширини земляного полотна, поверхонь, нахилів
зливної призми і крутизни укосів. Акти лабораторного випробування
грунтів, використаних для спорудження земляного полотна. Акти
перевірки ступеня ущільнення грунтів у насипах.
   4.2.5. Відомість додаткових постійних реперів, установлених
генпідрядником, із зазначенням їх місцеположення і відміток.
   4.2.6. План і профіль колії із зазначенням зупинних пунктів,
колійного розвитку на станціях, середніх і граничних ухилів та
довжини кривих дільниць у процентному вираженні щодо загальної
довжини із зазначенням найменшого радіусу кривих.
   4.2.7. Відомість про конструкцію верхньої колії і контактної
рейки, до яких уносять характеристику основи, типи шпал, рейок,
довжина рейкових плітей і способів зварювання, типи конструктивних
елементів верхньої будови колії і контактної рейки.
   4.2.8. Покілометрова і  постанційна  відомість  укладених
матеріалів верхньої будови колії із зазначенням призначення колій,
типу рейок, кількості і марки бетону, роду баласту, породи і
якості деревини шпал і року укладення їх, довжини рейкових плітей,
року прокату і номера плавлення рейок, числа скріплень за типами і
видами, типу марки і числа стрілочних переводів.
   4.2.9. Покілометрова відомість баласту, укладеного в колію.
   4.2.10. Відомість покілометрового запасу матеріалів верхньої
будови колії і контактної рейки, що передається експлуатаційній
організації.
   4.2.11. Відомість установлених колійних і сигнальних знаків.
   4.2.12. Сертифікати  на  елементи верхньої будови колії,
контактної рейки, стрілочні переводи і на зварювання стиків
рейкових плітей і плітей контактної рейки.
   4.2.13. Відомість контрольних промірів положення рейкових
ниток відносно реперів. Паспорти кривих ділянок з відомостями
промірювань положення кривих у плані (основні параметри, проектні
і фактичні стріли прогину). Відомість підвищення зовнішньої рейки
в кривих.
   4.2.14. Відомість захисних засобів: парканів, живого захисту
і т.ін.
   4.2.15. Відомість бальної оцінки стану колії і контактної
рейки за даними проходу колієвимірювального вагона або візка і
катучого шаблона для контактної рейки.
   4.3. Щодо ескалаторів
   4.3.1. Технічний і реєстраційний паспорт ескалатора й інша
технічна  документація,  яка  поставляється  у  комплекті  з
ескалаторами.
   4.3.2. Акт про виконання налагодження  електропривода  і
48-годинного обкатування ескалатора згідно з правилами обладнання
і безпеки експлуатації ескалаторів.
   4.3.3. Акт  про  прийняття  ескалатора  представниками
експлуатації.
   4.3.4. Документація щодо реєстрації й огляду ескалаторів.
   4.3.5. Акт випробування демонтажного обладнання.
   4.3.6. Відомість запасних частин, резервного технологічного
устаткування, яке передається експлуатаційній організації.
   4.4. Щодо      інженерно-технічного      обладнання
(санітарно-технічного обладнання)
   4.4.1. Короткий опис, що включається в акти приймальних
комісій, систем водпостачання, вентиляцій, опалення, водовідливних
та іншого санітарно-технічного обладнання із зазначенням типів
основного устаткування.
   4.4.2. Паспорти на інженерно-технічне і санітарно-технічне
устаткування.
   4.4.3. Акти про виконання налагоджувальних робіт і проведення
випробування всіх систем інженерно-технічного  обладнання  із
зазначенням організацій, які виконали налагодження і випробування.
   4.4.4.  Акт  здавання  міським  організаціям  зовнішніх
комунікацій, уводів і дозволу на спускання каналізаційних і умовно
чистих вод у міські мережі.
   4.4.5. Акти  випробування  герметичності фекальних баків,
водовідливних установок і проведення гідравлічних випробувань
