Постановление от 27.06.2000 № 1038 "О внесении изменений и признания недействительными некоторых актов Кабинета Министров Украины по вопросам применения контрактной формы трудового договора"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 16802 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 27.06.2000 № 1038 "О внесении изменений и признания недействительными некоторых актов Кабинета Министров Украины по вопросам применения контрактной формы трудового договора"
Дата начала действия11.07.2001
Дата принятия27.06.2000
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа1038
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 27 червня 2000 р. N 1038
                Київ
    Про внесення змін та визнання такими, що втратили
    чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України
    з питань застосування контрактної форми трудового
               договору
      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 784 від 11.07.2001 )
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 р.
N 1356 "Про внесення змін до Кодексу законів про працю
України" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Внести зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України з
питань застосування  контрактної  форми  трудового  договору
(додаються).
   2. Визнати такими, що втратили чинність, акти  Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
   Інд. 26
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 червня 2000 р. N 1038
               ЗМІНИ,
     що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів
     України з питань застосування контрактної форми
            трудового договору
 
   1. В  абзаці першому пункту 9 Положення про діяльність
Українського  відділення  міжнародної  неурядової  організації
"Міжнародний центр наукової культури - Всесвітня лабораторія",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від
29 липня 1991 р. N 111 (ЗП УРСР, 1991 р., N 8,
ст. 70) слово "(контрактами)" виключити.
   2. В абзаці п'ятому пункту 9 Положення про  Українську
державну компанію "Укрнафтохім", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 2 березня 1992 р. N 106 
"Питання Української компанії "Укрнафтохім" (ЗП України, 1992 р.,
N 4, ст. 83) слова "та організацій" виключити.
   3. У Положенні про Державну службу охорони при Міністерстві
внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 10 серпня 1993 р. N 615 "Про заходи щодо
вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності"
(ЗП України, 1994 р., N 2, ст. 31; 1996 р., N 18, ст. 526;
Офіційний вісник України, 1998 р., N 38, ст. 1394);
   пункт 14 виключити;
   у пункті 18 слова "та укладеними контрактами" виключити.
   4. В абзаці третьому підпункту 17 пункту 4 Положення про
Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 1994 р. N 166
 "Питання Комітету у справах нагляду за страховою
діяльністю" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 170) слова "установ і
організацій" виключити.
   5. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994
р. N 170 "Про впорядкування застосування контрактної
форми трудового договору" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 172):
   пункт 1 викласти у такій редакції:
   "1. Установити, що контрактна форма  трудового  договору
застосовується до працівників при прийнятті (найманні) на роботу,
лише у випадках, прямо передбачених законами";
   у пункті 3 Положення про порядок укладання контрактів при
прийнятті  (найманні)  на  роботу  працівників, затвердженого
зазначеною постановою, слова "чинним законодавством" замінити
словом "законами".
   6. В абзаці четвертому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 26 січня 1995 р. N 54  "Про утворення
Тимчасового міжвідомчого комітету з питань підготовки спільного із
Світовим банком Проекту розвитку міського громадського транспорту
України" слова "на контрактній основі" виключити.
   7. В  абзаці четвертому пункту 2 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 56 слова "на
контрактній основі" виключити.
   8. У пункті 7 Положення про Національний заповідник "Софія
Київська", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
13 травня 1996 р. N 500 (ЗП України, 1996 р., N 11,
ст. 324), слова "на контрактній основі" виключити.
   9. У Статуті Дипломатичної академії України при Міністерстві
закордонних справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 20 липня 1996 р. N 779 (ЗП України, 1996
р., N 14, ст. 395; Офіційний вісник України, 1999 р., N 14,
ст. 573):
   підпункт 7 пункту 6 викласти у такій редакції:
   "7) формує відповідно до законів на контрактній основі штат
професорсько-викладацького і наукового персоналу";
   абзац восьмий пункту 10 викласти у такій редакції:
   "укладає трудові  договори,  а  у випадках, передбачених
законами, контракти з працівниками Академії та звільняє їх з
роботи".
   10. Пункт  30  Положення  "Про  центр  медико-соціальної
реабілітації неповнолітніх", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 6 вересня 1996 р. N 1072 (ЗП
України, 1996 р., N 17, ст. 481) після слів "за трудовим договором
або" доповнити словами "у визначених законами випадках за".
