ДСТУ EN 358:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Пояса для удерживания и ограничивания и удерживающие стропы (EN 358:1999, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 358:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Пояса для удерживания и ограничивания и удерживающие стропы (EN 358:1999, IDT)
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия12.12.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 358-2001
Утверждающий документПриказ от 12.12.2017 № 409 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими и международными нормативными документами, отмене действия национальных нормативных документов, изменения и поправок к национальным нормативным документам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа358:2017
РазработчикТехнический комитет "Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих" (ТК 135)
Принявший органТехнический комитет "Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих" (ТК 135)
Дополнительные данные Принят методом перевода


ДСТУ EN 137-2002 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Аппараты дыхательные автономные резервуарные со сжатым воздухом. Требования, испытания, маркировка (EN 137:1993, IDТ)

ДСТУ EN 354-2001 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Соединительные стропы (EN 354:1992, IDT)

ДСТУ EN 358-2001 Индивидуальные защитные средства для функции удержания и для предотвращения падений с высоты. Системы удерживания (EN 358:1992, IDT)

ДСТУ EN 358:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Пояса для удержания и ограничения и удерживающие стропы (EN 358:1999, IDT)

ДСТУ EN 361-2001 Индивидуальные средства для защиты от падений с высоты. Ремни безопасности (EN 361:1992, IDT)

ДСТУ EN 363:2006. Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Системы остановки падения (EN 363:2002, IDT)

ДСТУ EN 364-2001 Индивидуальные средства для защиты от падений с высоты. Методы испытаний (EN 364:1992, IDT)

ДСТУ EN 365-2001 Индивидуальные средства для защиты от падения с высоты. Общие требования к инструкции по применению и маркировке (EN 365:1992, IDT)

ДСТУ ЕN 362-2001 Индивидуальные средства для защиты от падений с высоты. Соединители (EN 362:1992, IDТ)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПОРЯДЖЕННЯ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПАДІННЯ З ВИСОТИ
Пояси для утримування і обмежування
та утримувальні стропи

ДСТУ EN 358:2017
(EN 358:1999, IDТ)

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 12 грудня 2017 р. № 409 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 358:1999 Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height — Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards (Індивідуальне спорядження для утримування та запобігання падінню з висоти. Пояси для утримування і обмежування та утримувальні стропи) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 358-2001

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 358:1999

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Методи випробування

6 Інформація, що її надає виробник, маркування та пакування

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв'язок між положеннями EN 358:1999 та основними вимогами Директив ЄС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, гармонізованих з регіональними та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 358:2017 (EN 358:1999, IDT) «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси для утримування і обмежування та утримувальні стропи», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 358:1999 «Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height — Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards» (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 358-2001 «Індивідуальне захисне спорядження для функції утримування та для запобігання падінню з висоти. Системи утримування (EN 358:1992, IDT)», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту «Індивідуальне спорядження для утримування та запобігання падінню з висоти. Пояси для утримування і обмежування та утримувальні стропи» змінено на «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пояси для утримування і обмежування та утримувальні стропи», що узгоджується з чинними національними стандартами;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 358:1999 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, гармонізованих з регіональними та міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті);

— познаки одиниць фізичних величин наведено згідно з вимогами ДСТУ ISO 80000.

EN 12277:1998, посилання на який є в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національний.

ВСТУП до EN 358:1999

Під час виконання робіт на висоті, які мають короткочасний характер, або якщо з технічних причин неможливо застосувати робочу платформу, необхідне огородження та інші засоби безпеки, то для запобігання падінню з висоти, а також для здійснення належним чином відповідної виробничої діяльності використовують індивідуальне захисне спорядження. Спорядження, яке виготовлено відповідно до цього стандарту, призначено або для забезпечення захисту користувача на місці роботи (утримування), або для запобігання потраплянню користувача в позицію, де може відбутися падіння (обмежування). Необхідно зазначити, що таке індивідуальне спорядження за конструкцією не відповідає вимогам, які необхідні для зупинення падіння, таке індивідуальне спорядження застосовують разом з колективними або індивідуальними засобами захисту від падіння з висоти, а його безпечне використання насамперед залежить від ефективної професійної підготовки та навчання користувача.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПОРЯДЖЕННЯ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПАДІННЯ З ВИСОТИ
Пояси для утримування і обмежування
та утримувальні стропи

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
FOR WORK POSITIONING AND PREVENTION
OF FALLS FROM A HEIGHT
Belts for work positioning and restraint
and work positioning lanyards

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на пояси та стропи, які використовують для утримування або обмежування. Цей стандарт визначає технічні вимоги, методи випробування, марковання та інформацію, що її надає виробник.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів.

EN 137:1993 Respiratory protective devices; self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus; requirements, testing, marking

EN 354 Personal protective equipment against falls from a height — Lanyards

EN 361 Personal protective equipment against falls from a height — Full body harnesses

EN 362 Personal protective equipment against falls from a height — Connectors

EN 363 Personal protective equipment against falls from a height — Fall arrest systems

EN 364:1992 Personal protective equipment against falls from a height — Test methods

EN 365 Personal protective equipment against falls from a height — General requirements for instructions for use and marking

EN 892 Mountaineering equipment — Dynamic mountaineering ropes — Safety requirements and test methods

EN 12277:1998 Mountaineering equipment — Harnesses — Safety requirements and test methods

ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray test.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 137:1993 Засоби індивідуального захисту органів дихання; апарати дихальні автономні резервуарні зі стисненим повітрям; вимоги, випробування, марковання

EN 354 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Стропи

EN 361 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для всього тіла

EN 362 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З’єднувачі

EN 363 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Системи зупинення падіння

EN 364:1992 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробування

EN 365 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкції з використання та маркування

EN 892 Спорядження для альпінізму. Динамічні мотузки для альпінізму. Вимоги щодо безпеки та методи випробування

EN 12277:1998 Спорядження для альпінізму. Ремені. Вимоги щодо безпеки та методи випробування

ISO 9227 Випробування на корозію в штучних атмосферах. Випробування в сольовому тумані.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com