комунікацій і ємкостей.
   4.4.6. Акти перевірки захисту комунікацій від блукаючого
струму.
   4.4.7. Акти  замірювання  рівня  шуму,   створюваного
вентиляторами у вентильованих приміщеннях, а для вентиляторів
основної вентиляції - у тунелях і на поверхні.
   4.4.8. Відомості про виконані заходи щодо зниження рівня шуму
вентиляторів.
   4.4.9. Акти випробування демонтажного обладнання.
   4.4.10. Відомість запасних частин і резервного устаткування,
яке передається експлуатаційній організації.
   4.5. Щодо електротехнічного обладнання
   4.5.1. Короткий опис, який включається в акти приймальних
комісій, систем електропостачання змінним і постійним струмом і
систем управління підстанціями та установками із зазначенням типів
основного устаткування.
   4.5.2. Паспорти на устаткування.
   4.5.3. Документ про  розмежування  експлуатації  живлення
кабельних  мереж  між  електропостачальними  організаціями  й
метрополітеном.
   4.5.4. Виконавча документація про здійснення заходів щодо
забезпечення пожежної безпеки в електроприміщеннях і захисту
обслуговувального персоналу від ураження електричним струмом.
   4.5.5. Виконавча  документація  про  виконання  заходів,
передбачених проектом щодо попередження попадання підземних вод на
устаткування в електоприміщеннях.
   4.5.6. Довідка про виконання заходів, передбачених проектом,
щодо захисту від блукаючого струму і електрохімічної корозії.
   4.5.7. Акт  про  проведення  налагоджувальних  робіт  і
випробування підвищеною напругою із зазначенням організацій, які
виконали налагоджування і випробування.
   4.6. Щодо автоматики і телемеханіки для руху поїздів, зв'язку
і електрогодинників
   4.6.1. Відомості, які включаються в акти приймальних комісій,
щодо обладнання автоматики й телемеханіки для руху поїздів,
зв'язку і електрогодинників із зазначенням  типів  основного
устаткування.
   4.6.2. Паспорти на устаткування.
   4.6.3. Акти  про  проведення  налагоджувальних  робіт  і
випробувань щодо устаткування автоматики, телемеханіки для руху
поїздів, зв'язку й електрогодинників.
   4.7. Щодо організації руху
   4.7.1. До актів приймальних комісій замовником разом з
генпідрядником додаються відомості про основні експлуатаційні
характеристики ліній метрополітену, які вводяться в експлуатацію
(швидкість руху, основні дані про облаштування депо, станцій,
перегонів, камер з'їздів, з'єднувальних віток, віток в депо та
ін.).
   4.7.2. Акти  щодо  пропускання  пробного  поїзда  і про
обкатування рухомого складу, колії і облаштувань.
   4.7.3. Акти про виконання налагоджувальних робіт і перевірку
роботи обладнання автоматичного ведення поїздів та автоматичних
дверей станцій під час пробного руху поїздів.
   4.8. Щодо пожежної безпеки
   4.8.1. До актів приймальних комісій додаються відомості про
системи гасіння пожеж на станціях, тунелях, притунельних спорудах,
електродепо та інших об'єктах метрополітенів.
   4.8.2. Акти прийняття в експлуатацію систем гасіння пожеж.
   4.9. Щодо економіки будівництва
   4.9.1. Надаються відомості про основні рішення і методи
виконання робіт на будівництві, дані про досягнуті найбільш
швидкісні проходки тунелів, про застосування нових прогресивних
методів проведення робіт, конструкцій і матеріалів.
   4.9.2. Відомість основних  обсягів  робіт,  виконаних  у
порівнянні із затвердженим проектом.
   4.9.3. Документація про внесені в проект і кошторис зміни й
доповнення, затверджені рішеннями відповідних інстанцій.
   4.9.4. Довідка замовника і генерального  підрядника  про
фактичні строки будівництва об'єкта в порівнянні із затвердженими
нормами.
     5. Перелік проектної, виконавчої і виробничої
