ДСТУ EN ISO 11681-1:2017 Лесохозяйственные машины. Требования безопасности и методы испытаний переносных цепных пил. Часть 1. Пилы цепные для расчистки леса (EN ISO 11681-1:2011, IDT; ISO 11681-1:2011, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN ISO 11681-1:2017 Лесохозяйственные машины. Требования безопасности и методы испытаний переносных цепных пил. Часть 1. Пилы цепные для расчистки леса (EN ISO 11681-1:2011, IDT; ISO 11681-1:2011, IDT)
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия28.12.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN ISO 11681-1:2014
Утверждающий документПриказ от 28.12.2017 № 487 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими нормативными документами, и отмене действия национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа11681-1:2017
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (ТК 69)


Директива 2006/42/ЕС от 17.05.2006 О машинах и механизмах

ДСТУ EN ISO 12100:2016 Безопасность машин. Общие принципы проектирования. Оценка рисков и уменьшение рисков (EN ISO 12100:2010, IDT; ISO 12100:2010, IDT)

ДСТУ EN ISO 13849-1:2016 Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Часть 1. Общие принципы проектирования (EN 13849-1:2015, IDT; ISO 13849-1:2015, IDT)

ДСТУ EN ISO 13849-2:2014 Безопасность машин. Детали систем управления, связанные с обеспечением безопасности. Утверждение (EN ISO 13849-2:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 13857:2016 Безопасность машин. Безопасные расстояния для предотвращения достижения опасных зон верхними и нижними конечностями (EN ISO 13857:2008, IDT; ISO 13857:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 14982:2015 Машины для сельского и лесного хозяйства. Электромагнитная совместимость. Методы испытания и критерии приемки (EN ISO 14982:2009, IDT)

ДСТУ ISO 13772:2012 Лесохозяйственные машины. Пилы цепные переносные. Методы испытаний автоматического тормоза цепи (ISO 13772:2009, IDT)

ДСТУ ISO 6531:2012. Лесохозяйственные машины. Пилы цепные переносные. Словарь терминов (ISO 6531:2008, IDT)

ДСТУ ISO 6533:2007 Лесохозяйственные машины. Устройство защитное фронтальное для рук к портативным цепным пилкам. Размеры и зазоры (ISO 6533:2001, IDТ)

ДСТУ ISO 6534:2007. Машины для лесного хозяйства. Переносные цепные пилы с защитным устройством для рук. Механическая прочность (ІSO 6534:2007, IDT)

ДСТУ ISO 6535:2012. Пилы цепные портативные. Характеристики тормоза цепи

ДСТУ ISO 7293:2008 Лесохозяйственные машины. Пилы цепные переносные. Метод испытания по определению характеристик двигателя и расхода топлива (ISO 7293:1997, IDT)

ДСТУ ISO 7914:2007. Машины для лесного хозяйства. Переносные цепные пилы. Минимальные клиренсы и размеры рукояток (ІSO 7914:2002, IDT)

ДСТУ ISO 9518:2008. Лесохозяйственные машины. Пилы цепные портативные. Испытания отскока (ISO 9518:1998, IDT)

ДСТУ IЕС 60745-1:2010 Инструмент ручной электромеханический. Безопасность. Часть 1. Общие требования


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Лісогосподарські машини
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ
ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
ПЕРЕНОСНИХ ЛАНЦЮГОВИХ ПИЛОК
Частина 1. Пилки ланцюгові
для розчищання лісу

ДСТУ EN ISO 11681-1:2017
(EN ISO 11681-1:2011, IDT; ISO 11681-1:2011, IDT)

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2017 р. № 487 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 11681-1:2011 Machinery for forestry — Portable chain-saw safety requirements and testing — Part 1: Chain-saw for forest service (ISO 11681-1:2011) (Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 1. Пилки ланцюгові для розчищання лісу)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 11681-1:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги та/чи заходи щодо безпеки

4.1 Загальні вимоги

4.2 Рукоятки

4.3 Захист рук

4.4 Балансування

4.5 Захист від поранення внаслідок відскоку

4.6 Уловлювач ланцюга

4.7 Зубчастий упор

4.8 Викидання часток деревини

4.9 Кожух напрямної шини

4.10 Пристрій запускання двигуна

4.11 Пристрій зупинення двигуна

4.12 Важіль керування дроселем

4.13 Огорожа водильної зірочки

4.14 Муфта зчеплення

4.15 Захист від контакту з частинами під високою електричною напругою

4.16 Захист від контакту з гарячими частинами

4.17 Паливна та змащувальна системи

4.18 Спрацьовані гази

4.19 Змащування ланцюга

4.20 Натягання ланцюга

4.21 Вібрація

4.22 Шум

4.23 Електромагнітна захищеність

5 Інформація щодо використання

5.1 Настанова щодо експлуатування

5.2 Марковання

5.3 Застороги

5.4 Випробування етикеток

Додаток А (довідковий) Перелік суттєвих небезпек

Бібліографія

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між EN ISO 11681-1:2011 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/ЕС щодо безпеки машин

