ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018 Оценка соответствия. Руководство по определению продолжительности сертификационного аудита системы менеджмента (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18959 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018 Оценка соответствия. Руководство по определению продолжительности сертификационного аудита системы менеджмента (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT)
Дата начала действия01.01.2020
Дата принятия04.12.2018
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ ISO/IEC TS 17023:2015 (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT)
Утверждающий документПриказ от 04.12.2018 № 462 О принятии и отмене национальных стандартов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа17023:2018
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Оценка соответствия» (ТК 89)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Оценка соответствия» (ТК 89)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Оцінка відповідності
НАСТАНОВИ
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ
СЕРТИФІКАЦІЙНОГО АУДИТУ
СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018
(ISO/IEC TS 17023:2013, IDT)

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89), ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 04 грудня 2018 р. № 462 з 2020–01–01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC TS 17023:2013 Conformity assessment — Guidelines for determining the duration of management system certification audits (Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2015 (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO/IEC TS 17023:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Чинники для визначення тривалості сертифікаційних аудитів систем менеджменту

4.1 Загальні положення

4.2 Відповідний(-і) стандарт(и) систем менеджменту та інші вимоги

4.3 Розмір і місце(-я) розташування організації клієнта

4.4 Складність організації та системи менеджменту клієнта

4.5 Технологічне та нормативно-правове середовище

4.6 Діяльність, що належить до сфери застосування системи менеджменту

4.7 Рівень розвитку та результативність систем менеджменту

4.8 Ризики, пов’язані з продукцією, процесами або роботою організації клієнта

4.9 Культура

4.10 Інтегрована система менеджменту

4.11 Склад аудиторської групи

4.12 Інші чинники

5 Методологія для розрахунку тривалості сертифікаційного аудиту систем менеджменту

5.1 Загальні положення

5.2 Розроблення методології

5.3 Упровадження методології

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2018 (ISO/IEC TS 17023:2013, IDT) «Оцінка відповідності. Настанови щодо визначення тривалості сертифікаційного аудиту системи менеджменту», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO/IEC TS 17023:2013 (версія en) «Conformity assessment — Guidelines for determining the duration of management system certification audits».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 89 «Оцінка відповідності».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO/IEC TS 17023:2015 (прийнятого методом підтвердження).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей технічний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2, «Вступі до ISO/IEC TS 17023:2013» та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— виправлено помилку в «Бібліографії» (нумерація посилань).

— вилучено «Передмову» до ISO/IEC TS 17023:2013 як таку, що безпосередньо не стосується змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до ISO/IEC TS 17023:2013

Цей стандарт містить настанови щодо застосування відповідних вимог ISO/IEC 17021-1:2011 для визначення тривалості сертифікаційного аудиту систем менеджменту. Стандарт надає органам сертифікації рамкову схему для досягнення базового рівня узгодженості для визначення тривалості сертифікаційного аудиту систем менеджменту. Його також можна застосовувати для визначення тривалості інших видів аудиторської діяльності.

Збільшення кількості стандартів для систем менеджменту та схем сертифікації виявило потребу в нормативному документі для забезпечення того, щоб розглядалися й приймалися до уваги всі чинники, що впливають на тривалість сертифікаційного аудиту систем менеджменту.

Цей стандарт дає змогу клієнтам органів сертифікації та іншим зацікавленим сторонам (наприклад, власникам схем, регулювальним органам, органам з акредитації) розуміти, як різні чинники впливають на тривалість сертифікаційних аудитів систем менеджменту.

Цей стандарт не встановлює певних таблиць, формул або інших методів для розрахунку тривалості сертифікаційних аудитів систем менеджменту для певних схем, але він визначає чинники, які має бути розглянуто під час створення таких таблиць або формул.

У цьому стандарті використано такі дієслівні форми:

— термін «should» означає рекомендацію;

— термін «may» означає дозвіл;

— термін «can» означає ймовірність і можливість.

Дієслівну форму «shall», яка означає вимогу, не використано в цьому стандарті, оскільки в ньому надано лише вказівки.

Подальшу інформацію можна знайти в частині 2 Директив ISO/IEC.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ
НАСТАНОВИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ
СЕРТИФІКАЦІЙНОГО АУДИТУ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

CONFORMITY ASSESSMENT
GUIDELINES FOR DETERMINING THE DURATION
OF MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION AUDITS

Чинний від 2020–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить настанови щодо визначення тривалості сертифікаційних аудитів систем менеджменту, призначені для органів, які виконують аудит і сертифікацію систем менеджменту, та тих, хто розробляє та підтримує схеми сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ISO/IEC 17000 Conformity assessment — Vocabulary and general principles

ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certifi cation of management systems — Part 1: Requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 17000 Оцінка відповідності. Словник термінів і загальні принципи

ISO/IEC 17021-1:2015 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com