    документації, що надається при прийманні об'єктів
   залізничного транспорту і метрополітенів в експлуатацію
   Документація, що надається державній приймальній  комісії
замовником (забудовником):
   5.1. Проектно-кошторисна  документація,  затверджена  в
установленому   порядку,   а   також   довідка  основних
техніко-економічних  показників  об'єкта,  що  приймається  в
експлуатацію.
   5.2. Відомість допущених при будівництві  відхилень  від
затверджених проектів і кошторисів (додаток 28).
   5.3. Список проектних, науково-дослідницьких і розвідувальних
організацій, що брали участь у проектуванні об'єкта.
   5.4. Загальний план усіх земель, відведених для будівництва,
залізничних ліній споруд і підприємств, з відповідними документами
на право  землекористування,  і  відомість  смуги  відведення
(додаток 29).
   5.5. Документи на геодезичну розбивну основу для будівництва,
а також на геодизичну роботу в процесі будівництва, виконані
замовником.
   5.6. Документи геології і гідрогеології будівельної площі за
результатами випробувань і аналізу грунтових вод.
   5.7. Дозвіл  органів  Держархбудконтролю  на  виробництво
будівельно-монтажних робіт  на  об'єктах  житлово-громадського
призначення.
   5.8. Склад затвердженого пускового комплексу для об'єкта
виробничого призначення, якщо це передбачено проектом і титульним
списком.
   5.9. Довідка  про  забезпечення  об'єкта експлуатаційними
кадрами, санітарно-побутовими приміщеннями, пунктами харчування і
торгівлі, житловими і громадськими будівлями.
   5.10. Довідка про забезпечення об'єкта, що приймається в
експлуатацію,  матеріально-технічними ресурсами, у тому числі
сировиною, електроенергією, водою, паром, газом, паливом, стислим
повітрям, скиданням стічних вод та ін.
   5.11. Документ на спеціальне водокористування.
   5.12. Паспорт на обладнання і механізми.
   5.13. Акти  приймання  будівель,  споруд,  змонтованого
обладнання  (механізмів)  і  комунікацій,  складені  робочими
комісіями.
   5.14.  Акт приймання в експлуатацію будівель, споруд і
приміщень, указаний у п.2.17 цього Положення.
   5.15. Довідки  місцевих  експлуатаційних організацій щодо
зовнішніх  мереж  холодного  і  гарячого  водозабезпечення,
каналізації, теплозабезпечення, енергопостачання і зв'язку, які
забезпечують експлуатацію об'єктів  і  приймаються  ними  на
обслуговування.
   5.16. Довідка про відповідність потужностей, які підлягають
уведенню в дію (за розрахунковою потужністю для початкового
періоду освоєння проектних потужностей), потужностям, передбаченим
проектом.
   5.17. Документи про дозвіл на експлуатацію  об'єктів  і
обладнання, підконтрольних відповідним органам державного нагляду,
представники яких не ввійшли до складу державної приймальної
комісії.
   5.18. Відомості запропонованих робочою комісією додаткових
робіт, не передбачених проектом, з необхідним техніко-економічним
обгрунтуванням і зазначенням орієнтованих обсягів, ціни і термінів
виконання (додаток 30).
   5.19. Відомість виконаних обсягів і вартість  робіт  за
розділами  кошторисів або кошторисно-фінансовими розрахунками,
підписану замовником, підрядником  і  проектною  організацією
(додаток 31).
   5.20. Довідка про усунення недоробок і дефектів, установлених
робочою комісією (додаток 32).
   5.21. Довідка замовника і  генерального  підрядника  про
фактичну  тривалість  будівництва  об'єкта  в  порівнянні із
затвердженими нормами.
   5.22. Довідка про розміри утворених замовником затрат із
затвердженим кошторисом.
   5.23. Узагальнений висновок робочої комісії про готовність
об'єкта в цілому до приймання в експлуатацію державною приймальною
комісією.