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та регіональним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 11681-1:2017(EN ISO 11681-1:2011, IDT; ISO 11681-1:2011, IDT) «Лісогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки та методи випробування переносних ланцюгових пилок. Частина 1. Пилки ланцюгові для розчищання лісу», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 11681-2:2011 (версія en) «Machinery for forestry — Portable chain-saw safety requirements and testing — Part 1: Chain-saw for forest service» (ISO 11681-1:2011).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 11681-1:2014 (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 11681» замінено на «цей стандарт», крім додатка ZA;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» та «Вступ» до EN ISO 11681-1:2011 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та регіональним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ
ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
ПЕРЕНОСНИХ ЛАНЦЮГОВИХ ПИЛОК
Частина 1. Пилки ланцюгові для розчищання лісу

MACHINERY FOR FORESTRY
PORTABLE CHAIN-SAW SAFETY REQUIREMENTS
AND TESTING
Part 1. Chain-saw for forest service

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки та правила перевіряння цих вимог на етапах проектування та виробництва переносних, утримуваних руками ланцюгових пилок з двигуном внутрішнього згоряння, призначених для розчищання лісу та використовуваних одним оператором, з правою рукою, розташованою на задній рукоятці, та лівою рукою на передній, який ознайомився та зрозумів вимоги щодо безпеки, викладені в настанові щодо експлуатування, та який використовує засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Цей стандарт установлює методи усунення чи зменшення небезпек, які виникають під час експлуатування таких машин, а також установлює тип інформації щодо безпечної роботи з ними, яку має надавати виробник.

Цей стандарт охоплює всі суттєві небезпеки, небезпечні ситуацій та випадки стосовно цих машин, використовуваних за призначеністю, а також за обґрунтовано передбачуваних підприємством-виробником нецільових умов, крім відскоку та балансування пилок із двигуном об’ємом понад 80 см3.

Цей стандарт застосовують до ланцюгових пилок, які виготовлено після дати його опублікування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням (разом зі змінами).

ISO 6531:2008 Machinery for forestry — Portable chain-saws — Vocabulary

ISO 6533 Forestry machinery — Portable chain-saw front hand-guard — Dimensions and clearances

ISO 6534 Forestry machinery — Portable chain-saw hand guards — Mechanical strength

ISO 6535 Portable chain-saws — Chain brake performance

ISO 7293 Forestry machinery — Portable chain-saws — Engine performance and fuel consumption

ISO 7914 Forestry machinery — Portable chain-saws — Minimum handle clearance and sizes

ISO 7915 Forestry machinery — Portable chain-saws — Determination of handle strength

ISO 8334 Forestry machinery — Portable chain-saws — Determination of balance and maximum holding moment

ISO 9518 Forestry machinery — Portable chain-saws — Kickback test

ISO 10726 Portable chain-saws — Chain catcher — Dimensions and mechanical strength

ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction

ISO 13772 Forestry machinery — Portable chain-saws — Non-manually actuated chain brake performance

ISO 13849-1:2006 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design

ISO 13849-2 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation

ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs

ISO 14982:1998 Agricultural and forestry machinery — Electromagnetic compatibility — Test methods and acceptance criteria

ISO 22867 Forestry and gardening machinery — Vibration test code for portable hand-held machines with internal combustion engine — Vibration at the handles

ISO 22868 Forestry and gardening machinery — Noise test code for portable hand-held machines with internal combustion engine — Engineering method (Grade 2 accuracy)

IEC 60745-1:2006 Hand-held motor-operated electric tools — Safety — Part 1: General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6531:2008 Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові переносні. Словник термінів

ISO 6533 Лісогосподарські машини. Пристрій захисний фронтальний для рук до портативних ланцюгових пилок. Розміри та зазори

ISO 6534 Лісогосподарські машини. Пристрої захисні для рук до портативних ланцюгових пилок. Механічна міцність

ISO 6535 Пилки ланцюгові портативні. Характеристики гальма ланцюга

ISO 7293 Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові портативні. Метод випробування щодо визначання характеристик двигуна та витрат палива

ISO 7914 Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові портативні. Мінімальні зазори та розміри рукояток

ISO 7915 Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові портативні. Визначення міцності рукояток

ISO 8334 Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові портативні. Визначення точки рівноваги

ISO 9518 Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові портативні. Випробування відскоку

ISO 10726 Портативні ланцюгові пилки. Уловлювач ланцюга. Розміри та механічна міцність

ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи обчислення. Оцінювання ризиків та зниження ризиків

ISO 13772 Лісогосподарські машини. Пилки ланцюгові переносні. Методи випробування автоматичного гальма ланцюга

ISO 13849-1:2006 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані із забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи проектування

ISO 13849-2 Безпечність машин. Деталі систем управління, пов’язані із забезпеченням безпеки. Частина 2. Перевірення

ISO 13857:2008 Безпека машин. Безпечні відстані для запобігання досягненню небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

ISO 14982:1998 Машини для сільського та лісового господарства. Електромагнітна сумісність. Методи випробування та критерії приймання

ISO 22867 Лісогосподарські та садово-паркові машини. Визначення характеристик вібрації переносних машин з убудованим двигуном внутрішнього згоряння. Вібрація на рукоятках

ISO 22868 Лісогосподарські та садово-паркові машини. Визначення параметрів шуму переносних машин з убудованим двигуном внутрішнього згоряння. Технічний метод (Клас точності 2)

ІЕС 60745-1:2006 Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com