Письмо от 27.04.2000 № 7/7-440 "Относительно определения и оформления рационализаторских предложений в капитальном строительстве и мероприятий по удешевлению строительства"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19647 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 27.04.2000 № 7/7-440 "Относительно определения и оформления рационализаторских предложений в капитальном строительстве и мероприятий по удешевлению строительства"
Дата принятия27.04.2000
СтатусДействующий
Вид документаПисьмо
Шифр документа7/7-440
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Принявший органГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
            ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 7/7-440 від 27.04.2000
   м.Київ
 
           
 
     Щодо визначення і оформлення раціоналізаторських
    пропозицій у капітальному будівництві та заходів по
           здешевленню будівництва
 
   У зв'язку із запитами, що надходять від організацій щодо
визначення  і  оформлення  раціоналізаторських  пропозицій  у
капітальному будівництві та заходів по здешевленню будівництва,
Держбуд  України  разом із Міністерством освіти і науки та
Держпатентом України роз'яснюють.
   1. Раціоналізаторською пропозицією,  яка  відноситься  до
капітального будівництва, визнається пропозиція, що відповідає
вимогам, вказаним в пункті 9 Тимчасового положення про правову
охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських
пропозицій в Україні, яке затверджене Указом Президента України
від 18.09.92 N 479/92 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента від 22.10.93 N 477/93 та 22.06.94 N 324/94).
   2. Пропозиція, що відноситься до капітального будівництва, не
може бути визнана раціоналізаторською у випадках, передбачених
чинним законодавством, а також якщо вона:
   а) направлена на заміну будівельних конструкцій, матеріалів,
деталей,  виробів  на  відомі, застосування яких передбачено
обов'язковими для підприємства будівельними нормами, правилами та
іншими нормативними документами з будівництва, а також якщо ця
заміна призводить до порушення технічних правил з економного
витрачання основних будівельних матеріалів;
   б) направлена на зміну місць розробки кар'єрів, забору води
для потреб будівництва, вивезення грунту, на зміну протяжності
інженерних комунікацій, якщо така пропозиція не містить ознак
раціоналізаторської пропозиції, а також на скорочення протяжності
інженерних комунікацій у зв'язку із змінами технічних умов на їх
приєднання, викликане наближенням до об'єкта будівництва джерел і
трас   електропостачання,   зв'язку,    газозабезпечення,
теплозабезпечення, водопроводу, з причин, які не залежать від
будівельної організації;
   в) пов'язана із змінами проектних рішень, якщо заяву на
раціоналізаторську пропозицію (далі -  Заява)  подано  після
узгодження цих змін із замовником, крім випадків, коли пропозиція
використовувалась з ініціативи автора протягом не більше 3-х
місяців до подачі Заяви;
   г) подана працівником проектної організації, що здійснює
авторський нагляд в процесі будівництва, по зміні проектних
рішень.
   3. Заява  на раціоналізаторську пропозицію, пов'язану із
зміною проектних рішень після передачі замовником підряднику
робочих  креслень  (робочого  проекту  при  одностадійному
проектуванні) для виробництва робіт, подається:
   а) замовнику, якщо авторами раціоналізаторської пропозиції є
працівники служб замовника (підприємства, організації, установи);
   б) замовнику, якщо авторами раціоналізаторської пропозиції є
працівники проектних організацій, крім тих  працівників,  що
безпосередньо брали участь в розробленні проектно-кошторисної
документації на будівництво об'єкта;
   в) підряднику    (субпідряднику),    якщо   авторами
раціоналізаторської пропозиції є працівники організації підрядника
(субпідрядника). Рішення про прийняття до використання такої
пропозиції приймається після отримання згоди на зміну проектної
документації від організації, яка затвердила відповідний проект.
   Для внесення змін в проектну документацію потрібна згода
генпроектувальника.
   4. Заява на раціоналізаторську пропозицію, яка передбачає
зміну методів виробництва, технології будівельно-монтажних робіт,
застосовуваної техніки, складу матеріалів, подається підряднику
(субпідряднику) незалежно від того, хто є автором цієї пропозиції.
   5. Пропозиції  підрядника  щодо  здійснення  заходів  по
здешевленню  будівництва  можуть  розроблятись  на  підставі