   11. У Статуті Державного інформаційного агентства України,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня
1997 р. N 749 (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 29, с. 37; 1999 р., N 43, ст. 2143):
   підпункт 3 пункту 12 викласти у такій редакції:
   "3) укладати під час прийняття на роботу трудовий договір у
встановленому законодавством порядку".
   у підпункті  4 пункту 20 слова "у тому числі трудові"
виключити.
   12. В  абзаці  другому  пункту  70  Статуту  відкритого
акціонерного товариства "Лізингова компанія "Украгромашінвест",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня
1998 р.  N  286  "Питання лізингової компанії
"Украгромашінвест" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 10,
ст. 384; 1999 р., N 51, ст. 2546), слово "контракти" замінити
словами "відповідно до законодавства трудові договори".
   13. У Статуті Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
25 травня 1998 р. N 747 "Про утворення Національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України", із змінами, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України від 13 червня 1999 р.
N 1242 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 28,
ст. 1423) та від 27 жовтня 1999 р. N 1987 (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2153):
   в абзаці третьому пункту 4.8 слово "контрактами" виключити;
   у підпункті "г" пункту 10.3.7 слова "головним бухгалтером"
виключити;
   підпункт "ї" пункту 10.4.7 викласти у такій редакції:
   "ї) укладає контракти з керівниками дочірніх підприємств
Компанії";
   у пункті 12.1 слово "контракту" виключити.
   14. У  пункті  18  Положення  про  Український  центр
реструктуризації підприємств та розвитку приватного  сектору,
затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
3 листопада 1998 р. N 1736 "Про Український центр
реструктуризації  підприємств та розвитку приватного сектору"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 44, ст. 1633), слова "на
контрактній  основі"  замінити  словами  "відповідно  до
законодавства".
   15. У Статуті Державної акціонерної компанії "Українське
видавничо-поліграфічне  об'єднання",  затвердженому  постановою
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 1998 р. N 1870
 "Про забезпечення діяльності Державної акціонерної
компанії "Українське видавничо-поліграфічне об'єднання" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 47, ст. 1732):
   в абзаці п'ятому пункту 10.25 слова "головним бухгалтером"
виключити;
   абзац тринадцятий пункту 10.35 викласти у такій редакції:
   "укладає контракти  з  керівниками  дочірніх  підприємств
Компанії";
   у пункті 12.1 слово "контракту" виключити.
   16. У  пункті  10  Положення  про Національний комплекс
"Експоцентр України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 1999 р. N 1993 (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2156), слова "укладає та
розриває договори (контракти) з працівниками" замінити словами
"укладає та розриває трудові договори з працівниками".
   ( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 784
 від 11.07.2001 )
   18. Друге речення пункту 63 Статуту Академії правових наук
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
2 лютого 2000 р. N 210 (Офіційний вісник України,
2000 р., N 5, ст. 177) викласти у такій редакції: "З працівниками
апарату президії Академії укладаються трудові договори відповідно
до законодавства".
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 27 червня 2000 р. N 1038
               ПЕРЕЛІК
        актів Кабінету Міністрів України,
            що втратили чинність
 
   1. Абзац  третій  пункту 6 постанови Кабінету Міністрів
Української РСР від 19 серпня 1991 р. N 158 "Питання
Фонду державного майна Української РСР".
   2. Абзац перший пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України
від 1 липня 1992 р. N 366 "Про заходи у зв'язку з
виведенням Чорнобильської АЕС з експлуатації".
   3. Абзац четвертий пункту 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 21 вересня 1992 р. N 544 ( 544-92-п ) "Про розробку
Державної програми впровадження екранних технологій в освіту і
просвітницьку справу  та  створення  Національної  кінематеки
України", в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
11 листопада 1994 р. N 768 (ЗП України, 1995 р., N 1,
ст. 25).
   4. Пункт 23 Положення про центри сертифікатних аукціонів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого
1995 р. N 144 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 129).
   5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 р.
N 511 "Про контрактну форму трудового договору з
керівниками та творчими працівниками державних театральних та
концертно-видовищних закладів, підприємств і організацій культури"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 23, с. 73).
   6. Абзац  одинадцятий  розділу  "Етапи  реструктуризації"
Програми реструктуризації Українського об'єднання електрозв'язку
"Укртелеком", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 4 січня 1998 р. N 1.
   7. Абзац  другий  пункту  23  Положення  про  Державний
науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та
кормових добавок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 7 травня 1998 р. N 637.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com