 Начальник Головного управління
 науково-технічної політики та
 безпеки транспорту Міністерства
 транспорту України               О.Л.Петрашевський
                Додаток 1
                до пункту 2.3 Положення про порядок
                прийняття в експлуатацію закінчених
                будівництвом об'єктів залізничного
                транспорту і метрополітенів
     Акт робочої комісії про прийняття устаткування
        після індивідуального випробування


м. ________________          "____"____________ 200__ р.
   Робоча комісія, яка призначена ______________________________
                  (назва організації-замовника
__________________________________________________________________
     (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішення від "___"___________ 200__ р. N ________,
   у складі:
   голови - представника замовника (забудовника) _______________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

членів комісії - представників:
   генерального підрядника ____________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   субпідрядних (монтажних) організацій _______________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   експлуатаційної організації ________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   генерального проектувальника _______________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ______
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державного пожежного нагляду ________________________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів охорони праці ______________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів охорони довкілля ____________________________________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державної інспекції ефективного використання газу __
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   УСТАНОВИЛА:
   1. Генеральним підрядником __________________________________
__________________________________________________________________
      (назва організації та її відомча належність)

пред'явлено для прийняття такого устаткування ____________________
__________________________________________________________________
    (перелік устаткування та його коротка характеристика
_________________________________________________________________,
      (при потребі перелік указується в додатку)

змонтоване в ____________________________________________________,
          (назва будівлі, споруди, цеху)

який входить до складу ___________________________________________
__________________________________________________________________
   (назва підприємства, його черги, пускового комплексу)
   2. Монтажні роботи виконані _________________________________
__________________________________________________________________
   (назва монтажних організацій та їх відомча належність)
   3. Проектна документація розроблена _________________________
__________________________________________________________________
      (назва проектних організацій та їх відомча
__________________________________________________________________
     належність, номери креслень і дати їх складання)
   4. Дата початку монтажних робіт _____________________________
                       (місяць і рік)
   Дата закінчення монтажних робіт _____________________________
                       (місяць і рік)

Робочою комісією проведені додаткові випробування устаткування
(крім випробувань, які зафіксовані у виконавчій документації, що
подана генпідрядником): __________________________________________
__________________________________________________________________
            (назва випробувань)
           Рішення робочої комісії
   Роботи з монтажу пред'явленого устаткування виконані згідно з
проектом, стандартами, будівельними нормами, технічними умовами і
відповідають вимогам прийняття для його комплексного випробування.
   Пред'явлене до прийняття устаткування, указане в пункті 1
цього акта, вважати прийнятим з "___"_____________ 200___ р. для
комплексного випробування.
   Голова робочої комісії        _______________________
                          (підпис)
   Члени робочої комісії         _______________________
                      _______________________
                          (підписи)

ЗДАЛИ                  ПРИЙНЯЛИ
представники генерального        представники замовника
підрядника і субпідрядних        (забудовника)
організацій

_________________________        _________________________
_________________________        _________________________
_________________________        _________________________
    (підписи)                 (підписи)
                Додаток 2
                до пункту 2.3 Положення про порядок
                прийняття в експлуатацію закінчених
                будівництвом об'єктів залізничного
                транспорту і метрополітенів
     Акт робочої комісії про прийняття устаткування
         після комплексного випробування

м. ________________          "____"____________ 200__ р.
   Робоча комісія, яка призначена ______________________________
                  (назва організації-замовника
_________________________________________________________________,
     (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішення від "___"___________ 200__ р. N ________,
   у складі:
   голови - представника замовника (забудовника) _______________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   членів комісії - представників:
   генерального підрядника ____________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   субпідрядних (монтажних) організацій _______________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   експлуатаційної організації ________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   генерального проектувальника _______________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ______
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державного пожежного нагляду ________________________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів охорони праці ______________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів охорони довкілля ____________________________________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державної інспекції ефективного використання газу ___
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   УСТАНОВИЛА:
   1. Устаткування _____________________________________________
       (назва устаткування, технологічної лінії, установки,
__________________________________________________________________
    агрегату (при потребі вказуються в додатку до акта)

змонтоване в ____________________________________________________,
           (назва будівлі, споруди, цеху)

який входить до складу ___________________________________________
_________________________________________________________________,
   (назва підприємства, його черги, пускового комплексу)