раціоналізаторських пропозицій після отримання від  замовника
затвердженої  в  установленому  порядку  робочої документації
(робочого проекту). Зазначені пропозиції повинні оформлятись у
вигляді  пояснювальної  записки з доданням (за необхідності)
графічних та розрахункових матеріалів і в  3-х  екземплярах
направлятись  замовнику. Замовник повинен в 15-денний термін
розглянути ці пропозиції  із  залученням  генпроектувальника,
погодити і направити по одному екземпляру підряднику і проектній
організації - виконавцю.
   Розбіжності, що виникають, вирішуються організаціями вищого
рівня замовника і підрядника, а за необхідності розглядаються
Держбудом  України. Остаточне рішення приймається Арбітражним
судом.
   У випадку відмови генпроектувальника погодити пропозиції по
здешевленню будівництва замовник разом з підрядником  можуть
звернутись до Укрінвестекспертизи з метою одержання незалежної
оцінки суперечностей в технічних рішеннях генпроектувальника та
підрядника.  Оплата зазначеної експертизи, проектних робіт з
перегляду документації проводиться підрядником за свій рахунок з
віднесенням додаткових витрат на отриману при цьому економію.
   Слід зазначити, що  тільки  скоригована  за  пропозицією
підрядника  проектно-кошторисна  документація,  погоджена  в
установленому порядку, затверджена замовником  та  направлена
підряднику з приписом "До виконання робіт", є підставою для
виконання будівельно-монтажних робіт з урахуванням заходів по
здешевленню будівництва.
   Сума економії коштів, на підставі оформлених в установленому
порядку  заходів по здешевленню будівництва, визначається як
різниця між договірною ціною і кошторисною вартістю, визначеною за
скоригованими робочими кресленнями, і враховується у вартості
виконаних  будівельно-монтажних  робіт  пропорційно  фактично
виконаним за звітний період обсягам робіт.
   6. При оформленні раціоналізаторських пропозицій та заходів
по здешевленню будівництва слід керуватися наведеними  нижче
діючими нормативно-правовими актами та методичними рекомендаціями:
   - Закон України "Про інвестиційну діяльність" від
18.09.91 із  змінами, внесеними Законом України від 05.03.98
;
   - Тимчасове  положення  про  правову  охорону  об'єктів
промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні,
затверджене Указом Президента України від 18.09.92 N 479/92 (із
змінами, внесеними згідно з Указами Президента від 22.10.93 N
477/93 та 22.06.94 N 324/94);
   - Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
інвестиційних програм і  проектів  та  проведення  державної
експертизи інвестицій" від 15.08.92 N 473;
   - Постанова "Про Порядок затвердження інвестиційних програм і
проектів  будівництва та проведення їх комплексної державної
експертизи" від 17.08.98 N 1308;
   - Наказ Міністерства статистики України від 24.03.95 N 79
 "Про затвердження типових форм первинного обліку
об'єктів промислової власності (винаходів, корисних  моделей,
промислових   зразків),   раціоналізаторських   пропозицій",
зареєстрований в Мін'юсті України 27.03.95 за N 90/626;
   - Наказ Держпатенту України від 22.08.95 N 129
"Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську
пропозицію та порядок його видачі", зареєстрований в Мін'юсті
України 04.09.95 за N 323/859;
   - ДБН А.2.2-3-97 "Склад, порядок розроблення, погодження та
затвердження проектної документації для будівництва", затверджені
наказом Держкоммістобудування України від 15.08.97 N 143;
   - Положення про підрядні контракти у будівництві, затверджене
науково-технічною радою Мінбудархітектури України. Протокол від
15.12.93 N 9;
   - Методичні рекомендації про порядок складання, подачі і
розгляду  заяви на раціоналізаторську пропозицію, затверджені
наказом Держпатенту України від 27.08.95 N 131 за узгодженням з
Мінекономіки,  Мін'юстом,  Мінфіном, Мінстатом та Товариством
винахідників і раціоналізаторів України.
 
 Державний комітет будівництва,
 архітектури               Перший заступник Голови
 та житлової політики України             А.В. Беркута
 27.04.2000 р. N 7/7-440
 
 Міністерство освіти і науки України   Перший заступник Міністра
 26.04.2000 р. N 1/12-796                Я.С. Яцків
 
 Держпатент України           Голова
 28.04.2000 р. N 14-14/894               В.Л. Петров
 
 
 Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
 України.  Збірник  офіційних  документів  та  роз'яснень
 "Ціноутворення у будівництві", N 5, травень, 2000 р., К.:
 "ІНПРОЕКТ".

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com