Приказ от 06.06.2000 № 111/97/79/98 "Об утверждении Положения о социальном инспекторе управления труда и социальной защиты населения районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20057 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 06.06.2000 № 111/97/79/98 "Об утверждении Положения о социальном инспекторе управления труда и социальной защиты населения районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций"
Дата принятия06.06.2000
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа111/97/79/98
РазработчикМинистерство социальной политики Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций364/4585
Дата регистрации в Министерстве Юстиций21.06.2000


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 111/97/79/98 від 06.06.2000    Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 червня 2000 р.
                   за N 364/4585
 
   Про затвердження Положення про соціального інспектора
   управління праці та соціального захисту населення
   районних, районних у містах Києві  та Севастополі
           державних адміністрацій
 
   Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 2 лютого 2000 року N 211 "Про внесення змін і
доповнень до постанов Кабінету Міністрів України з питань надання
населенню  житлових субсидій та адресної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім'ям" Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Положення про соціального інспектора управління
праці та соціального захисту населення, районних, районних у
містах Києві та Севастополі державних адміністрацій додається).
   2. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти на
заступників міністрів та заступника голови Держкомітету відповідно
до розподілу обов'язків.
 
 Перший заступник Міністра
 праці та соціальної політики
 України                        П.Овчаренко
 
 Міністр фінансів України                І.Мітюков
 
 В.о.
 Міністра економіки України              В.М.Кальник
 
 Голова Державного комітету
 будівництва, архітектури та
 житлової політики України                В.Гусаков
                           Затверджено
             Наказ Міністерства праці та соціальної
             політики України, Міністерства фінансів
             України, Міністерства економіки України
             та Державного  комітету  будівництва,
             архітектури та житлової політики України
                    06.06.2000  N 111/97/79/98
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 червня 2000 р.
                   за N 364/4585
              Положення
  про соціального інспектора управління праці та соціального
   захисту населення районних, районних у містах Києві та
        Севастополі державних адміністрацій
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення розроблено на виконання Указу Президента
України від 30 вересня 1999 р. N 1239/99 "Про соціальний захист
малозабезпечених громадян в умовах переходу на повну оплату
вартості  житлово-комунальних  послуг"  та постанови Кабінету
Міністрів України від 2 лютого 2000 р. N 211 "Про
внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України з
питань надання населенню житлових субсидій та адресної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім'ям".
   1.2. Соціальний інспектор - посадова особа управління праці
та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві
та  Севастополі  державних  адміністрацій,  яка  наділена
повноваженнями  щодо  здійснення  контролю  за  правильністю
призначення державної соціальної допомоги (надалі - допомога).
   1.3. Соціальний інспектор у своїй  діяльності  керується
Конституцією України, законами України, указами
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та
іншими нормативно-правовими актами, а також рішеннями органів
місцевого самоврядування з питань допомоги, прийнятими у межах їх
повноважень.
      2. Правовий статус соціального інспектора
   2.1. Соціальним інспектором призначається особа, яка здатна
за своїми особистими, діловими, моральними якостями виконувати
обов'язки, покладені на соціальних інспекторів.
   2.2. При прийнятті на роботу соціального інспектора може
встановлюватися випробування терміном до шести місяців. Не може
бути призначена на посаду соціального інспектора особа, яка:
   визнана у встановленому порядку недієздатною;
   має судимість, що є несумісною із заняттям посади;
   у разі прийняття на роботу буде безпосередньо підпорядкована
або підлегла особі, яка є їй близьким родичем чи свояком;
   в інших випадках, установлених законами України.