пройшло комплексне   випробування,   включаючи   необхідні
пусконалагоджувальні  роботи  разом  з  комунікаціями  з
"___"__________ 200__  р.  до  "___"__________  200__  р.
протягом _______________ у відповідності з установленим замовником
    (дні або години)
порядком і за ___________________________________________________.
 (назва документа, за яким здійснювалось комплексне випробування)
   2. Комплексне   випробування,   включаючи   необхідні
пусконалагоджувальні роботи, виконано ____________________________
__________________________________________________________________
 (назва організації-замовника, пусконалагоджувальної організації)
   3. Дефекти проектування, виготовлення і монтажу устаткування
(при потребі вказується в додатку до акта), які виявлені в процесі
комплексного випробування, а також недоробки: ____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ усунені.
   4. У процесі комплексного випробування виконані додаткові
роботи, вказані в додатку до цього акта.
           Рішення робочої комісії
   Устаткування, яке пройшло комплексне випробування, вважати
готовим до експлуатації і випуску продукції (надання послуг),
передбаченої проектом в обсязі, що відповідає нормам освоєння
проектних потужностей в початковий період,  і  прийнятої  з
"___"_____________  200___  р.  для  пред'явлення  державній
приймальній комісії для прийняття в експлуатацію.
   Голова робочої комісії         _____________________
                          (підпис)
   Члени робочої комісії          _____________________
                       _____________________
                          (підписи)
                Додаток 3
                до пункту 2.3 Положення про порядок
                прийняття в експлуатацію закінчених
                будівництвом об'єктів залізничного
                транспорту і метрополітенів

  Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом
   об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії

м. ________________          "____"____________ 200__ р.
   Робоча комісія, яка призначена ______________________________
                  (назва організації-замовника
_________________________________________________________________,
     (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішення від "___"___________ 200__ р. N ________,
   у складі:
   голови - представника замовника (забудовника) _______________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   членів комісії - представників:
   генерального підрядника ____________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   субпідрядних (монтажних) організацій _______________________,
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   експлуатаційної організації ________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   генерального проектувальника _______________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ______
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державного пожежного нагляду ________________________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів охорони праці ______________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державної інспекції ефективного використання газу ___
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів охорони довкілля (об'єктів промислового призначення)
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   профспілкової організації __________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   відповідно до ДБН А.3.1-3-94
   УСТАНОВИЛА:
   1. Генеральним підрядником __________________________________
_________________________________________________________________
      (назва організації та її відомча належність)

пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
             (назва об'єкта)
   2. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником, який
виконав __________________________________________________________
_________________________________________________________________,
              (види робіт)

та його субпідрядними організаціями ______________________________
_________________________________________________________________,
      (назва організацій та їх відомча належність)

які виконали _____________________________________________________
                 (види робіт)
   3. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена
проектними організаціями _________________________________________
__________________________________________________________________
      (назва організації та їх відомча належність)
   4. Будівництво здійснювалось за проектом ____________________
__________________________________________________________________
    (номер проекту, номер серії (за типовими проектами)
   5. Проектно-кошторисна документація затверджена _____________
__________________________________________________________________
 (назва органу, який затвердив документацію на об'єкт у цілому)

"___"________________ 200__ р. N_________.
   6. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни:

