ДСТУ 4857:2007 Неразрушающий контроль. Сварные соединения оборудования и конструкций. Метод магнитной памяти металла. Общие требования

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18971 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4857:2007 Неразрушающий контроль. Сварные соединения оборудования и конструкций. Метод магнитной памяти металла. Общие требования
Дата начала действия01.01.2009
Дата принятия05.11.2007
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 05.11.2007 № 297
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4857:2007
РазработчикИнститут электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины
Принявший органИнститут электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Неруйнівний контроль
ЗВАРНІ З’ЄДНАННЯ УСТАТКУВАННЯ Й КОНСТРУКЦІЙ
Метод магнітної пам'яті металу
Загальні вимоги

ДСТУ 4857:2007

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Технічний комітет зі стандартизації «Технічна діагностика і неруйнівний контроль» (ТК 78)

РОЗРОБНИКИ: В. Загребельний, канд. техн. наук; І. Заплотінський; О. Мозговой; В. Троїцький, д-р техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 листопада 2007 р. №297 з2009-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3 Основні положення

4 Вимоги до об’єкта контролювання

5 Вимоги до засобів контролювання

6 Порядок контролювання

7 Обробляння результатів

Додаток А Форма звітного документа за результатами контролю ММП

Додаток Б Приклад визначання зон концентрації напружень приладом із цифровою індикацією напруженості магнітного поля

Додаток В Приклад визначання зон концентрації напружень приладом, що має реєструвальний та сканувальний пристрої

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ
ЗВАРНІ З’ЄДНАННЯ УСТАТКУВАННЯ Й КОНСТРУКЦІЙ
Метод магнітної пам’яті металу.
Загальні вимоги

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ
Метод магнитной памяти металла.
Общие требования

NON-DESTRUCTIVE TESTING
WELDED JOINTS OF EQUIPMENT AND STRUCTURES
Method of metal magnetic memory.
General requirements

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до застосування методу магнітної пам’яті металу (ММП) для контролювання стану зварних з’єднань устатковання й конструкцій, що працюють під тиском.

Стандарт є основою для розробляння і впровадження нормативних документів з неруйнівного контролювання методом магнітної пам’яті металу, вибирання приладів для контролювання зварних з’єднань певного об’єкта.

Стандарт призначено для використання підрозділами з технічного діагностування організацій, підприємств у всіх галузях промисловості та інших організацій усіх форм підпорядкування та власності, а також фізичними особами, які працюють у сфері технічного діагностування, зокрема виконують послуги з технічного діагностування під час виготовляння, монтування, ремонтування та експлуатування конструкцій.

2 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

2.1 магнітна пам’ять металу: МПМ

Післядія, що проявляється у вигляді залишкової намагніченості металу виробів і зварних з’єднань, які сформувалися в процесі їхнього виготовляння й охолоджування в слабкому магнітному попі або у вигляді незворотної зміни намагніченості виробів у зонах концентрації напружень і ушкоджень від робочих навантажень.

Примітка. Слабке магнітне поле — геомагнітне поле й інші зовнішні поля в області Релея

2.2 метод магнітної пам’яті металу: ММП

Метод неруйнівного контролювання, заснований на аналізуванні розподілу власного магнітного поля розсіювання на поверхні виробів для визначання зон концентрації напружень, дефектів і неоднорідності структур металу й зварних з’єднань

2.3 власне магнітне поле розсіювання: ВМПР

Магнітне поле розсіювання, що виникає на поверхні виробу в зонах стійких смуг ковзання дислокацій під дією робочих або залишкових напружень або в зонах максимальної неоднорідності структури металу.

Примітка. ВМПР характеризує ММП

2.4 магнітодислокаційний гістерезис

Магнітний гістерезис, обумовлений закріплюванням доменних границь на скупченнях дислокацій у слабкому магнітному полі

2.5 напруженість власного магнітного поля розсіювання

Числова характеристика напруженості магнітного поля розсіювання, вимірюваної на поверхні виробу за методом магнітної пам’яті металу

2.6 градієнт власного магнітного поля розсіювання

Коефіцієнт, який визначають як відношення модуля різниці напруженості магнітного поля розсіювання, вимірюваної у двох точках контролювання, до відстані між ними

2.7 магнітний показник деформаційної спроможності металу

Відношення максимального значення градієнта ВМПР до його середнього значення на контрольованій ділянці.

2.8 граничний магнітний показник деформаційної спроможності металу

Відношення максимального значення градієнта ВМПР, що відповідає межі міцності металу, до середнього значення градієнта ВМПР, що відповідає границі плинності металу

2.9 канал вимірювання власного магнітного поля розсіювання

Напруженість ВМПР, обмірювана одним ферозондовим перетворювачем

2.10 дискретність запису напруженості власного магнітного поля

Відстань між двома сусідніми точками вимірювання напруженості магнітного поля розсіювання за методом магнітної пам’яті металу

2.11 базова відстань між двома каналами вимірювання

Відстань між двома каналами вимірювання ВМПР, установлена під час налагоджування давача

2.12 графік ВМПР

Магнітограма, що відображає зміну ВМПР уздовж контрольованої ділянки.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com