ДСТУ EN 12592:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение растворимости (EN 12592:2014, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18942 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 12592:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение растворимости (EN 12592:2014, IDT)
Дата начала действия01.06.2019
Дата принятия08.08.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуГОСТ 20739-75
Утверждающий документПриказ от 08.08.2018 № 263 О принятии и отмене национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12592:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации ТК 307 "Автомобильные дороги и транспортные сооружения"
Принявший органТехнический комитет стандартизации ТК 307 "Автомобильные дороги и транспортные сооружения"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗЧИННОСТІ

ДСТУ EN 12592:2018
(EN 12592:2014, IDТ)

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 08 серпня 2018 р. № 263 з 2019-06-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12592:2014 Bitumen and bituminous binders — Determination of solubility (Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення розчинності) і внесений з дозволу CEN, Avenue Магпіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 20739-75)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Термін та визначення поняття

4 Суть методу

5 Реактиви та матеріали

6 Апаратура

6.1 Установка для фільтрування

6.2 Сушильна шафа

6.3 Ваги

7 Відбирання проб

8 Випробування

8.1 Умови випробування

8.2 Підготування фільтрувального тигля

8.3 Метод випробування

9 Обчислення

10 Вираження результатів

11 Точність

11.1 Збіжністьть

11.2 Відтворюваність

12 Протокол випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12592:2018 (EN 12592:2014, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення розчинності», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12592:2014 (версія еn) «Bitumen and bituminous binders — Determination of solubility».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Цей стандарт розроблено на заміну ГОСТ 20739-75 «Битумы нефтяные. Метод определения растворимости», який технічно застарів і не відповідає сучасним міжнародним вимогам.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—  слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

—  структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

—  вилучено «Передмову» до EN 12592:2014 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

—  у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

—  рисунок наведено відразу після тексту, де вперше є посилання на нього;

—  вилучено «Бібліографію», оскільки посилання на ASTM D2042-01 немає в тексті EN 12592:2014;

—  познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗЧИННОСТІ

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
DETERMINATION OF SOLUBILITY

Чинний від 2019-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення розчинності бітумних в’яжучих, які не містять або містять незначну кількість мінерального матеріалу, за винятком бітумних в’яжучих, відновлених із асфальтобетонних сумішей у спеціальному розчиннику. Під час проведення контрольних випробувань як розчинник використовують толуол.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 1425 Bitumen and bituminous binders — Characterization of perceptible properties

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples

ISO 4793 Laboratory sintered (fritted) filters — Porosity gradingfcclassification and designation

ISO 5272 Toluene for industrial use — Specifications

ISO 5280 Xylene for industrial use — Specification.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

EN 1425 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення органолептичних властивостей

EN 12594 Бітум та бітумні в’яжучі. Підготування проб для випробування

ISO 4793 Лабораторні спечені фільтри. Градація, класифікація та позначення пористості

ISO 5272 Толуол технічний. Технічні умови

ISO 5280 Ксилол технічний. Технічні умови.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com