Постановление от 12.12.2018 № 28 О некоторых вопросах учета задолженности страхователей по уплате страховых средств в Фонд социального страхования Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19076 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 12.12.2018 № 28 О некоторых вопросах учета задолженности страхователей по уплате страховых средств в Фонд социального страхования Украины
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия12.12.2018
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа28
РазработчикФонд социального страхования
Принявший органФонд социального страхования


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 грудня 2018 року N 28

Про деякі питання обліку заборгованості страхувальників зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України

Відповідно до статті 1, 7, пункту 6 частини другої статті 10, пунктів 2, 8 частини другої статті 15 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", пункту 7 Розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та з метою оптимізації звітності страхувальників, що подається до Фонду соціального страхування України, правління Фонду соціального страхування України постановляє:

1. Установити, що:

1.1. Страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та/або на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, подають до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України до повного погашення заборгованості за формою, наведеною у додатку до постанови.

1.2. Стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених до 01 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 01 січня 2011 року не настав, і контроль за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій на період до повного стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань здійснюються відповідно до Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 N 36, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 01.08.2007 за N 867/14134, що діяла на момент виникнення такої заборгованості.

1.3. Стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених до 01 січня 2011 року, в тому числі страхових внесків, строк сплати яких на 01 січня 2011 року не настав, і контроль за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій на період до повного стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності здійснюються відповідно до Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 N 16, погодженою з Національним банком України 02.10.2001, що діяла на момент виникнення такої заборгованості.

1.4. У разі зміни місцезнаходження або місця проживання, що пов'язане зі зміною адміністративно-територіальної одиниці у звітному періоді, звітність за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) страхувальник подає до відділення робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, що відповідає новому місцезнаходженню (місцю проживання).

2. За підсумками 2018 року (одноразово) страхувальники подають:

2.1. Звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за підсумками 2018 року відповідно до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 N 31, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2010 за N 1286/18581.

2.2. Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням за підсумками 2018 року відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 N 4, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24.03.2011 за N 392/19130 (із змінами).

3. Визнати такими, що втратили чинність:

3.1. Постанову правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 N 31 "Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 17.12.2010 за N 1286/18581.

3.2. Постанову правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 N 4 "Про затвердження Порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 24.03.2011 за N 392/19130.

4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України довести цю постанову до відома робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконуючого обов'язки директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Нестерова С. В.

6. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

Голова правління

В. Саєнко


Додаток
до постанови правління Фонду соціального страхування України
12.12.2018 N 28


Заповнюється страхувальниками, які мають заборгованість зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України, починаючи зі звіту за I квартал 2019 року, та подається до повного її погашення відділенням робочих органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України щокварталу до 10 квітня; 10 липня; 10 жовтня; 15 січня. Звіт складається наростаючим підсумком з початку року в гривнях з копійками.


 


Податковий номер страхувальника 1 або серія та/або номер паспорта 2       

___________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)

___________________________________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження / місце проживання)

Телефон ______________________


Звіт по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування України

за ___________________ 20__ року
(I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік)

Таблиця 1. Розрахунки по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів

грн


N з/п

Назва показників

Заборгованість
 зі сплати страхових коштів, усього

у тому числі:

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Усього

у тому числі:

Усього

у тому числі:

недоїмка зі сплати страхових
 внесків

заборгованість
 зі сплати страхових внесків, пов'язана з несвоєчасною
 виплатою заробітної плати

суми неприйнятих
 до зарахування
 витрат за соціальним страхуванням

штрафи за недотримання
 законодавства
 про соціальне страхування

пеня

недоїмка зі сплати страхових внесків

заборгованість
 зі сплати страхових внесків, пов'язана з несвоєчасною
 виплатою заробітної плати

пеня

1

2

3 = 4 + 10

4 = 5 + 6 + 7 + 8 + 9

5

6

7

8

9

10 = 11 + 12 + 13

11

12

13

1

Заборгованість на початок звітного року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Нараховано страхових коштів з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

за результатами проведеної перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

страхувальником самостійно

 

 

 

 

х

х

 

 

 

 

 

3

Сплачено з початку року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Списано заборгованості з початку року згідно з рішенням суду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Залишок заборгованості зі сплати страхових коштів на кінець звітного періоду
(р. 5 = р. 1 + р. 2 - р. 3 - р. 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________
1 Зазначається код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи.

2 Серію та/або номер паспорта зазначають фізичні особи, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.


Таблиця 2. Відомості про залишок заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду 3

грн


1

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного року

 

2

Виплачено заробітну плату з початку року

 

3

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду (р. 3 = р. 1 - р. 2)

 


 

Керівник

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

 

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

М. П.
(за наявності)

 

Відповідальна особа органу
Фонду, що прийняла звіт

____________
(підпис)

___________________
(П. І. Б.)

 

Дата прийняття звіту ___ ____________ 20__ року

____________
3 Заповнюється страхувальниками, які на кінець звітного періоду мають заборгованість зі сплати страхових внесків до Фонду, пов'язану з несвоєчасною виплатою заробітної плати (графа 6 та/або графа 12 Таблиці 1), яка утворилась станом на 01.04.2001.


 

Начальник управління
по роботі зі страхувальниками

Н. Зеленська

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com