   2.3. Соціальний  інспектор  підлягає атестації. Атестація
соціальних інспекторів здійснюється у відповідності до чинного
законодавства.
   2.4. Соціальному інспектору видається управлінням праці та
соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та
Севастополі державних адміністрацій службове посвідчення.
   2.5. При виконанні відповідних функцій соціальний інспектор
зобов'язаний дотримуватися чинного законодавства України,  не
обмежувати законні права та інтереси громадян і не перешкоджати їх
реалізації.
   2.6. За  невиконання  чи  неналежне  виконання службових
обов'язків, перевищення  своїх  повноважень  або  зловживання
службовим становищем соціальний інспектор може бути притягнутим до
дисциплінарної, адміністративної,  цивільної  та  кримінальної
відповідальності, передбаченої чинним законодавством.
   2.7. Рішення, дії або бездіяльність соціального інспектора
можуть бути оскарженими у вищестоящих посадових осіб відповідного
органу виконавчої влади, а також у суді.
   2.8. Право звернення до суду з оскарженням рішень, дій або
бездіяльності соціального інспектора  може  бути  реалізоване
незалежно  від подання скарги до вищестоящих посадових осіб
відповідного органу виконавчої влади, якому він підпорядковується.
        3. Функції соціального інспектора
   3.1. Соціальний інспектор здійснює контроль у формі:
   перевірки достовірності та повноти подання інформації про
доходи та майновий стан громадян, яка подається для призначення
допомоги;
   рекомендацій при вирішенні виняткових і спірних питань;
   аналізу причин порушення законодавства про допомогу;
   підготовки потрібних документів та подання до судів  та
арбітражних  судів позовів стосовно підприємств, організацій,
установ та громадян про стягнення до відповідних бюджетів сум
незаконно отриманої допомоги.
   3.2. Соціальний інспектор має право за дорученням начальника
управління  праці та соціального захисту населення районних,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій:
   проводити обстеження вдома (за погодженням заявника) для
визначення складу сім'ї та ступеня нужденності сім'ї шляхом
опитування заявника, родичів, інших осіб, які проживають спільно з
заявником, у разі потреби уточнення обставин, що стосуються
справи;
   відвідувати місце роботи заявника з метою проведення звірки
інформації, що зазначена в довідках про доходи, а також запитувати
необхідну  інформацію  щодо  його  доходів  від  бухгалтерії
підприємства, установи, організації;
   робити запити та безплатно одержувати від органів державної
податкової адміністрації, органів державної контрольно-ревізійної
служби України та інших  міністерств  і  центральних  органів
виконавчої влади  (за  їх  згодою)  інформацію, потрібну для
проведення перевірки достовірності даних, отриманих від заявника;
   одержувати усні  та/або письмові пояснення громадян щодо
інформації та документів про доходи,  що  враховуються  при
визначенні права на призначення допомоги та обчисленні її розміру;
   готувати матеріали щодо застосування до громадян, які надали
недостовірну  інформацію  про  доходи  та майновий стан, що
враховуються при визначенні права на призначення допомоги та
обчисленні її розміру, санкції у вигляді припинення надання
допомоги і позбавлення права на її призначення протягом наступного
терміну.  Сума  надміру одержаної допомоги внаслідок подання
громадянами  документів  із свідомо неправильними відомостями
повертається ними за вимогою органів, що призначають допомогу, у
подвійному розмірі, якщо інше не передбачено законодавством.
   3.3. Соціальний інспектор веде роз'яснювальну роботу, зокрема
в засобах масової інформації щодо надання допомоги.
        4. Підстави для проведення перевірки
   4.1. Перевірка призначення допомоги проводиться за рішенням
управління праці та соціального захисту населення  районних,
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.
   4.2. При  проведенні  перевірки  соціальний  інспектор
зобов'язаний   пред'явити  керівному  складу  відповідного
підприємства, установи, організації та відповідним громадянам
документ на право проведення перевірки.
      5. Умови оплати праці соціального інспектора
   Умови оплати праці соціального інспектора визначаються згідно
з умовами оплати відповідних категорій працівників управління
праці та соціального захисту населення районних, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій.
 
 Начальник управління
 політики адресної соціальної
 допомоги                       Т.А.Міщенко

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