ДСТУ EN 13399:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение стабильности при хранении модифицированных битумов (EN 13399:2017, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18976 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 13399:2018 Битум и битумные вяжущие. Определение стабильности при хранении модифицированных битумов (EN 13399:2017, IDT)
Дата начала действия01.10.2019
Дата принятия08.08.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 08.08.2018 № 263 О принятии и отмене национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа13399:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации ТК 307 "Автомобильные дороги и транспортные сооружения"
Принявший органТехнический комитет стандартизации ТК 307 "Автомобильные дороги и транспортные сооружения"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Бітум та бітумні в’яжучі
ВИЗНАЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ
ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ
МОДИФІКОВАНИХ БІТУМІВ

ДСТУ EN 13399:2018
(EN 13399:2017, IDТ)

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»), Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ), Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 08 серпня 2018 р. № 263 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN133992017 Bitumen and bituminous binders — Determination of storage stability of modified bitumen (Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення стабільності під час зберігання модифікованих бітумів) і внесений з дозволу CEN, Avenue Магпіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Апаратура та обладнання

5 Випробування

5.1 Загальні положення

5.2 Наповнення туби

5.3 Закриття туби

5.4 Умови випробування

5.5 Видалення зразка із туби

6 Протокол випробування

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 13399:2018 (EN 13399:2017, IDT) «Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення стабільності під час зберігання модифікованих бітумів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 13399:2017 (версія еn) «Bitumen and bituminous binders — Determination of storage stability of modified bitumen».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Зміст», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 13399:2017 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМ ТА БІТУМНІ В’ЯЖУЧІ
ВИЗНАЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ
МОДИФІКОВАНИХ БІТУМІВ

BITUMEN AND BITUMINOUS BINDERS
DETERMINATION OF STORAGE STABILITY
OF MODIFIED BITUMEN

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення стабільності під час зберігання модифікованих бітумів за високих температур.

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту може спричинити небезпечні дії, використання небезпечних матеріалів та устатковання. Цей стандарт не розглядає всіх проблем, пов’язаних з його застосуванням. За практичне створення умов належно» санітарії та безпеки й визначення заходів безпеки перед упровадженням цього стандарту відповідають його користувачі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 58 Bitumen and bituminous binders — Sampling bituminous binders

EN 12594 Bitumen and bituminous binders — Preparation of test samples.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 58 Бітум та бітумні в’яжучі. Відбирання проб бітумних в’яжучих

EN 12594 Бітум та бітумні в'яжучі. Підготування проб для випробування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com