початок робіт ________________;  закінчення робіт _______________
        (місяць і рік)            (місяць і рік)
   7. Робочою комісією пред'явлена документація ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (перелік документів згідно з п.2.7 ДБН А.3.1.-3-94)
   8. Об'єкт має такі показники: _______________________________
__________________________________________________________________
       (потужність, продуктивність, виробнича
__________________________________________________________________
       площа, протяжність, місткість і т.ін.)
   9. Технологічні  та  архітектурно-будівельні рішення щодо
об'єкта характеризуються такими даними: __________________________
__________________________________________________________________
(короткі технічні характеристики з планування, кількості поверхів,
__________________________________________________________________
     основних матеріалів і конструкцій, інженерного
__________________________________________________________________
         і технологічного устаткування)
   10. Устаткування встановлено згідно з актами  про  його
прийняття після індивідуального та комплексного випробування і
прийняття його робочими комісіями у кількості:
   за проектом ___________________ одиниць;
   фактично ____________________ одиниць.
   Перелік устаткування до цього акта додається.
   11. Заходи щодо охорони праці, забезпечення вибухобезпеки,
пожежобезпеки, охорони навколишнього природнього середовища і
антисейсмічні заходи, передбачені проектом
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
          (відомості про виконання)
   Характеристика заходів наведена в додатку до акта.
   12. Виявлені дефекти і недоробки повинні бути усунені в
терміни, зазначені в додатку до цього акта.
   13. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною
документацією:
усього ______________ тис.грн., у тому числі: будівельно-монтажних
робіт _______________________ тис.грн., устаткування, інструменту,
інвентарю ____________ тис.грн.
           Рішення робочої комісії
__________________________________________________________________
             (назва об'єкта)
__________________________________________________________________
   УВАЖАТИ ПРИЙНЯТИМ від генерального підрядника і готовим до
пред'явлення державній комісії.
   Голова робочої комісії            ________________
                            (підпис)
   Члени робочої комісії            ________________
                         ________________
                            (підписи)

ЗДАЛИ                ПРИЙНЯЛИ
представники генерального      представники замовника
підрядника і субпідрядних      (забудовника)
організацій
_________________________      _________________________
_________________________      _________________________
_________________________      _________________________
    (підписи)              (підписи)
                Додаток 4
                до пункту 2.4 Положення про порядок
                прийняття в експлуатацію закінчених
                будівництвом об'єктів залізничного
                транспорту і метрополітенів
                 ЗАТВЕРДЖУЮ:
                 _________________________________
                 (прізвище, ім'я та по батькові,
                 _________________________________
                 посада особи, яка затвердила акт)
                 "___"_______________ 200___ р.
     Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію
    закінчених будівництвом будівлі, споруди, приміщення

м. ________________          "____"____________ 200__ р.
   Робоча комісія, яка призначена ______________________________
                  (назва організації-замовника
_________________________________________________________________,
     (забудовника), яка призначила робочу комісію)

рішення від "___"___________ 200__ р. N ________,
   у складі:
   голови - представника замовника (забудовника) _______________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   членів комісії - представників:
   генерального підрядника ____________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   субпідрядних (монтажних) організацій _______________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   експлуатаційної організації ________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   генерального проектувальника _______________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ______
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державного пожежного нагляду ________________________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів охорони праці ______________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державної інспекції ефективного використання газу ___
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів охорони довкілля (об'єктів промислового призначення)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   профспілкової організації ___________________________________
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   відповідно до ДБН А.3.1.-3-94
   УСТАНОВИЛА:
   1. Генеральним підрядником __________________________________
__________________________________________________________________
      (назва організації та її відомча належність)

пред'явлено для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
        (назва будівлі, споруди, приміщення)

який входить до складу ___________________________________________
                  (назва об'єкта)
   2. Будівництво виконано на підставі рішення  (постанови,
розпорядження, наказу) від "___"___________ 200___ р. N __________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
        (назва органу, який виніс рішення)
   3. Будівництво здійснювалось генеральним підрядником, який
виконав __________________________________________________________
__________________________________________________________________
              (види робіт)

та субпідрядними організаціями ___________________________________
_________________________________________________________________,
      (назва організацій та їх відомча належність)

які виконали _____________________________________________________
                 (види робіт)
   4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена
проектними організаціями _________________________________________
__________________________________________________________________
   (назва проектних організацій та їх відомча належність)
   5. Будівництво здійснювалось за проектом ____________________
__________________________________________________________________
    (номер проекту, номер серії (за типовими проектами)
   6. Проектно-кошторисна документація затверджена _____________
__________________________________________________________________
    (назва органу, який затвердив проектно-кошторисну
__________________________________________________________________
         документацію на об'єкт у цілому)

"___"______________ 200__ р. N _____________
   7. Будівельно-монтажні роботи виконувались у терміни:

