ДСТУ EN 16281:2017 Изделия для защиты детей. Устройства блокировки окон и дверей, которые делают невозможным открытие их детьми. Требования безопасности и методы испытаний (EN 16281:2013, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 16281:2017 Изделия для защиты детей. Устройства блокировки окон и дверей, которые делают невозможным открытие их детьми. Требования безопасности и методы испытаний (EN 16281:2013, IDT)
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия18.12.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 16281:2015
Утверждающий документПриказ от 18.12.2017 № 422 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, отмене национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа16281:2017
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Страховой фонд документации» (ТК 40)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Страховой фонд документации» (ТК 40)


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2020 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вироби для захисту дітей
ПРИСТРОЇ БЛОКУВАННЯ ВІКОН
ТА ДВЕРЕЙ, ЯКІ УНЕМОЖЛИВЛЮЮТЬ
ВІДКРИВАННЯ ЇХ ДІТЬМИ
Вимоги щодо безпеки та методи випробування

ДСТУ EN 16281:2017
(EN 16281:2013, IDT)

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Страховий фонд документації» (ТК 40), Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 18 грудня 2017 р. № 422 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 16281:2013 Child protective products — Consumer fitted child resistant locking devices for windows and balcony doors — Safety requirements and test methods (Вироби для захисту дітей. Пристрої блокування вікон та дверей, які унеможливлюють відкривання їх дітьми. Вимоги щодо безпеки та методи випробування) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за С EN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 16281:2015 (EN 16281:2013, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Функції захисту дитини

4.2 Механічні функції та структурна цілісність

4.3 Дрібні деталі

4.4 Малі кульки

4.5 Гострі краї

4.6 Інформація про покупку

4.7 Інструкції користувача

4.8 Маркування виробу

5 Методи випробування

5.1 Загальні умови випробування

5.2 Випробувальне устатковання

5.3 Обсяг та порядок проведення випробування

5.4 Процедура випробування — функції захисту дитини

5.5 Процедури випробування — механічні випробування

5.6 Звіт про випробування

Додаток А (довідковий) Блок-схема процедури випробування

Додаток В (обов’язковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 16281:2017 (EN 16281:2013, IDT) «Вироби для захисту дітей. Пристрої блокування вікон та дверей, які унеможливлюють відкривання їх дітьми. Вимоги щодо безпеки та методи випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 16281:2013 (версія en) «Child protective products — Consumer fitted child resistant locking devices for windows and balcony doors — Safety requirements and test methods».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 121 «Дизайн та ергономіка».

Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 16281:2015 (EN 16281:2013, IDT), прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено згідно з наказом ДП «УкрНДНЦ» № 101 від 27 квітня 2017 p.;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 16281:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та додатку В наведено «Національні пояснення», виділені рамкою.

Європейські стандарти EN ISO 6508-1 та EN ISO 4287, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як національні ДСТУ ISO 6508-1:2013 та ДСТУ ISO 4287:2013 відповідно.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
ПРИСТРОЇ БЛОКУВАННЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ,
ЯКІ УНЕМОЖЛИВЛЮЮТЬ ВІДКРИВАННЯ ЇХ ДІТЬМИ
Вимоги щодо безпеки та методи випробування

CHILD PROTECTIVE PRODUCTS
CONSUMER FITTED CHILD RESISTANT LOCKING DEVICES
FOR WINDOWS AND BALCONY DOORS
Safety requirements and test methods

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги та методи випробування пристроїв блокування, установлених споживачами для обмеження відкриття вікон та балконних дверей дітьми у віці молодше ніж 51 міс., і призначених для запобігання проходженню маленьких дітей.

Пристрої, які блокують вікно лише у повністю закритому стані, вилучено зі сфери застосування цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 71-1:2011 Safety of toys — Part 1: Mechanical and physical properties

EN ISO 4287 Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287)

EN ISO 4892-2 Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 2: Xenon-arc lamps (ISO 4892-2)

EN ISO 6508-1 Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 1: Test method (scales А, В, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-1).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 71-1:2011 Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні властивості

EN ISO 4287 Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Структура поверхні. Профільний метод. Терміни, визначення понять і параметри структури (ISO 4287)

EN ISO 4892-2 Пластмаси. Методи впливу лабораторного джерела світла. Частина 2. Дугові лампи ксенону

EN ISO 6508-1 Металеві матеріали. Визначення твердості за Роквеллом. Частина 1. Метод випробування (шкали А, В, C, D, E, F, G, H, K, N, T) (ISO 6508-1).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com