ДСТУ 7733:2015 Метрология. Фотометры фотоэлектрические. Методика поверки (калибровки)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18978 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7733:2015 Метрология. Фотометры фотоэлектрические. Методика поверки (калибровки)
Дата начала действия01.01.2016
Дата принятия22.06.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 22.06.2015 № 61 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7733:2015
РазработчикНациональный научный центр "Институт метрологии"
Принявший органНациональный научный центр "Институт метрологии"


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія

ФОТОМЕТРИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ

Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7733:2015

Офіційне видання

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Мінекономрозвитку України спільно з Українським державним центром стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України

РОЗРОБНИКИ: Л. Бондаренко; О. Купко, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Ніколенко; І. Пошкурат; Г. Примакова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Операції повірки

5 Засоби вимірювальної техніки, застосовані під час повірки

6 Вимоги щодо безпеки

7 Умови вимірювання

8 Підготовлення до вимірювання

9 Вимірювання

10 Оформлення результатів повірки

Додаток А Відносний спектральний розподіл енергії випромінення контрольних джерел

Додаток Б Відносний спектральний розподіл енергії випромінення джерела типу А та вольфрамової лампи розжарювання у кварцовій колбі за кольорової температури Tкол = 3200 К

Додаток В Форма протоколу повірки робочого ЗВТ (яскравоміра чи фотометричної головки яскравоміра)

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ФОТОМЕТРИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ
Методика повірки (калібрування)

Метрология
ФОТОМЕТРЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Методика поверки (калибровки)

Metrology
PHOTOELECTRICAL PHOTOMETER
Procedure of verification (calibration)

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на робочі засоби вимірювальної техніки — (далі робочі ЗВТ) фотометри: люксметри, яскравоміри, а також відповідні фотометричні головки, призначені для вимірювання освітленості (люксметри) та вимірювання яскравості (яскравоміри). Методика встановлює методи та засоби повірки та калібрування фотометрів (далі — повірка). Під час повірки завезених закордонних фотоелектричних фотометрів визнають придатність до застосування робочих ЗВТ із похибками, які відповідають вимогам ДСТУ 3394.

Робочі ЗВТ повіряють за допомогою робочих еталонів. Рекомендований міжповірочний інтервал — один раз на рік.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведені посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3394-96 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань світлових величин

ДСТУ 3989:2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ 7267:2012 Метрологія. Люксметри фотоелектричні. Методика повірки (калібрування)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги й номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБТ. Електробезпека. Захисне уземлення, занулення )

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 10771-82 Лампы накаливания светоизмерительные рабочие. Технические условия (Лампи розжарювання світловимірювальні робочі. Технічні умови)

ГОСТ 10779-78 Спирт поливиниловый. Технические условия (Спирт полівініловий. Технічні вимоги).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com