початок ______________________;  закінчення _____________________
      (місяць і рік)            (місяць і рік)

при тривалості будівництва (місяців):
   за нормою ________________________;
   фактично ___________________________________.
   8. Робочій комісії надана така документація: ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
  (перелік документів відповідно до п.2.7 ДБН А.3.1.-3-94 )
   9. Подана до прийняття в експлуатацію будівля, споруда,
приміщення має такі основні показники: ___________________________
                   (потужність, продуктивність,
__________________________________________________________________
     виробнича площа, протяжність, місткість і т.ін.)
   10. Технологічні  та архітектурно-будівельні рішення щодо
будівлі, споруди, приміщення характеризуються такими даними: _____
__________________________________________________________________
      (стислі технічні характеристики з планування
__________________________________________________________________
   кількості поверхів, основних матеріалів та конструкцій,
__________________________________________________________________
      інженерного та технологічного устаткування)
   11. Устаткування встановлено згідно з актами  про  його
прийняття  після індивідуального та комплексного випробування
робочими комісіями устаткування у кількості:
   за проектом ______________________ одиниць;
   фактично ________________________ одиниць.
   Перелік устаткування до цього акта додається додатково.
   12. Заходи щодо охорони праці, забезпечення вибухобезпеки,
пожежобезпеки,  охорони  довкілля  та  антисейсмічні  заходи,
передбачені проектом
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
          (відомості про виконання)
   13. Зовнішні  надвірні комунікації холодного та гарячого
водопостачання, каналізації,  теплопостачання,  газопостачання,
енергозабезпечення та зв'язку забезпечують нормальну експлуатацію
будівлі, споруди, приміщення та прийняті міськими експлуатаційними
організаціями. Перелік довідок міських експлуатаційних організацій
додається до акта.
   14. Недоробки та дефекти усунені.
   15. Кошторисна вартість за затвердженою проектно-кошторисною
документацією:  усього  ________  тис.грн.,  у  тому  числі:
будівельно-монтажних робіт _________  тис.грн.,  устаткування,
інструменту та інвентарю ___________ тис.грн.
   16. Кошторисна вартість основних фондів, які приймаються в
експлуатацію _______ тис.грн., у тому числі: будівельно-монтажних
робіт _________ тис.грн., устаткування, інструменту та інвентарю
____________ тис.грн.
           Рішення робочої комісії
   Пред'явлене до прийняття ____________________________________
__________________________________________________________________
        (назва будівлі, споруди, приміщення)
   ПРИЙНЯТИ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
   Голова робочої комісії            _______________
                            (підпис)
   Члени робочої комісії             _______________
                          _______________
                            (підписи)
               Додаток 5
               до пункту 2.17 Положення про порядок
               прийняття в експлуатацію закінчених
               будівництвом об'єктів залізничного
               транспорту і метрополітенів
                  ЗАТВЕРДЖЕНО:
                  ______________________________
                  ______________________________
                  ______________________________
                  (дата та   номер   рішення
                  (наказу, постанови та ін.),
                  прізвище, ім'я та по батькові
                  і посада особи, яка підписала
                  рішення (наказ, постанова та
                  ін.)
                Акт
     державної приймальної комісії про прийняття в
     експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

від "____"____________ 200__ р.     __________________________
                    (місцезнаходження об'єкта)

Державна приймальна комісія, яка затверджена (наказом, постановою)

від "___"___________ 200__ р. N____  ___________________________
_________________________________________________________________,
       (назва органу, який призначив комісію)
   у складі:
   голови _____________________________________________________,
   членів комісії - представників:
   замовника (забудовника) ____________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   експлуатаційної організації ________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   генерального підрядника ____________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   генерального проектувальника _______________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державного архітектурно-будівельного контролю _______
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державного санітарно-епідеміологічного нагляду ______
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державного пожежного нагляду ________________________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів охорони праці ______________________________________,
             (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів Державної інспекції ефективного використання газу ___
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів охорони довкілля ____________________________________
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів виконавчої влади та місцевого самоврядування ________
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   профспілкової організації __________________________________,
              (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   банку, який фінансує (об'єкти промислового призначення) _____
_________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)
   органів регулювання  використання  та  охорони  водойомищ
(об'єкти промислового призначення) _______________________________
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові, посада)

