ДСТУ EN 12594:2018 Битум и битумные вяжущие. Подготовка проб для испытания (EN 12594:2014, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 12594:2018 Битум и битумные вяжущие. Подготовка проб для испытания (EN 12594:2014, IDT)
Дата начала действия01.06.2019
Дата принятия21.08.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 21.08.2018 № 290 О принятии национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12594:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации ТК 307 «Автомобильные дороги и транспортные сооружения»
Принявший органТехнический комитет стандартизации ТК 307 «Автомобильные дороги и транспортные сооружения»


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2020 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

ДСТУ 4044:2019 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

ДСТУ 8787:2018 Битум и битумные вяжущие. Метод определения сцепляемости со щебнем

ДСТУ EN 12593:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение температуры хрупкости по методу Фрааса (EN 12593:2015, IDT)

ДСТУ EN 13587:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение свойств при растяжении (EN 13587:2016, IDT)

ДСТУ EN 1426:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение глубины проницаемости иглы (пенетрации) (EN 1426:2015, IDT)

ДСТУ EN 1427:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение температуры размягчения по методу кольца и шара (EN 1427:2015, IDT)

Р В.2.7-37641918-895:2018 Рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонов на основе модифицированных битумов для устройства покрытия автодорожных железобетонных мостов

СОУ 42.1-37641918-087:2019 Автомобильные дороги. Инженерно-техническое сопровождение строительства объектов дорожного хозяйства

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
ІДГОТУВАННЯ ПРОБ
ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ

ДСТУ EN 12594:2018
(EN 12594:2014, IDT)

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 серпня 2018 р. № 290 з 2019-06-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12594:2014 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples (Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Реагенти й матеріали

6 Апаратура й обладнання

7 Порядок підготування проб

8 Протокол випробування

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейському та міжнародному стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12594:2018 (EN 12594:2014, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12594:2014 (версія en) «Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 12594:2014 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейському та міжнародному стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин наведено відповідно до серії стандартів ДСТУ ISO 80000:2016.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ПІДГОТУВАННЯ ПРОБ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
PREPARATION OF TEST SAMPLES

Чинний від 2019-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод підготування проб бітумів та бітумних в’яжучих для визначення їхніх властивостей.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи, цілком або частково, потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами):

EN 58:2012 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 1425 Bitumen and bituminous binders — Characterization of perceptible properties

EN 1427 Bitumen and bituminous binders — Determination of the softening point. Ring and Ball method

EN 1429 Bitumen and bituminous binders — Determination of residue on sieving of bituminous emulsions, and determination of storage stability by sieving

EN 1431 Bitumen and bituminous binders — Determination of residual binder and oil distillate from bitumen emulsions by distillation

EN 12607-1 Bitumen and bituminous binders — Determination of the resistance to hardening under the influence of heat and air — Part 1: RTFOT method

EN 12607-2 Bitumen and bituminous binders — Determination of the resistance to hardening under the influence of heat and air — Part 2: TFOT method

EN 12607-3 Bitumen and bituminous binders — Determination of the resistance to hardening under the influence of heat and air — Part 3: RFT method

EN 12697-1 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 1: Soluble binder content

EN 12697-2 Bituminous mixtures — Test method for hot mix asphalt — Part 2: Determination of particle size distribution

EN 12697-4 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 4: Bitumen recovery: Fractionating column

EN 12847 Bitumen and bituminous binders — Determination of settling tendency of bituminous emulsions

EN 13074-1 Bitumen and bituminous binders — Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders — Part 1: Recovery by evaporation

EN 13074-2 Bitumen and bituminous binders — Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders — Part 2: Stabilisation after recovery by evaporation

EN 14023 Bitumen and bituminous binders — Specification framework for polymer modified bitumens

EN 14769 Bitumen and bituminous binders — Accelerated long-term ageing conditioning by a Pressure Ageing Vessel (PAV)

EN ISO 3696:1995 Water for analytical laboratory use — Specification and test methods (ISO 3696:1987).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58:2012 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

EN 1425 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення органолептичних властивостей

EN 1426 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникності голки

EN 1427 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності. Метод кільця та кулі

EN 1429 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення залишку після просіювання бітумних емульсій та визначення стійкості під час зберігання методом просіювання

EN 1431 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення залишкового в’яжучого та масляного дистиляту в емульсії методом дистиляції

EN 12607-1 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти та повітря. Частина 1. Метод RTFOT

EN 12607-2 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти та повітря. Частина 2. Метод TFOT

EN 12607-3 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти та повітря. Частина 3. Метод RFT

EN 12697-1 Бітумні суміші. Методи випробування гарячої асфальтобетонної суміші. Частина 1. Уміст розчинного в’яжучого матеріалу

EN 12697-2 Бітумні суміші. Методи випробування гарячої асфальтобетонної суміші. Частина 2. Визначення гранулометричного складу

EN 12697-4 Бітумні суміші. Методи випробування гарячої асфальтобетонної суміші. Частина 4. Виділення бітумів. Перегонка в колоні

EN 12847 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення схильності бітумних емульсій до розшарування

EN 13074-1 Бітум та бітумні в’яжучі. Відновлення в’яжучого з бітумних емульсій та бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем. Частина 1. Відновлення випаровуванням

EN 13074-2 Бітум та бітумні в’яжучі. Відновлення в’яжучого з бітумних емульсій та бітумних в’яжучих, розріджених летким розчинником або нелетким розріджувачем. Частина 2. Стабілізація після відновлення випаровуванням

EN 14023 Бітум та бітумні в’яжучі. Технічні вимоги до бітумів модифікованих полімерами

EN 14769 Бітум та бітумні в’яжучі. Довгострокове старіння, здійснене прискорено в камері старіння під високим тиском (PAV)

EN ISO 3696:1995 Вода для аналітичного лабораторного застосування. Технічні умови та методи випробування (ISO 3696:1987).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com