ДСТУ EN 12697-24:2018 Битумоминеральные смеси. Методы испытания горячих асфальтобетонных смесей. Часть 24. Сопротивление усталости (EN 12697-24:2012, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 12697-24:2018 Битумоминеральные смеси. Методы испытания горячих асфальтобетонных смесей. Часть 24. Сопротивление усталости (EN 12697-24:2012, IDT)
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия11.06.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 11.06.2018 № 160 О принятии и отмене национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12697-24:2018
РазработчикГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)
Принявший органГП «Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина» (ГП «ГосдорНИИ»)


ГБН В.2.3-37641918-559:2019 Автомобильные дороги. Дорожная одежда нежесткая. Проектирование

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

ДСТУ EN 13108-20:2018 Битумоминеральные смеси. Технические условия. Часть 20. Методы типовых испытаний (EN 13108-20:2016, IDT)

М 42.1-37641918-778:2019 Методика расчета устойчивости асфальтобетонного покрытия к образованию колеи на автомобильных дорогах

СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобильные дороги. Инженерно-техническое сопровождение строительства объектов дорожного хозяйства

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 12697-24:2018
(EN 12697-24:2012, IDТ)

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ

Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей

Частина 24. Опір втомі

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 11 червня 2018 р. № 160 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12697-24:2012 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 24: Resistance to fatigue (Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 24. Опір втомі) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Загальні

3.2 Випробування зразків трапецієподібної форми на двоточковий згин

3.3 Випробування зразків призматичної форми на двоточковий згин

3.4 Випробування зразків призматичної форми на триточковий згин

3.5 Випробування зразків призматичної форми на чотириточковий згин

3.6 Познаки для випробування циліндричних зразків на непрямий розтяг

4 Приготування зразків

4.1 Вік зразків

4.2 Висушування зразка

4.3 Розміри і щільність зразків

5 Руйнування

6 Розрахунки

7 Короткий опис методик вимірювання

7.1 Випробування зразків трапецієподібної форми на двоточковий згин

7.2 Випробування зразків призматичної форми на двоточковий згин

7.3 Випробування зразків призматичної форми на триточковий згин

7.4 Випробування зразків призматичної форми на чотириточковий згин

7.5 Випробування зразків циліндричної форми на непрямий розтяг

8 Повірка випробувального обладнання

9 Протокол випробування

Додаток А (обов’язковий) Випробування зразків трапецієподібної форми на двоточковий згин

А.1 Принцип

А.2 Обладнання

А.3 Приготування зразків

А.4 Методика

А.5 Обчислення і представлення результатів

А.6 Протокол випробування

А.7 Точність

Додаток В (обов’язковий) Випробування зразків призматичної форми на двоточковий згин

В.1 Принцип

В.2 Випробувальний пристрій

В.3 Виготовлення зразків

В.4 Методи випробування

В.5 Розрахунок і відтворення результатів

В.6 Протокол випробування

B.7 Точність

Додаток С (обов’язковий) Випробування зразків призматичної форми на триточковий згин

C.1 Короткий опис

С.2 Випробувальний пристрій

С.3 Виготовлення зразків

С.4 Методи випробування

С.5 Розрахунок і відтворення результатів

С.6 Протокол випробування

С.7 Точність

Додаток D (обов'язковий) Випробування зразків призматичної форми на чотириточковий згин

D.1 Принцип

D.2 Випробувальний пристрій

D.3 Виготовлення зразків

D.4 Методи випробування

D.5 Розрахунок і відтворення результатів

D.6 Протокол випробування

D.7 Точність

Додаток E (обов’язковий) Непряме випробування зразків циліндричної форми на розтяг

Е.1 Принцип

Е.2 Випробувальний пристрій

Е.3 Виготовлення зразків

Е.4 Методи випробування

Е.5 Розрахунок і відтворення результатів

Е.6 Протокол випробування

Е.7 Точність

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12697-24:2018 (EN 12697-24:2012, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 24. Опір втомі», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12697-24:2012 (версія en) «Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 24: Resistance to fatique».

У цьому стандарті термін «bituminous mixtures» перекладено як «бітумомінеральні суміші» для узгодження з аналогічними чинними національними НД.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 12697-24:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— виправлено помилку в 3.4.1 європейського стандарту і замість «2At is the amplitude of the approximate strain function, in megapascals (MPa)» читати «2Av is the amplitude of the approximate strain function, in megapascals (MPa)».

Європейські стандарти EN 12697-6, EN 12697-8, EN 12697-29 та EN 12697-31, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

Європейські стандарти EN 12697-26:2012, EN 12697-27:2017 та EN 12697-33:2003, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні прийнято як національні ДСТУ EN 12697-26:2018, ДСТУ EN 12697-27:2018 та ДСТУ EN 12697-33:2018 відповідно.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
Методи випробування гарячих
асфальтобетонних сумішей
Частина 24. Опір втомі

BITUMINOUS MIXTURES
Test methods for hot mix asphalt
Part 24: Resistance to fatigue

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи визначення втоми бітумомінеральних сумішей із використанням альтернативних методів випробування, які включають випробування на згин та прямий і непрямий розтяг. Ці випробування виконують на ущільнених асфальтобетонних зразках під синусоїдальним навантаженням або іншим видом навантаження, використовуючи різні види зразків та кріплень.

Цю методику використовують:

a) для класифікації бітумомінеральних сумішей на основі опору втомі;

b) як принцип визначення відповідних властивостей асфальтобетонного покриття;

c) для отримання даних щодо конструктивних особливостей дороги; та

d) для оцінювання результатів випробування на відповідність нормативним вимогам, що стосуються бітумомінеральних сумішей.

Оскільки цей стандарт не встановлює певний тип випробувального обладнання, то вибір точності умов виконання випробування залежить від можливостей і робочого діапазону обладнання, що використовують. Для вибору особливих умов випробування необхідно враховувати технічні умови стандартів на бітумомінеральні суміші. Доцільність використання цього документа наводиться у стандартах на бітумомінеральні суміші.

Результати, отримані під час випробування різними методами або з використанням різних критеріїв руйнування (відмови), можуть не співпадати.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 12697-6 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens

EN 12697-8 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimens

EN 12697-26:2011 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 26: Stiffness

EN 12697-27 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 27: Sampling

EN 12697-29 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen

EN 12697-31 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 31: Specimen preparation by gyratory compactor

EN 12697-33 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 33: Specimen prepared by roller compactor.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12697-6 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтових сумішей. Частина 6. Визначення об’ємної щільності бітумомінеральних зразків

EN 12697-8 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтових сумішей. Частина 8. Визначення пористості асфальтобетонних зразків

EN 12697-26:2011 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтових сумішей. Частина 26. Жорсткість

EN 12697-27 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтових сумішей. Частина 27. Відбирання проб

EN 12697-29 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтових сумішей. Частина 29. Визначення розмірів асфальтобетонних зразків

EN 12697-31 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтових сумішей. Частина 31. Готування зразка гіраторним ущільнювачем

EN 12697-33 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтових сумішей. Частина 33. Готування зразків вальцевим ущільнювачем.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com