відповідно ДБН А.3.1.-3-94
   УСТАНОВИЛА:
   1. Замовником (підрядником разом з замовником) ______________
__________________________________________________________________
      (назва організації та її відомча належність)

пред'явлено для прийняття в експлуатацію _________________________
                  (назва об'єкта, вид будівництва
__________________________________________________________________
  (нове, розширення, реконструкція, технічне переозброєння)
   за адресою: _________________________________________________
             (область, район, населений пункт,
__________________________________________________________________
    мікрорайон, квартал, вулиця, номер будинку (корпус)
   2. Будівництво  здійснено  на  підставі рішення (наказу,
постанови та ін.) від
"___"___________ 200___ р. N _____  _____________________________
__________________________________________________________________
        (назва органу, який виніс рішення)

згідно з дозволом на виконання будівельно-монтажних робіт від
"___"___________ 200___ р. N _______ ____________________________
__________________________________________________________________
    (назва органу Держархбудконтролю, який видав дозвіл)
   3. Будівництво здійснено генеральним підрядником ____________
_________________________________________________________________,
     (назва організації та її відомча належність)

який виконав ____________________________________________________,
                 (види робіт)

та субпідрядними організаціями ___________________________________
                 (назва організацій та їх відомча
__________________________________________________________________
   належність, види робіт, які виконані кожною організацією
__________________________________________________________________
     (при кількості організацій більше трьох перелік
__________________________________________________________________
       їх наводиться в додатку до цього акта)
   4. Проектно-кошторисна документація на будівництво розроблена
генеральним проектувальником _____________________________________
_________________________________________________________________,
      (назва організації та її відомча належність)

який виконав _____________________________________________________
          (назва частин або розділів документації)

та субпідрядними організаціями ___________________________________
           (назва організацій, їх відомча належність та
__________________________________________________________________
виконані частини і розділи документації (при кількості організацій
__________________________________________________________________
  більше трьох перелік їх наводиться в додатку до цього акта)
   5. Вихідні дані для проектування видані _____________________
      (назва науково-дослідних та розвідувальних організацій,
__________________________________________________________________
 їх відомча належність, тематика вихідних даних (при кількості
__________________________________________________________________
організацій більше трьох перелік їх наводиться в додатку до
цього акта)
   6. Будівництво  здійснювалось  за  проектом  (типовим,
індивідуальним, повторного застосування) _________________________
        (номер проекту, номер серії (за типовими проектами)
__________________________________________________________________
  (для індивідуального проекту об'єктів житлово-цивільного
__________________________________________________________________
      призначення вказується назва органу, який
       дозволив застосування такого проекту)
   7. Проектно-кошторисна документація затверджена _____________
           (назва органу, який затвердив (перезатвердив)
__________________________________________________________________
    документацію на об'єкт (чергу, пусковий комплекс)

"___"______________ 200__ р. N _____________
   8. Будівельно-монтажні роботи здійснено в терміни:

початок ______________________;   закінчення __________________
      (місяць і рік)             (місяць і рік)

при тривалості будівництва (місяців):

за нормою ______________________; фактично ______________________.
   9. Державній приймальній комісії представлена документація:
__________________________________________________________________
        (перелік документів відповідно до
__________________________________________________________________
        пунктів 2.7, 2.10 ДБН А.3.1.-3-94)
   Указані документи є обов'язковими до цього акта.
   10. Пред'явлений до прийняття в експлуатацію об'єкт (для всіх
об'єктів, крім житлових будинків) має такі основні показники
потужності,  продуктивності,  виробничої  площі,  протяжності,
місткості, обсягу, пропускної здатності, провізної здатності,
кількості робочих місць і т.ін. (заповнюється за всіма об'єктами в
одиницях  вимірювання  відповідно  до цільової продукції або
основними видами послуг):

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