ДСТУ EN 58:2018 Битум и битумные вяжущие. Отбор проб битумных вяжущих (EN 58:2012, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 58:2018 Битум и битумные вяжущие. Отбор проб битумных вяжущих (EN 58:2012, IDT)
Дата начала действия01.06.2019
Дата принятия21.08.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 21.08.2018 № 290 О принятии национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа58:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации ТК 307 "Автомобильные дороги и транспортные сооружения"
Принявший органТехнический комитет стандартизации ТК 307 "Автомобильные дороги и транспортные сооружения"


Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

ДСТУ 8787:2018 Битум и битумные вяжущие. Метод определения сцепляемости со щебнем

ДСТУ EN 12593:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение температуры хрупкости по методу Фрааса (EN 12593:2015, IDT)

ДСТУ EN 13587:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение свойств при растяжении (EN 13587:2016, IDT)

ДСТУ EN 1426:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение глубины проницаемости иглы (пенетрации) (EN 1426:2015, IDT)

ДСТУ EN 1427:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение температуры размягчения по методу кольца и шара (EN 1427:2015, IDT)

Приказ от 21.12.2019 № 466 О принятии и отмене национальных стандартов

СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобильные дороги. Инженерно-техническое сопровождение строительства объектов дорожного хозяйства

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
ВІДБИРАННЯ ПРОБ
БІТУМНИХ В’ЯЖУЧИХ

ДСТУ EN 58:2018
(EN 58:2012, IDT)

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 21 серпня 2018 р. № 290 з 2019-06-01

3 Національний стандарт відповідає EN 58:2012 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders (Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих) і внесений з дозволу CEN, rue de Strassart 36, В-1050 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний ( IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення

3 Заходи щодо безпеки

4 Принципи відбирання проб

5 Розмір проби

6 Вибір методу відбирання

7 Кількість проб

8 Порядок, устатковання та методи відбирання проб

8.1 Відбирання проб з використанням стаціонарно встановлених систем

8.2 Відбирання проб з використанням занурювальних пристроїв

8.3 Відбирання проб з обладнання для розпилювання

8.4 Відбирання проб з використанням пробовідбірної трубки з поздовжнім розрізом

8.5 Відбирання проб з використанням ручних інструментів

8.6 Відбирання проб формуванням конуса та квартуванням

9 Приготування проб

9.1 Загальні положення

9.2 Ємності та пляшки для зберігання і транспортування проб

9.3 Приготування об’єднаних проб

9.4 Розділення проб на частини

9.5 Пакування, маркування та транспортування

Додаток А (довідковий) Зразок форми акта відбирання проби бітумних в’яжучих — індивідуальна ідентифікація проби

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 58:2018 (EN 58:2012, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 58:2012 (версія en) «Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— у «Змісті» наведено розділи, підрозділи та пункти, що мають заголовки;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до EN 58:2012 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у першому абзаці 8.2 посилання на 8.2 замінено на посилання на 8.1;

— рисунки наведено відразу після посилання на них у тексті стандарту або на наступній сторінці;

— познаки одиниць фізичних величин наведено відповідно до комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ВІДБИРАННЯ ПРОБ БІТУМНИХ В’ЯЖУЧИХ

Bitumen and bituminous binders
SAMPLING BITUMINOUS BINDERS

Чинний від 2019-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи відбирання проб бітумних в’яжучих для визначення середньої якості досліджуваного матеріалу та/або виявлення відхилень від середньої якості.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче наведено терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

2.1 об’єднана проба (composite sample)

Проба, отримана змішуванням кількох точкових проб.

Примітка. Об'єднану пробу вважають представницькою пробою, якщо точкові проби відбирають згідно з планом відбирання проб так, щоб з достатньою ймовірністю забезпечити склад об’єднаної проби, найвідповідніший складу матеріалу

2.2 поділена проба (divided sample)

Проба, яку формують поділенням відповідними засобами точкової, об’єднаної або представницької проби на кілька однакових частин

2.3 текучий матеріал (flowing material)

Матеріал, який циркулює транспортним трубопроводом або витікає зі зливної труби ємності для його зберігання

2.4 лабораторна проба (laboratory sample)

Проба, призначена для лабораторних випробувань

2.5 проба з шару (layer sample)

Точкова проба верхнього, середнього або нижнього шару, яку відбирають на визначеній глибині в нерухомому матеріалі для виявлення розшарування у великих ємностях для зберігання

2.6 проба основного потоку (main stream sample)

Проба, відібрана з вихідного потоку ємності в такий спосіб, що охоплює весь поперечний розріз вихідного потоку

2.7 матеріал для перевіряння (material under examination)

Загальна кількість бітумного в’яжучого, властивості якого треба визначити.


Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com